Danh sách 177 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tiền Giang

2019-02-14

Danh sách 177 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tiền Giang, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Nhanh.vn kết nối với các hãng vận chuyển trên toàn quốc 

Hỗ trợ thu hộ, đối soát COD nhanh chóng chính xác

Dùng thử miễn phí

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cái Bè

Bưu cục cấp 2 Cái Bè

2733923223

Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè

2

Huyện Cái Bè

Bưu cục cấp 3 An Hữu

2733817800

Ấp 4, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè

3

Huyện Cái Bè

Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh

2733819003

Ấp Hòa Phúc, Xã Hoà Khánh, Huyện Cái Bè

4

Huyện Cái Bè

Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức Tây

2733746003

Ấp Mỹ Nghĩa 1, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè

5

Huyện Cái Bè

Bưu cục cấp 3 Thiên Hộ

2733760600

Ấp Hậu Phú 1, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè

6

Huyện Cái Bè

Bưu cục văn phòng Cái Bè

 

Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè

7

Huyện Cái Bè

Đại lý bưu điện An Cư

 

Số Tổ 16, Ấp An Thái, Xã An Cư, Huyện Cái Bè

8

Huyện Cái Bè

Đại lý bưu điện Mỹ Lợi A

 

Ấp Lợi Trinh, Xã Mỹ Lợi A, Huyện Cái Bè

9

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX An Cư

2733924002

Ấp An Thái, Xã An Cư, Huyện Cái Bè

10

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX An Thái Đông

2733747443

Ấp Thái Hòa, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè

11

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX An Thái Trung

2733817772

Ấp 1, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè

12

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Đông Hòa Hiệp

2733823665

Ấp An Lợi, Xã Đông Hoà Hiệp, Huyện Cái Bè

13

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Hậu Mỹ Phú

2733922003

Ấp Mỹ Phú A, Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè

14

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Hậu Mỹ Trinh

2733922220

Ấp Mỹ Tường A, Xã Hậu Mỹ Trinh, Huyện Cái Bè

15

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Hậu Thành

2733922022

Ấp Hậu Hoa, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè

16

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Hòa Hưng

2733817666

Ấp Bình, Xã Hoà Hưng, Huyện Cái Bè

17

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Mỹ Đức Đông

2733746400

Ấp Mỹ Quới, Xã Mỹ Đức Đông, Huyện Cái Bè

18

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Mỹ Đức Tây

2733753749

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè

19

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Mỹ Hội

2733720002

Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ Hội, Huyện Cái Bè

20

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Mỹ Lợi B

2733750044

Ấp Lợi Nhơn, Xã Mỹ Lợi B, Huyện Cái Bè

21

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Mỹ Lương

2733921003

Ấp Lương Lễ, Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè

22

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Mỹ Tân

2733750002

Ấp 2, Xã Mỹ Tân, Huyện Cái Bè

23

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Mỹ Trung

2733825770

Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Trung, Huyện Cái Bè

24

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Tân Thanh

2733920000

Ấp 2, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Bè

25

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Thiện Trí

2733746310

Ấp Mỹ Phú, Xã Thiện Trí, Huyện Cái Bè

26

Huyện Cái Bè

Điểm BĐVHX Thiện Trung

2733825763

Ấp Mỹ Trinh, Xã Thiện Trung, Huyện Cái Bè

27

Huyện Cai Lậy

Bưu cục cấp 2 Cai Lậy

2733773500

Số 62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy

28

Huyện Cai Lậy

Bưu cục cấp 3 Ba Dừa

2733811566

Ấp 17, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy

29

Huyện Cai Lậy

Bưu cục cấp 3 Bình Phú

2733816001

Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy

30

Huyện Cai Lậy

Bưu cục cấp 3 Mỹ Phước Tây

2733827363

Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Huyện Cai Lậ

31

Huyện Cai Lậy

Bưu cục cấp 3 Nhị Quý

2733814001

Ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy

32

Huyện Cai Lậy

Bưu cục văn phòng Cai Lậy

 

Khu 1, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy

33

Huyện Cai Lậy

Đại lý bưu điện Hưng Long

2733828692

Ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy

34

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Cẩm Sơn

2733816902

Ấp 1, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy

35

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Hiệp Đức

2733816046

Ấp Hiệp Nhơn, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy

36

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Hội Xuân

2733912001

Ấp Hội Trí, Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy

37

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Long Tiên

2733811766

Ấp Mỹ Lợi B, Xã Long Tiên, Huyện Cai Lậy

38

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Mỹ Long

2733814254

Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy

39

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Mỹ Thành Bắc

2733813063

Ấp 1, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy

40

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Mỹ Thành Nam

2733816618

Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy

41

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Ngũ Hiệp

2733812946

Ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy

42

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Phú An

2733823544

Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy

43

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Tam Bình

2733828363

Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy

44

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Tân Phong

2733810001

Ấp Tân Bường B, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy

45

Huyện Cai Lậy

Điểm BĐVHX Thạnh Lộc

2733813002

Ấp 3, Xã Thạnh Lộc, Huyện Cai Lậy

46

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

2733896669

Ấp Cá, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành

47

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Dưỡng Điềm

2733627838

Ấp Hòa, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành

48

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 KCN Tân Hương

2733937401

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành

49

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Long Định

2733834408

Ấp Mới, Xã Long Định, Huyện Châu Thành

50

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Kim

2733833079

Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành

51

Huyện Châu Thành

Bưu cục văn phòng Châu Thành

 

Ấp Cá, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành

52

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Long Thạnh

2733855802

Ấp Long Thới, Xã Long An, Huyện Châu Thành

53

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Long Tường

2733855603

Ấp Long Tường, Xã Long An, Huyện Châu Thành

54

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Tam Hiệp

2733893059

Ấp 5, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành

55

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Tân Hương

2733831389

Ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành

56

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Tân Hương 2

2733831748

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành

57

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Tân Thạnh

2733933305

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành

58

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Tân Thạnh 2

2733933789

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành

59

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Thạnh Phú

2733893900

Ấp Chợ, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành

60

Huyện Châu Thành

Đại lý bưu điện Thân Hòa

2733831137

Ấp Thân Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành

61

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Bàn Long

2733833666

Ấp Long Thành A, Xã Bàn Long, Huyện Châu Thành

62

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Điềm Hy

2733627346

Ấp Thới, Xã Điềm Hy, Huyện Châu Thành

63

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Kim Sơn

2733894002

Ấp Hội, Xã Kim Sơn, Huyện Châu Thành

64

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Nhị Bình

2733627345

Ấp Trung A, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành

65

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Song Thuận

2733833777

Ấp Tây Hoà, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành

66

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Tân Hội Đông

2733620270

Ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành

67

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Tân Lý Đông

2733831121

Ấp Tân Quới, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành

68

Huyện Chợ Gạo

Bưu cục cấp 2 Chợ Gạo

2733650190

Số 129 ô1, Khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo

69

Huyện Chợ Gạo

Bưu cục cấp 3 Bến Tranh

2733845155

Ấp Lương Phú A, Xã Lương Hoà Lạc, Huyện Chợ Gạo

70

Huyện Chợ Gạo

Bưu cục cấp 3 Thủ Khoa Huân

2733836560

Ấp An Thị, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo

71

Huyện Chợ Gạo

Bưu cục văn phòng Chợ Gạo

 

Khu 1, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo

72

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX An Thạnh Thủy

2733837510

Ấp Thạnh An, Xã An Thạnh Thuỷ, Huyện Chợ Gạo

73

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Bình Ninh

2733990100

Ấp Bình Quới Hạ, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo

74

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Bình Phan

2733837511

Ấp Bình Thọ Trung, Xã Bình Phan, Huyện Chợ Gạo

75

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Bình Phục Nhứt

2733897063

Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo

76

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Đăng Hưng Phước

2733656251

Ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo

77

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Hòa Định

2733837363

Ấp Hòa Lạc Trung, Xã Hoà Định, Huyện Chợ Gạo

78

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Hòa Tịnh

2733836709

Ấp Hòa Phú, Xã Hoà Tịnh, Huyện Chợ Gạo

79

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Long Bình Điền

2733837252

Ấp Điền Thạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo

80

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Phú Kiết

2733836708

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo

81

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Quơn Long

2733991062

Ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo

82

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Song Bình

2733837253

Ấp Bình An, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo

83

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Tân Bình Thạnh

2733836707

Ấp Nhật Tân, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện Chợ Gạo

84

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Tân Thuận Bình

2733837250

Ấp Tân Bình 2a, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo

85

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Thanh Bình

2733898031

Ấp Bình Long, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo

86

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Trung Hòa

2733836503

Ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hoà, Huyện Chợ Gạo

87

Huyện Chợ Gạo

Điểm BĐVHX Xuân Đông

2733892000

Ấp Tân Thạnh, Xã Xuân Đông, Huyện Chợ Gạo

88

Huyện Gò Công Đông

Bưu cục cấp 2 Gò Công Đông

2733846112

Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông

89

Huyện Gò Công Đông

Bưu cục cấp 3 Tân Tây

2733840033

Ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông

90

Huyện Gò Công Đông

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

2733946800

Ấp Cầu Muống, Xã Tân Thành, Huyện Gò Công Đông

91

Huyện Gò Công Đông

Bưu cục cấp 3 Vàm Láng

2733847233

Khu phố Lăng 1, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông

92

Huyện Gò Công Đông

Bưu cục văn phòng Gò Công Đông

 

Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông

93

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Bình Ân

2733948630

Ấp Gò Me, Xã Bình Ân, Huyện Gò Công Đông

94

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Bình Nghị

2733846010

Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông

95

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Gia Thuận

2733840388

Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông

96

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Kiểng Phước

2733847647

Ấp Chợ, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông

97

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Phước Trung

2733846070

Ấp Nghĩa Chí, Xã Phước Trung, Huyện Gò Công Đông

98

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Tăng Hòa

2733846959

Ấp Giồng Đình, Xã Tăng Hòa, Huyện Gò Công Đông

99

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Tân Điền

2733948009

Ấp Trung, Xã Tân Điền, Huyện Gò Công Đông

100

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Tân Đông

2733840389

Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông

101

Huyện Gò Công Đông

Điểm BĐVHX Tân Phước

2733840346

Ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông

102

Huyện Gò Công Tây

Bưu cục cấp 2 Gò Công Tây

2733838090

Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây

103

Huyện Gò Công Tây

Bưu cục cấp 3 Đồng Sơn

2733524392

Ấp Thạnh Thới, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây

104

Huyện Gò Công Tây

Bưu cục cấp 3 Long Bình

2733520880

Ấp Khương Ninh, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây

105

Huyện Gò Công Tây

Bưu cục văn phòng Gò Công Tây

 

Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây

106

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Bình Nhì

2733839313

Ấp Bình Đông Trung, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây

107

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Bình Phú

2733996131

Ấp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây

108

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Bình Tân

2733830230

Ấp Thuận Trị, Xã Bình Tân, Huyện Gò Công Tây

109

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Đồng Thạnh

2733996114

Ấp Lợi An, Xã Đồng Thạnh, Huyện Gò Công Tây

110

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Long Vĩnh

2733830400

Ấp Hưng Hòa Nam, Xã Long Vĩnh, Huyện Gò Công Tây

111

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Thành Công

2733891001

Ấp Bình Nhựt, Xã Thành Công, Huyện Gò Công Tây

112

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Thạnh Nhựt

2733997019

Ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây

113

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Thạnh Trị

2733838117

Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây

114

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Vĩnh Hựu

2733839050

Ấp Thạnh Thới, Xã Vĩnh Hựu, Huyện Gò Công Tây

115

Huyện Gò Công Tây

Điểm BĐVHX Yên Luông

2733891050

Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây

116

Huyện Tân Phú Đông

Bưu cục cấp 2 Tân Phú Đông

2733529011

Ấp Tân Hương, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông

117

Huyện Tân Phú Đông

Bưu cục cấp 3 Phú Đông

2733944128

Ấp Thạnh Phong, Xã Yên Luông, Huyện Tân Phú Đông

118

Huyện Tân Phú Đông

Bưu cục cấp 3 Phú Thạnh

2733890585

Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông

119

Huyện Tân Phú Đông

Bưu cục cấp 3 Tân Phú

2733890303

Ấp Thạnh Phong, Xã Yên Luông, Huyện Tân Phú Đông

120

Huyện Tân Phú Đông

Bưu cục văn phòng Tân Phú Đông

 

Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông

121

Huyện Tân Phú Đông

Điểm BĐVHX Phú Tân

2733947001

Ấp Phú Hữu, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông

122

Huyện Tân Phú Đông

Điểm BĐVHX Tân Thạnh

2733531001

Ấp Tân Thành 2, Xã Tân Thạnh, Huyện Tân Phú Đông

123

Huyện Tân Phú Đông

Điểm BĐVHX Tân Thới

2733890530

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông

124

Huyện Tân Phước

Bưu cục cấp 2 Tân Phước

2733848184

Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước

125

Huyện Tân Phước

Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ

2733849616

Ấp Phú Hữu, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước

126

Huyện Tân Phước

Bưu cục văn phòng Tân Phước

 

Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước

127

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh

2733849255

Ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Phước

128

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Mỹ Phước

2733848088

Ấp Mỹ Trường, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước

129

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Phước Lập

2733848273

Ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước

130

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Tân Hòa Đông

2733644060

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà Đông, Huyện Tân Phước

131

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Tân Hòa Tây

2733848271

Ấp Tân Hưng Tây, Xã Tân Hoà Tây, Huyện Tân Phước

132

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Tân Hòa Thành

2733849277

Ấp Tân Quới, Xã Tân Hoà Thành, Huyện Tân Phước

133

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Tân Lập 1

2733642000

Ấp 1, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước

134

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Tân Lập 2

2733642424

Ấp Tân Bình, Xã Tân Lập 2, Huyện Tân Phước

135

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa

2733643000

Ấp Hòa Đông, Xã Thạnh Hoà, Huyện Tân Phước

136

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ

2733644000

Ấp Mỹ Lộc, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước

137

Huyện Tân Phước

Điểm BĐVHX Thạnh Tân

2733643060

Ấp 4, Xã Thạnh Tân, Huyện Tân Phước

138

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 1 Giao dịch Mỹ Tho

2733873214

Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho

139

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 3 Bình Đức-863720

2733853214

Ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho

140

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tiền Giang

2733873205

Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho

141

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 3 Kinh doanh - Tiếp thị

2733772882

Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho

142

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 3 Mỹ Tho 2

2733885815

Số 80, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho

143

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ Chánh

2733851626

Ấp Tân Tỉnh B, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho

144

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 3 Trung Lương

2733855414

Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho

145

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục cấp 3 Yersin

2733977971

Số 71A, Đường Yersin, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho

146

Thành phố Mỹ Tho

Bưu cục văn phòng Tiền Giang

 

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho

147

Thành phố Mỹ Tho

Đại lý bưu điện Chợ Cũ

2733883544

Số 8/5B, Đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho

148

Thành phố Mỹ Tho

Đại lý bưu điện Trung An 4

2733855503

Số 1/7B, Ấp 2, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho

149

Thành phố Mỹ Tho

Điểm BĐVHX Đạo Thạnh

2733858100

Ấp 3a, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho

150

Thành phố Mỹ Tho

Điểm BĐVHX Mỹ Phong

2733889276

Ấp Hội Gia, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho

151

Thành phố Mỹ Tho

Điểm BĐVHX Tân Mỹ Chánh

2733950001

Ấp Tân Tỉnh A, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho

152

Thành phố Mỹ Tho

Điểm BĐVHX Thới Sơn

2733895679

Ấp Thới Bình, Xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho

153

Thành phố Mỹ Tho

Điểm BĐVHX Trung An

2733857108

Ấp 5, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho

154

Thị xã Cai Lậy

Bưu cục cấp 2 Thị xã Cai Lậy

2733826503

Số 62, Đường Quốc lộ 1A, Phường 1, Thị xã Cai Lậy

155

Thị xã Cai Lậy

Bưu cục cấp 3 Mỹ Phước Tây

2733777386

Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy

156

Thị xã Cai Lậy

Bưu cục cấp 3 Nhị Quý

2733785051

Ấp Qui Thạnh, Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy

157

Thị xã Cai Lậy

Bưu cục văn phòng TX. Cai Lậy

 

Đường Quốc lộ 1A, Phường 1, Thị xã Cai Lậy

158

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Long Khánh

2733820157

Ấp Phú Nhuận, Xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy

159

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Đông

2733820300

Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy

160

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Trung

2733820244

Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị xã Cai Lậy

161

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Mỹ Phước Tây

2733917125

Ấp Rạch Trắc, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy

162

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Nhị Mỹ

2733820156

Ấp Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy

163

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Phú Quý

2733814333

Ấp Phú Hưng, Xã Phú Quý, Thị xã Cai Lậy

164

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Tân Hội

2733826222

Ấp Tân Phong, Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy

165

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Tân Phú

2733814255

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy

166

Thị xã Cai Lậy

Điểm BĐVHX Thanh Hòa

2733820301

Ấp Thanh Hưng, Xã Thanh Hòa, Thị xã Cai Lậy

167

Thị xã Gò Công

Bưu cục cấp 2 Thị Xã Gò Công

2733842567

Số 4, Đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thị xã Gò Công

168

Thị xã Gò Công

Bưu cục văn phòng TX. Gò Công

 

Đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thị xã Gò Công

169

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Bình Đông

2733540022

Ấp Trí Đồ, Xã Bình Đông, Thị xã Gò Công

170

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Bình Xuân

2733945764

Ấp 7, Xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công

171

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Long Chánh

2733513504

Ấp Long Bình, Xã Long Chánh, Thị xã Gò Công

172

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Long Hòa

2733842693

Ấp Việt Hùng, Xã Long Hoà, Thị xã Gò Công

173

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Long Hưng

2733842692

Ấp Hưng Thạnh, Xã Long Hưng, Thị xã Gò Công

174

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Long Hưng

2733842692

Ấp Hưng Thạnh, Xã Long Hưng, Thị xã Gò Công

175

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Long Thuận

2733842694

Ấp Thuận An, Xã Long Thuận, Thị xã Gò Công

176

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Phường 5

2733842691

Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Gò Công

177

Thị xã Gò Công

Điểm BĐVHX Tân Trung

2733555001

Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, Thị xã Gò Công

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với VNPost và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng...". Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến