Danh sách 126 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cần Thơ

2019-02-15

Danh sách 126 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cần Thơ, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Nhanh.vn kết nối với các hãng vận chuyển trên toàn quốc 

Hỗ trợ thu hộ, đối soát COD nhanh chóng chính xác

Dùng thử miễn phí

danh sach buu cuc vietnam post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Thạnh Phú

2923865900

Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

2

Huyện Cờ Đỏ

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ

 

Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ

3

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Thới Hưng

2923690077

Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ

4

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Sông Hậu

2923690101

Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ

5

Huyện Cờ Đỏ

Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ

2923695000

Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ

6

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Đông Hiệp

2923689838

Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ

7

Huyện Cờ Đỏ

Bưu cục cấp 3 Trung An

2923857400

Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ

8

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Trung Hưng

2923655328

Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ

9

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ

2923865211

Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

10

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ

2923694373

Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

11

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Thới Đông

2923694363

Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ

12

Huyện Cờ Đỏ

Điểm BĐVHX Trung Thạnh

2923655300

Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ

13

Huyện Phong Điền

Bưu cục cấp 2 Phong Điền

2923942015

Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

14

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Thới An A1

2923747353

Sô´Tổ 9, Ấp Tân Bình, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền

15

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5

2923942485

Sô´420, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

16

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1

2923944795

Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

17

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Giai Xuân 2

2923942101

Ấp Thới Hưng, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền

18

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Giai Xuân

2923747907

Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền

19

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Tân Thới

2923850314

Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền

20

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Mỹ Khánh

9293911100

Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền

21

Huyện Phong Điền

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền

 

Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

22

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa

2923850600

Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

23

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Trường Long

2923850700

Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền

24

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Trường Thuận

2923941500

Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền

25

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Thị Tứ 4

2923942019

Sô´160, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

26

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Thị Tứ 3

2923942481

Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

27

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2

2923942483

Sô´114 A, Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền

28

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Nhơn Khánh

2923942479

Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

29

Huyện Thới Lai

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thới Lai

 

Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

30

Huyện Thới Lai

Bưu cục cấp 2 Thới Lai

2923689299

Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

31

Huyện Thới Lai

Đại lý bưu điện Trường Xuân B

942550138

Ấp Trường Ninh, Xã Trường Xuân B, Huyện Thới Lai

32

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Thới Lai

2923689888

Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai

33

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Đông Thuận

2923686000

Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai

34

Huyện Thới Lai

Đại lý bưu điện Thới Thuận B

2923680331

Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

35

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Xuân Thắng

2923680494

Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai

36

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Trường Thành

2923692411

Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai

37

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Trường Xuân A

2923691177

Ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai

38

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Định Môn

2923860500

Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai

39

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Trường Xuân

2923864100

Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai

40

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Thới Thạnh

2923860400

Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai

41

Huyện Thới Lai

Điểm BĐVHX Đông Bình

2923683444

Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai

42

Huyện Vĩnh Thạnh

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh

2923858133

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

43

Huyện Vĩnh Thạnh

Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Thạnh

 

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

44

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh Lộc

2923650101

Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh

45

Huyện Vĩnh Thạnh

Bưu cục cấp 3 Thạnh An

2923652600

Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

46

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh Quới

2923858222

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

47

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh An

2923856666

Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

48

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh Quới 1

2923650099

Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

49

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh An

2923651628

Ấp F1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

50

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh

2923859400

Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

51

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh Thắng

2923651757

Ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh

52

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 1

2923641541

Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh

53

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ

2923858995

Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh

54

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 1

2923648103

Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

55

Quận Bình Thủy

Bưu cục cấp 3 An Thới

2923827500

Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy

56

Quận Bình Thủy

Đại lý bưu điện Số 16

2923842042

Sô´44, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

57

Quận Bình Thủy

Bưu cục cấp 2 Trà Nóc

2923842908

Sô´Tổ 8 KV2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

58

Quận Bình Thủy

Bưu cục cấp 3 Bình Thủy

2923883449

Sô´8/4, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy

59

Quận Bình Thủy

Điểm BĐVHX Long Hòa

2923883449

Tổ 2, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy

60

Quận Bình Thủy

Điểm BĐVHX Long Tuyền

2923845101

Tổ 18, Khu vực Bình Dương B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy

61

Quận Bình Thủy

Điểm BĐVHX Thới An Đông

2923841979

Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy

62

Quận Bình Thủy

Bưu cục cấp 3 KCN Trà Nóc

2923883538

Lô 19A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

63

Quận Bình Thủy

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Bình Thủy

 

Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

64

Quận Bình Thủy

Bưu cục cấp 3 Trà An

2923883539

Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy

65

Quận Cái Răng

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh

2923836454

Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

66

Quận Cái Răng

Điểm BĐVHX Phú Thứ

2923916101

Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

67

Quận Cái Răng

Bưu cục cấp 2 Cái Răng

2923846053

Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

68

Quận Cái Răng

Đại lý bưu điện Tân Thạnh Đông 1

2923913167

Sô´064, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

69

Quận Cái Răng

Đại lý bưu điện Lê Bình 2

2923914402

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

70

Quận Cái Răng

Bưu cục cấp 3 Thường Thạnh

2923847101

Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng

71

Quận Cái Răng

Đại lý bưu điện Ba Láng 1

2923914655

Sô´015A, Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

72

Quận Cái Răng

Đại lý bưu điện Lê Bình 5

2923915070

Sô´380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

73

Quận Cái Răng

Bưu cục cấp 3 Phú Thứ

2923917484

Sô´D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

74

Quận Cái Răng

Bưu cục văn phòng Cần Thơ

2923844999

Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

75

Quận Cái Răng

Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư báo

 

Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

76

Quận Cái Răng

Bưu cục cấp 3 TMĐT Cần Thơ

2923827585

Sô´Lô 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

77

Quận Cái Răng

Bưu cục cấp 3 Ba Láng

2923846466

Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

78

Quận Cái Răng

Bưu cục cấp 3 UT Cần Thơ

2923810050

Sô´26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

79

Quận Cái Răng

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Cái Răng

 

Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

80

Quận Cái Răng

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) EMS Cần Thơ LT

 

Đường B25, Khu tái định cư Bờ Kè Xóm Chài, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

81

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện Số 15

2923751506

Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

82

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi

2923838600

Sô´190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

83

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện Số 17

2923738348

Sô´97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

84

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 An Hòa

2923942308

Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều

85

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện An Bình 1

2923913300

Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều

86

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện An Bình

2923913200

Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều

87

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Cái Khế

2923822020

Sô´24B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

88

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Mậu Thân

2923830101

Sô´1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

89

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 1 GD Cần Thơ

2923825706

Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

90

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Xuân Khánh

2923751003

Sô´207, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

91

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện Số 33

2923830362

Sô´11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

92

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện Số 49

2923739475

Sô´59, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

93

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Chợ Cái Khế

2923668898

Sô´90-92 B2, Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

94

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác

2923839531

Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

95

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện Số 90

2923740893

Sô´320/13, Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

96

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện Số 96

2923730710

Sô´182/60, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều

97

Quận Ninh Kiều

Đại lý bưu điện Số 106

2923732103

Sô´1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều

98

Quận Ninh Kiều

Bưu cục Trung chuyển TC Cần Thơ

888180959

Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

99

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cần Thơ

2923813502

Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

100

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư CPN

2923825706

Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

101

Quận Ninh Kiều

Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Cần Thơ

 

Sô´500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

102

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 KHL Cần Thơ

2923814777

Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

103

Quận Ninh Kiều

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ninh Kiều

 

Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

104

Quận Ninh Kiều

Bưu cục văn phòng VP BĐTP CẦN THƠ

7103815666

Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

105

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 Bưu cục An Bình

2923822500

Sô´159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều

106

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 An Khánh

2923822326

Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều

107

Quận Ninh Kiều

Bưu cục cấp 3 HCC Cần Thơ

2923813512

Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

108

Quận Ô môn

Bưu cục cấp 2 Ô Môn

2923860910

Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

109

Quận Ô môn

Điểm BĐVHX Phước Thới

2923841111

Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn

110

Quận Ô môn

Điểm BĐVHX Thới Long

2923863100

Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn

111

Quận Ô môn

Điểm BĐVHX Thới An

2923862500

Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn

112

Quận Ô môn

Điểm BĐVHX Trường Lạc

2923693228

Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn

113

Quận Ô môn

Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4

 

Sô´523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

114

Quận Ô môn

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn

 

Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

115

Quận Ô môn

Bưu cục cấp 3 Long Hưng

2923667111

Sô´1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn

116

Quận Ô môn

Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm

2923667669

Sô´759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

117

Quận Thốt Nốt

Đại lý bưu điện Thơm Rơm

2923851452

Khu vực Tân Phước, Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt

118

Quận Thốt Nốt

Bưu cục cấp 2 Thốt Nốt

2923851999

Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt

119

Quận Thốt Nốt

Bưu cục cấp 3 Thới Thuận

2923859200

Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt

120

Quận Thốt Nốt

Điểm BĐVHX Trung Nhứt

2923853800

Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt

121

Quận Thốt Nốt

Bưu cục cấp 3 Thuận Hưng 1

2923644777

Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt

122

Quận Thốt Nốt

Điểm BĐVHX Thuận Hưng

2923644500

Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt

123

Quận Thốt Nốt

Điểm BĐVHX Tân Lộc

2923658600

Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

124

Quận Thốt Nốt

Điểm BĐVHX Tân Lộc 1

2923659503

Khu vực Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

125

Quận Thốt Nốt

Điểm BĐVHX Trung Kiên

2923645850

Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt

126

Quận Thốt Nốt

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thốt Nốt

 

Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt

Xem thêm: Vietnam Post là hãng vận chuyển được nhiều shop thời trang tại Quảng Ninh tin dùng

Hiện nay, Nhanh.vn đang cung cấp cổng vận chuyển tiện lợi liên kết với nhiều đơn vị vận chuyển hàng đầu hiện nay như Giaohangnhanh, Viettel Post, Viet Nam Post, J&T,... giúp chủ shop có thể so sánh và lựa chọn đơn vị vận chuyển phù hợp nhất. Cổng vận chuyển qua Nhanh.vn - giải pháp vận chuyển hoàn hảo dành cho chủ shop kinh doanh online. 

Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn thành công!

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến