Danh sách 226 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Dương (phần 1)

2019-02-15

Danh sách 226 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Dương, cập nhật đầy đủ, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

dịch vụ vận chuyển

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

Xem thêm: 3 chiến lược vận chuyển cực thông minh giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa lợi nhuận

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bàu Bàng

Bưu cục cấp 2 Bàu Bàng

6503563999

Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng

2

Huyện Bàu Bàng

Bưu cục cấp 3 Lai Uyên

2743562800

p Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng

3

Huyện Bàu Bàng

Bưu cục cấp 3 Hưng Hòa

2743563500

Ấp 3, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng

4

Huyện Bàu Bàng

Điểm BĐVHX Trừ Văn Thố

2743552439

Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng

5

Huyện Bàu Bàng

Điểm BĐVHX Tân Hưng

2743563670

Ấp 3, Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng

6

Huyện Bàu Bàng

Bưu cục cấp 3 Long Nguyên

2743590000

Ấp Suối Tre, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng

7

Huyện Bàu Bàng

Điểm BĐVHX Cây Trường

2743586879

Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường, Huyện Bàu Bàng

8

Huyện Bàu Bàng

Bưu cục cấp 3 HCC Bàu Bàng

2743563999

Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng

9

Huyện Bàu Bàng

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bàu Bàng

 

Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng

10

Huyện Bàu Bàng

Đại lý bưu điện Đồng Sổ

962925333

Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng 

11

Huyện Bàu Bàng

Bưu cục cấp 2 Bàu Bàng

2743563999

Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng

12

Huyện Bắc Tân Uyên

Bưu cục cấp 2 Bắc Tân Uyên

 

Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên

13

Huyện Bắc Tân Uyên

Bưu cục cấp 2 Bắc Tân Uyên

2743683386

Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên

14

Huyện Bắc Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 Bình Mỹ

2743684500

Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên 

15

Huyện Bắc Tân Uyên

Điểm BĐVHX Thường Tân

2743656898

Ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên

16

Huyện Bắc Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 Lạc An

2743656195

Ấp 3, Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên

17

Huyện Bắc Tân Uyên

Điểm BĐVHX Tân Định

2743682407

Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên

18

Huyện Bắc Tân Uyên

Điểm BĐVHX Tân Lập

2743685695

Ấp 4, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên

19

Huyện Bắc Tân Uyên

Điểm BĐVHX Tân Bình

2743637789

Ấp 1, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên

20

Huyện Bắc Tân Uyên

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Tân Uyên

 

p 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên

21

Huyện Bắc Tân Uyên

Điểm BĐVHX Hiếu Liêm

2743686839

Ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên

22

Huyện Bắc Tân Uyên

Điểm BĐVHX Đất Cuốc

2743620026

Ấp Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên

23

Huyện Bắc Tân Uyên

Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Tân Uyên

2743683386

Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên

24

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục cấp 3 HCC Dầu Tiếng

2743519373

Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

25

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục cấp 2 Dầu Tiếng

2743561333

Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

26

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục cấp 3 Minh Hòa

2743545000

Ấp Hòa Cường, Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng

27

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục cấp 3 Long Hòa

2743562000

p Long Điền, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng

28

Huyện Dầu Tiếng

Điểm BĐVHX Định Hiệp

2743561222

p Hiệp Phước, xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng

29

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục cấp 3 Thanh Tuyền

2743562310

Ấp Chợ, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng

30

Huyện Dầu Tiếng

Điểm BĐVHX Long Tân

2743590050

Ấp Long Chiểu, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng

31

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục cấp 3 An Lập

2743592202

Ấp Bàu Khai, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng

32

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục cấp 3 Minh Tân

2743545580

Ấp Tân Đức, Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng

33

Huyện Dầu Tiếng

Điểm BĐVHX Cần Nôm

2743520020

p Thanh Tân, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng

34

Huyện Dầu Tiếng

Điểm BĐVHX Đội II An Lập

2743592040

Ấp Hố Cạn, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng

35

Huyện Dầu Tiếng

Điểm BĐVHX Long Hòa

2743570200

Ấp Đồng Bà Ba, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng

36

Huyện Dầu Tiếng

Điểm BĐVHX Thanh An

2743537326

Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng

37

Huyện Dầu Tiếng

Điểm BĐVHX Minh Thạnh

2743545680

Ấp Cây Liễu, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng

38

Huyện Dầu Tiếng

Bưu cục văn phòng BĐH Dầu Tiếng

2743561050

khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

39

Huyện Phú Giáo

Phú Giáo - GD2

6503672711

Khu phố III, Thị Trấn Phước Vĩnh

40

Huyện Phú Giáo

Bưu cục cấp 2 Phú Giáo

2743672711

Khu phố Iii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo

41

Huyện Phú Giáo

Bưu cục cấp 3 Phước Hòa

2743657189

Ấp 1a, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo

42

Huyện Phú Giáo

Điểm BĐVHX An Long

2743660392

Ấp Xóm Quạt, Xã An Long, Huyện Phú Giáo

43

Huyện Phú Giáo

Điểm ĐVHX An Bình

2743672511

Ấp Cây Cam, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo

44

Huyện Phú Giáo

Bưu cục cấp 3 An Bình

2743688000

Ấp Bình Thắng, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo

45

Huyện Phú Giáo

Điểm BĐVHX Tân Long

2743660345

Ấp 2, Xã Tân Long, Huyện Phú Giáo

46

Huyện Phú Giáo

Điểm BĐVHX An Thái

2743661599

Ấp Phú Thịnh 2, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo

47

Huyện Phú Giáo

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

2743661600

Ấp 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo

48

Huyện Phú Giáo

Điểm BĐVHX Phước Hòa

2743657520

p 1b, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo 

49

Huyện Phú Giáo

Điểm BĐVHX Phước Sang

2743661686

Ấp 1, Xã Phước Sang, Huyện Phú Giáo

50

Huyện Phú Giáo

Đại lý bưu điện Kỉnh Nhượng

2743672412

Ấp Trảng Sắn, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo

51

Huyện Phú Giáo

Đại lý bưu điện Phước Vĩnh 4

2743674806

Khu phố Ii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo

52

Huyện Phú Giáo

Đại lý bưu điện Tân Thịnh

2743688667

Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo

53

Huyện Phú Giáo

Hòm thư Công cộng Xã Tam Lập

 

Ấp Đuôi Chuột, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo

54

Huyện Phú Giáo

ưu cục văn phòng BĐH Phú Giáo

2743672222

Khu phố Iii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo

55

Huyện Phú Giáo

Bưu cục cấp 3 HCC Phú Giáo

2743672456

Khu phố I, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo

56

Huyện Phú Giáo

Bưu cục cấp 3 Phước Hòa 2

 

Ấp Đồng Chinh, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo

57

Thành phố Thủ Dầu Một

Thủ Dầu Một - GD1

6503822125

Sô´324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa

58

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 Phú Cường

2743848300

Sô´10, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một

59

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 1 Thủ Dầu Một

2743822125

Sô´324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

60

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 Tương Bình Hiệp

2743829749

Khu phố 2, Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một

61

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 Trung tâm Hành chính Bình Dương

2743823200

Đường Tạo Lực 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một

62

Thành phố Thủ Dầu Một

Điểm BĐVHX Tân An

2743840340

Khu phố 1, Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một

63

Thành phố Thủ Dầu Một

Điểm BĐVHX Hòa Phú

2743839232

Khu phố 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một

64

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 Hệ I Bình Dương

2743822853

Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một

65

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 Tổ KHL TDM

2743838339

Sô´324, Đường ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG KP1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

66

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 HCC Bình Dương

2743877999

Đường 324 Tổ 3 Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

67

Thành phố Thủ Dầu Một

ưu cục văn phòng TTKTVC Thủ Dầu Một

2743825287

Sô´27, Đường yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một

68

Thành phố Thủ Dầu Một

Đại lý bưu điện Phú Mỹ

 

Sô´4/1, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một

69

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục văn phòng TTGD Thủ Dầu Một

2743822965

Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

70

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ

2743815916

Sô´422, Đường Phạm Ngọc Thạch Khu 4, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một

71

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Dương

 

Sô´324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

72

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 Phú Thọ

2743815915

Sô´479, Đường 30/4 KP8, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một

73

Thành phố Thủ Dầu Một

Bưu cục cấp 3 TMĐT Thủ Dầu Một

2743881386

Sô´324, Đường ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG KP1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

74

Thành phố Thủ Dầu Một

Đại lý bưu điện Định Hòa

949298039

Sô´46A, Khu phố 6, Phường Định Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một

75

Thành phố Thủ Dầu Một

Đại lý bưu điện Hiệp An 2

 

Sô´259, Đường Phan Đăng Lưu KP 6, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một

76

Thành phố Thủ Dầu Một

Hòm thư Công cộng Hòa Phú

 

Đường Tạo Lực 1, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một

77

Thành phố Thủ Dầu Một

Đại lý bưu điện Tân An 1

 

Sô´683, Khu phố 3, Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một

78

Thị xã Bến Cát

Bến Cát - GD2

6503558646

Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước

79

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 2 Bến Cát

2743558646

phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

80

Thị xã Bến Cát

Bưu cục văn phòng BĐTX Bến Cát

2743559555

Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

81

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 KHL Bến Cát

2743566817

Đường NA3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

82

Thị xã Bến Cát

u cục cấp 3 KCN Mỹ Phước

2743566990

Đường ĐỒI 2/9, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

83

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 Chánh Phú Hòa

2743562580

Ấp 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát

84

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 2

2743595858

Đường NA3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

85

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 3

2743577498

Đường NE8, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát

86

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 Phú An

2743562200

p An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

87

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 Sở Sao

2743560999

Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

88

Thị xã Bến Cát

Hòm thư Công cộng Xã Tân Định

 

Ấp 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

89

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX An Tây

2743578301

Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

90

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX Hòa Lợi

2743511188

Ấp AN HÒA, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

91

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX Phú An

2743581596

Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát

92

Thị xã Bến Cát

Điểm BĐVHX An Điền

2743534992

Ấp Kiến Điền, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát

93

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện An Tây

919314246

Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

94

Thị xã Bến Cát

Bưu cục cấp 3 HCC Bến Cát

2743566373

Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

95

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Hòa Lợi 3

2743511135

Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

96

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Hòa Lợi 2

2743560152

Số 9, Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

97

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Hòa Lợi 1

2743515525

Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát

98

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 1

917063339

Đường QL13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

99

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 2

917661066

Sô´N1, Đường D10 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

100

Thị xã Bến Cát

Đại lý bưu điện Mỹ Phước 5

1223158903

Sô´300, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến