TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Danh sách 67 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Ninh Thuận

2022-11-22

Danh sách 67 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Ninh Thuận, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại:

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bác Ái

Bưu cục cấp 2 Bác Ái

2593840007

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái

2

Huyện Bác Ái

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bác Ái

 

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái

3

Huyện Bác Ái

Điểm BĐVHX Phước Bình

2593842944

Thôn Gia É, Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái

4

Huyện Bác Ái

Điểm BĐVHX Phước Chính

2593841551

Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái

5

Huyện Bác Ái

Điểm BĐVHX Phước Hòa

2593842701

Thôn chà Panh, Xã Phước Hoà, Huyện Bác Ái

6

Huyện Bác Ái

Điểm BĐVHX Phước Thắng

2593841553

Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái

7

Huyện Bác Ái

Điểm BĐVHX Phước Tiến

2593841000

Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái

8

Huyện Bác Ái

Điểm BĐVHX Phước Trung

 

Thôn Rã Trên, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái

9

Huyện Ninh Hải

Bưu cục cấp 2 Ninh Hải

2593873000

Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

10

Huyện Ninh Hải

Bưu cục cấp 3 Hộ Hải

2593871012

Thôn Hộ Diêm, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải

11

Huyện Ninh Hải

Bưu cục cấp 3 Nhơn Hải

2593879002

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải

12

Huyện Ninh Hải

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Hải

 

Khu phố Ninh Chữ I, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

13

Huyện Ninh Hải

Điểm BĐVHX Phương Hải

2593873800

Thôn Phương Cựu 1, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải

14

Huyện Ninh Hải

Điểm BĐVHX Tri Hải

2593873620

Thôn Tri Thủy, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải

15

Huyện Ninh Hải

Điểm BĐVHX Vĩnh Hải

2593870000

Thôn Thái An, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải

16

Huyện Ninh Hải

Điểm BĐVHX Xuân Hải

2593871430

Thôn An Xuân, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải

17

Huyện Ninh Hải

Điểm BĐVHX Xuân Hải 2

2593971586

Thôn Phước Nhơn, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải

18

Huyện Ninh Hải

Hòm thư Công cộng 1

 

Thôn Mỹ Tân, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải

19

Huyện Ninh Hải

Hòm thư Công cộng 2

 

Thôn Gò Đền, Xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

20

Huyện Ninh Phước

Bưu cục cấp 2 Ninh Phước

2593864616

Khu phố 5, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước

21

Huyện Ninh Phước

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Phước

 

Khu phố 1, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước

22

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX An Hải

2593868419

Thôn An Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

23

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX An Hải 2

 

Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

24

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX An Hải 3

2593868016

Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

25

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Hải

2593868319

Thôn Từ Tâm 1, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước

26

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Hải 2

2593968916

Thôn Thành Tín, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước

27

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Hậu

2593965219

Thôn Phước Đồng, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước

28

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Hữu

2593865319

Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước

29

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Sơn

2593862016

Thôn Phước Thiện 1, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước

30

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Thái

2593965001

Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước

31

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Thuận

2593868420

Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước

32

Huyện Ninh Phước

Điểm BĐVHX Phước Vinh

2593862845

Thôn Phước An 2, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước

33

Huyện Ninh Sơn

Bưu cục cấp 2 Ninh Sơn

2593854250

Khu phố 3, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn

34

Huyện Ninh Sơn

Bưu cục cấp 3 Nhơn Sơn

2593853202

Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn

35

Huyện Ninh Sơn

Bưu cục cấp 3 Quãng Sơn

2593850002

Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn

36

Huyện Ninh Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Sơn

 

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn

37

Huyện Ninh Sơn

Điểm BĐVHX Hòa Sơn

2593850470

Thôn Tân Lập, Xã Hoà Sơn, Huyện Ninh Sơn

38

Huyện Ninh Sơn

Điểm BĐVHX Lâm Sơn

2593852237

Thôn Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn

39

Huyện Ninh Sơn

Điểm BĐVHX Lương Sơn

2593855033

Thôn Trà Giang 2, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn

40

Huyện Ninh Sơn

Điểm BĐVHX Ma Nới

2593854785

Thôn Ú, Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn

41

Huyện Ninh Sơn

Điểm BĐVHX Mỹ Sơn

2593853450

Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn

42

Huyện Ninh Sơn

Điểm BĐVHX Nhơn Sơn

2593853103

Thôn Nha Hố, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn

43

Huyện Thuận Bắc

Bưu cục cấp 2 Thuận Bắc

2593625000

Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc

44

Huyện Thuận Bắc

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Bắc

 

Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc

45

Huyện Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Bắc Phong

2593878002

Thôn Ba Tháp 1, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc

46

Huyện Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Công Hải

2593870502

Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc

47

Huyện Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Phước Chiến

2593978406

Thôn Đầu Suối B, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc

48

Huyện Thuận Bắc

Điểm BĐVHX Phước Kháng

2593870900

Thôn Đá Mài Trên, Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc

49

Huyện Thuận Nam

Bưu cục cấp 2 Thuận Nam

2593960016

Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam

50

Huyện Thuận Nam

Bưu cục cấp 3 Cà Ná

2593861716

Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam

51

Huyện Thuận Nam

Bưu cục cấp 3 Phước Diêm

2593761316

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam

52

Huyện Thuận Nam

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Nam

 

Thôn Lạc Tân 1, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam

53

Huyện Thuận Nam

Điểm BĐVHX Nhị Hà

2593966016

Thôn 1, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam

54

Huyện Thuận Nam

Điểm BĐVHX Phước Dinh

2593869016

Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam

55

Huyện Thuận Nam

Điểm BĐVHX Phước Dinh 2

2593869216

Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam

56

Huyện Thuận Nam

Điểm BĐVHX Phước Hà

2593966119

Thôn Giá, Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam

57

Huyện Thuận Nam

Điểm BĐVHX Phước Nam

2593865219

Thôn Văn Lâm, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam

58

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục cấp 1 Phan Rang - Tháp Chàm

2593824430

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

59

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục cấp 3 Bưu cục 16 tháng 4

2593823544

Số 44, Đường 16/4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

60

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục cấp 3 HCC Phan Rang

2593835199

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

61

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Thuận

2593823424

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

62

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương (kt1)

2593822817

Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

63

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục cấp 3 Tháp Chàm

2593888099

Số 03, Đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

64

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Thuận

 

Số 217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

65

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phan Rang

 

Số 217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

66

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Điểm BĐVHX Đông Hải

2593895014

Số 18, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

67

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Điểm BĐVHX Mỹ Hải

2593822052

Số 25, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với Vietnam Post và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng...

Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.

Xem thêm:

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 80.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương