Danh sách 92 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Phước

2019-02-15

Danh sách 92 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Phước, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

 Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn vận chuyển ngay tại đây

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bù Đăng

Bưu cục cấp 2 Bù Đăng

2713974774

Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng

2

Huyện Bù Đăng

Bưu cục cấp 3 Minh Hưng

2713971200

Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng

3

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Đắk Nhau

2713956000

Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng

4

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Bom Bo

2713957455

Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng

5

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Thống Nhất

2713997112

Thôn 3, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng

6

Huyện Bù Đăng

Bưu cục cấp 3 Đức Liễu

2713997000

Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng

7

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Đăng Hà

944757458

Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng

8

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Phước Sơn

1639195195

Thôn 5, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng

9

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

2713997281

Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng

10

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Thọ Sơn

2713943030

Thôn Sơn Tùng, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

11

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Đồng Nai

2713994000

Thôn 5, Xã Đồng Nai, Huyện Bù Đăng

12

Huyện Bù Đăng

Bưu cục cấp 3 Sao Bọng

 

Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng

13

Huyện Bù Đăng

Điểm BĐVHX Phú Sơn

 

Thôn Sơn Phú, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng

14

Huyện Bù Đốp

Bưu cục cấp 2 Bù Đốp

2713563446

Sô´145, Đường DT 759B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp

15

Huyện Bù Đốp

Bưu cục cấp 3 Tân Tiến

2713528500

Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp

16

Huyện Bù Đốp

Điểm BĐVHX Tân Tiến 2

2713528151

Ấp Tân Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp

17

Huyện Bù Đốp

Điểm BĐVHX Thiện Hưng

2713557010

Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp

18

Huyện Bù Đốp

Điểm BĐVHX Phước Thiện

972410232

Ấp Tân Trạch, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp

19

Huyện Bù Đốp

Điểm BĐVHX Hưng Phước 2

2713520111

Ấp 4, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp

20

Huyện Bù Đốp

Điểm BĐVHX Thanh Hòa

2713590111

Ấp 8, Xã Thanh Hoà, Huyện Bù Đốp

21

Huyện Bù Gia Mập

Bưu cục cấp 3 Đăk Ơ

2713719906

Thôn Đắk Lim, Xã Đắk Ơ, Huyện Bù Gia Mập

22

Huyện Bù Gia Mập

Bưu cục cấp 3 Đa Kia

2713710001

Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập

23

Huyện Bù Gia Mập

Điểm BĐVHX Phú Văn

975449150

Ấp 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập

24

Huyện Bù Gia Mập

Bưu cục cấp 2 Bù Gia Mập

2713760770

Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập

25

Huyện Bù Gia Mập

Điểm BĐVHX Bù Gia Mập

2713719001

Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập

26

Huyện Bù Gia Mập

Điểm BĐVHX Bình Thắng

2713715156

Thôn 2a, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập

27

Huyện Chơn Thành

Bưu cục cấp 2 Chơn Thành

2713660689

Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

28

Huyện Chơn Thành

Bưu cục cấp 3 Nha Bích

2713643900

Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành

29

Huyện Chơn Thành

Bưu cục cấp 3 Minh Lập

2713663500

Ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành

30

Huyện Chơn Thành

Điểm BĐVHX Minh Long

971728891

Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành

31

Huyện Chơn Thành

Điểm BĐVHX Minh Thắng

2713690044

Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành

32

Huyện Chơn Thành

Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 2

2713645440

Ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành

33

Huyện Chơn Thành

Bưu cục cấp 3 Chơn Thành 2

2713669696

Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

34

Huyện Chơn Thành

Bưu cục cấp 3 KHL Chơn Thành

2713667218

Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

35

Huyện Chơn Thành

Bưu cục cấp 3 KCN Minh Hưng

 

Đường Quốc Lộ 13, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành

36

Huyện Đồng Phú

Bưu cục cấp 3 Thuận Lợi

2713819902

Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú

37

Huyện Đồng Phú

Bưu cục cấp 3 Tân Hòa

2713872118

Ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú

38

Huyện Đồng Phú

Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm

2713825188

Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú

39

Huyện Đồng Phú

Điểm BĐVHX Tân Hưng

947000057

Ấp Suối Đôi, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú

40

Huyện Đồng Phú

Điểm BĐVHX Tân Phước

1693179378

Ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú

41

Huyện Đồng Phú

Bưu cục cấp 2 Đồng Phú

2713832707

Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú

42

Huyện Đồng Phú

Điểm BĐVHX Thuận Lợi

2713820010

Thôn Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú

43

Huyện Đồng Phú

Điểm BĐVHX Đồng Tâm

988309850

Ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú

44

Huyện Đồng Phú

Điểm BĐVHX Tân Hòa

 

Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú

45

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX Tân Quan

1212525560

Ấp Xạc Lây, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản

46

Huyện Hớn Quản

Bưu cục cấp 2 Hớn Quản

2713633000

Ấp 5, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản

47

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX Thanh An

2713610000

Ấp Địa Hạt, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản

48

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX An Khương

2713680804

Ấp 5, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản

49

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX Tân Hưng 2

2713615000

Ấp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản

50

Huyện Hớn Quản

Bưu cục cấp 3 Tân Lợi

2713680802

Ấp Quản Lợi A, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản

51

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX Phước An

2713680301

Ấp Trường Thịnh, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản

52

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX Thanh Bình

2713680801

Ấp Chà Là, Xã Thanh Bình, Huyện Hớn Quản

53

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

2713621045

Ấp 8, Xã Tân Hiệp, Huyện Hớn Quản

54

Huyện Hớn Quản

Điểm BĐVHX Minh Đức

2713680300

Ấp 1a, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản

55

Huyện Lộc Ninh

Bưu cục cấp 2 Lộc Ninh

2713568911

Khu phố Ninh Thịnh, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh

56

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Thịnh

917055632

Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh

57

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Tấn

918742755

Ấp 5a, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh

58

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Hưng

916206679

Ấp 2, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh

59

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Thuận

2713569000

Ấp 6, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh

60

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Hiệp

2713510120

Ấp Hiệp Tâm, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh

61

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Thiện

915034212

Ấp 1, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh

62

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Quang

1667842018

Ấp Việt Quang, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

63

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Thành

914953441

Ấp K Liêu, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh

64

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc An

911562863

Ấp 54, Xã Lộc An, Huyện Lộc Ninh

65

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Thái

2713546202

Ấp 3, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh

66

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Khánh

988525404

Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh

67

Huyện Lộc Ninh

Điểm BĐVHX Lộc Điền

1258695791

Ấp 1, Xã Lộc Điền, Huyện Lộc Ninh

68

Huyện Phú Riềng

Bưu cục cấp 3 Bù Nho

2713776039

Thôn Tân Hiệp 2, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng

69

Huyện Phú Riềng

Bưu cục cấp 3 Phú Riềng 2

2713777750

Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng

70

Huyện Phú Riềng

Bưu cục cấp 2 Phú Riềng

2713776039

Thôn Tân Hòa, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng

71

Huyện Phú Riềng

Điểm BĐVHX Bình Tân

915266114

Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng

72

Huyện Phú Riềng

Điểm BĐVHX Long Bình

1249003179

Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng

73

Huyện Phú Riềng

Điểm BĐVHX Long Hà

2713776333

Thôn 8, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng

74

Huyện Phú Riềng

Điểm BĐVHX Long Hưng

2713725999

Ấp 2, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng

75

Huyện Phú Riềng

Điểm BĐVHX Long Tân

916056009

Thôn Tân 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng

76

Huyện Phú Riềng

Điểm BĐVHX Phú Trung

966883985

Thôn Phú Tâm, Xã Phú Trung, Huyện Phú Riềng

77

Thị xã Bình Long

Bưu cục cấp 2 Bình Long

2713666310

Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long

78

Thị xã Bình Long

Bưu cục cấp 3 Thanh Lương

2713634506

Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long

79

Thị xã Bình Long

Điểm BĐVHX Thanh Phú

2713634215

Ấp Thanh Thủy, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long

80

Thị xã Bình Long

Điểm BĐVHX An Phú

2713611101

Khu phố Bình Tây, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long

81

Thị xã Đồng Xoài

Bưu cục cấp 1 Đồng Xoài

2713887123

Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài

82

Thị xã Đồng Xoài

Bưu cục cấp 3 HCC Bình Phước

 

Sô´727, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài

83

Thị xã Đồng Xoài

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

2713814034

Ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài

84

Thị xã Đồng Xoài

Điểm BĐVHX Tiến Thành

2713890044

Ấp 2, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài

85

Thị xã Đồng Xoài

Bưu cục cấp 2 Hệ 1 Bình Phước

2713870332

Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài

86

Thị xã Đồng Xoài

Bưu cục cấp 3 KHL Bình Phước

2713870332

Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài

87

Thị xã Đồng Xoài

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Phước

 

Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài

88

Thị xã Phước Long

Bưu cục cấp 2 Phước Long

2713778239

Sô´10, Đường Lê Quý Đôn, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long

89

Thị xã Phước Long

Bưu cục cấp 3 Phước Bình

2713775333

Khu 4, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

90

Thị xã Phước Long

Điểm BĐVHX Sơn Giang

2713756000

Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long

91

Thị xã Phước Long

Điểm BĐVHX Phước Tín

2713775781

Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long

92

Thị xã Phước Long

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phước Long

2713780222

Sô´10, Đường Đinh Tiên Hòang, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với Vietnam Post và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng...". Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến