TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Danh sách 148 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Vĩnh Phúc

2022-11-26

Danh sách 148 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Vĩnh Phúc,cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại:

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

Xem thêm: 3 chiến lược vận chuyển cực thông minh giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa lợi nhuận

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bình Xuyên

Bưu cục cấp 2 Bình Xuyên

2113866789

Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên

2

Huyện Bình Xuyên

Bưu cục cấp 3 KHL Bình Xuyên

2113866789

Phố Khu Phố 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên

3

Huyện Bình Xuyên

Bưu cục cấp 3 Quang Hà

2113886000

Thôn Xuân Quang, Thị Trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên

4

Huyện Bình Xuyên

Đại lý bưu điện Đạo Đức

 

Thôn Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên

5

Huyện Bình Xuyên

Đại lý bưu điện Quất Lưu

 

Thôn Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên

6

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Bá Hiến

918567142

Thôn Quang Vinh, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên

7

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Gia Khánh

2113832352

Thôn Gia Du, Thị Trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên

8

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Hương Canh

2113503903

Thôn Tiến Hường, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên

9

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Hương Sơn

912700193

Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên

10

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Phú Xuân

2113866517

Thôn Lý Hải, Xã Phú Xuân, Huyện Bình Xuyên

11

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Sơn Lôi

2113887027

Thôn Nhân Nghĩa, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên

12

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Tam Hợp

2113503828

Thôn Nội Phật, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên

13

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Tân Phong

916090383

Thôn Tiền Phong, Xã Tân Phong, Huyện Bình Xuyên

14

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Thanh Lãng

914393050

Thôn Đoàn Kết, Thị Trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên

15

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Thiện Kế

2113503009

Thôn Hương Đà, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên

16

Huyện Bình Xuyên

Điểm BĐVHX Trung Mỹ

2113832316

Thôn Đồng Giang, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên

17

Huyện Bình Xuyên

Hòm thư Công cộng Đạo Đức

914795734

Thôn Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên

18

Huyện Bình Xuyên

Hòm thư Công cộng Quất Lưu

915204829

Thôn Núi, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên

19

Huyện Lập Thạch

Bưu cục cấp 2 Lập Thạch

2113830309

Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch

20

Huyện Lập Thạch

Bưu cục cấp 3 Liễn Sơn

2113831100

Xóm Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch

21

Huyện Lập Thạch

Đại lý bưu điện Liễn Sơn

982417758

Thôn Đá Trắng, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch

22

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Bàn Giản

943626722

Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch

23

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Bắc Bình

2113706933

Thôn Bình Long, Xã Bắc Bình , Huyện Lập Thạch

24

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Đình Chu

915361046

Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch

25

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Đồng Ích

2113501888

Thôn Viên Luận, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch

26

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Hợp Lý

943882289

Thôn Độc Lập 1, Xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch

27

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Liên Hòa

2113831378

Thôn Phú Khánh, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch

28

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ

1293231621

Thôn Nghệ Oản, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Lập Thạch

29

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Quang Sơn

2113894354

Thôn Sơn Kịch, Xã Quang Sơn, Huyện Lập Thạch

30

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Sơn Đông

2113828038

Thôn Lũng Hòa, Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch

31

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Thái Hòa

2113831287

Thôn Đồng Làng, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch

32

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Tiên Lữ

916172977

Thôn Minh Trụ, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch

33

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Triệu Đề

2113828188

Thôn Tân Tiến, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch

34

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Tử Du

2113829161

Thôn Sau Ga, Xã Tử Du, Huyện Lập Thạch

35

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Văn Quán

945349466

Thôn Tương Kế, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch

36

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Vân Trục

2113829175

Thôn Vân Trục, Xã Vân Trực, Huyện Lập Thạch

37

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Xuân Hòa

915943567

Thôn Thành Công, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch

38

Huyện Lập Thạch

Điểm BĐVHX Xuân Lôi

945169955

Thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch

39

Huyện Sông Lô

Bưu cục cấp 2 Sông Lô

2113828368

Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô

40

Huyện Sông Lô

Bưu cục cấp 3 Bến Then

2113858010

Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô

41

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Bạch Lưu

2113892191

Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu, Huyện Sông Lô

42

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Cao Phong

2113828101

Thôn Nông Xanh, Xã Cao Phong, Huyện Sông Lô

43

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Đôn Nhân

2113858102

Thôn Hòa Bình, Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô

44

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Đồng Quế

2113830575

Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô

45

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Đồng Thịnh

2113830561

Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô

46

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Đức Bác

2113817285

Thôn Thượng Đức, Xã Đức Bác, Huyện Sông Lô

47

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Hải Lựu

2113892187

Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu , Huyện Sông Lô

48

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Lãng Công

2113892074

Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công , Huyện Sông Lô

49

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Nhạo Sơn

2113830472

Thôn Ngọc Đèn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô

50

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Nhân Đạo

2113892186

Thôn Tiền Phong, Xã Nhân Đạo , Huyện Sông Lô

51

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Như Thụy

2113858177

Thôn Liên Sơn, Xã Như Thụy, Huyện Sông Lô

52

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Phương Khoan

2113858185

Thôn Đại Minh, Xã Phương Khoan, Huyện Sông Lô

53

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Quang Yên

2113892188

Thôn Đá Đen, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô

54

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Tân Lập

2113830502

Thôn Cẩm Bình, Xã Tân Lập, Huyện Sông Lô

55

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Tứ Yên

2113830350

Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô

56

Huyện Sông Lô

Điểm BĐVHX Yên Thạch

2113830251

Thôn Minh Tân, Xã Yên Thạch, Huyện Sông Lô

57

Huyện Tam Dương

Bưu cục cấp 2 Tam Dương

2113833265

Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương

58

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX An Hòa

2113833450

Thôn Hương Đình, Xã An Hòa, Huyện Tam Dương

59

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Duy Phiên

2113833239

Thôn Thượng, Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương

60

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Đạo Tú

2113833287

Thôn Hủng 1, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương

61

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Đồng Tĩnh

2113833238

Thôn Nỉnh, Xã Đồng Tĩnh , Huyện Tam Dương

62

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Hoàng Đan

2113833797

Thôn Hóc, Xã Hoàng Đan, Huyện Tam Dương

63

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Hoàng Hoa

2213833449

Thôn Trên Tần Lũng, Xã Hoàng Hoa, Huyện Tam Dương

64

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Hoàng Lâu

2113825040

Thôn Vỏ, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương

65

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Hợp Hòa

2113895757

Tiểu Khu Mới, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương

66

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Hợp Thịnh

2113825250

Thôn Lạc Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương

67

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Hướng Đạo

2113833452

Thôn Giếng Mát, Xã Hướng Đạo, Huyện Tam Dương

68

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Kim Long

2113853251

Thôn Đồng Bắc, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương

69

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Thanh Vân

2113833451

Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Tam Dương

70

Huyện Tam Dương

Điểm BĐVHX Vân Hội

2113825093

Xóm Sau, Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương

71

Huyện Tam Đảo

Bưu cục cấp 2 Tam Đảo

2113853764

Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo

72

Huyện Tam Đảo

Bưu cục cấp 3 Tam Đảo Núi

2113824074

Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo

73

Huyện Tam Đảo

Điểm BĐVHX Bồ Lý

211831144

Thôn Trại Mái, Xã Bồ Lý, Huyện Tam Đảo

74

Huyện Tam Đảo

Điểm BĐVHX Đại Đình

2113814247

Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo

75

Huyện Tam Đảo

Điểm BĐVHX Đạo Trù

2113831147

Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo

76

Huyện Tam Đảo

Điểm BĐVHX Hồ Sơn

2113853094

Thôn Cầu Tre, Xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo

77

Huyện Tam Đảo

Điểm BĐVHX Minh Quang

911281858

Thôn Quang Minh, Xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo

78

Huyện Tam Đảo

Điểm BĐVHX Tam Quan

211833066

Khu Phố Chợ, Xã Tam Quan , Huyện Tam Đảo

79

Huyện Tam Đảo

Điểm BĐVHX Yên Dương

2113894196

Thôn Đông Thành, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo

80

Huyện Tam Đảo

Kiốt bưu điện Hợp Châu

 

Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo

81

Huyện Vĩnh Tường

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Tường

2113839102

Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường

82

Huyện Vĩnh Tường

Bưu cục cấp 3 Bồ Sao

2213855048

Thôn Chùa, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường

83

Huyện Vĩnh Tường

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Tường

2113839102

Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường

84

Huyện Vĩnh Tường

Bưu cục cấp 3 Sơn Kiệu

21133790227

Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường (

85

Huyện Vĩnh Tường

Bưu cục cấp 3 Tân Tiến

2113838106

Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường

86

Huyện Vĩnh Tường

Bưu cục cấp 3 Thổ Tang

2113838109

Thôn Nam Cường, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường

87

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX An Tường

2113839184

Thôn Cam Giá, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường

88

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Bình Dương

2113839185

Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường

89

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Cao Đại

2113838158

Thôn Đại Định, Xã Cao Đại , Huyện Vĩnh Tường

90

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Đại Đồng

2113822292

Khu 2, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường

91

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Kim Xá

2113825481

Thôn Hoàng Hạ, Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường

92

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Lũng Hòa

2113855323

Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường

93

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Lý Nhân

2113838876

Xóm Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường

94

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng

2113838107

Thôn Chợ, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường

95

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Ngũ Kiên

2113839483

Thôn Đông, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường

96

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Phú Đa

2113839871

Thôn Trung, Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường

97

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

2113820632

Thôn Bàn Mạch, Xã Phú Thịnh , Huyện Vĩnh Tường

98

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Tam Phúc

2113839477

Thôn Phúc Lập, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường

99

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Tân Cương

2113820092

Xóm Đồng Phú, Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường

100

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Thượng Trưng

2113838446

Xóm Chùa Chợ, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường

101

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Tuân Chính

2113839873

Thôn Đông, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường

102

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Tứ Trưng

2113839872

Thôn 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường

103

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Vân Xuân

2113859654

Làng Xuân Húc, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường

104

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Việt Xuân

2113855242

Thôn Diệm Xuân, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường

105

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh

2113839478

Thôn Xuân Chiểu, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Tường

106

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn

2113820209

Thôn 2, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường

107

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh

2113839182

Thôn Trại Trì, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường

108

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Vũ Dy

2113859480

Thôn Xuân Lai, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường

109

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Yên Bình

2113825445

Thôn Nội, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường

110

Huyện Vĩnh Tường

Điểm BĐVHX Yên Lập

2113820076

Thôn Hạc Đình, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường

111

Huyện Yên Lạc

Bưu cục cấp 2 Yên Lạc

2113836204

Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc

112

Huyện Yên Lạc

Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ

2113770477

Thôn Chợ Lồ, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc

113

Huyện Yên Lạc

Bưu cục cấp 3 Tam Hồng

2113836281

Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc

114

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Bình Định

2113857160

Khu Mả lọ, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc

115

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Đại Tự

2113836928

Thôn Đại Tự, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc

116

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Đồng Cương

2113836723

Thôn Tri Chỉ, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc

117

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Đồng Văn

2113836926

Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc

118

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Hồng Châu

2113857583

Thôn Kim Lân, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc

119

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Hồng Phương

2113857584

Thôn Phương Nha, Xã Hồng Phương, Huyện Yên Lạc

120

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Liên Châu

2113836930

Thôn Nhật Chiêu, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc

121

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Tề Lỗ

2113857582

Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc

122

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Trung Hà

2113836931

Thôn 5, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc

123

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Trung Kiên

2113837131

Thôn 1, Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc

124

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Trung Nguyên

2113857162

Thôn Lạc Trung, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc

125

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Văn Tiến

2113837168

Thôn Yên Nội, Xã Văn Tiến, Huyện Yên Lạc

126

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Yên Đồng

2113857161

Thôn Mới, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc

127

Huyện Yên Lạc

Điểm BĐVHX Yên Phương

2113836929

Thôn Lũng Hạ, Xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc

128

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 1 Vĩnh Yên

2113530666

Số 2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , Thành phố Vĩnh Yên

129

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm

2113632666

Khu phố 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên

130

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 3 HCC Vĩnh Phúc

948416226

Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên

131

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Vĩnh Phúc

2113861341

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên

132

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Phúc

2113861341

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên

133

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Yên

2113842470

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên

134

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 3 Liên Bảo

2113559699

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên

135

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục cấp 3 Phường Khai Quang

2113510666

Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên

136

Thành phố Vĩnh Yên

Bưu cục văn phòng VP BĐT Vĩnh Phúc

2113616911

Số 2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , Thành phố Vĩnh Yên

137

Thành phố Vĩnh Yên

Điểm BĐVHX Định Trung

2113860631

Làng Đậu, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên

138

Thành phố Vĩnh Yên

Điểm BĐVHX Thanh Trù

2113841030

Thôn Vị Trù, Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên

139

Thị xã Phúc Yên

Bưu cục cấp 2 Phúc Yên

2113871888

Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên

140

Thị xã Phúc Yên

Bưu cục cấp 3 KHL Phúc Yên

2113869315

Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên

141

Thị xã Phúc Yên

Bưu cục cấp 3 Trưng Trắc

2113869270

Khu phố Lạc Long Quân, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên

142

Thị xã Phúc Yên

Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa

2113863072

Tổ 1, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên

143

Thị xã Phúc Yên

Điểm BĐVHX Cao Minh

2113879110

Thôn Xuân Hoà 1, Xã Cao Minh, Thành phố Phúc Yên

144

Thị xã Phúc Yên

Điểm BĐVHX Nam Viêm

2113854189

Thôn Khả Do, Xã Nam Viêm, Thành phố Phúc Yên

145

Thị xã Phúc Yên

Điểm BĐVHX Ngọc Thanh

2113856100

Xóm Đồng Đầ̀m, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên

146

Thị xã Phúc Yên

Hòm thư Công cộng Ngọc Thanh

1687387315

Xóm Đồng Đầ̀m, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên

147

Thị xã Phúc Yên

Kiốt bưu điện Đại Lải

 

Dãy nhà , Khu trung tâm thương mại Khu A Hồ Đại lải, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên

148

Thị xã Phúc Yên

Kiốt bưu điện Hùng Vương

 

Số 43, Ngõ 1,2,3,4,..., Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên

Xem thêm:

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 80.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương