TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Danh sách 155 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Ninh Bình

2022-11-22

Danh sách 155 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Ninh Bình, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Gia Viễn

Bưu cục cấp 2 Gia Viễn

2293868101

Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn

2

Huyện Gia Viễn

Bưu cục cấp 3 Gián Khẩu

2293868260

Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn

3

Huyện Gia Viễn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Viễn

2293868101

Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn

4

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Hòa

1254248092

Thôn An Ninh, Xã Gia Hoà, Huyện Gia Viễn

5

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Hưng

917030569

Thôn Hoa Tiên, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn

6

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Lạc

982117109

Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn

7

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Lập

2293503327

Thôn Tân Long Mỹ, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn

8

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Minh

8915817186

Thôn Trà Đính, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn

9

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Phong

919763629

Thôn Ngọc Thượng, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn

10

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Phú

913590056

Thôn Đường DT447, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn

11

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Phương

941909085

Thôn Văn Hà 1, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn

12

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Sinh

1298061210

Xóm 10, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn

13

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Tân

303868291

Thôn Tùy Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn

14

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Thanh

917395222

Thôn Thượng Hòa, Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn

15

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Thắng

917432982

Thôn Quốc Thanh, Xã Gia Thắng, Huyện Gia Viễn

16

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Thịnh

979585582

Thôn Liên Huy, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn

17

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Tiến

946825928

Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn

18

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Trung

915825821

Thôn Chấn Hưng, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn

19

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Gia Vân

977577528

Thôn Phù Long(đường DT447), Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn

20

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Liên Sơn

941186997

Xóm 9(UBND), Xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn

21

Huyện Gia Viễn

Điểm BĐVHX Thị Trấn Me

911667622

Phố Thống Nhất, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn

22

Huyện Hoa Lư

Bưu cục cấp 2 Hoa Lư

2293622101

Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư

23

Huyện Hoa Lư

Bưu cục cấp 3 Bích Động

2293618010

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư

24

Huyện Hoa Lư

Bưu cục cấp 3 Cầu Yên

2293610001

Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư

25

Huyện Hoa Lư

Bưu cục cấp 3 Trường Yên

2293620000

Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư

26

Huyện Hoa Lư

Bưu cục văn phòng VP BĐH Hoa Lư

2293622101

Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư

27

Huyện Hoa Lư

Điểm BĐVHX Ninh Giang

941188089

Thôn La Vân, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư

28

Huyện Hoa Lư

Điểm BĐVHX Ninh Hòa

916898482

Thôn Ngô Thượng, Xã Ninh Hoà, Huyện Hoa Lư

29

Huyện Hoa Lư

Điểm BĐVHX Ninh Khang

911968902

Thôn Phú Gia, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư

30

Huyện Hoa Lư

Điểm BĐVHX Ninh Mỹ

917336823

Xóm Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư

31

Huyện Hoa Lư

Điểm BĐVHX Ninh Thắng

979775196

Thôn Hành Cung, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư

32

Huyện Hoa Lư

Điểm BĐVHX Ninh Vân

899804648

Thôn Thượng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư

33

Huyện Hoa Lư

Điểm BĐVHX Ninh Xuân

948875266

Thôn Ngoại, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư

34

Huyện Kim Sơn

Bưu cục cấp 2 Kim Sơn

2293862101

Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn

35

Huyện Kim Sơn

Bưu cục cấp 3 Bình Minh

2293863328

Khối 8, Thị Trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn

36

Huyện Kim Sơn

Bưu cục cấp 3 Quy Hậu

2293862003

Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn

37

Huyện Kim Sơn

Bưu cục cấp 3 Yên Hòa

2293862004

Thôn Nam Lộc, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn

38

Huyện Kim Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Sơn

2293862101

Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn

39

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Ân Hòa

1627235736

Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn

40

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Chất Bình

1676444899

Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn

41

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Chính Tâm

949223699

Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn

42

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Cồn Thoi

976456640

Xóm 6, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn

43

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Định Hóa

1652979245

Xóm 5, Xã Định Hoá, Huyện Kim Sơn

44

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Đồng Hướng

917623355

Thôn Hướng Đạo, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn

45

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Hồi Ninh

974491005

Thôn Đồng Nhân, Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn

46

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Kim Đông

1673737040

Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn

47

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Kim Hải

914826901

Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn

48

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Kim Mỹ

944767256

Thôn Tân Khẩn, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn

49

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Kim Tân

1252249828

Xóm 13, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn

50

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Kim Trung

1654063035

Xóm 1, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn

51

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Lai Thành 1

981058283

Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn

52

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Lai Thành 2

982866348

Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn

53

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Tân Thành

975560664

Thôn Tự Tân, Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn

54

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Thượng Kiệm

965908717

Xóm Vinh Ngoại, Xã Thương Kiệm, Huyện Kim Sơn

55

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Văn Hải

914512055

Xóm Bắc Cường, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn

56

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Xã Kim Định

1697459093

Thôn Dục Đức, Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn

57

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Xuân Thiện

1258507507

Thôn Đường 10, Xã Xuân Thiện, Huyện Kim Sơn

58

Huyện Kim Sơn

Điểm BĐVHX Yên Mật

969882406

Thôn Yên Thổ, Xã Yên Mật, Huyện Kim Sơn

59

Huyện Nho Quan

1646290934

918631937

Thôn Hữu Thường, Xã Thượng Hoà, Huyện Nho Quan

60

Huyện Nho Quan

Bưu cục cấp 2 Nho Quan

2293866101

Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan

61

Huyện Nho Quan

Bưu cục cấp 3 Quỳnh Sơn

2293846202

Thôn Ngã Ba Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan

62

Huyện Nho Quan

Bưu cục cấp 3 Rịa

2293846201

Thôn Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan

63

Huyện Nho Quan

Bưu cục cấp 3 Ỷ Na

2293866030

Thôn 7, Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan

64

Huyện Nho Quan

Bưu cục văn phòng VP BĐH Nho Quan

2293866101

Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan

65

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Cúc Phương

918307669

Thôn Nga 3, Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan

66

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Đồng Phong

968997334

Thôn Phong Lai 2, Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan

67

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Đức Long

1256103279

Thôn Hiền Quan 1, Xã Đức Long, Huyện Nho Quan

68

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Gia Sơn

968043506

Thôn Đông Minh, Xã Gia Sơn, Huyện Nho Quan

69

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Gia Thủy

917330954

Thôn Cây Xa, Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan

70

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Gia Tường

967025987

Thôn Kiến Phong, Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan

71

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Kỳ Phú

914860271

Bản Bản cả, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan

72

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Lạc Vân

984903978

Thôn Lạc 2, Xã Lạc Vân, Huyện Nho Quan

73

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Lạng Phong

917182455

Thôn Đá Trung, Xã Lạng Phong, Huyện Nho Quan

74

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Phú Long

1699192319

Thôn 3, Xã Phú Long, Huyện Nho Quan

75

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Phú Sơn

1646290934

Thôn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan

76

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Quảng Lạc

1646991281

Thôn Quảng Thành, Xã Quảng Lạc, Huyện Nho Quan

77

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Quỳnh Lưu

917331120

Thôn Xuân Quế, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan

78

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Sơn Hà

1215112820

Thôn Đồng Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan

79

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Sơn Lai

943490956

Thôn Đồi Dâu, Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan

80

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Sơn Thành

1683072500

Thôn Chợ Lạm, Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan

81

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Thạch Bình

902253197

Xóm Liên Phương, Xã Thạch Bình, Huyện Nho Quan

82

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Thanh Lạc

1684829389

Thôn Làng, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan

83

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Trung tâm vùng cao

949223080

Bản Sạng, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan

84

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Văn Phong

1627897882

Thôn Cầu Mơ, Xã Văn Phong, Huyện Nho Quan

85

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Văn Phú

947430512

Thôn Sào Lâm, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan

86

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Văn Phương I

1664085177

Thôn Sui, Xã Văn Phương, Huyện Nho Quan

87

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Xích Thổ

1696771995

Thôn Đại Hòa, Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan

88

Huyện Nho Quan

Điểm BĐVHX Yên Quang

1699528812

Thôn Yên Ninh, Xã Yên Quang, Huyện Nho Quan

89

Huyện Yên Khánh

Bưu cục cấp 2 Yên Khánh

2293841202

Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh

90

Huyện Yên Khánh

Bưu cục cấp 3 Chợ Cát

2293843008

Thôn 20, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh

91

Huyện Yên Khánh

Bưu cục cấp 3 Chợ Xanh

2293841259

Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh

92

Huyện Yên Khánh

Bưu cục cấp 3 Khánh Nhạc

2293841205

Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh

93

Huyện Yên Khánh

Bưu cục cấp 3 Khánh Phú

2293842101

Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh

94

Huyện Yên Khánh

Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh

2293841202

Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh

95

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh An

983145871

Thôn Phú Thượng, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh

96

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Công

977633765

Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh

97

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Cư

975607559

Thôn Thông, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh

98

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Cường

985938352

Xóm 4 thôn Đông Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh

99

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Hải

1248239648

Xóm Trung A thôn Nhuận Hải, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh

100

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Hòa

963058229

Xóm Chợ Dầu, Xã Khánh Hoà, Huyện Yên Khánh

101

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Hội

973374481

Xóm 2, Xã Khánh Hội, Huyện Yên Khánh

102

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Hồng

961551032

Xóm 2 thôn Thổ Mật, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh

103

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Lợi 2

918988161

Xóm Nội, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh

104

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Mậu

948789528

Xóm 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh

105

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Ninh

1652398912

Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh

106

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Thành

973884820

Xóm 8, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh

107

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Thủy

1295275791

Xóm 6, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh

108

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Tiên

979357028

Xóm 3, Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh

109

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Trung

986984381

Thôn 9, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh

110

Huyện Yên Khánh

Điểm BĐVHX Khánh Vân

948322780

Xóm 4 thôn Vân Tiến, Xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh

111

Huyện Yên Mô

Bưu cục cấp 2 Yên Mô

2293869101

Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô

112

Huyện Yên Mô

Bưu cục cấp 3 Chợ Bút

2293836002

Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô

113

Huyện Yên Mô

Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn

2293869113

Xóm 7, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô

114

Huyện Yên Mô

Bưu cục cấp 3 Yên Phong

2293869003

Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô

115

Huyện Yên Mô

Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mô

2293869101

Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô

116

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Khánh Dương

916510665

Thôn Yên Dương, Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô

117

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Khánh Thịnh

949771023

Thôn Yên Thượng, Xã Khánh Thịnh, Huyện Yên Mô

118

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Khánh Thượng

919253662

Thôn Lam Sơn, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô

119

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Đồng

912050359

Thôn Yên Tế, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô

120

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Hòa

1216008536

Thôn Trinh Nữ, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mô

121

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Hưng

1226451213

Thôn Hưng Hiền, Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô

122

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Lâm

944233813

Thôn Phù Xa, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô

123

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Mạc

916098958

Thôn Hồng Thắng, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô

124

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Mỹ

941395387

Xóm 7 Tây, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô

125

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Nhân

946698478

Thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô

126

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Thái

1216008508

Xóm Cầu Dầu, Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô

127

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Thành

968418285

Thôn Đoài, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô

128

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Thắng

915377342

Thôn Trà Tu, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô

129

Huyện Yên Mô

Điểm BĐVHX Yên Từ

945257466

Thôn Nộn Khê, Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô

130

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục cấp 1 Ninh Bình

2293871104

Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình

131

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục cấp 3 Chợ Rồng

2293884064

Ngõ 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình

132

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục cấp 3 Ga

 

Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

133

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Bình

2293882590

Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình

134

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Bình

2293881488

Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

135

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục cấp 3 Phúc Khánh

2293881497

Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình

136

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

2293882944

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình

137

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Bình

2293873650

Số 1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình

138

Thành phố Ninh Bình

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Bình

2293873650

Số 1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình

139

Thành phố Ninh Bình

Điểm BĐVHX Ninh Khánh

972559208

Thôn Bình Khang, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình

140

Thành phố Ninh Bình

Điểm BĐVHX Ninh Nhất

912929187

Xóm Thượng Kỳ Vỹ, Xã Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình

141

Thành phố Ninh Bình

Điểm BĐVHX Ninh Phong

963831675

Xóm Đoài, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình

142

Thành phố Ninh Bình

Điểm BĐVHX Ninh Sơn

944228238

Thôn Phúc Khánh, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình

143

Thành phố Ninh Bình

Điểm BĐVHX Ninh Tiến

912214386

Thôn Cổ Loan Trung, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình

144

Thành phố Ninh Bình

Điểm BĐVHX Phường Bích Đào

969531876

Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình

145

Thành phố Ninh Bình

Điểm BĐVHX Phường Thanh Bình

986564981

Ngõ Nguyễn Văn Cừ, Phố Vạn Xuân, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

146

Thị xã Tam Điệp

Bưu cục cấp 2 Tam Điệp

2293864101

Tổ 9, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp

147

Thị xã Tam Điệp

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tam Điệp

2293864101

Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp

148

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Đền Dâu

918432898

Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp

149

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Đông Sơn

989873622

Thôn 6, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp

150

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Gềnh

941326196

Thôn Lý Nhân, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp (

151

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Nông Trường Chè

1652736399

Thôn 4b, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp

152

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Quang Sơn

888388860

Thôn Hang Nước, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp

153

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Quang Sơn II

 

Thôn Tân Nam, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp

154

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Yên Bình

915824126

Thôn Ghềnh, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp

155

Thị xã Tam Điệp

Điểm BĐVHX Yên Sơn

1693199500

Thôn Yên Đồng, Xã Yên Sơn, Thị xã Tam Điệp

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với Vietnam Post và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng.... Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.

Xem thêm:

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015 - Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển