TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Danh sách 168 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hưng Yên

2022-11-22

Danh sách 168 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hưng Yên, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại:

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Ân Thi

Bưu cục cấp 2 Ân Thi

2213837837

Số 1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi

2

Huyện Ân Thi

Bưu cục cấp 3 Chợ Thi

2213832101

Thôn Trai Thôn, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi

3

Huyện Ân Thi

Bưu cục cấp 3 Đa Lộc

2213830109

Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi

4

Huyện Ân Thi

Bưu cục cấp 3 Tân Phúc

2213835101

Thôn Phúc Tá, Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi

5

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Bãi Sậy

2213836007

Thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi

6

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

2213836034

Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi

7

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Cẩm Ninh

2213830102

Thôn Ninh Thôn, Xã Cẩm Ninh, Huyện Ân Thi

8

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Đào Dương

2213836034

Thôn Đào Xá, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi

9

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Đặng Lễ

2213830081

Thôn Cổ Lễ, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi

10

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Hạ Lễ

2213832141

Thôn 4, Xã Hạ Lễ, Huyện Ân Thi

11

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Hoàng Hoa Thám

2213830690

Thôn An Bá, Xã Hoàng Hoa Thám, Huyện Ân Thi

12

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Hồ Tùng Mậu

2213834013

Thôn Gạo Bắc, Xã Hồ Tùng Mậu, Huyện Ân Thi

13

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Hồng Vân

2213833048

Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi

14

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi

2213842643

Thôn Nhân Vũ, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi

15

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Phù Ủng

2213836600

Thôn Xa Lung, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi

16

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Quảng Lãng

2213830082

Thôn Bình Hồ, Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi

17

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Quang Vinh

2213830431

Thôn Đỗ Thượng, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi

18

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Tiền Phong

2213832142

Thôn Bình Lăng, Xã Tiền Phong, Huyện Ân Thi

19

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Văn Nhuệ

2213843005

Thôn Văn Trạch, Xã Văn Nhuệ, Huyện Ân Thi

20

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Vân Du

2213830116

Thôn Kênh Bối, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi

21

Huyện Ân Thi

Điểm BĐVHX Xuân Trúc

2213830115

Thôn Trúc Đình, Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi

22

Huyện Khoái Châu

Bưu cục cấp 2 Khoái Châu

2213911911

Đường 204, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu

23

Huyện Khoái Châu

Bưu cục cấp 3 Bô Thời

2213920101

Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu

24

Huyện Khoái Châu

Bưu cục cấp 3 Đại Hưng

2213918101

Thôn 1, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu

25

Huyện Khoái Châu

Bưu cục cấp 3 Đông Kết

2213910104

Xóm 23, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu

26

Huyện Khoái Châu

Bưu cục cấp 3 Đông Tảo

2213915813

Thôn Đông Kim, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu

27

Huyện Khoái Châu

Bưu cục cấp 3 Tân Châu

2213923101

Thôn Hợp Hòa, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu

28

Huyện Khoái Châu

Bưu cục cấp 3 Thuần Hưng

2213918201

Thôn Sài Thị, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu

29

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX An Vỹ

2213910516

Thôn Trung, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu

30

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Bình Kiều

2213910219

Thôn Bình Kiều, Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu

31

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Bình Minh

 

Thôn Thiết Trụ, Xã Bình Minh, Huyện Khoái Châu

32

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Chí Tân

2213919700

Thôn Nghi Xuyên, Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu

33

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Dạ Trạch

2213915652

Thôn Đức Nhuận, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu

34

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Dân Tiến

2213713026

Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu

35

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Đại Tập

2213925101

Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu

36

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Đông Ninh

2213925701

Thôn Duyên Linh, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu

37

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Đồng Tiến

2213922082

Thôn Thổ Khối, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái

38

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Hàm Tử

2213910498

Thôn An Cảnh, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu

39

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Liên Khê

2213910399

Thôn Cẩm Khê, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu

40

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Nhuế Dương

2213918154

Thôn Lê Lợi, Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu

41

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Ông Đình

2213910410

Thôn Thống Nhất, Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu

42

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Phùng Hưng

2213910092

Thôn Ngọc Thượng, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu

43

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Tân Dân

2213910507

Thôn Dương Trạch, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu

44

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Thành Công

2213918155

Thôn Hương Quất 2, Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu

45

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Tứ Dân

2213928009

Thôn Toàn Thắng, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châ

46

Huyện Khoái Châu

Điểm BĐVHX Việt Hòa

2213921303

Thôn Yên Khê, Xã Việt Hoà, Huyện Khoái Châu

47

Huyện Kim Động

Bưu cục cấp 2 Kim Động

2213811500

Đường 39a, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động

48

Huyện Kim Động

Bưu cục cấp 3 Đức Hợp

2213817250

Thôn Bông Hạ, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động

49

Huyện Kim Động

Bưu cục cấp 3 Thọ Vinh

2213817234

Thôn Bắc Phú, Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động

50

Huyện Kim Động

Bưu cục cấp 3 Trương Xá

2213818101

Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động

51

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Chính Nghĩa

2213811073

Thôn Dưỡng Phú, Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động

52

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Đồng Thanh

2213811795

Thôn Vĩnh Tiến, Xã Đồng Thanh, Huyện Kim Động

53

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Hiệp Cường

2213811104

Thôn Trà Lâm, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động

54

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Hùng An

2213817374

Thôn Lai Hạ, Xã Hùng An, Huyện Kim Động

55

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Mai Động

2213816004

Thôn Nho Lâm, Xã Mai Động, Huyện Kim Động

56

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Nghĩa Dân

2213820003

Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động

57

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Ngọc Thanh

2213811718

Thôn Duyên Yên, Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim Động

58

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Ngũ Lão

2213820411

Thôn Cốc Ngang, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động

59

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Nhân La

2213811074

Thôn Mát, Xã Nhân La, Huyện Kim Động

60

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

2213816531

Thôn Quảng Lạc, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động

61

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Song Mai

2213822066

Thôn Mai Xá, Xã Song Mai, Huyện Kim Động

62

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Vân Nghệ

2213816400

Thôn Vân Nghệ, Xã Mai Động, Huyện Kim Động

63

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Vĩnh Xá

2213821014

Thôn Đào Xá, Xã Vĩnh Xá, Huyện Kim Động

64

Huyện Kim Động

Điểm BĐVHX Vũ Xá

2213826050

Thôn Cao Xá, Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động

65

Huyện Mỹ Hào

Bưu cục cấp 2 Mỹ Hào

2213742742

Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào

66

Huyện Mỹ Hào

Bưu cục cấp 3 Bạch Sam

2213945101

Thôn Bến, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào

67

Huyện Mỹ Hào

Bưu cục cấp 3 Bần

2213943103

Phố Bần, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào

68

Huyện Mỹ Hào

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Khu công nghiệp

2213943024

Thôn Tháp, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào

69

Huyện Mỹ Hào

Bưu cục cấp 3 Chợ Thứa

2213943102

Phố Thứa, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào

70

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Cẩm Xá

2213943238

Thôn Cẩm Sơn, Xã Cẩm Xá, Huyện Mỹ Hào

71

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Dương Quang

2213945070

Thôn Bùi Bồng, Xã Dương Quang, Huyện Mỹ Hào

72

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Hòa Phong

2213945073

Thôn Phúc Miếu, Xã Hoà Phong, Huyện Mỹ Hào

73

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Hưng Long

2213945072

Thôn Phú Sơn, Xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào

74

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Minh Đức

2213955101

Thôn Phong Cốc, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào

75

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Ngọc Lâm

2213949012

Thôn Hòe Lâm, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào

76

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Nhân Hòa

2213943790

Thôn Nguyễn Xá, Xã Nhân Hoà, Huyện Mỹ Hào

77

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Phan Đình Phùng

2213943789

Thôn Kim Huy, Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào

78

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Phùng Chí Kiên

2213947143

Thôn Long Đằng, Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào

79

Huyện Mỹ Hào

Điểm BĐVHX Xuân Dục

2213955096

Thôn Xuân Nhân, Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào

80

Huyện Phù Cừ

Bưu cục cấp 2 Phù Cừ

2213850850

Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ

81

Huyện Phù Cừ

Bưu cục cấp 3 Cầu Cáp

2213854009

Thôn Đông Cáp, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ

82

Huyện Phù Cừ

Bưu cục cấp 3 Đình Cao

2213854008

Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ

83

Huyện Phù Cừ

Bưu cục cấp 3 La Tiến

2213859701

Thôn La Tiến, Xã Nguyên Hoà, Huyện Phù Cừ

84

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Minh Hoàng

2213854281

Làng Quế Lâm, Xã Minh Hoàng, Huyện Phù Cừ

85

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Minh Tân

2213854104

Thôn Duyệt Lễ, Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ

86

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Minh Tiến

2213859768

Thôn Phù Oanh, Xã Minh Tiến, Huyện Phù Cừ

87

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Nhật Quang

2213854482

Thôn Quang Yên, Xã Nhật Quang, Huyện Phù Cừ

88

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Phan Sào Nam

2213854480

Thôn Ba Đông, Xã Phan Sào Nam, Huyện Phù Cừ

89

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Tam Đa

2213859791

Thôn Ngũ Phúc, Xã Tam Đa, Huyện Phù Cừ

90

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Tiên Tiến

2213854291

Thôn Hoàng Xá, Xã Tiên Tiến, Huyện Phù Cừ

91

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Tống Phan

2213854481

Thôn Tống Xá, Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ

92

Huyện Phù Cừ

Điểm BĐVHX Tống Trân

2213859744

Thôn An Cầu, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ

93

Huyện Tiên Lữ

: Điểm BĐVHX Lệ Xá

2213875265

Thôn Phù Liễu, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ

94

Huyện Tiên Lữ

Bưu cục cấp 2 Tiên Lữ

2213872872

Khu 1, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ

95

Huyện Tiên Lữ

Bưu cục cấp 3 Ba Hàng

2213877707

Khu phố Ba Hàng, Xã Thủ Sĩ, Huyện Tiên Lữ

96

Huyện Tiên Lữ

Bưu cục cấp 3 Thụy Lôi

2213875101

Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ

97

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX An Viên

2213873030

Khu Nội Thượng, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ

98

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Cương Chính

2213886003

Thôn Bái Khê, Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ

99

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Dị Chế

2213874056

Thôn Dị Chế, Xã Dị Chế, Huyện Tiên Lữ

100

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Đức Thắng

2213875138

Thôn An Lạc, Xã Đức Thắng, Huyện Tiên Lữ

101

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Hải Triều

2213875279

Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ

102

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Hưng Đạo

2213873297

Thôn Tam Nông, Xã Hưng Đạo, Huyện Tiên Lữ

103

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Minh Phượng

2213875149

Thôn Điềm Tây, Xã Minh Phượng, Huyện Tiên Lữ

104

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Ngô Quyền

2213395016

Thôn Đại Nại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ

105

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Nhật Tân

2213873031

Thôn An Trạch, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ

106

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Thiện Phiến

2213877839

Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ

107

Huyện Tiên Lữ

Điểm BĐVHX Trung Dũng

22139512012

Thôn Canh Hoạch, Xã Trung Dũng, Huyện Tiên Lữ

108

Huyện Văn Giang

Bưu cục cấp 2 Văn Giang

2213931108

Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang

109

Huyện Văn Giang

Bưu cục cấp 3 Ecopark

 

Số RA 5A, Xóm 4, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang

110

Huyện Văn Giang

Bưu cục cấp 3 Long Hưng

2213931240

Thôn Bạc Thượng, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang

111

Huyện Văn Giang

Bưu cục cấp 3 Mễ Sở

2213938101

Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang

112

Huyện Văn Giang

Bưu cục cấp 3 Văn Phúc

2213930081

Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang

113

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Cửu Cao

2213724090

Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang

114

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Liên Nghĩa

2213931226

Điểm BĐVHX Liên Nghĩa

115

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Nghĩa Trụ

2213936649

Thôn 11, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang

116

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Phụng Công

2213934050

Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang

117

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Tân Tiến

2213937027

Thôn Vĩnh Lộc, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang

118

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Thắng Lợi

2213732016

Thôn Tân Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang

119

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Vĩnh Khúc

2213729015

Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang

120

Huyện Văn Giang

Điểm BĐVHX Xuân Quan

2213931048

Xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang

121

Huyện Văn Lâm

Bưu cục cấp 2 Văn Lâm

2213789789

Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm

122

Huyện Văn Lâm

Bưu cục cấp 3 Bưu Cục KHL-TMĐT Văn Lâm

 

Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm

123

Huyện Văn Lâm

Bưu cục cấp 3 Đại Đồng

2213983101

Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm

124

Huyện Văn Lâm

Bưu cục cấp 3 Lạc Đạo

2213990100

Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm

125

Huyện Văn Lâm

Bưu cục cấp 3 Như Quỳnh

2213987596

Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm

126

Huyện Văn Lâm

Bưu cục cấp 3 Trưng Trắc

3213997100

Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm

127

Huyện Văn Lâm

Điểm BĐVHX Chỉ Đạo

2213983004

Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm

128

Huyện Văn Lâm

Điểm BĐVHX Đình Dù

2213994011

Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm

129

Huyện Văn Lâm

Điểm BĐVHX Lạc Hồng

2213982037

Thôn Minh Hải, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm

130

Huyện Văn Lâm

Điểm BĐVHX Lương Tài

2213983008

Thôn Lương Tài, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm

131

Huyện Văn Lâm

Điểm BĐVHX Minh Hải

2213981514

Thôn Khách, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm

132

Huyện Văn Lâm

Điểm BĐVHX Tân Quang

2213980101

Khu phố Dầu, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm

133

Huyện Văn Lâm

Điểm BĐVHX Việt Hưng

2213983002

Thôn Mễ Đậu, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm

134

Huyện Yên Mỹ

Bưu cục cấp 2 Yên Mỹ

2213961961

Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ

135

Huyện Yên Mỹ

Bưu cục cấp 3 KHL Yên Mỹ

 

Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ

136

Huyện Yên Mỹ

Bưu cục cấp 3 Minh Châu

2213975101

Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ

137

Huyện Yên Mỹ

Bưu cục cấp 3 Trai Trang

2213964102

Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ

138

Huyện Yên Mỹ

Bưu cục cấp 3 Từ Hồ

2213965101

Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ

139

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Đồng Than

2213964510

Thôn Đồng Than, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ

140

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Giai Phạm

2213967001

Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ

141

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Hoàn Long

2213965611

Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ

142

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Lưu Xá

2213964804

Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ

143

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Lý Thường Kiệt

2213976021

Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ

144

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Nghĩa Hiệp

2213963146

Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ

145

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Ngọc Long

2213964511

Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ

146

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Tân Việt

2213977020

Thôn Lãng Cầu, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ

147

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Thanh Long

2213963148

Thôn Châu Xá, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ

148

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Trung Hòa

2213971027

Thôn Thiên Lộc, Xã Trung Hoà, Huyện Yên Mỹ

149

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Trung Hưng

2213960039

Thôn Trung Đạo, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ

150

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Việt Cường

2213975010

Thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ

151

Huyện Yên Mỹ

Điểm BĐVHX Yên Hòa

2213966017

Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mỹ

152

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục cấp 1 Hưng Yên

2213862507

Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên

153

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục cấp 3 Chợ Gạo

2213865143

Số 152, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lam Sơn, Thành Phố Hưng Yên

154

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục cấp 3 Dốc Lã

2213824160

Thôn Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, Thành Phố Hưng Yên

155

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục cấp 3 KHL Hưng Yên

2213551600

Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên

156

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục cấp 3 Lê Lợi

2213864429

Số 158, Đường Điện Biên 1, Phường Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên

157

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục cấp 3 Phố Hiến

2213866744

Số 103, Đường Bãi Sậy, Phường Quang Trung, Thành Phố Hưng Yên

158

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục cấp 3 Trung Nghĩa

2213863714

Thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Thành Phố Hưng Yên

159

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 Hưng Yên

 

Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên

160

Thành phố Hưng Yên

Bưu cục văn phòng VP BĐ Hưng Yên

 

Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên

161

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Hoàng Hanh

 

Thôn An Châu, Xã Hoàng Hanh, Thành Phố Hưng Yên

162

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Hồng Nam

2213889402

Thôn Lê Như Hổ, Xã Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên

163

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Hùng Cường

 

Thôn Tân Hưng, Xã Hùng Cường, Thành Phố Hưng Yên

164

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Liên Phương

2213877899

Thôn An Chiểu 1, Xã Liên Phương, Thành Phố Hưng Yên

165

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Phú Cường

 

Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường, Thành Phố Hưng Yên

166

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Phương Chiểu

 

Số 1, Thôn Phương Thượng, Xã Phương Chiểu, Thành Phố Hưng Yên

167

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Quảng Châu

2213510159

Thôn 2, Xã Quảng Châu, Thành Phố Hưng Yên

168

Thành phố Hưng Yên

Điểm BĐVHX Tân Hưng

 

Thôn Quang Trung, Xã Tân Hưng, Thành Phố Hưng Yên

Xem thêm:

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 80.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương