Tư vấn dịch vụ: 091.442.9900   Hỗ trợ dịch vụ vận chuyển: 047.309.9966
 Email: contact@nhanh.vn

Bạn chưa có
website bán hàng

Đăng kí dùng thử ngay!

BẢNG GIÁ WEBSITE 2016


GÓI DỊCH VỤ
 

 • Bảng giá
 • Dịch vụ
 • Thời hạn sử dụng
 • Băng thông & dung lượng
 • Sản phẩm
 • Giao diện
 • Thanh toán trực tuyến
 • Tích hợp vận chuyển
 • Đa ngôn ngữ

1 Cơ bản
(Basic)

 • 3.000.000 VNĐ
 • 1 năm
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Tùy chọn trong kho giao diện

2 Tối ưu ( Bestseller)

 • 5.500.000 VNĐ
 • 2 năm + 1 năm
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Tùy chọn trong kho giao diện

3 Tiết kiệm
( Saving)

 • 8.000.000 VNĐ
 • 3 năm + 2 năm
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Tùy chọn trong kho giao diện

4 Dài hạn
(Long-term)

 • 10.000.000 VNĐ
 • 4 năm + 3 năm
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Tùy chọn trong kho giao diện

(*) - Thời gian áp dụng là từ ngày 1/4/2016

backtotop