Danh sách 138 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cà Mau

2019-02-15

Danh sách 138 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cà Mau, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Nhanh.vn kết nối với các hãng vận chuyển trên toàn quốc 

Hỗ trợ thu hộ, đối soát COD nhanh chóng chính xác

Dùng thử miễn phí

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cái Nước

Bưu cục cấp 2 Cái Nước

2903883504

Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước

2

Huyện Cái Nước

Bưu cục cấp 3 19 Tháng 5

2903883900

Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước

3

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Lương Thế Trân

944372988

Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước

4

Huyện Cái Nước

Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ

2903880115

Ấp Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước

5

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Trần Thới

2903881115

Ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước

6

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Đông Thới

2903883902

Ấp Bào Tròn, Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước

7

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Phú Hưng

2903773015

Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước

8

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Tân Hưng

912943956

Ấp Phong Lưu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước

9

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Tân Hưng Đông

2903884400

Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước

10

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Đông Hưng

2903881500

Ấp Tân Phong, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước

11

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Cái Rắn

2903773300

Ấp Cái Rắn A, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước

12

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Thạnh Phú

2903829000

Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước

13

Huyện Cái Nước

Điểm BĐVHX Hòa Mỹ

948397193

Ấp Kinh Tư, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước

14

Huyện Đầm Dơi

Bưu cục cấp 2 Đầm Dơi

2903858300

Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

15

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Quách Phẩm Bắc

913866380

Ấp Cây Kè, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi

16

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Ngọc Chánh

919625001

Ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi

17

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tân Dân

945775737

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi

18

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tân Trung

913556684

Ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi

19

Huyện Đầm Dơi

Bưu cục cấp 3 Trương Phùng Xuân

 

Sô´80, Khóm 5, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

20

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Vàm Đầm

1297071727

Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi

21

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Quách Phẩm

2903850959

Ấp Xóm Dừa, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi

22

Huyện Đầm Dơi

Bưu cục cấp 3 Tân Tiến

2903852002

Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi

23

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Trần Phán

917262111

Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi

24

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Bàu Dừa

946368403

Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi

25

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tân Đức

942301607

Ấp Thuận Hòa, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi

26

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tạ An Khương

914957558

Ấp Tân Điền B, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi

27

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Hồng Phước

2903858901

Ấp Hồng Phước, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi

28

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tạ An Khương Đông

1232698584

Ấp Tân Thới B, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi

29

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tạ An Khương Nam

916451007

Ấp Tân Thành B, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi

30

Huyện Đầm Dơi

Bưu cục cấp 3 Dương Thị Cẩm Vân

2903857989

Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

31

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tân Duyệt

918631224

Ấp Đồng Tâm A, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi

32

Huyện Đầm Dơi

Điểm BĐVHX Tân Thuận

1238290900

Ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi

33

Huyện Năm Căn

Bưu cục cấp 2 Năm Căn

2903877850

Khóm I, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn

34

Huyện Năm Căn

Điểm BĐVHX Hố Gùi

985440565

Ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn

35

Huyện Năm Căn

Điểm BĐVHX Đất Mới

941466535

Ấp Ông Chừng, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn

36

Huyện Năm Căn

Bưu cục cấp 3 Hàng Vịnh

2903879289

Ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn

37

Huyện Năm Căn

Điểm BĐVHX Đầu Chà

988777331

Ấp Trại Lưới B, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn

38

Huyện Năm Căn

Điểm BĐVHX Tam Giang Đông

944000014

Ấp Mai Vinh, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn

39

Huyện Năm Căn

Điểm BĐVHX Hiệp Tùng

947222209

Ấp Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn

40

Huyện Năm Căn

Điểm BĐVHX Hàm Rồng

2903748015

Ấp Chống Mỹ, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn

41

Huyện Năm Căn

Điểm BĐVHX Tam Giang

2903875001

Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn

42

Huyện Ngọc Hiển

Bưu cục cấp 2 Ngọc Hiển

2903719004

Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển

43

Huyện Ngọc Hiển

Điểm BĐVHX Tắc Gốc

 

Ấp Tắc Gốc, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển

44

Huyện Ngọc Hiển

Điểm BĐVHX Sẻo Lá

 

Ấp Xẻo Lá, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển

45

Huyện Ngọc Hiển

Bưu cục cấp 3 Đất Mũi

2903870501

Ấp Kinh Đào, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển

46

Huyện Ngọc Hiển

Điểm BĐVHX Chợ Thủ

2903875900

Ấp Chợ Thủ A, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển

47

Huyện Ngọc Hiển

Bưu cục cấp 3 Viên An Đông

2903873716

Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển

48

Huyện Ngọc Hiển

Bưu cục cấp 3 Viên An

2903872415

Ấp Ông Trang, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển

49

Huyện Ngọc Hiển

Điểm BĐVHX So Đũa

939383389

Ấp So Đũa, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển

50

Huyện Ngọc Hiển

Điểm BĐVHX Tân Ân Tây

2903900456

Ấp Nhà Diệu, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển

51

Huyện Ngọc Hiển

Điểm BĐVHX Tân Trung

 

Ấp Tân Trung, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển

52

Huyện Ngọc Hiển

Điểm BĐVHX BĐVHX Tân Ân

 

Ấp Vinh Hạng, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển

53

Huyện Phú Tân

Bưu cục cấp 2 Phú Tân

2903889780

Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân

54

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Mỹ

1274777717

Ấp Vàm Xáng, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân

55

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Phú Thuận

943228271

Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân

56

Huyện Phú Tân

Bưu cục cấp 3 Cái Đôi Vàm

 

Ấp Cái Đôi Vàm, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân

57

Huyện Phú Tân

Bưu cục cấp 3 Phú Tân

2903885615

Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân

58

Huyện Phú Tân

Bưu cục cấp 3 Gò Công

2903887695

Ấp Gò Công Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân

59

Huyện Phú Tân

Bưu cục cấp 3 Vàm Đình

2903886215

Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân

60

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Việt Thắng

2903152056

Ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân

61

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Giáp Nước

947289706

Ấp Đất Sét, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân

62

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Nguyễn Việt Khái

941598990

Ấp Tân Quảng Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân

63

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Tân Hưng Tây

2903888150

Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân

64

Huyện Phú Tân

Bưu cục cấp 3 Rạch Chèo

2903768000

Ấp Rạch Chèo, Xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân

65

Huyện Phú Tân

Điểm BĐVHX Tân Hải

943559655

Ấp Thanh Đạm, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân

66

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Tắc Thủ

2923868000

Ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình

67

Huyện Thới Bình

Bưu cục cấp 3 Trí Phải

2903862666

Ấp 2, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình

68

Huyện Thới Bình

Bưu cục cấp 2 Thới Bình

2903860004

Khóm 1, Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình

69

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Tân Lộc

2903867088

Ấp 3, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình

70

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Biển Bạch

947229680

Ấp Kinh 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình

71

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Biển Bạch Đông

2903869260

Ấp Quyền Thiện, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình

72

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Đồng Sậy

2903860010

Ấp 1, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình

73

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Tân Phú

2903867501

Ấp Nhà Máy B, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình

74

Huyện Thới Bình

Bưu cục cấp 3 Tân Bằng

2903869424

Ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình

75

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Trí Lực

949957067

Ấp Phủ Thờ, Xã Trí Lực, Huyện Thới Bình

76

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX BĐVHX Tân Lộc Bắc

 

Ấp 1, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình

77

Huyện Thới Bình

Điểm BĐVHX Tân Lộc Đông

917890412

Ấp 5, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình

78

Huyện Trần Văn Thời

Bưu cục cấp 2 Trần Văn Thời

2903895108

Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời

79

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Kiểu Mẫu

919627636

Ấp 12a, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời

80

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Khóm 6 TT Sông đốc

919948948

Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời

81

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Lý Tự Trọng

2903899898

Ấp Rạch Nhum, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời

82

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Đất Cháy

2903895302

Ấp Đất Cháy, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời

83

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Mỹ Bình

942911424

Ấp Mỹ Bình, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời

84

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Cầu chữ Y

917630010

Ấp Bình Minh 2, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời

85

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Chủ Mía

942713743

Ấp Liên Hòa, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời

86

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Phong Lạc

1275820386

Ấp Rạch Bần A, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời

87

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX LNT Trần Văn Thời

916742066

Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời

88

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Nông Trường 402

1293359915

Ấp Cơi 6b, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời

89

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Khánh Lộc

916313805

Ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời

90

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Trảng Cò

947739268

Ấp Trảng Cò, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời

91

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Rạch Lùm

1234577138

Ấp Rạch Lùm B, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thờ

92

Huyện Trần Văn Thời

Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc B

2903898601

Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời

93

Huyện Trần Văn Thời

Bưu cục cấp 3 Khánh Hưng

2903894111

Ấp Nhà Máy A, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời

94

Huyện Trần Văn Thời

Bưu cục cấp 3 Đá Bạc

2903897000

Ấp Đá Bạc A, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời

95

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Phong Điền

913141835

Ấp Công điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời

96

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Trần Hợi

949894999

Ấp 10a, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời

97

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Khánh Bình Đông

943343925

Ấp 6, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời

98

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Khánh Bình

1273572222

Ấp 19/5, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời

99

Huyện Trần Văn Thời

Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc A

2903890000

Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời

100

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Khánh Hải

946067939

Ấp Trùm Thuật B, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời

101

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Khánh Bình Tây Bắc

914948560

Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời

102

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Lợi An

1242598264

Ấp Ông Tự, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời

103

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Vàm Hòn Đá Bạc

945811066

Ấp Kênh Hòn, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời

104

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Nông Trường U Minh

916494009

Ấp 1, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời

105

Huyện Trần Văn Thời

Điểm BĐVHX Vồ Dơi

917177686

Ấp Vồ Dơi, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời

106

Huyện U Minh

Bưu cục cấp 2 U Minh

2903863130

Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh

107

Huyện U Minh

Bưu cục cấp 3 KCN Khánh An

2903650124

Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh

108

Huyện U Minh

Điểm BĐVHX Minh Hà

917200654

Ấp 10, Xã Khánh An, Huyện U Minh

109

Huyện U Minh

Đại lý bưu điện Số 06 U Minh

2903980171

Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh

110

Huyện U Minh

Điểm BĐVHX BĐVHX KHÁNH THUẬN

913065275

Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh

111

Huyện U Minh

Bưu cục cấp 3 Khánh Hội

2903865747

Ấp 7, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh

112

Huyện U Minh

Đại lý bưu điện Cái Tàu

2903864350

Ấp 4, Xã Khánh An, Huyện U Minh

113

Huyện U Minh

Bưu cục cấp 3 Khánh Tiến

2903866917

Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh

114

Huyện U Minh

Điểm BĐVHX Khánh Lâm

917067326

Ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh

115

Huyện U Minh

Điểm BĐVHX Khánh Hòa

2903866915

Ấp 7, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh

116

Huyện U Minh

Điểm BĐVHX Nguyễn Phích

2903640098

Ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh

117

Huyện U Minh

Điểm BĐVHX Tiểu Dừa

2903863780

Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh

118

Huyện U Minh

Điểm BĐVHX Lâm Trường 30/4

2903863854

Ấp 14, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh

119

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 1 Cà Mau

2903836048

Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau

120

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền

2903821678

Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau

121

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Phường Tân Thành

2903826345

Ấp 3, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau

122

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 KINH DOANH TIẾP THỊ

 

Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau

123

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Phường 7

2903506199

Sô´131, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, Thành phố Cà Mau

124

Thành phố Cà Mau

Kiốt bưu điện Hồng Bàng

 

Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau

125

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 KHL Cà Mau

2903831766

Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau

126

Thành phố Cà Mau

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Cà Mau

2903837614

Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau

127

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

2903566006

Sô´07A, Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau

128

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Tắc Vân

2903847565

Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau

129

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tất Thành

2903581244

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau

130

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

2903696789

Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau

131

Thành phố Cà Mau

Điểm BĐVHX Định Bình

2903847700

Ấp Ba Dinh, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau

132

Thành phố Cà Mau

Điểm BĐVHX Hòa Thành

2903677000

Ấp Bùng Binh, Xã Hoà Thành, Thành phố Cà Mau

133

Thành phố Cà Mau

Điểm BĐVHX Tân Thành (VHX)

945559932

Ấp 5, Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau

134

Thành phố Cà Mau

Điểm BĐVHX Lý Văn Lâm

2903668000

Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau

135

Thành phố Cà Mau

Điểm BĐVHX An Xuyên

944765735

Ấp Ô Rô, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau

136

Thành phố Cà Mau

Điểm BĐVHX Vàm Ô Rô

913409406

Ấp Tân Hiệp, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau

137

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Nhà Dây Thép

2903822671

Sô´68, Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cà Mau

138

Thành phố Cà Mau

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cà Mau

2903837605

Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau

Xem thêm: Các cách kiểm tra tình trạng đơn hàng Viettel Post đơn giản, nhanh chóng   

Hiện nay, Nhanh.vn đang liên kết với nhiều hãng vận chuyển uy tín hàng đầu tại Việt Nam giúp bạn có thể so sánh và lựa chọn đơn vị vận chuyển tối ưu nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, Giaohangnhanh,... Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến