TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Danh sách 179 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Lâm Đồng

2022-11-22

Nhanh.vn gửi bạn Danh sách 179 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Lâm Đồng, cập nhật mới nhất 2022, có địa chỉ và số điện thoại:

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bảo Lâm

Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm

2633877747

Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm

2

Huyện Bảo Lâm

Bưu cục cấp 3 Lộc An

2633879020

Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm

3

Huyện Bảo Lâm

Bưu cục văn phòng Bảo Lâm

633877013

Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm

4

Huyện Bảo Lâm

Đại lý bưu điện Gia Bảo

985100249

Thôn 3, Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm

5

Huyện Bảo Lâm

Đại lý bưu điện Lâm Phát

902950587

Thôn 9, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm

6

Huyện Bảo Lâm

Đại lý bưu điện Mỹ Mỹ

968200635

Thôn 10, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm

7

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX B'lá

2633960080

Thôn 1, Xã B'Lá, Huyện Bảo Lâm

8

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Bảo

2633929550

Thôn 1, Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm

9

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Bắc

2633929020

Thôn 1, Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm

10

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Đức

2633926001

Thôn Ðuc Giang 1, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm

11

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Lâm

2633877218

Thôn 2, Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm

12

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Nam

2633924202

Thôn 2, Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm

13

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Ngãi

2633963040

Thôn 1, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm

14

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Phú

2633877229

Thôn 2, Xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm

15

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Quảng

2633877024

Thôn 4, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm

16

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Tân

2633930020

Thôn 2, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm

17

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lộc Thành

2633878080

Thôn 8a, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm

18

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Tân Lạc

2633931020

Thôn 1, Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm

19

Huyện Cát Tiên

Bưu cục cấp 2 Cát Tiên

2633884045

Tổ 2, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên

20

Huyện Cát Tiên

Bưu cục văn phòng Cát Tiên

633884045

Tổ 2, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên

21

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Đồng Nai thượng

2633968001

Thôn Bù Sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên

22

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Đức Phổ

2633884472

Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên

23

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Gia Viễn

2633884473

Thôn Tân Xuân, Xã Gia Viễn, Huyện Cát Tiên

24

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Mỹ Lâm

2633884989

Thôn Mỹ Trung, Xã Mỹ Lâm, Huyện Cát Tiên

25

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Nam Ninh

2633884757

Thôn Ninh Đại, Xã Nam Ninh, Huyện Cát Tiên

26

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Phù Mỹ

2633885535

Thôn 1, Xã Phù Mỹ, Huyện Cát Tiên

27

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Phước Cát 1

2633965797

Thôn Cát Lâm 3, Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên

28

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Phước Cát 2

2633967434

Thôn Phước Hải, Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên

29

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Quảng Ngãi

2633884471

Thôn 3, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên

30

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Tiên Hòang

2633884856

Thôn 4, Xã Tiên Hoàng, Huyện Cát Tiên

31

Huyện Cát Tiên

Điểm BĐVHX Tư Nghĩa

2633884470

Thôn Minh Nghĩa, Xã Tư Nghĩa, Huyện Cát Tiên

32

Huyện Di Linh

Bưu cục cấp 2 Di Linh

2633870400

Số 535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh

33

Huyện Di Linh

Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh

2633873555

Thôn 2, Xã Hoà Ninh, Huyện Di Linh

34

Huyện Di Linh

Bưu cục cấp 3 KHL Di Linh

2633767222

Số 535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh

35

Huyện Di Linh

Bưu cục văn phòng Di Linh

 

Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh

36

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Bảo Thuận

1644274408

Thôn Xóm Mới, Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh

37

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Đinh Lạc

2633773006

Thôn Đồng Lạc 2, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

38

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Đinh Trang Hòa

2633873933

Thôn Tôklăn, Xã Đinh Trang Hoà, Huyện Di Linh

39

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Đinh Trang Thượng

2633790000

Thôn Bờ Jùng, Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh

40

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Gia Bắc

2633870013

Thôn K'sá, Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh

41

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Gia Hiệp

2633872061

Thôn 2, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh

42

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Gung Ré

2633772064

Thôn Đăng Rách, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh

43

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Hòa Bắc

2633796321

Thôn 8, Xã Hoà Bắc, Huyện Di Linh

44

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Hòa Nam

2633794222

Thôn 2, Xã Hoà Nam, Huyện Di Linh

45

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Hòa Trung

2633796790

Thôn 5, Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh

46

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Liên Đầm

2633791074

Thôn 8, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

47

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Sơn Điền

2633794333

Thôn Bó Cao, Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh

48

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Tam Bố

2633872300

Thôn Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh

49

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Tân Châu

2633873002

Thôn 5, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh

50

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Tân Nghĩa

2633798089

Thôn Lộc Châu 1, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh

51

Huyện Di Linh

Điểm BĐVHX Tân Thượng

2633873222

Thôn 3, Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

52

Huyện Đạ Huoai

Bưu cục cấp 2 Đạ Huoai

2633874360

Số 02, Khu 3, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai

53

Huyện Đạ Huoai

Bưu cục cấp 3 Đạm Ri

2633876500

Khu 2, Thị Trấn Đạ M'Ri, Huyện Đạ Huoai

54

Huyện Đạ Huoai

Bưu cục văn phòng Đạ Huoai

 

Khu 1, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai

55

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Đạ Oai

1205994872

Thôn 4, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

56

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Đạ Ploa

918249711

Thôn 3, Xã Đạ P'Loa, Huyện Đạ Huoai

57

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Đạ Tồn

2633709160

Thôn 2, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

58

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Đạm Ri

2633876757

Thôn 2, Xã Đạ M'Ri, Huyện Đạ Huoai

59

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Đòan Kết

906552154

Thôn 2, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

60

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Hà Lâm

2633536009

Thôn 3, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

61

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Madaguôil

915601501

Thôn 1, Xã Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai

62

Huyện Đạ Huoai

Điểm BĐVHX Phước Lộc

2633876400

Thôn Phước Lạc, Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai

63

Huyện Đạ Tẻh

Bưu cục cấp 2 Đạ Tẻh

2633880311

Số 131, Đường 3 Tháng 2, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh

64

Huyện Đạ Tẻh

Bưu cục văn phòng Đạ Tẻh

 

Đường 3 Tháng 2, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh

65

Huyện Đạ Tẻh

Đại lý bưu điện Cây Xanh

916756603

Thôn Xuân Thành, Xã Đạ Pal, Huyện Đạ Tẻh

66

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX An Nhơn

2633880080

Thôn 4a, Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh

67

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Đạ Kho

2633880616

Thôn 5, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh

68

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Đạ Lây

2633882092

Thôn Hương Bình 1, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh

69

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Đạ Pal

2633880584

Thôn Xuân Châu, Xã Đạ Pal, Huyện Đạ Tẻh

70

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Hà Đông

2633880848

Thôn 2, Xã Hà Đông, Huyện Đạ Tẻh

71

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Hương Lâm

2633955030

Thôn Hương Sơn, Xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh

72

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Mỹ Đức

2633880930

Thôn 3, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh

73

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Quảng Trị

2633880081

Thôn 4, Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh

74

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Quốc Oai

2633881133

Thôn 3, Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh

75

Huyện Đạ Tẻh

Điểm BĐVHX Triệu Hải

2633880082

Thôn 4a, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh

76

Huyện Đam Rông

Bưu cục cấp 2 Đam Rông

2633618555

Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

77

Huyện Đam Rông

Bưu cục cấp 3 Đạ Rsal

2633859117

Thôn 6, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông

78

Huyện Đam Rông

Bưu cục văn phòng Đam Rông

 

Thôn Thôn trung tâm 1, Xã Đạ K'Nàng, Huyện Đam Rông

79

Huyện Đam Rông

Điểm BĐVHX Đạ K'Nàng

2633698502

Thôn Lăng Tô, Xã Đạ K'Nàng, Huyện Đam Rông

80

Huyện Đam Rông

Điểm BĐVHX Đạ Long

2633618000

Thôn Ða Long 1, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông

81

Huyện Đam Rông

Điểm BĐVHX Đạ M'Rong

2633617063

Thôn Liêng Rak 1, Xã Đạ M'Rong, Huyện Đam Rông

82

Huyện Đam Rông

Điểm BĐVHX Đạ Tông

2633616000

Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông

83

Huyện Đam Rông

Điểm BĐVHX Liêng S'rônh

2633698013

Thôn 1, Xã Liêng S'Rônh, Huyện Đam Rông

84

Huyện Đam Rông

Điểm BĐVHX Phi Liêng

2633689502

Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông

85

Huyện Đam Rông

Điểm BĐVHX RôMen

2633972000

Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

86

huyện Đơn Dương

Bưu cục cấp 2 Đơn Dương

2633847411

Số 106, Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương

87

huyện Đơn Dương

Bưu cục cấp 3 Dran

2633849003

Số 16, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Đ'Ran, Huyện Đơn Dương

88

huyện Đơn Dương

Bưu cục cấp 3 Lạc Lâm

2633848754

Thôn Yên Khê Hạ, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương

89

huyện Đơn Dương

Bưu cục văn phòng Đơn Dương

 

Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương

90

huyện Đơn Dương

Đại lý bưu điện Lê Thị Minh

926120891

Thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương

91

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Đạ Ròn

2633620211

Thôn Suối Thông A1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương

92

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Eo Gió

2633626640

Thôn Phú Thuận1, Thị Trấn Đ'Ran, Huyện Đơn Dương

93

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Ka Đô

2633848599

Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương

94

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Ka Đơn

2633640080

Thôn Ka Đê, Xã K'Đơn, Huyện Đơn Dương

95

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Lạc Xuân

2633633635

Thôn Lạc Xuân 2, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương

96

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Próh

2633639025

Thôn Próh Ngó, Xã P'Ro'h, Huyện Đơn Dương

97

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Quảng Lập

2633638009

Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương

98

huyện Đơn Dương

Điểm BĐVHX Tu Tra

2633848099

Thôn Lạc Thạnh, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương

99

Huyện Đức Trọng

Bưu cục cấp 2 Đức Trọng

2633843775

Số 689, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng

100

Huyện Đức Trọng

Bưu cục cấp 3 Finom

2633657338

Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng

101

Huyện Đức Trọng

Bưu cục cấp 3 KHL Đức Trọng

2633645001

Số 691, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng

102

Huyện Đức Trọng

Bưu cục cấp 3 Liên Khương

633842520

Số 172, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng

103

Huyện Đức Trọng

Bưu cục cấp 3 Ninh Gia

2633846555

Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

104

Huyện Đức Trọng

Bưu cục văn phòng Đức Trọng

 

Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng

105

Huyện Đức Trọng

Đại lý bưu điện Vân Anh

933660307

Thôn Hiệp Hòa, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

106

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2633667781

Thôn Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng

107

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Đà Loan

2633682100

Thôn Chợ Đà Loan, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng

108

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Hiệp An

2633840808

Thôn Tân An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng

109

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX K'nai

2633647776

Thôn Pré, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

110

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Liên Hiệp

2633662062

Thôn An Hiệp Ii, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng

111

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX N'thôn Hạ

2633670783

Thôn 1, Xã N'Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng

112

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Ninh Loan

2633846306

Thôn 5 (trung Hậu), Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng

113

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Phú Hội

2633842105

Thôn Phú Trung, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

114

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX R'chai

2633678111

Thôn R'chai 1, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

115

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Tà Hine

2633683001

Thôn Phú Cao, Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng

116

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Tà Năng

2633681002

Thôn Tà Nhiên, Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng

117

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Tân Hội

2633845000

Thôn Tân Lập, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng

118

Huyện Đức Trọng

Điểm BĐVHX Tân Thành

2633845500

Thôn Tân Hưng, Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng

119

Huyện Lạc Dương

Bưu cục cấp 2 Lạc Dương

2633839000

Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương

120

Huyện Lạc Dương

Bưu cục văn phòng Lạc Dương

 

Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương

121

Huyện Lạc Dương

Đại lý bưu điện ĐLy Đạ Sar

1234297086

Thôn 3, Xã Đạ Sas, Huyện Lạc Dương

122

Huyện Lạc Dương

Điểm BĐVHX Đa Nhim

2633615000

Thôn Đa Tro, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương

123

Huyện Lạc Dương

Điểm BĐVHX Đa Sa

2633614000

Thôn 1, Xã Đạ Sas, Huyện Lạc Dương

124

Huyện Lạc Dương

Điểm BĐVHX Đưng K' Nớ

2633508050

Thôn Ka No 1, Xã Đưng K'Nớ, Huyện Lạc Dương

125

Huyện Lạc Dương

Điểm BĐVHX Lat

2633839910

Thôn Datơngít, Xã Lát, Huyện Lạc Dương

126

Huyện Lâm Hà

Bưu cục cấp 2 Lâm Hà

2633850313

Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

127

Huyện Lâm Hà

Bưu cục cấp 3 Nam Ban

2633852420

Khu Trưng Vương, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà

128

Huyện Lâm Hà

Bưu cục cấp 3 Tân Hà

2633854000

Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà

129

Huyện Lâm Hà

Bưu cục văn phòng Lâm Hà

 

Khu Bồ Liêng, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

130

Huyện Lâm Hà

Đại lý bưu điện Thăng Long

2633695666

Khu Thăng Long, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà

131

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Đạ Đờn

2633851505

Thôn 2, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà

132

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Đan Phượng

2633854178

Thôn Đan Hà, Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà

133

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Đông Thanh

2633852510

Thôn Trung Hà, Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà

134

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Gia Lâm

2633852507

Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà

135

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Hòa Lạc

2633685533

Khu Hòa Lạc, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

136

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Hoài Đức

2633854177

Thôn Đức Thành, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà

137

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Liên Hà

2633699335

Thôn Liên Hồ, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà

138

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Mê Linh

2633852509

Thôn Mê Linh 2, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà

139

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Nam Hà

2633852840

Khu Hai Bà Trưng, Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà

140

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Phi Tô

2633689086

Thôn 2, Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà

141

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Phú Sơn

2633855000

Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà

142

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Phúc Thọ

2633697204

Thôn 3, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

143

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Tân Hà

2633695328

Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà

144

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Tân Thanh

2633697635

Thôn 1, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà

145

Huyện Lâm Hà

Điểm BĐVHX Tân Văn

2633850780

Thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà

146

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục cấp 2 GD Bảo Lộc

2633863333

Số 103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc

147

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục cấp 3 Hà Giang

2633866122

Số Khu chợ, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc

148

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục cấp 3 KHL Bảo Lộc

2633864299

Số 103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc

149

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục cấp 3 Lôc Châu

2633860666

Thôn 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc

150

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục cấp 3 Lộc Phát

2633861350

Số 445, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc

151

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục cấp 3 Lộc Tiến

2633868068

Số 790QL20, Đường Trần Phú, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc

152

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Công Trứ

2633866565

Số 239, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc

153

Thành phố Bảo Lộc

Bưu cục văn phòng Bảo Lộc

633719999

Số 103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc

154

Thành phố Bảo Lộc

Đại lý bưu điện Trần Thị Thu Thủy

978380037

Số 80, Thôn Ánh Mai 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc

155

Thành phố Bảo Lộc

Điểm BĐVHX B'lao

2633732384

Số 186A, Đường 1 Tháng 5, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc

156

Thành phố Bảo Lộc

Điểm BĐVHX Đại Lào

2633761192

Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc

157

Thành phố Bảo Lộc

Điểm BĐVHX Đam BRi

2633751521

Thôn 12, Xã Đạ M'Bri, Thành phố Bảo Lộc

158

Thành phố Bảo Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Châu

2633752027

Thôn Tân Châu, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc

159

Thành phố Bảo Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Nga

2633869002

Thôn Đại Nga, Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc

160

Thành phố Bảo Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Thanh

2633756090

Thôn Thanh Xuân 1, Xã Lộc Thanh, Thành phố Bảo Lộc

161

Thành phố Bảo Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Tiến

2633868181

Khu phố 6, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc

162

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 1 Đà Lạt

2633822586

Số 2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt

163

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Cầu Đất

2633838664

Thôn Trường Xuân 2, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt

164

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 KHL Đà Lạt

2633828366

Số 14, Ngõ 9, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt

165

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh

2633820049

Số A18, Đường Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt

166

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng

2633822611

Số 38, Đường La Sơn Phu Tử, Phường 6, Thành phố Đà Lạt

167

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Phù Đổng Thiên Vương

2633567568

Số 61, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt

168

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Quang Trung

2633550018

Số 14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt

169

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Thái Phiên

2633585527

Đường Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt

170

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Trần Phú

2633532728

Số 14, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt

171

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính tỉnh

2633550578

Số 36, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt

172

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục văn phòng Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng

 

Số 14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt

173

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục văn phòng Đà Lạt

2633822351

Số 12, Đường Phó Đức Chính, Phường 9, Thành phố Đà Lạt

174

Thành phố Đà Lạt

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lâm Đồng

2633823485

Số 14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt

175

Thành phố Đà Lạt

Đại lý bưu điện Trường Thọ

947712439

Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt

176

Thành phố Đà Lạt

Điểm BĐVHX Đa Thiện

2633556696

Số 200, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt

177

Thành phố Đà Lạt

Điểm BĐVHX Tà Nung

2633595073

Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt

178

Thành phố Đà Lạt

Điểm BĐVHX Tự Phước

2633814719

Số 99, Đường Quốc Lộ 20, Phường 11, Thành phố Đà Lạt

179

Thành phố Đà Lạt

Điểm BĐVHX Xuân Thọ

2633593470

Thôn Đa Lộc, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với Vietnam Post và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng...

Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.

Xem thêm:

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015 - Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển