Danh sách 143 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Thuận

2019-02-15

Danh sách 143 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Thuận, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn vận chuyển nhanh chóng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bắc Bình

Bưu cục cấp 2 Bắc Bình

2523860101

Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình/.,

2

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Phan Hiệp

 

Thôn Bình Hiếu, Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình

3

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Hồng Thái

2523861959

Thôn Thái Hiệp, Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình

4

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Sông Bình

917428917

Thôn Láng Xéo, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình

5

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Sông Lũy 2

 

Thôn 2, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình

6

Huyện Bắc Bình

Bưu cục cấp 3 Hải Ninh

2523660005

Sô´46, Đường Trưng Nữ Vương, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình

7

Huyện Bắc Bình

Bưu cục cấp 3 Lương Sơn

2523873101

Khu phố Lương Tây, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình

8

Huyện Bắc Bình

Bưu cục cấp 3 Phan Rí Thành

2523862642

Thôn Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình

9

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Bình Tân

5253863399

Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình

10

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Hoà Thắng 3

2523658490

Thôn Hồng Chính, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình

11

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Phan Hoà

5253862756

Thôn Bình Minh, Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình

12

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Sông Lũy 3

5253655101

Thôn 1, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình

13

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Hồng Phong

2523658947

Thôn Hồng Thịnh, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình

14

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Hoà Thắng 1

2523658488

Thôn Hồng Lâm, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình

15

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Hoà Thắng 2

2523655077

Thôn Hồng Thắng, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình

16

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Sông Lũy

949330200

Thôn Tú Sơn, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình

17

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Bình An

2523860889

Thôn An Lạc, Xã Bình An, Huyện Bắc Bình

18

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Phan Lâm

2523648500

Tổ 1, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình

19

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Phan Sơn

 

Thôn 1, Xã Phan Sơn, Huyện Bắc Bình

20

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Phan Tiến

966693471

Thôn 1, Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình

21

Huyện Bắc Bình

Điểm BĐVHX Phan Điền

2523660007

Thôn 3, Xã Phan Điền, Huyện Bắc Bình

22

Huyện đảo Phú Quý

Điểm BĐVHX Long Hải

2523764491

Thôn Qúi Hải, Xã Long Hải, Huyện Đảo Phú Quý

23

Huyện đảo Phú Quý

Điểm BĐVHX Tam Thanh

2523768680

Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Đảo Phú Quý

24

Huyện đảo Phú Quý

Bưu cục cấp 2 Phú Quý

2523769130

Thôn Qúi Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Đảo Phú Quý

25

Huyện Đức Linh

Bưu cục cấp 2 Đức Linh

2523882712

Khu phố 1, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh

26

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Đức Tín

2523887788

Thôn 10, Xã Đức Tín, Huyện Đức Linh

27

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Sùng Nhơn

 

Thôn 3, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh

28

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Vũ Hoà

 

Thôn 2, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh

29

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Đông Hà

5253530400

Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh

30

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Nam Chính

974629468

Thôn 3, Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh

31

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Đa Kai

2523884489

Thôn 8, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh

32

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Sùng Nhơn

2523884502

Thôn 2, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh

33

Huyện Đức Linh

Bưu cục cấp 3 Đức Tài

2523883003

Sô´184, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh

34

Huyện Đức Linh

Bưu cục cấp 3 Trà Tân

2523530666

Thôn 1 A, Xã Trà Tân, Huyện Đức Linh

35

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Đa Kai 2

2523884489

Thôn 5, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh

36

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Vũ Hoà 2

2523523190

Thôn 4, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh

37

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Đức Chính

2523883001

Thôn 2, Xã Đức Chính, Huyện Đức Linh

38

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Mê Pu

946588178

Thôn 2, Xã Mê Pu, Huyện Đức Linh

39

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Tân Hà

 

Thôn 3, Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh

40

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Võ Xu

2523882150

Khu phố 5, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh

41

Huyện Đức Linh

Điểm BĐVHX Đức Hạnh 1

2523883700

Thôn 3, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh

42

Huyện Hàm Tân

Điểm BĐVHX Tân Thắng

931280689

Thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân

43

Huyện Hàm Tân

Điểm BĐVHX Tân Xuân

2523563048

Thôn Láng Gòn 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân

44

Huyện Hàm Tân

Bưu cục cấp 3 Tân Minh

2523878800

Sô´150, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân

45

Huyện Hàm Tân

Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ

2523565177

Thôn 2, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân

46

Huyện Hàm Tân

Bưu cục cấp 3 Tân Đức

2523556014

Thôn 1, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân

47

Huyện Hàm Tân

Bưu cục cấp 3 Tân Thắng

2523875170

Thôn Gò Găng, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân

48

Huyện Hàm Tân

Điểm BĐVHX Tân Phúc

917968860

Thôn 2, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân

49

Huyện Hàm Tân

Điểm BĐVHX Tân Nghĩa

 

Khu phố 6, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân

50

Huyện Hàm Tân

Điểm BĐVHX Tân Hà

2523876533

Thôn Đông Hoà, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân

51

Huyện Hàm Tân

Bưu cục cấp 2 Hàm Tân

2523877071

Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân

52

Huyện Hàm Tân

Điểm BĐVHX Sông Phan

1293979139

Thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân

53

Huyện Hàm Thuận Bắc

Bưu cục cấp 2 Hàm Thuận Bắc

2523865101

Thôn 3, Thị Trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc

54

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Thuận Hoà

2523617001

Thôn Dân Trí, Xã Thuận Hoà, Huyện Hàm Thuận Bắc

55

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Trí 1

2523865454

Thôn Phú Thái, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc

56

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Đông Tiến

946707287

Thôn 1, Xã Đông Tiến, Huyện Hàm Thuận Bắc

57

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX La Dạ

947679759

Thôn 1, Xã La Dạ, Huyện Hàm Thuận Bắc

58

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Thắng

25233866251

Thôn Kim Bình, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc

59

Huyện Hàm Thuận Bắc

Bưu cục cấp 3 Phú Long

2523629990

Khu phố Phú An, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc

60

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Chính

 

Thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc

61

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Hiệp

2523864610

Thôn Đại Thiện 2, Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc

62

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Đa Mi

99262003

Thôn Đa Gu Ri, Xã Đa Mi, Huyện Hàm Thuận Bắ

63

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hồng Sơn

2523624101

Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc

64

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Đức

2523626286

Thôn 3, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc

65

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Thắng 2

2523866252

Thôn Thắng Hoà, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc

66

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Phú

2523865658

Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc

67

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Đức

 

Thôn 4, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc

68

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Đông Giang

1662491658

Thôn 1, Xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc

69

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hồng Liêm

947782083

Thôn Liêm Hoà, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc

70

Huyện Hàm Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Hàm Liêm 1

2523838212

Thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc

71

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Tân Lập

 

Thôn Lập Phước, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam

72

Huyện Hàm Thuận Nam

Bưu cục cấp 2 Hàm Thuận Nam

2523869110

Khu phố Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam

73

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Hàm Cần

985397791

Thôn 2, Xã Hàm Cần, Huyện Hàm Thuận Nam

74

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Hàm Mỹ

2523898607

Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam

75

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh

 

Thôn 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam

76

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Hàm Minh

1698559618

Thôn Minh Thành, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam

77

Huyện Hàm Thuận Nam

Bưu cục cấp 3 Mương Mán

2523868810

Thôn Đại Thành, Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam

78

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Hàm Cường

2523895700

Thôn Phú Cường, Xã Hàm Cường , Huyện Hàm Thuận Nam

79

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Thuận Nam

 

Khu phố Lập Hoà, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam

80

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Hàm Kiệm

924908347

Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam

81

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Hàm Thạnh

985211301

Thôn Dân Cường, Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam

82

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Tân Thành

989264223

Thôn Văn Kê, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam

83

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Thuận Qúi

966412799

Thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam

84

Huyện Hàm Thuận Nam

Điểm BĐVHX Tân Thuận

2523681111

Thôn Hiệp Nhơn, Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam

85

Huyện Tánh Linh

Bưu cục cấp 2 Tánh Linh

2523880101

Sô´451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh

86

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Lạc Tánh

2523880721

Khu phố Tân Thành, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh

87

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Đức Bình

2523580022

Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh

88

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX La Ngâu

2523881644

Bản 2, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh

89

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Đức Phú

2523894000

Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh

90

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Bắc Ruộng

1233863844

Thôn 3, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh

91

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Gia huynh 2

1214770439

Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh

92

Huyện Tánh Linh

Bưu cục cấp 3 Đồng Kho

2523881401

Thôn 2, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh

93

Huyện Tánh Linh

Bưu cục cấp 3 Măng Tố

2523891506

Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh

94

Huyện Tánh Linh

Bưu cục cấp 3 Gia An

2523588701

Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh

95

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Nghị Đức

944654159

Thôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh

96

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Gia Huynh 1

2523880569

Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh

97

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Đức Thuận

974537321

Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh

98

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Đức Tân

916217699

Thôn 3, Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh

99

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Huy Khiêm

912169154

Thôn 6, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh

100

Huyện Tánh Linh

Điểm BĐVHX Suối Kiết

2523587001

Thôn 4, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh

101

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo

2523853998

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong

102

Huyện Tuy Phong

Bưu cục cấp 2 Tuy Phong

2523850101

Đường 17/4 Tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong

103

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

2523853235

Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong

104

Huyện Tuy Phong

Bưu cục cấp 3 Phan Rí Cửa

2523854101

Sô´11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong

105

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Chí Công

2523857101

Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong

106

Huyện Tuy Phong

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tân

2523853701

Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong

107

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Phước Thể

2523852333

Thôn 01, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong

108

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2523856101

Thôn 2, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong

109

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Hòa Phú

2523961101

Thôn Phú Thủy, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong

110

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Phú Lạc

2523851444

Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong

111

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Phong Phú 1

2523851456

Thôn Tuy Tịnh 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong

112

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Phong Phú 2

2523850999

Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong

113

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Hòa Minh

2523855555

Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hoà Minh, Huyện Tuy Phong

114

Huyện Tuy Phong

Điểm BĐVHX Phan Dũng

2523851878

Thôn 1, Xã Phan Dũng, Huyện Tuy Phong

115

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 1 Phan Thiết 1

2523827892

Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết

116

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận

25233822521

Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết

117

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 BCP Hàm Tiến

2523847002

Sô´349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết

118

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 HCC Phan Thiết

944277379

Sô´24, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết

119

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

2523821371

Sô´02, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết

120

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Xuân An 2

1267108068

Sô´272, Đường Nguyễn Hội-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết

121

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Đức Long

2523729909

Sô´9, Đường Trương Văn Ly ( Ks ), Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết

122

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Thủ Khoa Huân

 

Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết

123

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Ngã 7

252381737

Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ-, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết

124

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Xuân An

2523829457

Đường (phía Bắc ) Đặng Văn Lãnh-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết

125

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Bến Lội

903479936

Sô´242, Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết

126

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Hàm Tiến

2523847101

Sô´349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết

127

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Mũi Né

2523848101

Sô´02, Đường Nguyễn Minh Châu, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

128

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Mũi Né 1

 

Thôn Suối Nước, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết

129

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Đình Chiểu

2523741015

Khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết

130

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Tiến Lợi

2523719940

Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết

131

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bình Thuận

2523833926

Sô´19, Phố Khu Dân Cư, Đường Nguyễn Tất Thành-phường Bình Hưng, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết

132

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 1

 

Thôn Thiện Hoà, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết

133

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 2

 

Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết

134

Thành phố Phan Thiết

Điểm BĐVHX Tiến Thành

 

Thôn Tiến Phú, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết

135

Thành phố Phan Thiết

Bưu cục cấp 3 Tổ Tiếp Thị Bán Hàng

2523833923

Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết

136

Thị xã La Gi

Bưu cục cấp 2 La Gi

2523872780

Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi

137

Thị xã La Gi

Bưu cục cấp 3 Phước Hội

2523842166

Sô´120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi

138

Thị xã La Gi

Điểm BĐVHX Bình Tân

2523566400

Sô´86, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi

139

Thị xã La Gi

Điểm BĐVHX Tân Phước

905444561

Đường Lê Minh Công, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi

140

Thị xã La Gi

Điểm BĐVHX Tân Tiến

2523874600

Thôn Tam Tân, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi

141

Thị xã La Gi

Bưu cục cấp 3 Tân Hải

2523874949

Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi

142

Thị xã La Gi

Điểm BĐVHX Tân An

2523560190

Khu phố 2, Phường Tân An, Thị xã La Gi

143

Thị xã La Gi

Điểm BĐVHX Tân Thiện

2523561206

Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi

Xem thêm: Tại sao Vietnam post được nhiều shop online tin tưởng gửi hàng?

Hiện nay, Nhanh.vn đang liên kết với nhiều đơn vị vận chuyển uy tín hàng đầu hiện nay như Giaohangnhanh, Viettel Post, Viet Nam Post, J&T,... giúp chủ shop có thể so sánh và lựa chọn đơn vị vận chuyển phù hợp nhất. Cổng vận chuyển qua Nhanh.vn - giải pháp vận chuyển tối ưu dành cho chủ shop kinh doanh online. 

Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến