Danh sách 122 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Sóc Trăng

01/02/2019

Danh sách 122 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Sóc Trăng, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>>Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

danh_sach_buu_cuc_van_chuyen

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

2993835400

Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

2

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 An Trạch

2993833000

Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành

3

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Bố Thảo

2993836034

Ấp Châu Thành, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành

4

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Thuận Hòa

2993835151

Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

5

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Phú Tâm

2993839699

Ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành

6

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Phú Tân

2993833510

Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành

7

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Thiện Mỹ

2993817299

Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành

8

Huyện Châu Thành

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hồ Đắc Kiện

 

Ấp Xây Đá A, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành

9

Huyện Châu Thành

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thuận Hòa

 

Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hoà, Huyện Châu Thành

10

Huyện Cù Lao Dung

Bưu cục cấp 2 Cù Lao Dung

2993860000

Ấp Phước Hoà B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung

11

Huyện Cù Lao Dung

Bưu cục cấp 3 An Thạnh 3

2993848001

Ấp An Nghiệp A, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung

12

Huyện Cù Lao Dung

Đại lý bưu điện Cù Lao Dung A

2993897000

Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung

13

Huyện Cù Lao Dung

Điểm BĐVHX An Thạnh 1

2993843200

Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung

14

Huyện Cù Lao Dung

Điểm BĐVHX An Thạnh Đông

2993860600

Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung

15

Huyện Cù Lao Dung

Điểm BĐVHX An Thạnh Tây

2993860255

Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung

16

Huyện Cù Lao Dung

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 2

 

Ấp Bình Du B, Xã An Thạnh Nhì, Huyện Cù Lao Dung

17

Huyện Cù Lao Dung

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh Nam

 

Ấp Vàm Hồ, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung

18

Huyện Cù Lao Dung

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Ân 1

 

Ấp Đoàn Văn Tố A, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung

19

Huyện Kế Sách

Bưu cục cấp 2 Kế Sách

2993876190

Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách

20

Huyện Kế Sách

Bưu cục cấp 3 Cái Côn

2993880000

Ấp An Ninh 2, Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách

21

Huyện Kế Sách

Bưu cục cấp 3 Thới An Hội

2993878222

Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách

22

Huyện Kế Sách

Điểm BĐVHX An Lạc Tây

2993878729

Ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách

23

Huyện Kế Sách

Điểm BĐVHX An Mỹ

2993876021

Ấp Phú Tây, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách

24

Huyện Kế Sách

Điểm BĐVHX Kế Thành

2993876030

Ấp Kinh Giữa 1, Xã Kế Thành, Huyện Kế Sách

25

Huyện Kế Sách

Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ

2993882151

Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách

26

Huyện Kế Sách

Điểm BĐVHX Phong Nẫm

2993880325

Ấp Phong Hòa, Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách

27

Huyện Kế Sách

Điểm BĐVHX Trinh Phú

2993878590

Ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách

28

Huyện Kế Sách

Điểm BĐVHX VHX Đại Hải

 

Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách

29

Huyện Kế Sách

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ba Trinh

 

Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách

30

Huyện Kế Sách

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Kế An

 

Ấp Số 1, Xã Kế An, Huyện Kế Sách

31

Huyện Kế Sách

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Xuân Hòa

 

Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách

32

Huyện Long Phú

Bưu cục cấp 2 Long Phú

2993856856

Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú

33

Huyện Long Phú

Bưu cục cấp 3 Đại Ngãi

2993858111

Ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú

34

Huyện Long Phú

Bưu cục cấp 3 Tân Thạnh

2993840000

Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú

35

Huyện Long Phú

Bưu cục cấp 3 Trường Khánh

2993844753

Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú

36

Huyện Long Phú

Điểm BĐVHX Châu Khánh

2993840111

Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú

37

Huyện Long Phú

Điểm BĐVHX Hậu Thạnh

2993858777

Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú

38

Huyện Long Phú

Điểm BĐVHX Long Phú

2993856506

Ấp Nước Mặn 1, Xã Long Phú, Huyện Long Phú

39

Huyện Long Phú

Điểm BĐVHX Song Phụng

2993858666

Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú

40

Huyện Long Phú

Điểm BĐVHX Tân Hưng

2993840022

Ấp Tân Quy B, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú

41

Huyện Long Phú

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Long Đức

 

Ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú

42

Huyện Long Phú

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu

 

Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú

43

Huyện Mỹ Tú

Bưu cục cấp 2 Mỹ Tú

2993871522

Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú

44

Huyện Mỹ Tú

Điểm BĐVHX Long Hưng

935068773

Ấp Tân Thành, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú

45

Huyện Mỹ Tú

Điểm BĐVHX Mỹ Hương

2993871555

Ấp Xóm Lớn, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú

46

Huyện Mỹ Tú

Điểm BĐVHX Mỹ Phước

2993505010

Ấp Phước Ninh, Xã Mỹ Phước, Huyện Mỹ Tú

47

Huyện Mỹ Tú

Điểm BĐVHX Mỹ Thuận

2993830020

Ấp Tam Sóc D1, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú

48

Huyện Mỹ Tú

Điểm BĐVHX Mỹ Tú

2993871701

Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú

49

Huyện Mỹ Tú

Điểm BĐVHX Thuận Hưng

2993836250

Ấp Tà Ân A1, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú

50

Huyện Mỹ Tú

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hưng Phú

 

Ấp Phương Bình 1, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú

51

Huyện Mỹ Tú

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Mỹ

 

Ấp Bưng Cóc, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú

52

Huyện Mỹ Xuyên

Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên

2993852599

Số 05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên

53

Huyện Mỹ Xuyên

Bưu cục cấp 3 Đại Tâm

2993892600

Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên

54

Huyện Mỹ Xuyên

Bưu cục cấp 3 Ngọc Tố

2993855400

Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên

55

Huyện Mỹ Xuyên

Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú

2993853800

Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên

56

Huyện Mỹ Xuyên

Bưu cục cấp 3 Thạnh Quới

2993894015

Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Qưới, Huyện Mỹ Xuyên

57

Huyện Mỹ Xuyên

Đại lý bưu điện Khu 1

 

Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên

58

Huyện Mỹ Xuyên

Đại lý bưu điện Số 52

 

Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên

59

Huyện Mỹ Xuyên

Điểm BĐVHX Bưu điện VHX Gia Hòa 2

2993890077

Ấp Bình Hoà, Xã Gia Hoà 2, Huyện Mỹ Xuyên

60

Huyện Mỹ Xuyên

Điểm BĐVHX Gia Hòa 1

2993890800

Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1, Huyện Mỹ Xuyên

61

Huyện Mỹ Xuyên

Điểm BĐVHX Hòa Tú 1

2993895000

Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên

62

Huyện Mỹ Xuyên

Điểm BĐVHX Hòa Tú 2

2993896804

Ấp Dương Kiển, Xã Hoà Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên

63

Huyện Mỹ Xuyên

Điểm BĐVHX Tham Đôn

2993851677

Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên

64

Huyện Mỹ Xuyên

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ngọc Đông

 

Ấp Hoà Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên

65

Huyện Ngã Năm

Bưu cục cấp 2 Ngã Năm

2993869300

Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Huyện Ngã Năm

66

Huyện Ngã Năm

Bưu cục cấp 3 Long Tân

2993870555

Ấp Tân Lập B, Xã Long Tân, Huyện Ngã Năm

67

Huyện Ngã Năm

Bưu cục cấp 3 Tân Long

2993899100

Ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm

68

Huyện Ngã Năm

Điểm BĐVHX Long Bình

2993899511

Ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Huyện Ngã Năm

69

Huyện Ngã Năm

Điểm BĐVHX Mỹ Bình

2993868400

Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Huyện Ngã Năm

70

Huyện Ngã Năm

Điểm BĐVHX Mỹ Quới

2993868600

Ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Qưới, Huyện Ngã Năm

71

Huyện Ngã Năm

Điểm BĐVHX Vĩnh Biên

2993869669

Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm

72

Huyện Ngã Năm

Điểm BĐVHX Vĩnh Quới

2993869670

Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Qưới, Huyện Ngã Năm

73

Huyện Thạnh Trị

952801

 

Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị

74

Huyện Thạnh Trị

Bưu cục cấp 2 Thạnh Trị

2993867111

Đường QUỐC LỘ 1 A ẤP 2, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị

75

Huyện Thạnh Trị

Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi

2993898222

Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị

76

Huyện Thạnh Trị

Điểm BĐVHX Lâm Kiết

2993853560

Ấp Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị

77

Huyện Thạnh Trị

Điểm BĐVHX Lâm Tân

2993504405

Ấp Kiết Nhất A, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị

78

Huyện Thạnh Trị

Điểm BĐVHX Thạnh Tân

2993899139

Ấp B1, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị

79

Huyện Thạnh Trị

Điểm BĐVHX Tuân Tức

2993866018

Ấp Trung Hòa, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị v

80

Huyện Thạnh Trị

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi

2993868100

Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị

81

Huyện Thạnh Trị

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành

2993868444

Ấp 20, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị

82

Huyện Thạnh Trị

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Hưng

 

Ấp Kinh Ngay 2, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị

83

Huyện Trần Đề

Bưu cục cấp 2 Trần Đề

2993846600

Đường ấP Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề

84

Huyện Trần Đề

Bưu cục cấp 3 Kinh Ba

2993846600

Đường Ấp Giồng giữa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề

85

Huyện Trần Đề

Bưu cục cấp 3 Lịch Hội Thượng

2993849800

Ấp giồng giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề

86

Huyện Trần Đề

Bưu cục cấp 3 Tài Văn

2993851777

Ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề

87

Huyện Trần Đề

Điểm BĐVHX Đại Ân 2

2993842000

Ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề

88

Huyện Trần Đề

Điểm BĐVHX Liêu Tú

2993849777

Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề

89

Huyện Trần Đề

Điểm BĐVHX Thạnh Thới An

2993886118

Ấp Đầy Hương 3, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề

90

Huyện Trần Đề

Điểm BĐVHX Thạnh Thới Thuận

2993814077

Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề

91

Huyện Trần Đề

Điểm BĐVHX Viên An

2993885577

Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề

92

Huyện Trần Đề

Điểm BĐVHX Viên Bình

 

Ấp Đào Viên, Xã Viên Bình, Huyện Trần Đề

93

Huyện Trần Đề

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lịch Hội Thượng

 

Ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề

94

Huyện Trần Đề

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Trung Bình

 

Ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề

95

Thành phố Sóc Trăng

Bưu cục cấp 1 Sóc Trăng

2993820051

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

96

Thành phố Sóc Trăng

Bưu cục cấp 3 HCC Sóc Trăng

2993920666

Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

97

Thành phố Sóc Trăng

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Sóc Trăng

2993820051

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

98

Thành phố Sóc Trăng

Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị Bán hàng

2993614939

Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

99

Thành phố Sóc Trăng

Bưu cục cấp 3 TMĐT Sóc Trăng

2993920666

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

100

Thành phố Sóc Trăng

Bưu cục văn phòng VP BĐT Sóc Trăng

2993629629

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

101

Thành phố Sóc Trăng

Đại lý bưu điện Đại lý bưu điện khu vực phường 7

939868554

Số 207, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng

102

Thành phố Sóc Trăng

Đại lý bưu điện Phường 4

 

Số 397, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng

103

Thành phố Sóc Trăng

Điểm BĐVHX BĐ-VHX Phường 2

919730999

Số 603, Hẻm 538, Đường Quốc Lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng

104

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 1

 

Số 60, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng

105

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 2

 

Số 149, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng

106

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 3

 

Số 392, Đường Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng

107

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 4

 

Số 538, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng

108

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 5

 

Số 01, Đường Kinh 30/4, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng

109

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 6

 

Số 245, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng

110

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 7

 

Số 360, Đường Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng

111

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 8

 

Số 481, Đường Lê Duẩn, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng

112

Thành phố Sóc Trăng

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 9

 

Số 1035, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng

113

Thị Xã Vĩnh Châu

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu

2993861011

Khu II, Thị Trấn Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu

114

Thị Xã Vĩnh Châu

Điểm BĐVHX Hòa Đông

2993861636

Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu

115

Thị Xã Vĩnh Châu

Điểm BĐVHX Khánh Hòa

2993813001

Ấp Huỳnh Thu, Xã Khánh Hoà, Huyện Vĩnh Châu

116

Thị Xã Vĩnh Châu

Điểm BĐVHX Lai Hòa

2993887001

Ấp Xẻo Cóc, Xã Lai Hoà, Huyện Vĩnh Châu

117

Thị Xã Vĩnh Châu

Điểm BĐVHX Vĩnh Châu

2993862377

Ấp Cà Săng, Xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu

118

Thị Xã Vĩnh Châu

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp

2993861635

Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu

119

Thị Xã Vĩnh Châu

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

2993887100

Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu

120

Thị Xã Vĩnh Châu

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa

 

Ấp Ca Lạc, Xã Lạc Hoà, Huyện Vĩnh Châu

121

Thị Xã Vĩnh Châu

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải

 

Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu

122

Thị Xã Vĩnh Châu

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước

 

Ấp Xẻo Me, Xã Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến