TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Vốn kinh doanh là gì? 10 điều bạn cần biết về nguồn vốn kinh doanh

2023-11-27

Vốn kinh doanh là số tiền hoặc tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu hoặc huy động để sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Có bao nhiêu loại  vốn kinh doanh cần nắm và làm thế nào để sử dụng hiệu quả vốn? Nhanh.vn sẽ chia sẻ với bạn Vốn kinh doanh là gì? Mọi điều về nguồn vốn kinh doanh trong bài viết dưới đây. 

Vốn kinh doanh là gì? 10 điều bạn cần biết về nguồn vốn kinh doanh

1. Vốn kinh doanh là gì? Đặc điểm của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh, trong bối cảnh của doanh nghiệp, đại diện cho nguồn tiền và tài sản sử dụng trong sản xuất, đầu tư, quảng cáo thương hiệu thu hút khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác. Vốn kinh doanh được doanh nghiệp sử dụng từ giai đoạn thành lập, sản xuất, duy trì công ty và thay đổi theo thời gian trong quá trình hoạt động phát triển của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cần quản lý và sử dụng nguồn vốn tối ưu hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời gian dài.

Vốn kinh doanh là gì? Đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh là gì? Đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh là một khái niệm đặc trưng trong lĩnh vực tài chính. Đặc điểm của vốn kinh doanh:

 • Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các nhu cầu tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Mục tiêu chính của việc sử dụng vốn là tích lũy và tạo ra lợi nhuận.
 • Vốn kinh doanh luôn phải có trước khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình mà doanh nghiệp tìm kiếm và thu thập nguồn vốn ban đầu thường từ cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng,...
 • Vốn kinh doanh chỉ được sử dụng trong một chu kỳ kinh doanh cụ thể. Sau khi kết thúc chu kỳ, vốn này phải được thu hồi và chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Quá trình này đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng vốn.
 • Mất mát vốn kinh doanh có thể đặt doanh nghiệp vào tình trạng nguy cơ phá sản. Vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ, chi phí hay các khoản liên quan đến tài chính.
 • Để sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp cần biết cách quản lý và nắm rõ những đặc điểm quan trọng:
 • Vốn kinh doanh được biểu hiện thông qua giá trị của các tài sản mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất/cung cấp giá trị. Ví dụ như nhà xưởng, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ và các tài sản khác của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh cung cấp tiền và tài sản cần thiết để thực hiện những dự án này, góp phần tạo ra giá trị gia tăng và tăng trưởng cho doanh nghiệp.
 • Tích lũy vốn để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Một doanh nghiệp cần có sẵn nguồn vốn để nhập hàng, chi trả cho đối tác, nhà cung cấp, mua sắm cơ sở vật chất, chi trả các khoản cần thiết để duy trì hoạt động.
 • Vốn kinh doanh được biểu hiện bằng tiền, nhưng để trở thành vốn, tiền phải được vận động để tạo ra lợi nhuận. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh phải lớn hơn số vốn đã đầu tư. Điều này đảm bảo sự hiệu quả sử dụng vốn.
 • Vốn kinh doanh cũng đóng vai trò quyết định đối với việc xác định cấu trúc tài chính, quản lý rủi ro tài chính và định giá tài sản, định giá công ty. Tổ chức và quản lý vốn kinh doanh một cách hiệu quả là yếu tố quan trọng để đạt được sự thành công và bền vững trong hoạt động kinh doanh.
 • Giá trị của vốn kinh doanh phụ thuộc vào thời gian. Tại các thời điểm khác nhau thì giá trị tiền, tài sản sẽ khác nhau do ảnh hưởng của các yếu tố thị trường, lạm phát, chi phí cơ hội,... Vì vậy, khi tính toán và so sánh giá trị vốn kinh doanh, doanh nghiệp cần đưa về cùng một thời điểm để so sánh. Đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và ngân hàng thường xem xét vốn kinh doanh để đánh giá sự hấp dẫn và rủi ro của doanh nghiệp.

Vốn kinh doanh liên quan mật thiết đến chủ sở hữu doanh nghiệp, nhà đầu tư và cần được quản lý chặt chẽ. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có cách xử lý phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp. Việc sử dụng vốn phải được quản lý rõ ràng, tránh lãng phí và thất thoát.

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh

2. Nắm rõ các loại vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh được phân loại tùy các tiêu chí khác nhau. 

Phân loại vốn theo đặc điểm luân chuyển:

 • Vốn cố định: Biểu hiện bằng số tiền đầu tư vào tài sản cố định trong các chu kỳ sản xuất. Vốn cố định đóng vai trò là vốn ứng trước để hình thành tài sản cố định, và lượng vốn cố định sẽ ảnh hưởng đến lượng tài sản cố định được tạo ra. Tài sản cố định sẽ chi phối ngược lại vốn cố định.
 • Vốn lưu động: Số tiền ứng trước để hình thành các tài sản lưu động sản xuất của doanh nghiệp và tham gia vào quá trình kinh doanh. Đây là phần vốn dùng để trả tiền công cho lao động, dụng cụ nguyên vật liệu, máy móc. Giá trị của vốn lưu động sẽ được hoàn cho doanh nghiệp sau khi hàng hóa được bán ra.

Phân loại vốn dựa trên nguồn hình thành:

 • Vốn chủ sở hữu: Doanh nghiệp sở hữu và có quyền sử dụng. Nguồn tài nguyên và lợi nhuận đã được tích lũy trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ có đầy đủ quyền chiếm hữu, quyết định về vốn kinh doanh. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao gồm vốn điều lệ, tài trợ từ Nhà nước, vốn bổ sung từ lợi nhuận và các quỹ của doanh nghiệp.
 • Vốn nợ phải trả: Doanh nghiệp cần phải trả sau khi huy động từ các nguồn tài chính bên ngoài như vay vốn ngân hàng, vay vốn từ các tổ chức tài chính, liên kết, thuê, vay các nhà đầu tư. Doanh nghiệp cần tính toán mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn vay và chi phí khi sử dụng vốn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần đánh giá hiệu quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi lãi suất của khoản vay nợ phải trả này.

Phân loại vốn dựa trên thời gian huy động vốn:

 • Nguồn vốn thường xuyên: Nguồn vốn có tính chất ổn định. Doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn này lâu dài. Đây là những nguồn vốn được dùng để hình thành các tài sản lưu động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và duy trì hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian dài. Nguồn vốn thường xuyên bao gồm vốn chủ sở hữu cùng với các khoản vay dài hạn từ các nguồn khác như ngân hàng hoặc nhà đầu tư.
 • Nguồn vốn tạm thời: Những nguồn vốn có tính chất ngắn hạn, được sử dụng trong các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vốn sẽ được huy động trong thời gian ngắn và trả lại sau khi vấn đề tạm thời được đáp ứng. Nguồn vốn tạm thời bao gồm các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, cũng như các khoản nợ ngắn hạn.
Phân loại vốn kinh doanh

Phân loại vốn kinh doanh

Vai trò của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh là yếu tố tiên quyết để thành lập và khởi động hoạt động của một doanh nghiệp. Vốn là nguồn tài chính ban đầu để mua sắm tài sản, thuê nhân công, mặt bằng, tuyển dụng nhân viên và thực hiện các hoạt động kinh doanh cơ bản.

Vận hành và phát triển doanh nghiệp bằng cách sử dụng vốn kinh doanh mua nguyên liệu, thiết bị, máy móc, nhà xưởng, đào tạo nhân viên và thực hiện các hoạt động sản xuất, tiếp thị và phân phối. Nếu không có đủ vốn, doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động một cách hiệu quả và có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động hàng ngày.

Trong môi trường kinh doanh luôn có sự biến đổi và cạnh tranh. Vốn kinh doanh cho phép các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định quan trọng về cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất và đầu tư vào nghiên cứu phát triển, cạnh tranh với các đối thủ và tạo ra sự khác biệt trong thị trường.

Duy trì và phát triển trong tương lai, đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tài nguyên và khả năng tài chính để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoặc tham gia các hoạt động mua lại và sáp nhập.

Đọc thêm: Vòng quay vốn lưu động là gì? Cách phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp

3. Tổng hợp hình thức huy động vốn kinh doanh cho doanh nghiệp

Có nhiều hình thức huy động vốn kinh doanh mà một doanh nghiệp có thể sử dụng. Mục tiêu của việc huy động vốn là để doanh nghiệp có đủ tài nguyên tài chính để thực hiện các dự án, chi trả các nghĩa vụ phải trả và đáp ứng các yêu cầu. phát triển, mở rộng kinh doanh. Việc lựa chọn và áp dụng các hình thức huy động vốn phù hợp, quản lý và đảm bảo thanh toán nợ vay đúng hạn và lãi suất hợp lý là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dài. Dưới đây là các hình thức chính để huy động vốn kinh doanh:

Để có được vốn kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng tiền của chủ sở hữu, tức là vốn góp ban đầu từ các cổ đông. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu, tạo cơ hội cho mọi người đầu tư vào công ty và trở thành cổ đông. Các công ty có thể cũng huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu, đây là một hình thức vay nợ mà bên phát hành cam kết trả lãi suất cho người đầu tư. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn từ các nguồn ngoại vi, bao gồm vay vốn từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Điều này thường liên quan đến việc đàm phán với các bên thứ ba để thương lượng được khoản vay có điều kiện lãi suất và thời hạn trả nợ cụ thể.

Hình thức huy động vốn kinh doanh cho doanh nghiệp

Hình thức huy động vốn kinh doanh cho doanh nghiệp

Tham khảo: TOP 8 cách quản lý vốn hiệu quả cho doanh nghiệp không thể bỏ qua

Các loại hình doanh nghiệp khác nhau có thể áp dụng các hình thức huy động vốn khác nhau tùy vào cơ cấu và quy định pháp lý. Ví dụ, doanh nghiệp nhà nước có thể huy động vốn thông qua việc nhận vốn đầu tư trực tiếp từ chính phủ hoặc từ công ty mẹ đổ về. Các công ty cổ phần thường sẽ phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Trong khi đó, các công ty TNHH hoặc công ty hợp doanh thường huy động vốn bằng việc cam kết góp vốn từ các thành viên thành lập công ty.

Vốn rủi ro (Venture capital): Doanh nghiệp sẽ huy động vốn từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các quỹ đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đầu tư vào các đơn vị mới thành lập hoặc doanh nghiệp có tiềm năng sinh lời từ mô hình kinh doanh cao. Trong trao đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được cổ phần tương ứng với số vốn trong doanh nghiệp. Đồng thời, họ có thể đóng vai trò tư vấn và hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu tư để đạt được kỳ vọng.

Vốn vay từ người nhà (Family and friends funding): Hình thức huy động vốn từ gia đình, bạn bè hoặc người thân thiết. Thông thường, hình thức này thường được mọi người chọn khi cần có nguồn vốn khởi đầu và không yêu cầu nhiều giấy tờ, thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, việc sử dụng hình thức này cần cân nhắc để tránh gây xung đột không đáng có trong mối quan hệ cá nhân của bạn.

Vốn cổ phần công khai (Public equity): Doanh nghiệp có thể huy động vốn thông qua hoạt động niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Qua việc bán cổ phiếu công khai trên thị trường, doanh nghiệp có thể thu vốn từ các nhà đầu tư cá nhân và cả các tổ chức tài chính.

Vốn vay từ tổ chức quốc tế (International financing): Đối với các doanh nghiệp quốc tế, chủ doanh nghiệp có thể huy động vốn thông qua vay mượn từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á hay các tổ chức nước ngoài tài trợ phát triển khác.

Vốn tài trợ (Grants and subsidies): Đối với một vài hình thức kinh doanh thuộc lĩnh vực cụ thể sẽ có tài trợ từ một số tổ chức, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ. Đơn vị này sẽ nhận các khoản trợ cấp từ Nhà nước nhằm khuyến khích và hỗ trợ phát triển trong một lĩnh vực cụ thể.

Đọc thêm: Quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại và những điều cần biết

Tóm lại, Vốn kinh doanh được coi là tiền đề quan trọng cho mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất trong nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Huy động vốn là quá trình doanh nghiệp tiến hành để thu thập tiền và tài sản từ các nguồn cần thiết nhằm tăng số vốn để phục vụ các hoạt động liên quan.

Trên đây là bài viết chia sẻ cụ thể Vốn kinh doanh là gì? Mọi điều về nguồn vốn kinh doanh. Nhanh.vn cũng đã phân loại vốn kinh doanh dựa theo tiêu chí và làm thế nào để huy động vốn trong doanh nghiệp. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Tham khảo: Vốn 50 triệu nên kinh doanh gì để đạt lợi nhuận cao?

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Số tài khoản: 22823456666

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Điều khoản và chính sách và chính sách sử dụng các dịch vụ phần mềm