TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Danh sách 135 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hà Nam

2022-11-22

Danh sách 135 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hà Nam, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bình Lục

Bưu cục cấp 2 Bình Lục

2263860007

Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục

2

Huyện Bình Lục

Bưu cục cấp 3 An Lão

2263869053

Thôn Đô Hai, Xã An Lão, Huyện Bình Lục

3

Huyện Bình Lục

Bưu cục cấp 3 An Nội

2263865107

Thôn Đội, Xã An Nội, Huyện Bình Lục

4

Huyện Bình Lục

Bưu cục cấp 3 Chợ Chủ

2263723101

Đội 11, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục

5

Huyện Bình Lục

Bưu cục cấp 3 Chợ Giằm

2263868602

Thôn Tiêu Hạ, Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục

6

Huyện Bình Lục

Bưu cục cấp 3 Chợ Sông

2263870603

Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục

7

Huyện Bình Lục

Bưu cục cấp 3 Trung Lương

2263861614

Thôn Duy Dương, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục

8

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX An Đổ

2263868715

Thôn Nguyễn, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục

9

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX An Lão

2263868709

Thôn Bói Thủy, Xã An Lão, Huyện Bình Lục

10

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX An Mỹ

2263861707

Thôn Hòa Trung, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục

11

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX An Ninh

2263725320

Thôn 2, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục

12

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX An Nội

2263865209

Thôn Trại Cầu, Xã An Nội, Huyện Bình Lục

13

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Bình Nghĩa

2263861702

Xóm 3 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa , Huyện Bình Lục

14

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Bồ Đề

2263724321

Thôn Vòng Hoàng, Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục

15

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Bối Cầu

2263865408

Thôn Bối Cầu, Xã Bối Cầu, Huyện Bình Lục

16

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Đồn Xá

2263861705

Xóm Ảm, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục

17

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Đồng Du

2263861706

Thôn Đình Chợ, Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục

18

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Hưng Công

2263865288

Thôn Đòng, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục

19

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX La Sơn

2263868714

Thôn Ông Câu, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục

20

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Mỹ Thọ

2263861700

Thôn An Dương, Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục

21

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Ngọc Lũ

2263723319

Xóm Trung Thượng, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục

22

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Tràng An

2263861703

Xóm 6, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục

23

Huyện Bình Lục

Điểm BĐVHX Vũ Bản

2263865213

Xóm Liễm, Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục

24

Huyện Duy Tiên

Bưu cục cấp 2 Duy Tiên

2263830009

Khu phố Thịnh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên

25

Huyện Duy Tiên

Bưu cục cấp 3 Điệp Sơn

2263838734

Thôn Điệp Sơn, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên

26

Huyện Duy Tiên

Bưu cục cấp 3 Đồng Văn

2263835005

Khu phố Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên

27

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Bạch Thượng

226830069

Thôn Nhất, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên

28

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Châu Giang

2263830023

Thôn Đông Ngoại, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên

29

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Châu Sơn

2263838234

Thôn Lê Xá, Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên

30

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Chuyên Ngoại

2263830059

Thôn Lỗ Hà, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên

31

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Duy Hải

2263835050

Thôn Tứ, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên

32

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Duy Minh

2263835049

Thôn Ninh Não, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên

33

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Đọi Sơn

2263838254

Thôn Đọi Nhì, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên

34

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Hòa Mạc

2263550774

Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên

35

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Mộc Bắc

2263833051

Thôn Hoàn Dương, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên

36

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Mộc Nam

2263833060

Thôn Nha Xá, Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên

37

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Tiên Ngoại

2263838272

Thôn Minh, Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên

38

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Tiên Nội

2263830074

Thôn Nguyễn, Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên

39

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Tiên Phong

2263383258

Thôn An Mông 1, Xã Tiên Phong, Huyện Duy Tiên

40

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Trác Văn

2263830030

Thôn Lệ Thủy, Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên

41

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Yên Bắc

2263830061

Thôn Chợ Lương, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên

42

Huyện Duy Tiên

Điểm BĐVHX Yên Nam

2263838238

Thôn Thận Trại, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên

43

Huyện Duy Tiên

Kiốt bưu điện Châu Giang

2263830275

Thôn Du My, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên

44

Huyện Duy Tiên

Kiốt bưu điện Chuyên Mỹ

2263830635

Thôn Điện Biên, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiê

45

Huyện Kim Bảng

Bưu cục cấp 2 Kim Bảng

2263820241

Tổ Dân phố 5 Đường quang Trung, Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng

46

Huyện Kim Bảng

Bưu cục cấp 3 Ba Sao

2263531887

Xóm 4, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng

47

Huyện Kim Bảng

Bưu cục cấp 3 Lê Hồ

2263824602

Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng

48

Huyện Kim Bảng

Bưu cục cấp 3 Nhật Tân

2263826605

Xóm 15, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng

49

Huyện Kim Bảng

Bưu cục cấp 3 Nhật Tựu

2263826608

Thôn Nhật Tựu, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng

50

Huyện Kim Bảng

Bưu cục cấp 3 Tân Sơn

2263824869

Thôn Thụy Sơn, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng

51

Huyện Kim Bảng

Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn

2263820270

Thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng

52

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Ba Sao

2263531376

Xóm 6, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng

53

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Đại Cương

2263826022

Thôn Thịnh Đại, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng

54

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Đồng Hóa

2263820868

Thôn Phương Xá, Xã Đồng Hoá, Huyện Kim Bảng

55

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Hoàng Tây

2263826021

Thôn Thọ Lão, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng

56

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Khả Phong

2263530881

Thôn Khả Phong, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng

57

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Lê Hồ

2263824879

Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng

58

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Liên Sơn

2263820874

Thôn Đồng Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng

59

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn

2263820882

Thôn Mã Lão, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng

60

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Nguyễn Ú́y

2263824650

Thôn Phù Lưu, Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng

61

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Nhật Tựu

2263826023

Thôn Văn Bối, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng

62

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Tân Sơn

2263824609

Thôn Hồi Trại, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng

63

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Thi Sơn

2263820875

Thôn Quyển Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng

64

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Thụy Lôi

2263820877

Thôn Gốm, Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng

65

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Tượng Lĩnh

2263824878

Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng

66

Huyện Kim Bảng

Điểm BĐVHX Văn Xá

2263820871

Thôn Đặng Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng

67

Huyện Lý Nhân

Bưu cục cấp 2 Lý Nhân

2263870096

Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân

68

Huyện Lý Nhân

Bưu cục cấp 3 Cầu Không

2263879695

Thôn Văn An, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân

69

Huyện Lý Nhân

Bưu cục cấp 3 Chân Lý

2263648548

Thôn Chẹm Khê, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân

70

Huyện Lý Nhân

Bưu cục cấp 3 Chính Lý

2263874696

Thôn Chính Lý, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân

71

Huyện Lý Nhân

Bưu cục cấp 3 Chợ Chanh

2263876757

Thôn Chanh, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân

72

Huyện Lý Nhân

Bưu cục cấp 3 Nhân Tiến

2263876753

Thôn Trung Kỳ, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân

73

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Bắc Lý

2263879736

Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân

74

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Chân Lý

2263648119

Thôn Đồng Yên, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân

75

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Chính Lý

2263874033

Xóm 11, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân

76

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Công Lý

2263871970

Thôn Mạc Hạ, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân

77

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Đạo Lý

2263879738

Thôn Thọ Chương, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân

78

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Đồng Lý

2263871969

Thôn Mai Xá, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân

79

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Đức Lý

2263871748

Thôn Nội, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân

80

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Hòa Hậu

2263875913

Thôn Đại Hoàng, Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân

81

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Hợp Lý

2263871746

Thôn Chỉ Trụ, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân

82

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nguyên Lý

2263874747

Thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân

83

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nhân Bình

2263630745

Xóm 12+13, Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân

84

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nhân Chính

2263871742

Thôn Thượng Vĩ, Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân

85

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nhân Đạo

2263879735

Thôn Khu Hoàng, Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân

86

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nhân Hưng

2263879734

Thôn Mai Hoành, Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân

87

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nhân Khang

2263871741

Xóm 5, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân

88

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa

22263628744

Thôn Đông Quan, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân

89

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Nhân Thịnh

2263876927

Thôn Bàng Lam, Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân

90

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Phú Phúc

2263876912

Thôn Lý Nhân, Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân

91

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Văn Lý

2263871740

Thôn Quan Hạ, Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân

92

Huyện Lý Nhân

Điểm BĐVHX Xuân Khê

2263876914

Xóm 8, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân

93

Huyện Thanh Liêm

Bưu cục cấp 2 Thanh Liêm

2263880286

Khu Cầu Gừng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Thanh Liêm

94

Huyện Thanh Liêm

Bưu cục cấp 3 Cầu Nga

2263887145

Thôn Nga Bắc, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm

95

Huyện Thanh Liêm

Bưu cục cấp 3 Đoan Vĩ

2263888075

Thôn Đoan Vỹ 1, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm

96

Huyện Thanh Liêm

Bưu cục cấp 3 Kiện Khê

2263880227

Thôn Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm

97

Huyện Thanh Liêm

Bưu cục cấp 3 Phố Cà

2263888074

Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm

98

Huyện Thanh Liêm

Bưu cục cấp 3 Phố Động

2263884317

Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm

99

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX La Mát

2263858314

Thôn La Mát, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm

100

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Liêm Cần

2263884728

Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm

101

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Liêm Phong

2263884727

Thôn Yên Thống, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm

102

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Liêm Sơn

2263887704

Thôn Sọng Thượng, Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm

103

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Liêm Thuận

2263887715

Thôn Quán Vải, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm

104

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Liêm Túc

2263887706

Thôn Vỹ Khách, Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm

105

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Bình

2263887765

Thôn Lã Làng, Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm

106

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Hà

2263881718

Thôn Dương Xá, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm

107

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Hải

2263888150

Thôn Cổ Động, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm

108

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Lưu

2263887717

Thôn Đồi Ngang, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm

109

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Nghị

2263888125

Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm

110

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Nguyên

2263888112

Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm

111

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Phong

2263881762

Thôn Phố Bói, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm

112

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Tâm

2263888111

Thôn Chè Châu, Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm

113

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Tân

2263881746

Thôn Thử Hòa, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm

114

Huyện Thanh Liêm

Điểm BĐVHX Thanh Thủy

2263881760

Thôn Đình Hậu, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm

115

Thành phố Phủ Lý

Bưu cục cấp 1 Phủ Lý

2263853411

Số 114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý

116

Thành phố Phủ Lý

Bưu cục cấp 3 Châu Sơn

2263855149

Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý

117

Thành phố Phủ Lý

Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công

2263843501

Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý

118

Thành phố Phủ Lý

Bưu cục cấp 3 KHL Phủ Lý

2263857777

Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý

119

Thành phố Phủ Lý

Bưu cục cấp 3 Qui Lưu

2263841081

Số 149, Thôn Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Thành Phố Phủ Lý

120

Thành phố Phủ Lý

Bưu cục cấp 3 Thanh Châu

851270

Thôn Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý

121

Thành phố Phủ Lý

Bưu cục Hệ 1 Hà Nam

2263853622

Số 114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý

122

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Đinh Xá

2263861704

Thôn Trung, Xã Đinh Xá, Thành Phố Phủ Lý

123

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Kim Bình

2263820872

Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý

124

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Lam Hạ

2263854897

Thôn Đường Ấ́m, Phường Lam Hạ, Thành Phố Phủ Lý

125

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Liêm Chính

2263842843

Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý

126

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Liêm Chung

2263855194

Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành Phố Phủ Lý

127

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Liêm Tiết

2263881734

Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Thành Phố Phủ Lý

128

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Liêm Tuyền

2263881761

Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành Phố Phủ Lý

129

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Phù Vân

2263855209

Thôn 2, Xã Phù Vân, Thành Phố Phủ Lý

130

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Thanh Châu

226853630

Thôn Bảo Lộc 2, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý

131

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Thanh Tuyền

2263881707

Thôn Lại Xá, Phường Thanh Tuyền, Thành Phố Phủ Lý

132

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Tiên Hải

2263838240

Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải, Thành Phố Phủ Lý

133

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Tiên Hiệp

2263838209

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành Phố Phủ Lý

134

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Tiên Tân

2263835052

Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý

135

Thành phố Phủ Lý

Điểm BĐVHX Trịnh xá

2263861701

Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Thành Phố Phủ Lý

Xem thêm:

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 80.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương