Danh sách 103 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Trà Vinh

2019-02-14

Danh sách 103 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Trà Vinh, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn vận chuyển nhanh chóng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

Xem thêm: 3 chiến lược vận chuyển cực thông minh giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa lợi nhuận

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Càng Long

Bưu cục cấp 2 Càng Long

2943882200

Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long

2

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX An Trường

 

Ấp 7 A, Xã An Trường , Huyện Càng Long

3

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX An Trường A

 

Ấp 9 B, Xã An Trường A, Huyện Càng Long

4

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Bình Phú

2943888504

Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long

5

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Đại Phúc

 

Ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng Long

6

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Đại Phước

 

Ấp Long Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long

7

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Đức Mỹ

2943889200

Ấp Mỹ Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long

8

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Huyền Hội

 

Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long

9

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Mỹ Cẩm

 

Ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long

10

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Nhị Long

2943881100

Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long

11

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Nhị Long Phú

 

Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long

12

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Phương Thạnh

2943880100

Ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long

13

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Tân An

2943886100

Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long

14

Huyện Càng Long

Điểm BĐVHX Tân Bình

 

Ấp Trà Ốp B, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long

15

Huyện Cầu Kè

Bưu cục cấp 2 Cầu Kè

2943834444

Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè

16

Huyện Cầu Kè

Đại lý bưu điện Tân Qui

 

Ấp Tân Quy 2, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè

17

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX An Phú Tân

 

Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè

18

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Châu Điền

 

Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè

19

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Hòa Ân

 

Ấp Trà Kháo, Xã Hoà Ân, Huyện Cầu Kè

20

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Hòa Tân

 

Ấp Chông Nô 3, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè

21

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Ninh Thới

2943817100

Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè

22

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Phong Phú

2943816444

Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè (

23

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Phong Thạnh

 

Ấp 2, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè

24

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Tam Ngãi

 

Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè

25

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Thạnh Phú

 

Ấp 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè

26

Huyện Cầu Kè

Điểm BĐVHX Thông Hòa

 

Ấp Trà Ốp, Xã Thông Hoà, Huyện Cầu Kè

27

Huyện Cầu Ngang

Bưu cục cấp 2 Cầu Ngang

2943825444

Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang

28

Huyện Cầu Ngang

Bưu cục cấp 3 Mỹ Long

2943829900

Khóm Ii, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang

29

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa

 

Ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hoà, Huyện Cầu Ngang

30

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Đông

 

Ấp Cái Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang

31

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Tây

 

Ấp Chợ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang

32

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Kim Hòa

 

Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hoà, Huyện Cầu Ngang

33

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Long Sơn

 

Ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang

34

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

 

Ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hoà, Huyện Cầu Ngang

35

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Mỹ Long Bắc

 

Ấp Bến Kinh, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang

36

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Mỹ Long Nam

 

Ấp 5, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang

37

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Nhị Trường

 

Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường , Huyện Cầu Ngang

38

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Sơn

 

Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hoà Sơn, Huyện Cầu Ngang

39

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Thuận Hòa

 

Ấp Nô Công, Xã Thuận Hoà, Huyện Cầu Ngang

40

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Trường Thọ

 

Ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Huyện Cầu Ngang

41

Huyện Cầu Ngang

Điểm BĐVHX Vinh Kim

 

Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang

42

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

2943872200

Tổ Từ Tổ 1 Đến Tổ 20, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

43

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Đa Lộc

2943872155

Ấp Hương Phụ A, Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành

44

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hòa Lợi

2943890444

Ấp Qui Nông A, Xã Hoà Lợi, Huyện Châu Thành

45

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hòa Minh

2943899100

Ấp Đại Thôn A, Xã Hoà Minh, Huyện Châu Thành

46

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hòa Thuận

2943845292

Ấp Bích Trì, Xã Hoà Thuận, Huyện Châu Thành

47

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hưng Mỹ

2943599100

Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành

48

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Long Hòa

2943799090

Ấp Rạch Gốc, Xã Long Hoà, Huyện Châu Thành

49

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Lương Hòa

2943898100

Ấp Sâm Bua, Xã Lương Hoà, Huyện Châu Thành

50

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Lương Hòa A

2943896300

Ấp Ô Bắp, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành

51

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Mỹ Chánh

2943891200

Ấp Đầu Giồng A, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành

52

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Nguyệt Hóa

2943848046

Ấp Cổ Tháp B, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành

53

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Phước Hảo

2943890200

Ấp Đại Thôn, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành

54

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Song Lộc

2943897001

Ấp Phú Lân, Xã Song Lộc, Huyện Châu Thành

55

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Thanh Mỹ

2943891333

Ấp Kinh Xuôi, Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành

56

Huyện Duyên Hải

Bưu cục cấp 2 Duyên Hải

2943832444

Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải

57

Huyện Duyên Hải

Bưu cục cấp 3 Dân Thành

2943739100

Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải

58

Huyện Duyên Hải

Bưu cục cấp 3 Phường 2

2943836200

Khóm 1, Phường 2, Huyện Duyên Hải

59

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Đôn Châu

 

Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải

60

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Đôn Xuân

 

Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải

61

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Đông Hải

 

Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải

62

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh

2943831050

Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Duyên Hải

63

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Long Hữu

 

Ấp 17, Xã Long Hữu , Huyện Duyên Hải

64

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Long Thành

2943837100

Khóm 5, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải

65

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Long Tòan

 

Ấp Phước Trị, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải

66

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Long Vĩnh

2943830100

Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải

67

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Ngũ Lạc

2943838100

Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải

68

Huyện Duyên Hải

Điểm BĐVHX Trường Long Hòa

 

Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hoà, Huyện Duyên Hải

69

Huyện Tiểu Cần

Bưu cục cấp 2 Tiểu Cần

2943822948

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần

70

Huyện Tiểu Cần

Bưu cục cấp 3 Cầu Quan

2943616484

Khóm Định An (khóm I ), Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần

71

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Hiếu Trung

 

Ấp Tân Trung Giồng, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần

72

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Hiếu Tử

2943619100

Ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần

73

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Hùng Hòa

 

Ấp Từ Ô I, Xã Hùng Hoà, Huyện Tiểu Cần

74

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Long Thới

 

Ấp Trinh Phụ, Xã Long Thới, Huyện Tiểu Cần

75

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Ngãi Hùng

 

Ấp Ngã Tư I, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần

76

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Phú Cần

 

Ấp Đại Mông, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần

77

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Tân Hòa

 

Ấp An Cư, Xã Tân Hoà, Huyện Tiểu Cần

78

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Tân Hùng

 

Ấp Chợ, Xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần

79

Huyện Tiểu Cần

Điểm BĐVHX Tập Ngãi

2943618100

Ấp Lê Văn Quới, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần

80

Huyện Trà Cú

Bưu cục cấp 2 Trà Cú

2943874444

Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú

81

Huyện Trà Cú

Bưu cục cấp 3 Đại An

2943878200

Ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú

82

Huyện Trà Cú

Bưu cục cấp 3 Phước Hưng

2943877200

Ấp Chợ, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú

83

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX An Quãng Hữu

 

Ấp Chợ, Xã An Quãng Hữu, Huyện Trà Cú

84

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Hàm Giang

 

Ấp Trà Tro A, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú

85

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Hàm Tân

 

Ấp Vàm Ray A, Xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú

86

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Kim Sơn

 

Ấp Trà Cú A, Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú

87

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Long Hiệp

 

Ấp Chợ, Xã Long Hiệp, Huyện Trà Cú

88

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Lưu Nghiệp Anh

 

Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú

89

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Ngãi Xuyên

 

Ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú

90

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Ngọc Biên

 

Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú

91

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

 

Ấp Long Trường, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà Cú

92

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Tân Sơn

 

Ấp Đồn Điền, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú

93

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Tập Sơn

 

Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú

94

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

 

Ấp Giồng Ông Thình, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú

95

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX Thị trấn Định An

 

Khóm 4, Thị Trấn Định An, Huyện Trà Cú

96

Huyện Trà Cú

Điểm BĐVHX VHX Định An

 

Ấp Chợ, Xã Định An, Huyện Trà Cú

97

Thành phố Trà Vinh

Bưu cục cấp 1 Trà Vinh

2943855186

Số 70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh

98

Thành phố Trà Vinh

Bưu cục cấp 3 Điện Biên Phủ

2943852952

Số 01, Đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Thành phố Trà Vinh

99

Thành phố Trà Vinh

Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công

2943854666

Số 70 A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh

100

Thành phố Trà Vinh

Bưu cục cấp 3 KHL Trà Vinh

2943840952

Số 577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh

101

Thành phố Trà Vinh

Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng

743866952

Số 03, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Trà Vinh

102

Thành phố Trà Vinh

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Trà Vinh

 

Số 70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh

103

Thành phố Trà Vinh

Điểm BĐVHX Long Đức

2943846102

Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến