TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Quy chế hoạt động dịch vụ vận chuyển

2017-06-20

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG website CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty cổ phần Nhanh.vn (Dưới đây được gọi là “Ban Quản Trị” hoặc “Công Ty”), là một website kết nối giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ trong lĩnh vực bưu chính/vận chuyển hàng hóa.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ tự do thỏa thuận và bình đẳng với nhau trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau khi sử dụng dịch vụ bưu chính/vận chuyển hàng hóa trên nền tảng website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen nhưng không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của Quy chế hoạt động này và chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan tới trách nhiệm của mình để thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ban Quản Trị giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này theo từng thời điểm và theo tình hình cung cấp dịch vụ bưu chính/vận chuyển hàng hóa trên nền tảng của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và theo quy định của pháp luật.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được hiểu như sau:

- Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen: Là Sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp nền tảng online kết nối Người Sử Dụng Dịch Vụ và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ về lĩnh vực bưu chính/vận chuyển hàng hóa.

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Là tổ chức đã có giấy phép bưu chính hoặc/và giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do Vụ Bưu Chính cấp phép (theo quy định của Luật Bưu chính đang có hiệu lực tại thời điểm ký hợp đồng với Ban Quản Trị và các văn bản hướng dẫn thi hành) và đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển với Ban Quản Trị và được tích hợp dịch vụ bưu chính/vận chuyển hàng hóa của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Người Sử Dụng Dịch Vụ: Là tổ chức/cá nhân tạo Vận Đơn và gửi Vận Đơn sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Vận Đơn: Được khởi tạo bởi Người Sử Dụng Dịch Vụ theo các trường thông tin có sẵn trên website https://nhanh.vn, trong đó có thông tin: Người gửi (Bên A), thông tin Người Nhận, cước phí, nội dung chuyển, tiền thu hộ (nếu có) vv…

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho Người Sử Dụng Dịch Vụ

Bước 1: Truy cập website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ đã có tài khoản trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, thì Người Sử Dụng Dịch Vụ đăng nhập vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc Người Sử Dụng Dịch Vụ có thể sử dụng tài khoản Facebook, Google để đăng nhập như hình bên dưới:

Hình ảnh trang đăng nhập

Hình ảnh trang đăng nhập

Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ quên mật khẩu thì có thể ấn vào dòng chữ “Quên mật khẩu” đế lấy lại mật khẩu:

Quy chế hoạt động

Hình ảnh trang khôi phục mật khẩu

Trường hợp, Người Sử Dụng Dịch Vụ chưa có tài khoản đăng nhập trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, có thể ấn vào dòng “Tạo tài khoản” để tạo tài khoản đăng nhập:

Quy chế hoạt động

Hình ảnh trang tạo tài khoản đăng nhập

Bước 2: Người Sử Dụng Dịch Vụ chọn mục “Tra Cước” để xem trước cước phí dịch vụ bưu chính/chuyển phát, Người Sử Dụng Dịch Vụ cần điền đủ các thông tin như hình bên dưới:

Quy chế hoạt động

Hình ảnh tính năng Tra cước dịch vụ bưu chính/vận chuyển

Bước 3: Người Sử Dụng Dịch Vụ chọn mục tạo Vận Đơn và điền đầy đủ các thông tin như hình bên dưới. Trong bước này, Người Sử Dụng Dịch Vụ sẽ lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và dịch vụ đã được liệt kê sẵn trong mục “Hãng vận chuyển”, sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn vào nút “Lưu Vận Đơn”:

quy chế hoạt động

quy chế hoạt động

 

Lưu ý: Tiền thu hộ + phí vận chuyển người nhận chịu  = Tổng thu người nhận - số tiền này gọi là Cash on Delivery (COD).

Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển sẽ thu của người nhận số tiền COD này khi giao hàng theo yêu cầu của Người gửi.

Nhanh.vn chỉ hỗ trợ gửi hàng đi khi Số tiền thu hộ >= Phí vận chuyển + Phí thu tiền hộ( nếu có ) vì các Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển không hỗ trợ việc thu tiền của người gửi hàng. Do đó nếu người sử dụng dịch vụ chỉ muốn gửi hàng mà không thu hộ thì bắt buộc phải chọn hình thức thu phí đầu nhận - trong trường hợp này Nhanh.vn vẫn ghi nhận đơn hàng có thu hộ COD = phí vận chuyển . 

Nhanh.vn không quy định ai là người sử dụng dịch vụ. Người gửi/ người nhận đều có thể là người sử dụng dịch vụ. 

Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ không điền thu hộ và chọn thu phí người gửi thì hệ thống sẽ báo lỗi như hình bên dưới : 

quy chế hoạt động

Bước 4: Vận Đơn đã tạo sẽ được hiển thị tại mục Vận Đơn trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Người Sử Dụng Dịch Vụ sẽ thực hiện việc đóng gói hàng hóa, sau khi hàng hóa đã sẵn sàng (được đóng gói và dán Vận Đơn đã tạo lên gói hàng) để vận chuyển.

Người Sử Dụng Dịch Vụ vào mục Vận Đơn để in, sửa đổi/bổ sung thông tin của Vận Đơn đã tạo, sau khi hàng hóa đã được đóng gói và chắc chắn thông tin đúng và chính xác thì Người Sử Dụng Dịch Vụ ấn vào nút Gửi Hàng.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh trang quản trị Vận Đơn

- Khi người sử dụng ấn nút “Gửi Hàng”, website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen sẽ hiển thị 1 thông báo yêu cầu Người Sử Dụng Dịch Vụ phải xác nhận đồng ý tuân thủ và thực hiện đúng các quy đinh, chính sách và quy chế hoạt động. Người Sử Dụng Dịch Vụ tích vào ô “Đồng ý tuân thủ và thực hiện…” và ấn nút “Gửi đơn hàng”, thông tin Vận Đơn sẽ được gửi đến trang quản trị của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã chọn tại bước tạo Vận Đơn thông qua việc kết nối API giữa hệ thống giữa website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ:

quy chế hoạt động

Hình ảnh mục xác nhận đồng ý tuân thủ các điều khoản khi trước khi gửi Vận Đơn

Bước 5: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đến lấy hàng theo thông tin được hiển thị trong Vận Đơn như hình bên dưới:

Quy chế hoạt động

Hình ảnh Phiếu gửi hàng

Bước 6: Người Sử Dụng Dịch Vụ theo dõi và kiểm tra thông tin thanh toán tiền thu hộ của các Vận Đơn có trạng thái “Giao Hàng Thành Công” tại mục “Thanh Toán” trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Với các Vận Đơn có trạng thái “Giao Hàng Thành Công”, Công ty thực hiện gửi tiền thu hộ theo lịch thanh toán vào tài khoản ngân hàng mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã khai báo khi tạo Vận Đơn.

Quy chế hoạt động 09

Hình ảnh trang Thanh Toán

2. Quy trình dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển

Bước 1: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị ký Hợp đồng dịch vụ hoặc Hợp đồng hợp tác với nhau. Trong Hợp đồng đã ký sẽ có các thông tin về bảng cước dịch vụ bưu chính/vận chuyển, thông tin toàn trình, khiếu nại và bồi thường, thời gian thanh toán tiền thu hộ, quy định đóng gói…

Bước 2: Ban Quản Trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện kết nối API giữa hai hệ thống để hệ thống tự động chuyển dữ liệu của Vận Đơn và trạng thái của Vận Đơn sang hệ thống/website của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

Bước 3: Ban Quản Trị tích hợp logo và tên của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ lên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Đồng thời, Ban Quản Trị đăng bảng cước dịch vụ bưu chính/vận chuyển, thông tin toàn trình, khiếu nại và bồi thường, quy định đóng gói, và thời gian thanh toán tiền thu hộ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ lên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen để Người Sử Dụng Dịch Vụ biết và tuân thủ.

Bước 4: Khi phát sinh Vận Đơn, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đăng nhập vào trang quản trị website của mình để xem thông tin Vận Đơn mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã gửi, sau đó Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đến địa chỉ của Người Sử Dụng Dịch Vụ được ghi nhận tại phần thông tin Người gửi trong Vận Đơn để lấy Bưu gửi và thực hiện các bước tiếp theo để cung cấp dịch vụ bưu chính/chuyển phát cho Người Sử Dụng Dịch Vụ. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trực tiếp cập nhật tình trạng của Vận Đơn đã tiếp nhận trên website của mình, hành động cập nhật tình trạng Vận Đơn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được tự động truyền sang website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và được hiển thị trực tiếp tại mục “Vận Đơn” trong tài khoản của Người Sử Dụng Dịch Vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh Vận Đơn đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cập nhật trạng thái

3. Quy trình giao kết Hợp đồng điện tử trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen

Bước 1: Người Sử Dụng Dịch Vụ đăng nhập vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và điền đầy đủ các trường thông tin được hiển thị trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen như: thông tin Người gửi, thông tin Người nhận, mô tả hàng hóa, thông tin vận chuyển, thông tin cước phí, tiền thu hộ, thời gian giao hàng, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và ấn nút “LƯU VẬN ĐƠN”. Sau đó, Người Sử Dụng Dịch Vụ vào mục “Vận Đơn”, và ấn nút “GỬI HÀNG” thì Người Sử Dụng Dịch Vụ đã gửi đi một đề nghị cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ về việc muốn sử dụng dịch vụ bưu chính/chuyển phát của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ (gọi chung là “Đề Nghị Giao Kết Hợp Đồng”), chi tiết theo hình ảnh dưới đây:

Quy chế hoạt động

Hình ảnh trang tạo Vận Đơn

trang quản trị Vận Đơn

Hình ảnh trang quản trị Vận Đơn

Bước 2: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chấp thuận Đề Nghị Giao Kết Hợp Đồng bằng hành động cập nhật trạng thái của Vận Đơn lên hệ thống kết nối giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh Vận Đơn đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cập nhật trạng thái

4. Quy trình xác nhận, hủy và chuyển hoàn Vận Đơn a. Quy trình xác nhận Vận Đơn

Bước 1: Người Sử Dụng Dịch Vụ đăng nhập và điền đầy đủ thông tin theo các trường có sẵn trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và ấn nút “LƯU VẬN ĐƠN” để hoàn thành việc tạo Vận Đơn.

 

Bước 2: Người Sử Dụng Dịch Vụ vào mục “VẬN ĐƠN” trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, chọn một hoặc nhiều Vận Đơn đã hiển thị trong danh sách các Vận Đơn, và ấn vào nút “GỬI HÀNG”.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh trang quản trị Vận Đơn

Bước 3: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ xác nhận Vận Đơn bằng hành động cập nhật trạng thái của Vận Đơn trên hệ thống kết nối của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh Vận Đơn đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cập nhật trạng thái

b. Quy trình hủy Vận Đơn

b.1. Các trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ được hủy Vận Đơn: i) Vận Đơn mà Người Sử Dụng Dịch Vụ chưa ấn vào nút “GỬI HÀNG; hoặc/và ii) Vận Đơn mà Người Sử Dụng dịch Vụ đã ấn vào nút “GỬI HÀNG” nhưng đang có trạng thái “CHỜ THU GOM”.

b.2. Quy trình hủy Vận Đơn

Bước 1: Người Sử Dụng Dịch Vụ đăng nhập vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, ấn vào mục “VẬN ĐƠN” và chọn Vận Đơn có đủ điều kiện được hủy theo quy định tại mục b.1 nêu trên.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh trang quản trị Vận Đơn

Bước 2: Người Sử Dụng Dịch Vụ ấn vào nút “Xóa Vận Đơn” của Vận Đơn để hoàn tất việc Xóa Vận Đơn nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ chưa ấn vào nút “GỬI HÀNG”.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh tính năng xóa Vận Đơn

Bước 3: Đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ là Viettel Post, Người Sử Dụng Dịch Vụ ấn vào nút Hủy để hoàn tất việc hủy Vận Đơn, hoặc các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác thì Người Sử Dụng Dịch Vụ phải liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để hủy nếu Người Sử Dụng dịch Vụ đã ấn vào nút “GỬI HÀNG” nhưng Vận Đơn đang có trạng thái “CHỜ THU GOM”.

Quy chế hoạt động

Hình ảnh tính năng hủy Vận Đơn khi ở trạng thái “Chờ thu gom”

c. Quy trình chuyển hoàn Vận Đơn

Vận Đơn đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ phát đến thông tin của Người nhận được hiển thị trong Vận Đơn đến lần thứ ba mà không giao được vì lí do: i) Người nhận đi vắng; hoặc điện thoại không liên lạc được.; ii) đã được thống báo tới Người Sử Dụng Dịch Vụ; và iii) trong vòng 48 giờ kể từ lần phát cuối cùng mà Người nhận không đến nhận Bưu gửi tại bưu cục phát của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chuyển lại Bưu gửi về địa chỉ của Người gửi hiển thị trong Vận Đơn. Người Sử Dụng Dịch Vụ vẫn phải thanh toán phí dịch vụ đối với Vận Đơn này.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:

Dịch vụ bưu chính/chuyển phát không phát sinh trường hợp trả hàng và hoàn tiền.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm:

Dịch vụ bưu chính/chuyển phát không phát sinh trường hợp bảo hành/bảo trì sản phẩm.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

7.1 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ về Cước phí dịch vụ, thanh toán tiền thu hộ của Vận Đơn, và an toàn giao dịch trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen:

Ban Quản Trị có trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ về cước phí dịch vụ hoặc/và thanh toán tiền thu hộ của Vận Đơn, hoặc/và an toàn giao dịch trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Ban Quản Trị giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ trên cơ sở Vận Đơn, Hợp đồng đã ký kết với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, quy định tại Quy chế hoạt động này, và quy định của pháp luật về bưu chính.

Khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ chỉ được Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết khi và chỉ khi khiếu nại này được gửi đến cho Ban Quản Trị trong 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Người Sử Dụng Dịch Vụ ấn vào nút GỬI HÀNG trên website nhanh (gọi chung là “Thời Hiệu Khiếu Nại”).

Khi phát sinh khiếu nại, Người Sử Dụng Dịch Vụ thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Gửi khiếu nại cho Ban Quản Trị bằng cách: gọi vào số điện thoại 1900 2812 chat online trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc gửi email tới contact@nhanh.vn. Khiếu nại chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi được gửi đến Ban Quản Trị trong Thời Hiệu Khiếu Nại.

Bước 2: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Ban Quản Trị kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Ban Quản Trị tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, đề nghị Người Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại.

Bước 3: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công việc của bước 2, Ban Quản Trị sẽ đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

Bước 4: Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.

Bước 5: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được thì Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

7.2 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ về Bưu gửi (hàng hóa bị hư, hỏng, thất lạc, hoặc bị tráo …) của Vận Đơn và dịch vụ bưu chính/chuyển phát:

Các khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ giải quyết theo quy định được tại Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị, quy định tại Quy chế hoạt động này, quy định được đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, và quy định của pháp luật về bưu chính viễn thông.

Khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi và chỉ khi khiếu nại này được gửi đến cho Ban Quản Trị hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: i) trong 01 (một) tháng kể từ ngày Bưu gửi của Vận Đơn được phát cho Người nhận đối với Bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, hoặc/và các nội dung khác của Bưu gửi; và ii) trong 06 (sáu) tháng kể từ ngày Bưu gửi của Vận Đơn được phát cho Người nhận đối với Bưu gửi bị mất hoặc/và bị giao chậm so với chỉ tiêu toàn trình (được quy định tại Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị), gọi chung là “Thời Hiệu Khiếu Nại”).

Khi phát sinh khiếu nại, Người Sử Dụng Dịch Vụ thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Gửi khiếu nại cho Ban Quản Trị bằng cách: gọi vào số điện thoại 1900 2812, chat online trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc gửi email tới contact@nhanh.vn. Khiếu nại chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong Thời Hiệu Khiếu Nại.

Bước 2: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Ban Quản Trị sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Ban Quản Trị tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, đề nghị Người Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

Bước 3: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc đối với Bưu gửi trong nước hoặc 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với Bưu gửi quốc tế kể từ ngày kết thúc công việc của bước 2, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

Bước 4: Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý với biện pháp giải quyết của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, khiếu nại sẽ được giải quyết theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, thì Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp.

Bước 5: Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ không giải quyết khiếu nại bằng hòa giải và thương lượng thì Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có quy định giải quyết và bồi thường riêng và được Ban Quản Trị đăng tải tại link https://nhanh.vn/shipping/shipment/guide, theo đó, mỗi khiếu nại có đủ tài liệu và chứng từ theo quy định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bồi thường theo nguyên tắc: Vận Đơn không khai giá (không thu COD): mức bồi thường tối đa là 4 lần cước phí vận chuyển của Vận Đơn đó; Vận Đơn có khai giá (có thu COD): mức bồi thường theo giá trị khai giá (thu COD) nhưng không quá từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (phụ thuộc vào quy định bồi thường của mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ tại thời điểm phát sinh khiếu nại và bồi thường).

Trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ không tuân thủ quy định bồi thường tại Hợp đồng đã ký kết với Ban Quản Trị với Người Sử Dụng Dịch Vụ, Ban Quản Trị sẽ phối hợp với Người Sử Dụng Dịch Vụ để yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ tuân thủ đúng và đủ (các) quy định giải quyết và bồi thường tại Hợp đồng đã ký kết theo quy trình nêu trên. Trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ từ chối hoặc không thực hiện đúng và đủ (các) quy định giải quyết và bồi thường tại Hợp đồng thì Ban Quản Trị ngừng tích hợp dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và gửi đơn tố cáo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán tiền thu hộ (COD)

Bước 1: Khi Người Sử Dụng Dịch Vụ tạo Vận Đơn trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen cần điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền thu hộ.

Bước 2: Hàng tuần, Mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị đối soát cước vận chuyển và tiền thu hộ đã phát sinh trong tuần trên website https:/nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen theo quy định Được đăng tải trên website https:/nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

Cước vận chuyển được thanh toán theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị.

Bước 3: Căn cứ vào Biên bản đối soát giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chuyển tiền thu hộ cho Ban Quản Trị.

Bước 4: Người Sử Dụng Dịch Vụ và Ban Quản Trị thực hiện đối soát cước vận chuyển, tiền thu hộ (nếu có) của Vận Đơn phát sinh trong tuần. Căn cứ vào biên bản đối soát, Ban Quản Trị thanh toán tiền thu hộ bằng hình thức chuyển khoản theo thời gian được quy định tại bảng dưới đây:

Quy chế hoạt động

(*) Lưu ý: Ngày thanh toán là Ngày phát sinh Vận Đơn có trạng thái “Thành công” + 2 (không tính ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật).

2. Quy trình thanh toán giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị

Bước 1: Căn cứ vào quy định thanh toán trong Hợp đồng đã ký kết giữa Ban Quản Trị và mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, định kỳ vào cuối tháng Ban Quản Trị và mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đối chiếu tổng tiền cước vận chuyển/bưu chính phát sinh trên website https:/nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và tổng tiền phí tích hợp/hoa hồng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cần thanh toán cho Ban Quản Trị phát sinh trong tháng.

Bước 2: Tổng tiền phí tích hợp/hoa hồng phát sinh trong tháng được khấu trừ trực tiếp vào tiền cước vận chuyển đã phát sinh trong kỳ đối soát gần nhất (nếu có) hoặc/và (theo quy định tại mục IV.1 nêu trên) hoặc chuyển khoản cho Ban Quản Trị trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thanh toán từ Ban Quản Trị (phụ thuộc vào quy định riêng với mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ).

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban Quản Trị áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen với mục đích hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo các giao dịch thành công.

Khi kết nối và tích hợp dịch vụ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ lên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, Ban Quản Trị đã ký kết hợp đồng dịch vụ, và đồng thời yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp đầy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và giấy phép bưu chính hoặc giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Tất cả các Vận Đơn đã ấn nút “GỬI HÀNG” trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cập nhật trạng thái thường xuyên để kịp thời hỗ trợ cũng như đưa ra những đánh giá chính xác về chất lượng dịch vụ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, từ đó sẽ có những trao đổi với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động thực tế của Người Sử Dụng Dịch Vụ nhằm đem đến một dịch vụ tốt nhất cho Người Sử Dụng Dịch Vụ.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và hình thức khác để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

1. Thông tin quan trọng

Người Sử Dụng Dịch Vụ không được tiết lộ/để lộ tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán tiền thu hộ. Ban Quản Trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm quy định này.

Người Sử Dụng Dịch Vụ sau khi ấn nút gửi “Gửi Hàng” trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục số điện thoại di động đã đăng ký để Nhà Cung Cấp Dịch vụ có thể liên hệ lấy hàng.

Trong trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ bị mất/thay đổi số điện thoại thì ngay lập tức phải chat trực tiếp trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen báo số điện thoại mới. Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm quy định này thì phụ thuộc vào từng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Vận Đơn có thể bị hủy do không liên lạc được với Người gửi.

2. Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch

Ban Quản Trị cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ (trừ các trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật và theo quy định được quy định trong Quy chế hoạt động này).

Trong trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ có khiếu nại hoặc phản ánh về vấn đề an toàn giao dịch, Ban Quản Trị tiếp nhận khiếu nại và trả lời trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp được bằng chứng chứng minh thông tin thanh toán của Người Sử Dụng Dịch Vụ qua website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen đã bị lộ do hành vi vi phạm của Ban Quản Trị dẫn đến gây thiệt hại thực tế cho Người Sử Dụng Dịch Vụ thì Ban Quản Trị chịu trách nhiệm trước Người Sử Dụng Dịch Vụ và bồi thường theo quy định của pháp luật nhưng tổng số tiền bồi thường tối đa không vượt quá 10.000.000 VNĐ/vụ việc (mười triệu Việt Nam đồng)

VI. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông Tin Cá Nhân gồm các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng Dịch Vụ được hiển thị trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

1. Cam kết bảo mật Thông Tin Cá Nhân

Ban Quản Trị cam kết việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ, ngoại trừ các trường hợp thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ trong các trường hợp sau:

- Thu thập Thông Tin Cá Nhân để ký kết hoặc thực hiện Hợp đồng giữa hai Bên;

- Thu thập Thông Tin Cá Nhân để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền thu hộ;

- Thu thập Thông Tin Cá Nhân để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ bưu chính/chuyển phát;

Ban Quản Trị cam kết bảo mật các Thông Tin Cá Nhân theo quy định Chính sách bảo mật thông tin, bao gồm những nội dung như dưới đây:

a. Mục đích và phạm vi thu thập

- Ban Quản Trị có thể thu thập số lần truy cập của Người Sử Dụng Dịch Vụ vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và các đối tác của Ban Quản Trị, bao gồm số trang Người Sử Dụng Dịch Vụ xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Ngoài ra, Ban Quản Trị sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian...

- Ban Quản Trị thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin đã thu thập với mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Sử Dụng Dịch Vụ và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ;

- Tính tiền cước dịch vụ và thanh toán tiền thu hộ;

- Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba theo quy định của pháp luật;

- Gửi thông báo về các chính sách, quy định và thông tin mới nhất trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo… Ngoài ra, Người Sử Dụng Dịch Vụ có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Người Sử Dụng Dịch Vụ khác trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen (nếu có).

- Trong một số trường hợp, Ban Quản Trị có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Ban Quản Trị.

c. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân

Các Thông Tin Cá Nhân sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ của máy chủ website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen trong suốt thời gian Người Sử Dụng Dịch Vụ sử dụng dịch vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc cho đến thời điểm Người Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin.

d. Những Bên thứ ba được tiếp cận, sử dụng và lưuThông Tin Cá Nhân

Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân dưới đây có quyền được tiếp cận, sử dụng và lưu các Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ, gồm:

- Ban Quản Trị;

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ;

- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen;

- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ của Ban Quản Trị;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại Quy chế hoạt động;

- Công ty nghiên cứu thị trường do Ban Quản Trị thuê hoặc hợp tác;

- Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán của Ban Quản Trị;

- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 1900 2812 Email: contact@nhanh.vn.

f. Phương thức và công cụ để Người Sử Dụng Dịch Vụ tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình

Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Ban Quản Trị. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Webiste https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen để đảm bảo Ban quản trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến Thông Tin Cá Nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế hoạt động này

Người Sử Dụng Dịch Vụ tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước Ban Quản Trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Thông Tin Cá Nhân, các thông tin được hiển thị trong Vận Đơn, và các thông tin khác đã đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến các thông tin mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã đăng tải.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được quy định tại Quy chế hoạt động này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng

Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo quy định. Ban Quản Trị sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi Thông Tin Cá Nhân theo quy trình như sau:

Bước 1: Người Sử Dụng Dịch Vụ khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của mình với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc liên hệ vào số điện thoại 1900 2812 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.

Bước 4: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được thì Người Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền để giải quyết.

h. Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Ban Quản Trị và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý rằng: Người Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc, hiểu và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được quy định tại mục này.

Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày (bắt đầu từ 00:00 ngày thứ 6 (sáu)) kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng Dịch Vụ đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định về đăng tin a. Quy định về tài khoản

a.1 Tên tài khoản:

- Nghiêm cấm các tài khoản giả danh Ban quản trị như: Adminnhanh.vn, Admin, webmaster hay bất kỳ tên khác nhằm giả dạng Ban Quản trị website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Các tài khoản dùng tên các chính trị gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca… tên theo kiểu chữ số, ký tự lạ.

- Các tài khoản có tên dễ gây nhầm lẫn, kích động hay tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

a.2 Hình ảnh đại điện:

- Không được sử dụng logo của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen để đặt làm hình đại diện của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Không được sử dụng các hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh tuyên truyền chính trị, tôn giáo, các hình ảnh không thuộc phạm vi sở hữu của Người Sử Dụng Dịch Vụ hoặc vi phạm bản quyền hoặc các hình ảnh trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

a.3 Thông tin liên hệ:

Nghiêm cấm các hành vi cung cấp sai địa chỉ liên hệ bao gồm: tên người liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, email hoặc dẫn link tới các website, email không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Người Sử Dụng Dịch Vụ nhằm bất kỳ mục đích nào.

b. Quy định về nội dung:

b.1 Quy định về tiêu đề

- Tiêu đề là tiếng Việt chuẩn, có dấu, tối thiểu 20 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: ", / , [, ] , -, _, $, #, &, *, @, !.

- Các từ của tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau và có ý nghĩa.

- Nội dung của tiêu đề phải thể hiện được đúng hàng hóa, dịch vụ cần đăng tải. Nội dung của tiêu đề không được có từ ngữ nhằm kích động, tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

b.2 Quy định về mô tả

- Nội dung của mô tả không được giống với nội dung của tiêu đề.

- Nội dung của mô tả là tiếng Việt chuẩn, có dấu, tối thiểu 200 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: / , [, ] , _, $, #, &, *, @,!.

- Mô tả cần khái quát được đặc điểm của dịch vụ bưu chính/chuyển phát, không được quá sơ sài hoặc cung cấp các thông tin sai lệch khiến người khác hiểu nhầm.

- Phải điền đầy đủ tất cả các thông tin theo các trường có sẵn trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Nội dung của mô tả phải thể hiện được đúng hàng hóa, dịch vụ cần đăng tải. Nội dung của tiêu đề không được có từ ngữ nhằm kích động, tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

c. Quy định về ngôn ngữ:

- Ngôn ngữ được phép sử dụng là Tiếng Việt

- Khi sử dụng Tiếng Việt, không được phép sử dụng các từ viết tắt hoặc các từ ngữ không thuần Việt gây khó hiểu cho Người đọc.

2. Danh mục hàng hóa/vật cấm gửi khi sử dụng dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên

- Những hàng hóa/vật có tên như dưới đây bị Nhà Cung Cấp Dịch Vụ từ chối cung cấp dịch vụ bưu chính/chuyển phát:

+ Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;

+ Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự;

+ Vũ khí thô sơ như dao, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, côn;

+ Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại công cộng chống lại nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

+ Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường;

+ Các loại vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Sinh vật sống, thực phẩm yêu cầu bảo quản;

+ Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền;

+ Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban Quản Trị và biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen là sử dụng các biện pháp công nghệ - kỹ thuật tích hợp các tính năng giúp kiểm soát thông tin trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen tự động, nhanh chóng và chính xác. Theo đó, Ban quản trị xây dựng danh sách các từ khóa có tên hàng hóa/vật phẩm cấm gửi trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen (gọi tắt là “Black list”), khi Người Sử Dụng Dịch Vụ đăng thông tin có từ khóa nằm trong Black list thì tin đó sẽ được cho vào chuyên mục vi phạm để Ban quản trị xóa.

Đối với thông tin đăng tải về hàng hóa/dịch vụ cấm gửi: Sau khi Người Sử Dụng Dịch Vụ đăng tên hàng hóa trong nội dung chi tiết của Vận Đơn vi phạm quy định thì Ban Quản Trị có quyền lập tức xóa bỏ hoặc yêu cầu bên đăng tin gỡ bỏ ngay lập tức khi phát hiện và gửi thông báo cảnh cáo tới Người Sử Dụng Dịch Vụ. Nếu vi phạm quá 03 (ba) lần mà không khắc phục hoặc dừng hành vi vi phạm thì Ban quản trị xóa tài khoản đăng nhập của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

Đối với dịch vụ bưu chính/chuyển phát đăng trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen thì Nhà Cung Cấp Dịch Vụ phải cung cấp hoặc/và cam kết cung cấp các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng bên đăng tin đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính/chuyển phát khi Ban quản trị đăng thông tin dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Nếu không cung cấp giấy tờ và tài liệu chứng minh thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản Trị yêu cầu cung cấp mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ không cung cấp thì Ban Quản Trị xóa thông tin dịch vụ bưu chính/chuyển phát đã đăng.

Đối với tên tài khoản hoặc/và hình ảnh hoặc/và tiêu đề hoặc/và mô tả không đúng với quy định đăng tin của Quy chế hoạt động này thì Ban Quản Trị ngay lập tức xóa hoặc/và gửi thông báo đến bên đăng tin khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ bên thứ ba.

4. Quy định về đóng gói Bưu gửi

- Tất cả Bưu gửi cần được đóng gói theo quy định (đóng thùng carton, hộp, bìa cứng...) bọc túi ni lông xung quanh Bưu gửi, dán Vận Đơn hoặc mã Vận Đơn đã được khởi tạo trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Đối với Bưu gửi nguyên đai nguyên kiện hoặc kèm theo hóa đơn, cần đóng gói, chèn đệm, xốp, túi khí cẩn thận vào hàng hóa. Cần ghi rõ Bưu gửi chuyển nguyên đai nguyên kiện trên Bưu gửi, không kiểm tra trước khi kí nhận.

- Đối với hàng hóa dễ vỡ, cần ghi rõ trên gói Bưu gửi hoặc dán ký hiệu là hàng dễ vỡ để nhân viên vận chuyển lưu ý trong quá trình vận chuyển.

- Hàng hóa cần được đảm bảo ở trong trạng thái chờ đóng gói, sẵn sàng đóng gói trước khi nhân viên vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ tới nhận Bưu gửi. Nhân viên vận chuyển cần kiểm tra hàng hóa trước khi nhận. Do đó, Người Sử Dụng Dịch Vụ không cần phải đóng gói kín Bưu gửi trước khi nhân viên vận chuyển tới nhận hàng.

5. Quy định về giao Bưu gửi cho nhân viên nhận Bưu gửi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

- Đối với các Bưu gửi kèm hóa đơn, chuyển nguyên đai nguyên kiện cần xác nhận của nhân viên nhận Bưu gửi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và ký xác nhận lên các vị trí nắp hộp đã được dán kính.

- Khi giao Bưu gửi, Người Sử Dụng Dịch Vụ cần yêu cầu nhân viên nhận Bưu gửi ký xác nhận lên Vận Đơn được in trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc Phiếu gửi/vận đơn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và lưu lại một liên của Vận Đơn này. Đây là quy định bắt buộc, mọi khiếu nại xảy ra sau này sẽ căn cứ vào liên Vận Đơn lưu lại này (Vận Đơn lưu lại phải có ghi mã Vận Đơn đã phát sinh khi khởi tạo Vận Đơn trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen) để làm căn cứ xử lý.

- Mỗi lần Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đến lấy Bưu gửi đều có phiếu giao Bưu gửi, phiếu giao Bưu gửi phải được ký nhận của Người gửi và nhân viên nhận Bưu gửi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- Công ty không chịu trách nhiệm với các trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ tự ý liên lạc và thỏa thuận giao nhận Bưu gửip với nhân viên nhận Bưu gửi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ mà không tạo Vận Đơn trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Mọi yêu cầu cung cấp dịch vụ bưu chính/chuyển phát, Người Sử Dụng Dịch Vụ phải tạo Vận Đơn trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen

6. Quy định về việc nhận, giao và chuyển hoàn Bưu gửi

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đến lấy Bưu gửi nhưng không được do lỗi của Người Sử Dụng Dịch Vụ như: hết hàng, không có nhà, số điện thoại không liên lạc được. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ tự động hủy Vận Đơn. Người Sử Dụng Dịch Vụ phải tạo một Vận Đơn khác nếu muốn tiếp tục chuyển Bưu gửi.

- Các Vận Đơn được giao tới địa chỉ Người nhận, hoặc Người nhận có thể nhờ người khác ở cùng địa chỉ nhận hộ tùy theo thực tế. Các Vận Đơn có sử dụng dịch vụ phát tận tay sẽ được phát tới đúng Người nhận ghi trong Vận Đơn.

- Vận Đơn đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ phát đến thông tin của Người nhận được hiển thị trong Vận Đơn đến lần thứ ba mà không giao được vì lí do: i) Người nhận đi vắng; hoặc điện thoại không liên lạc được.; ii) đã được thống báo tới Người Sử Dụng Dịch Vụ; và iii) trong vòng 48 (bốn mưới tám) giờ kể từ lần phát cuối cùng mà Người nhận không đến nhận Bưu gửi tại bưu cục phát của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chuyển lại Bưu gửi về địa chỉ của Người gửi hiển thị trong Vận Đơn. Người Sử Dụng Dịch Vụ vẫn phải thanh toán phí dịch vụ đối với Vận Đơn này.

- Các Vận Đơn mà Người nhận từ chối nhận Bưu gửi, nhân viên vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ lấy xác nhận (ý kiến và chữ ký) về lý do của Người nhận và thực hiện chuyển hoàn về địa chỉ của Sử Dụng Dịch Vụ. Khi đó, Người Sử Dụng Dịch Vụ phải chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh liên quan đến việc phát và chuyển hoàn Bưu gửi trừ khi Người Sử Dụng Dịch Vụ đã thông báo cho Người nhận và Người nhận đồng ý thanh toán cước phí vận chuyển.

- Với các địa chỉ nhận/giao Bưu gửi ở trên tầng cao của các tòa nhà hay ở khu vực diện tích rộng, đông đúc như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... gây khó khăn cho việc giao Bưu gửi thì nhân viên vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có thể h n gặp Người nhận tại sảnh tòa nhà/cổng trung tâm, trường học/bệnh viện

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Ban Quản Trị cam kết: bằng sự cố gắng và nỗ lực tốt nhất của mình đảm bảo hệ thống kỹ thuật của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen sẽ hoạt động ổn định và liên tục. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra các Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định của pháp luật, Ban Quản Trị ngay lập tức và bằng sự nỗ lực tối đa áp dụng các biện pháp tối ưu và tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Người Sử Dụng Dịch Vụ.

Khi đăng nhập và hoạt động trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, Người Sử Dụng Dịch Vụ phải thực hiện và tuân thủ theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn. Ban Quản Trị cam kết xử lý hoặc/và phối hợp tích cực với bên thứ ba để xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen trong thời hạn 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của Người Sự Dụng Dịch Vụ.

Khi xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc lỗi khách quan khác, Người Sử Dụng Dịch Vụ liên hệ với Ban Quản Trị qua một trong các hình thức sau: gọi vào số điện thoại 1900 2812, chat online trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc gửi email tới contact@nhanh.vn để được hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất.

Ban Quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Ban Quản Trị không nhận được thông báo về việc phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm từ Người Sử Dụng Dịch Vụ.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

1. Quyền của Ban Quản Trị

- Sử dụng các biện pháp ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng của Người Sử Dụng Dịch Vụ nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ có bất kỳ hành động gây hại đến

website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc vi phạm quy định của Quy chế hoạt động này mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Từ chối xác nhận tài khoản đăng ký trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen của Người Sử Dụng Dịch Vụ đã từng bị hủy bỏ tư cách Người Sử Dụng Dịch Vụ (cấm sử dụng dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen).

- Cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho những cá nhân/tổ chức được quy định tại chương VI.1.d của Quy chế hoạt động này.

- Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định về dịch vụ và hoạt động trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen theo từng thời điểm.

- Đàm phán và ký kết Hợp đồng dịch vụ với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Từ chối trả lời, giải quyết mọi khiếu kiện, khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ đã quá Thời Hiệu Khiếu Nại được quy định tại 7.1 mục 7 của III trong Quy chế hoạt động này.

- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Quy chế này.

2. Trách nhiệm của Ban Quản Trị

- Tích hợp hệ thống kỹ thuật với website/hệ thống của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để truyền dữ liệu của Vận Đơn từ website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen sang website/hệ thống của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Tự thanh toán chi phí phát sinh về việc kết nối này và đảm bảo an toàn hệ thống của mình.

- Lưu trữ thông tin đăng ký của Người Sử Dụng Dịch Vụ mở tài khoản trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và thường xuyên cập nhập những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn giao dịch và Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Phối hợp và hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Hỗ trợ và cung cấp các thông tin theo đề xuất của cơ quan nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Đối soát cước phí dịch vụ, tiền hàng thu hộ, thanh toán tiền hàng thu hộ và xuất hóa đơn cước vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính hoặc/và giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo quy định của Luật Bưu chính) tại thời điểm ký kết Hợp đồng trước khi tích hợp dịch vụ bưu chính/chuyển phát của nhà cung cấp dịch vụ bưu chính lên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Đăng các thông tin về dịch vụ bưu chính/chuyển phát của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ lên

website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, gồm: cước phí, thời gian thanh toán tiền hàng, bọc – gói hàng hóa, hàng hóa cấm vận chuyển/hạn chế vận chuyển, bồi thường – giải quyết khiếu nại…

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo tính chính xác và trung thực các thông tin đã đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Quyền của Người Sử Dụng Dịch Vụ

- Được đảm bảo bí mật và an toàn hàng hóa trong Bưu gửi theo quy định của pháp luật về bưu chính.

- Được quyền khiếu nại trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết về cung cấp dịch vụ bưu chính/chuyển phát theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết giữa Ban Quản Trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và quy định trong Vận Đơn.

- Được Ban Quản Trị hỗ trợ giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định trong Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Ban Quản Trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khi sử dụng dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen

- Đóng góp ý kiến về các chính sách, quy định và dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ vận chuyển với Ban Quản Trị.

- Và các quyền khác theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật về bưu chính.

2. Trách nhiệm của Người Sử Dụng Dịch Vụ

- Chịu trách nhiệm về thông tin đã điền tại trang đăng ký tài khoản, bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đăng nhập trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Đọc, hiểu và tuân thủ quy định của Quy chế hoạt động này, chính sách, thông báo, và các thông tin khác liên quan tới dịch vụ bưu chính/chuyển phát đã được đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã điền trong Vận Đơn và thông tin trao đổi với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khi sử dụng dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Chịu trách nhiệm về Vận Đơn đã xác nhận và gửi cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, giấy tờ kèm theo của hàng hóa trong Bưu gửi với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và/hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm đóng gói hàng hóa theo quy định được đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen và hướng dẫn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khi đến lấy Bưu gửi.

- Đảm bảo vật trong Bưu gửi không phải là hàng cấm gửi, hạn chế gửi theo quy định của pháp luật về bưu chính và quy định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được đăng tải trên

website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen/website của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung Bưu gửi như: tên hàng hóa, dịch vụ chuyển phát, tên và địa chỉ Người nhận; niêm phong riêng theo quy cách nhãn, gói của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và cung cấp các chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa (hóa đơn GTGT, hóa Vận Đơn hóa, phiếu xuất kho, các chứng từ liên quan chứng minh xuất xứ và giá trị lô hàng); chịu trách nhiệm giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến mẫu mã, chủng loại, chất lượng, số lượng, giá cả hàng hóa đi trong Bưu gửi; bao gói hàng hóa đúng quy cách để đảm bảo an toàn cho Bưu gửi trong quá trình chuyển phát.

- Nhận lại Bưu gửi từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trong trường hợp Vận Đơn bị chuyển hoàn theo quy định tại Quy chế hoạt động này hoặc/và quy định khác được đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, thực hiện thanh toán cước chuyển hoàn trừ trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ có yêu cầu khác.

- Thanh toán đầy đủ cước phí dịch vụ, Bưu gửi hoàn, hủy, Bưu gửi vượt quá cân so với cân nặng đã khai báo khi tạo Vận Đơn, Bưu gửi cồng kềnh, và các trường hợp khác được quy định tại website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen cũng như hệ thống máy chủ của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống cần thông báo ngay cho Ban Quản Trị qua email contact@nhanh.vn và không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗi kỹ thuật để gây thiệt hại hoặc/và sử dụng liệu trái phép cho/trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bưu chính, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Luật bưu chính năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành (được sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm).

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Quyền của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

- Kiểm tra nội dung Bưu gửi của Người Sử Dụng Dịch Vụ khi nhận Bưu gửi.

- Từ chối cung ứng dịch vụ bưu chính/chuyển phát đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa không đáp ứng được yêu cầu, điều kiện chuyển phát hoặc vi phạm những quy định về cấm gửi tại điều 7 Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 của Chính phủ ban hành ngày 28/6/2010 (được sửa đổi, bổ sung, và thay thế tại từng thời điểm).

- Từ chối trả lời, giải quyết mọi khiếu kiện, khiếu nại đối với những Bưu gửi, hàng hóa gửi đã quá Thời Hiệu Khiếu Nại được quy định tại 7.1 mục 7 của III trong Quy chế hoạt động này.

- Đình chỉ ngay lập tức việc nhận, vận chuyển, phát Bưu gửi và thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện vật trong Bưu gửi chưa được phép lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bưu gửi vi phạm quy định về hàng cấm, hàng hạn chế vận chuyển/kinh doanh hoặc hàng kinh doanh có điều kiện nhưng không cung cấp được giấy phép.

- Nhận đủ phí dịch vụ theo bảng phí đã được đính kèm Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Ban Quản Trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- Và các quyền khác được quy định tại Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Ban Quản Trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

2. Trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

- Tích hợp hệ thống kỹ thuật với website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen để truyền dữ liệu của Vận Đơn từ website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen sang website/hệ thống của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Tự thanh toán chi phí phát sinh về việc kết nối này và đảm bảo an toàn hệ thống của mình.

- Tuân thủ và thực hiện đúng/đầy đầy quy định về thời hạn, quy trình, thời gian toàn trình cung ứng dịch vụ bưu chính/chuyển phát như đã thỏa thuận theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Ban Quản Trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc/và pháp luật về bưu chính.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Đảm bảo bí mật thông tin và an toàn đối với Bưu gửi của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

- Hướng dẫn Người Sử Dụng Dịch Vụ cách bọc gói hàng hóa đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển phát.

- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại về dịch vụ bưu chính/vận chuyển cho Người Sử Dụng Dịch Vụ theo các quy định trong Hợp đồng dịch vụ đã ký với Ban Quản Trị và quy định của pháp luật về bưu chính.

- Giải quyết và bồi thường cho Người Sử Dụng Dịch Vụ khi phát sinh khiếu nại về việc mất, hư hỏng, thất lạc và bị tráo đổi hàng hóa bên trong Bưu gửi theo quy định tại mục III (7.2) của Quy chế này và theo quy định tại Hợp đồng đã ký giữa Ban Quản Trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen cũng như hệ thống máy chủ của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống cần thông báo ngay cho Ban Quản Trị qua email contact@nhanh.vn, và không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗi kỹ thuật để gây thiệt hại hoặc/và sử dụng dữ liệu trái phép cho/trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Và các trách nhiệm khác được quy định tại Hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Ban Quản Trị và quy định của pháp luật về bưu chính.

XII. ĐÓNG GÓP CHO website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị hoặc đề xuất đóng góp cho Ban Quản Trị, Người Sử Dụng Dịch Vụ xác nhận và đồng ý rằng:

- Đóng góp của Người Sử Dụng Dịch Vụ không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền.

- Ban Quản Trị không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp.

- Ban Quản Trị có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các đóng góp này vì bất cứ mục đích gì.

- Ban Quản Trị có thể có những cách thức tương tự với những đóng góp để xem xét và phát triển.

- Đóng góp của Người Sử Dụng Dịch Vụ trở thành tài sản của website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, nó không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào của Ban quản trị đối với Người Sử Dụng Dịch Vụ.

XIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

- Quy chế hoạt động này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Ban Quản Trị bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Quy chế điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày (bắt đầu từ 00:00 ngày thứ 6 (sáu)) kể từ ngày được đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Người Sử Dụng Dịch Vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Quy chế này được đăng tải, đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

- Quy chế hoạt động này, thông báo, chính sách và quy định đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Người Sử Dụng Dịch vụ, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị và có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

XIV. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

- Người Sử Dụng Dịch Vụ tham gia và sử dụng dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Quy chế hoạt động này.

- Mọi thắc mắc của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến Quy chế hoạt động này và dịch vụ bưu chính/chuyển phát trên website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen, vui lòng liên hệ với Ban Quản Trị theo thông tin dưới đây:

- Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

- Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Tel: 1900 2812 Email: contact@nhanh.vn

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Số tài khoản: 22823456666

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Điều khoản và chính sách và chính sách sử dụng các dịch vụ phần mềm