TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

8 nghiệp vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

2024-04-15

“Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại gồm những nghiệp vụ gì?” Đây là câu hỏi không phải ai cũng có thể trả lời được. Vậy thì, bài viết dưới đây Nhanh.vn sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc này đồng thời mô tả, hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán bán hàng.

nghiệp vụ của kế toán bán hàng

1. Hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp

1.1. Khi xuất kho hàng hoá giao cho bên mua, đại diện bên mua ký nhận đủ hàng hoá và đã thanh toán đủ tiền mua hàng hoặc chấp nhận nợ

Ghi nhận tổng giá tính toán của hàng bán

 • Nợ TK 111, 112
 • Nợ TK 131
 • Có TK 511 (5111)
 • Có TK 3331 (33311)

Phản ánh trị giá mua thực tế của hàng xuất bán

 • Nợ TK 632
 • Có TK 156

Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp về hàng đã bán (nếu có)

 • Nợ TK 511(5111)
 • Có TK 333 (3332, 3333)

Khi bên mua được hưởng chiết khấu thanh toán; kế toán phản ánh

 • Nợ TK 635
 • Có TK 111, 112
 • Có TK 131
 • Có TK 338 (3388)

Khi phát sinh các khoản chiết khấu thương mại, kế toán ghi

 • Nợ TK 521
 • Nợ TK 3331(33311)
 • Có TK 111 , 112, 311, 131…

Trường hợp phát sinh khoản giảm giá hàng bán

 • Nợ TK 532
 • Nợ TK 3331 (33311)
 • Có TK 111, 112, 311, 131, 3388

1.2 Ví dụ nghiệp vụ kế toán bán hàng buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp

Doanh nghiệp A chuyên bán buôn đồ gia dụng. Ngày 10/05/2024, doanh nghiệp X bán cho khách hàng Y 100 chiếc nồi cơm điện với giá bán 500.000 đồng/chiếc, tổng giá trị hàng hóa là 50.000.000 đồng. Khách hàng B thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi nhận hàng. Giá vốn mỗi chiếc nồi cơm điện là 400.000 đồng. Chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho của khách hàng là 2.000.000 đồng. Hạch toán như sau:

Khi xuất kho hàng hóa:

Nợ: 152/156 - Hàng hóa bán ra (50.000.000 đồng)

Có: 151 - Hàng mua đang đi đường (50.000.000 đồng)

Khi thu tiền từ khách hàng:

Nợ: 133 - Tiền mặt (50.000.000 đồng)

Có: 152/156 - Hàng hóa bán ra (50.000.000 đồng)

Khi xác định giá vốn hàng bán:

Nợ: 632 - Giá vốn hàng bán (44.000.000 đồng)

Có: 151 - Hàng mua đang đi đường (40.000.000 đồng)

Có: 224 - Chi phí vận chuyển (4.000.000 đồng)

Khi kết chuyển giá vốn hàng bán:

Nợ: 5111 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (50.000.000 đồng)

Có: 632 - Giá vốn hàng bán (44.000.000 đồng)

Có: 631 - Chi phí bán hàng (6.000.000 đồng)

Xem thêm: 5 điều cần biết về bảng nghiệp vụ kế toán cho tài chính doanh nghiệp

1.2. Trường hợp hàng hóa sai quy cách phẩm chất bị trả lại, kế toán ghi

Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng bán bị trả lại

 • Nợ TK 531
 • Nợ TK 3331 (33311)
 • Có TK 111, 112, 311, 131
 • Có TK 388 (3388)

Số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của số hàng hoá bị trả lại

 • Nợ TK 156 (1561)
 • Nợ TK 157
 • Có TK 632

Ghi nhận các khoản chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ

 • Nợ TK 641
 • Nợ TK 133 (1331)
 • Có TK 111, 112, 334, 338, 331…

Các khoản chi hộ người mua

 • Nợ TK 138 (1388)
 • Có TK 111, 112, 331,…

1.3. Cuối kỳ tiến hành phân bổ chi phí thu mua, phí bán hàng đã tiêu thụ trong kỳ, sau đó kết chuyển và xác định kết quả

Phân bổ phí thu mua

 • Nợ TK 632
 • Có TK 156 (1562)

Kết chuyển chi phí bán hàng

 • Nợ TK 911
 • Có TK 641

Kết chuyển giá vốn hàng bán, chiết khấu thương mại hàng bán bị trả lại

 • Nợ TK 511
 • Có TK 521, 531, 532…

Xem thêm: TOP 10 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng

2. Hạch toán bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng

Trị giá mua thực tế của hàng gửi bán

 • Nợ TK 157
 • Có TK 156 (1561)

Giá trị bao bì kèm theo tính giá riêng

 • Nợ TK 138 (1388)
 • Có TK 153 (1532)

Khi bên mua chấp thanh toán hoặc thanh toán

Bt1 : ghi nhận doanh thu

 • Nợ TK 111, 112 ..
 • Nợ TK 131
 • Có TK 511 (5111)
 • Có TK 3331(33311)

Bt2: phản ánh giá vốn hàng bán

 • Nợ TK 632
 • Có TK 157

Khi thu hồi hàng bán bị trả lại

 • Nợ TK 156 (1561)
 • Có TK 157

Trường hợp thiếu hụt hàng hoá gửi bán chưa rõ nguyên nhân

 • Nợ TK 138 (1381)
 • Có TK 157

Hàng đã xác định là tiêu thụ mà thiếu hụt mất mát chưa rõ nguyên nhân

 • Nợ TK 138(1381)
 • Có TK 632

Khi có quyết định xử lý kế toán ghi

 • Nợ TK 138 (1388), 334, 641, 632, 811…
 • Có TK 138 (1381)

Trường hợp hàng thừa khi bàn giao cho bên mua

 • Nợ TK 157
 • Có TK 338 (3381)

Khi xác định được nguyên nhân thừa

 • Nợ TK 338 (3381)
 • Có TK 156, 641, 711

8 Nghiệp vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Doanh nghiệp X chuyên bán buôn đồ điện tử. Ngày 12/05/2024, doanh nghiệp X bán cho khách hàng Y 100 chiếc nồi cơm điện với giá bán 500.000 đồng/chiếc, tổng giá trị hàng hóa là 50.000.000 đồng. Doanh nghiệp X giao hàng cho khách hàng Y bằng xe tải của mình và thu tiền vận chuyển 3.000.000 đồng. Khách hàng Y thanh toán tiền hàng và tiền vận chuyển bằng tiền mặt ngay sau khi nhận hàng. Giá vốn mỗi chiếc nồi cơm điện là 400.000 đồng. Chi phí vận chuyển hàng hóa từ kho của doanh nghiệp X đến kho của khách hàng Y là 2.000.000 đồng. Hạch toán như sau:

1. Khi xuất kho hàng hóa:

Nợ: 157 - Hàng gửi bán (50.000.000 đồng)

Có: 151 - Hàng mua đang đi đường (50.000.000 đồng)

2. Khi thu tiền từ khách hàng:

Nợ: 133 - Tiền mặt (53.000.000 đồng)

Có: 157 - Hàng gửi bán (50.000.000 đồng)

Có: 461 - Doanh thu vận tải (3.000.000 đồng)

3. Khi xác định giá vốn hàng bán:

Nợ: 632 - Giá vốn hàng bán (44.000.000 đồng)

Có: 151 - Hàng mua đang đi đường (40.000.000 đồng)

Có: 224 - Chi phí vận chuyển (4.000.000 đồng)

4. Khi kết chuyển giá vốn hàng bán:

Nợ: 5111 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (53.000.000 đồng)

Có: 632 - Giá vốn hàng bán (44.000.000 đồng)

Có: 631 - Chi phí bán hàng (9.000.000 đồng)

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ
Chuẩn hoá quy trình, phân tích , tư vấn
Đào tạo, chuyển giao

20230320_fev7iJ6h.png

3. Hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp

Ghi nhận tổng giá thanh toán

 • Nợ TK 157
 • Nợ TK 133(1331)
 • Có TK 331, 111, 112, 311…

Ghi nhận doanh thu bán hàng

 • Nợ TK 111, 112, 131…
 • Có TK 511 (5111)
 • Có TK 3331 (33311)

Các bút toán khác còn lại liên quan đến hàng tiêu thụ hạch toán giống như theo hình thức trực tiếp.

Tham khảo: Chi phí bán hàng gồm những loại nào? Kết cấu, nội dung TK 641

4. Hạch toán bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán

Căn cứ vào hoá đơn bán hàng kế toán ghi nhận hoa hồng môi giới được hưởng

 • Nợ TK 111, 112
 • Có TK 3331 (33311)
 • Có TK 511

Các chi phí liên quan đến môi giới mua bán được hạch toán vào trong một chi phí bán hàng

 • Nợ TK 641
 • Có TK 111, 112, 334, 338,…

5. Hạch toán nghiệp vụ doanh nghiệp hàng hoá

Trên cơ sở bảng kê bán lẻ hàng hoá, kế toán phản ánh doanh thu và thuế GTGT phải nộp của hàng bán lẻ

 • Nợ TK 111, 112, 113
 • Có TK 511
 • Có TK 3331 (33311)

Giá mua thực tế của hàng đã bán

 • Nợ TK 632
 • Có TK 156 (1561)

6. Hạch toán bán hàng trả góp

Phản ánh trị giá mua thực tế của hàng bán

 • Nợ TK 632
 • Có TK 156 (1561)

Phản ánh doanh thu bán hàng

 • Nợ TK 111, 112, 131
 • Có TK 511
 • Có TK 3331 (33311)
 • Có TK 338 (3387)

Xem thêm: Dịch vụ kế toán là gì? 5 công việc của kế toán dịch vụ phải biết

7. Hạch toán bán hàng đại lý

7.1. Bên giao đại lý

Xuất kho chuyển giao cho bên nhận đại lý

 • Nợ TK 157
 • Có TK 156

Khi mua hàng chuyển thẳng cho bên giao nhận đại lý

 • Nợ TK 157
 • Nợ TK 133 (1331)
 • Có TK 331, 111, 112

Phản ánh giá mua thực tế của hàng bán

 • Nợ TK 632
 • Có TK 157

Phản ánh doanh thu bán hàng

 • Nợ TK 131
 • Có TK 511
 • Có TK 3331 (33311)

Phản ánh hoa hồng về cứ gửi đại lý

 • Nợ TK 641
 • Có TK 131

7.2. Bên nhận đại lý

Phản ánh giá thanh toán của hàng nhận bán

Ghi đơn nợ TK 003

Phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao đại lý

 • Nợ TK111,112,131…
 • Có TK 331

Đồng thời ghi đơn

Có TK 003

Hoa hồng đại lý được hưởng

 • Nợ TK 331
 • Có TK 511

Đọc thêm: Kế toán nội bộ là gì? Chi tiết công việc của kế toán nội bộ

8. Hạch toán bán hàng nội bộ

8.1. Tại đơn vị giao hàng

Nếu đơn vị có sử dụng hoá đơn GTGT 

Phản ánh giá trị mua của hàng đã tiêu thụ

 • Nợ TK 632
 • Có TK 156 (1561), 151,..
Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng tiêu thụ nội bộ
 • Nợ TK liên quan (111,112,1368,..)
 • Có TK 512 (5121)
 • Có TK 3331 (33311)

Nếu đơn vị không sử dụng hoá đơn GTGT 

Phản ánh trị giá mua của hàng đã tiêu thụ

 • Nợ TK 632
 • Có TK 157

Phản ánh tổng giá thanh toán

 • Nợ TK 111,112,1368,..
 • Có TK 512 (5121)
 • Có TK 3331 (33311)

Cuối kỳ tiến hành kết chuyển

 • Nợ TK 512 (5121)
 • Có TK 521, 531, 532,..

Xác định và kết chuyển DTT nội bộ

 • Nợ TK 512 (5121)
 • Có TK 911

8.2. Tại cơ sở phụ thuộc

Ghi nhận trị giá hàng thu mua

 • Nợ TK 156 (1561)
 • Nợ TK 133 (1331)
 • Có TK 336,111, 112,...

Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng đã bán

 • Nợ TK 111, 112, 1368,...
 • Có TK 511 (5111)
 • Có TK 3331 (33311)

Phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ của hàng đã bán cùng với giá vốn của hàng tiêu thụ

 • Nợ TK 133 (1331)
 • Nợ TK 632
 • Có TK 156 (1561)

Xem thêm: Những điều cần biết về nghiệp vụ kế toán kho và chứng từ sổ sách

Lời kết

Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại là một công việc đòi hỏi người làm phải có các kỹ năng như nhanh nhẹn, biết cập nhật và tổng hợp số liệu một cách chính xác, có tính cẩn thận để cập nhật số liệu và thông tin hàng ngày trong công tác xử lý nhập hàng vào và bán hàng ra. Để xử lý được một khối lượng công việc lớn như vậy thì việc lựa chọn một phần mềm hỗ trợ là điều vô cùng cần thiết. Là một trong số những phần mềm quản lý được ưa thích và sử dụng rộng rãi nhất, Nhanh.vn mang đến cho các khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Nhanh.vn có đầy đủ tính năng bạn cần để quản lý bán hàng, từ khi bạn mới bắt đầu kinh doanh cho tới khi bạn có chuỗi nhiều cửa hàng lớn như: nhập liệu, quản lý kho hàng, bán hàng, xử lý đơn hàng online, quản lý nhân viên, chăm sóc khách hàng, kế toán, phân loại sản phẩm, công bố báo cáo tài chính,...

8 Nghiệp vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Phần mềm Nhanh.vn giúp các doanh nghiệp thực hiện hệ thống các nghiệp vụ kế toán bao gồm:

 • Thu, chi tiền mặt
 • Nộp, rút tiền ngân hàng
 • Quản lý công nợ theo các đối  tượng khác nhau: Khách hàng, Nhà cung cấp, Dịch vụ trả góp.
 • Quản lý báo cáo kế toán: Tổng hợp thu chi theo cửa hàng, theo tài khoản,...

Với những tính năng ưu việt của mình, Nhanh.vn mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm tốt nhất.

Tham khảo: Kế toán mua hàng là gì? Các nghiệp vụ của kế toán mua hàng

Tổng kết, bài viết trên đã tổng hợp những nhiệm vụ cơ bản của kế toán bán hàng. Mong rằng thông qua bài viết này, mọi nhân viên kế toán bán hàng đều hoàn thành sổ sách chứng từ đúng hạn và chính xác theo quy định mới nhất của doanh nghiệp, công ty mẹ, tập đoàn.

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng:

22823456666 - TPBank

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Điều khoản và chính sách và chính sách sử dụng các dịch vụ phần mềm