Danh sách 112 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tây Ninh

14/02/2019

Danh sách 112 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tây Ninh

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng. 

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

Xem thêm: Các chủ shop thời trang tại Tây Ninh có nên sử dụng phần mềm quản lí đơn đặt hàng miễn phí?

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bến Cầu

Bưu cục cấp 2 Bến Cầu

2763876452

Số 429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu

2

Huyện Bến Cầu

Bưu cục cấp 3 Khẩu Mộc Bài

 

Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu

3

Huyện Bến Cầu

Bưu cục cấp 3 Long Thuận

2763876574

Số 579, Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu

4

Huyện Bến Cầu

Điểm BĐVHX An Thạnh

 

Số 39, Ấp Voi, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu

5

Huyện Bến Cầu

Điểm BĐVHX Long Chữ

2763760555

Số 150, Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu

6

Huyện Bến Cầu

Điểm BĐVHX Long Giang

2763760222

Số 164, Ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu

7

Huyện Bến Cầu

Điểm BĐVHX Long Phước

2763760777

Ấp Long Tân, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu

8

Huyện Bến Cầu

Điểm BĐVHX Lợi Thuận

2763765333

Số 04, Ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu

9

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

2763878289

Số Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

10

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Thái Bình

2763712949

Số Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành

11

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Thành Long

2763710800

Số Tổ 1, Ấp Thành Trung, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành

12

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX An Cơ

2763782644

Số Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành

13

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Biên Giới

2763784434

Số Tổ 2, Ấp Bến Cầu, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành

14

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Đồng Khởi 1

2763716244

Số Tổ 12, Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành

15

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hảo Đước

2763782700

Số Tổ 1, Ấp Bàu Sen, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành

16

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hòa Hội

2763783767

Số Tổ 1, Ấp Lưu Văng Vẳng, Xã Hoà Hội, Huyện Châu Thành

17

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hòa Thạnh

2763784333

Số Tổ 3, Ấp Hiệp Phước, Xã Hoà Thạnh, Huyện Châu Thành

18

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Long Vĩnh

2763781555

Số Tổ 2, Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành

19

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Ninh Điền

2763781222

Số Tổ 1, Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành

20

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Phước Vinh 1

2763786544

Số Tổ 1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành

21

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Thanh Điền 1

2763714369

Số Tổ 7, Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành

22

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Trí Bình

2763788144

Số Tổ 2, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành

23

Huyện Châu Thành

Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4

2763712454

Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành

24

Huyện Dương Minh Châu

Bưu cục cấp 2 Dương Minh Châu

2763877234

Số 383, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu

25

Huyện Dương Minh Châu

Bưu cục cấp 3 Bàu Năng

2763777234

Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu

26

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Bến Củi

2763774524

Ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu

27

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Cầu Khởi

2763773824

Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu

28

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Chà Là

2763773333

Ấp Ninh Hưng 2, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu

29

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Lộc Ninh

2763774424

Ấp Lộc Hiệp, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu

30

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Phan

2763877111

Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu

31

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Phước Minh

2763775480

Ấp B1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu

32

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Phước Minh 1

 

Ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu

33

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Phước Ninh

2763877222

Ấp Phước Tân, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu

34

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Suối Đá

2763721424

Ấp Phước Bình 1, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu

35

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Suối Đá 1

 

Ấp Phước Bình 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu

36

Huyện Dương Minh Châu

Điểm BĐVHX Truông Mít

2763771124

Ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu

37

Huyện Dương Minh Châu

Kiốt bưu điện Thuận Hòa

 

Tổ 1, Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu

38

Huyện Gò Dầu

Bưu cục cấp 2 Gò Dầu

2763854175

Số Ô 2/48, Ấp Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu

39

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Bàu Đồn

 

Ấp 6, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu

40

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Bàu Đồn 1

2763857914

Số 286, Ấp 4, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu

41

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Cẩm Giang

 

Ấp Cẩm An, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu

42

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Cẩm Giang 1

2763850234

Số 038, Ấp Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu

43

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh

 

Số 117, Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu

44

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh 1

2763853392

Ấp Giữa, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu

45

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Phước Đông

27638533370

Số 187, Ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu

46

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Phước Đông 1

2763553112

Ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu

47

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Phước Thạnh

 

Ấp Phước Hội, Xã Phước Thạnh, Huyện Gò Dầu

48

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Thạnh Đức

2763859624

Số 001, Ấp Bến Đình, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu

49

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Thanh Phước

 

Ấp Cây Xoài, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu

50

Huyện Gò Dầu

Điểm BĐVHX Thanh Phước 1

2763854504

Ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu

51

Huyện Hòa Thành

Bưu cục cấp 2 Hòa Thành

2763830666

Khu phố 4, Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hoà Thành

52

Huyện Hòa Thành

Bưu cục cấp 3 Mít Một

2763838996

Số QL22, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

53

Huyện Hòa Thành

Đại lý bưu điện Kỳ Long

983691157

Số 227, Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

54

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Hiệp Tân

1699252808

Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

55

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Hiệp Tân 1

908983026

Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

56

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Long Thành Bắc

1629188796

Ấp Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành

57

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Long Thành Nam

948504156

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

58

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 1

942664367

Số 12/13B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

59

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 2

 

Số QL22B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

60

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Long Thành Trung

1257799390

Số QL22B, Ấp Long Trung, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành

61

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Trường Đông

919099941

Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành

62

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Trường Đông 1

1658678609

Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành

63

Huyện Hòa Thành

Điểm BĐVHX Trường Tây

909118486

Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hoà Thành

64

Huyện Tân Biên

Bưu cục cấp 2 Tân Biên

2763874222

Khu phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên

65

Huyện Tân Biên

Bưu cục cấp 3 Mỏ Công

2763870868

Ấp Một, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên

66

Huyện Tân Biên

Bưu cục cấp 3 Tân Lập

2763742300

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên

67

Huyện Tân Biên

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp

2763871999

Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tân Biên

68

Huyện Tân Biên

Điểm BĐVHX Tân Bình

2763872999

Ấp Tân Thanh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên

69

Huyện Tân Biên

Điểm BĐVHX Tân Phong

2763744666

Ấp Sân Bay, Xã Tân Phong, Huyện Tân Biên

70

Huyện Tân Biên

Điểm BĐVHX Thạnh Bắc

2763746555

Ấp Suối Mây, Xã Thạnh Bắc, Huyện Tân Biên

71

Huyện Tân Biên

Điểm BĐVHX Thạnh Bình 1

2763740234

Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên

72

Huyện Tân Biên

Điểm BĐVHX Thạnh Tây

2763741111

Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên

73

Huyện Tân Biên

Điểm BĐVHX Trà Vong

2763873555

Ấp Suối Ông Đình, Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên

74

Huyện Tân Biên

Kiốt bưu điện Thạnh Bình

2763740924

Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên

75

Huyện Tân Châu

Bưu cục cấp 2 Tân Châu

2763730700

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu

76

Huyện Tân Châu

Bưu cục cấp 3 Tân Đông

2763751274

Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu

77

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Suối Dây

2763752333

Ấp 3, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu

78

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Suối Ngô

2763750424

Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu

79

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân Hà

2763751777

Ấp Tân Dũng, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu

80

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

2763732222

Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu

81

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2763750111

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu

82

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân Hội

2763755234

Ấp Hội Phú, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu

83

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân Hưng 1

2763753025

Ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu

84

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân Phú

2763759111

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu

85

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Tân Thành

2763754524

Ấp Tân Trung, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu

86

Huyện Tân Châu

Điểm BĐVHX Thạnh Đông

2763733222

Ấp Thạnh Nghĩa, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Châu

87

Huyện Trảng Bàng

Bưu cục cấp 2 Trảng Bàng

2763883666

Số 146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng

88

Huyện Trảng Bàng

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Trảng Bàng

2763896779

Ấp An Bình, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

89

Huyện Trảng Bàng

Bưu cục cấp 3 Linh Trung III

2763897997

Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

90

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX An Hòa

2763883333

Số 205, Ấp An Quới, Xã An Hoà, Huyện Trảng Bàng

91

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2763580366

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng

92

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Đôn Thuận

2763889400

Ấp Sóc Lào, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng

93

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Gia Bình

2763882222

Số 485 Tổ 27, Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng

94

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Gia Lộc

2763882999

Ấp Lộc Trác, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng

95

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Hưng Thuận

2763888111

Ấp Cầu Xe, Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng

96

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Lộc Hưng

2763881234

Ấp Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng

97

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Phước Chỉ

2763889333

Ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng

98

Huyện Trảng Bàng

Điểm BĐVHX Phước Lưu

2763889777

Ấp Gò Ngãi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng

99

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Tây Ninh

2763822503

Số 186, Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh

100

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 3 Cửa số 2

2763841234

Số 779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị xã Tây Ninh

101

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 3 HCC Tây Ninh

917189272

Số 112, Đường Phạm Tung, Phường 3, Thị xã Tây Ninh

102

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tây Ninh

2763814416

Số 285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thị xã Tây Ninh

103

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 3 Hiệp Ninh

2763821551

Số 799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh

104

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 3 KHL TÂY NINH

2763822555

Số 186, Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh

105

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 3 Ninh Sơn

2763821553

Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh

106

Thành Phố Tây Ninh

Bưu cục cấp 3 Phường 1

2763827991

Số 002, Đường Tua Hai, Phường 1, Thị xã Tây Ninh

107

Thành Phố Tây Ninh

Đại lý bưu điện Quỳnh Anh

942118306

Số 37, Ngõ 42, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thị xã Tây Ninh

108

Thành Phố Tây Ninh

Điểm BĐVHX Bình Minh

2763816111

Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thị xã Tây Ninh

109

Thành Phố Tây Ninh

Điểm BĐVHX Ninh Thạnh

2763620111

Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thị xã Tây Ninh

110

Thành Phố Tây Ninh

Điểm BĐVHX Tân Bình

2763819111

Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thị xã Tây Ninh

111

Thành Phố Tây Ninh

Điểm BĐVHX Thạnh Tân

2763839333

Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân, Thị xã Tây Ninh

112

Thành Phố Tây Ninh

Điểm BĐVHX Thạnh Tân 1

2763839131

Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, Thị xã Tây Ninh

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với nhiều hãng vận chuyển như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng... Sử dụng các hàng vận chuyển thông qua Nhanh, bạn sẽ được hưởng các ưu đãi như: Nhân viên trực tiếp lấy hàng tận nơi để đem giao; Không cần kí hợp đồng lằng nhằng, Thanh toán COD 3 lần/tuần; Mức chiết khấu hấp dẫn đảm bảo quyền lợi của khách hàng có tổng số đơn hàng lớn;… Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,... quản lý chặt chẽ hàng hóa, đơn hàng, tồn kho, khách hàng, ... đưa ra các báo cáo chuyên sâu và đa dạng hỗ trợ tối đa quá trình ra quyết định kinh doanh của các nhà bán hàng. Tìm hiểu và dùng thử miễn phí tại đây!

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương