TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

2017-07-27

Nhanh.vn biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Người dùng, vì vậy Nhanh.vn cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng 

Nhanh.vn cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin Người dùng theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý hợp pháp của Người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Chính sách bảo mật mô tả cách thức, quy trình Nhanh.vn thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ các thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nhanh.vn. Người dùng Nhanh.vn đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nhanh.vn có nghĩa là Người dùng Nhanh.vn hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Nhanh.vn có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Nhanh.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Người dùng Nhanh.vn tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ có nghĩa là Người dùng Nhanh.vn chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật mới nhất được cập nhật. 

1. CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ DỮ LIỆU NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG NHANH.VN ĐƯỢC NHANH.VN THU THẬP, XỬ LÝ, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ

Các thông tin Nhanh.vn cần Người dùng Nhanh.vn cung cấp và/hoặc các thông tin Nhanh.vn tự động lưu trữ là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Nhanh.vn:

Tên doanh nghiệp : Công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, thương hiệu

Họ tên, địa chỉ cư trú, Số CMND/CCCD, số điện thoại, tài khoản đăng nhập, email,

Tài khoản Facebook/Zalo và dữ liệu khác (nếu có) khi Người dùng cần chat tương tác/cần Nhanh.vn hỗ trợ trong quá trình sử dụng

Nhanh.vn sẽ chỉ thu thập các thông tin và dữ liệu này của Người dùng trong trường hợp cần thiết cho các mục đích chính đáng và hợp pháp để phục vụ cho lợi ích của Người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Nhanh.vn. Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Nhanh.vn có nghĩa rằng bạn đã hiểu rõ và đồng ý, chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Dữ liệu của Người dùng Nhanh.vn được Nhanh.vn bảo vệ trong Chính sách bảo mật này là tất cả các dữ liệu trên phần mềm Nhanh.vn được khởi tạo và/hoặc có được trong suốt thời gian Người dùng Nhanh.vn sử dụng dịch vụ của Nhanh.vn, tuy nhiên khi Người dùng Nhanh.vn sử dụng các tiện ích của một bên thứ ba cung cấp trên phần mềm Nhanh.vn thì dữ liệu được khởi tạo hoặc có được liên quan đến các tiện ích này sẽ do các đơn vị chủ quản của các tiện ích này đồng thời cùng với Nhanh.vn thu thập, quản lý và bảo vệ theo chính sách của từng bên thứ ba. 

Toàn bộ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Nhanh.vn sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Nhanh.vn đặt tại các bên cung cấp hạ tầng máy chủ và dịch vụ điện toán đám mây cho Nhanh.vn trong thời gian Người dùng sử dụng dịch vụ. 

Người dùng Nhanh.vn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. Nhanh.vn không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Người dùng do Người dùng vô tình hoặc cố ý gây ra.

Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nhanh.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG NHANH.VN SẼ ĐƯỢC LƯU GIỮ TẠI HỆ THỐNG CỦA NHANH.VN KHI NÀO?

Thông tin và dữ liệu của Người dùng Nhanh.vn sẽ được Nhanh.vn lưu lại trên hệ thống của Nhanh.vn trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng Nhanh.vn đăng ký và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Nhanh.vn (bao gồm sản phẩm, dịch vụ có phí hoặc miễn phí), hoặc mở một tài khoản với Nhanh.vn.

(b) Khi Người dùng Nhanh.vn nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh.vn, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng Nhanh.vn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác với Nhanh.vn 

(d) Khi Người dùng Nhanh.vn tương tác với Nhanh.vn, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), gửi văn bản, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng Nhanh.vn sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Nhanh.vn thông qua Nền tảng của Nhanh.vn hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Nhanh.vn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Nhanh.vn có thể triển khai khi Người dùng Nhanh.vn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Nhanh.vn.

(f) Khi Người dùng Nhanh.vn gửi Nhanh.vn phản hồi hoặc khiếu nại;

(g) Khi Người dùng Nhanh.vn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Nhanh.vn vì bất kỳ lý do nào;

(h) Khi Người dùng Nhanh.vn sử dụng các tiện ích của bên thứ ba bất kỳ cung cấp có trên phần mềm Nhanh.vn (bao gồm không giới hạn như tiện ích về vận chuyển, thanh toán, giải pháp tài chính, các sản phẩm không phải do Nhanh.vn là đơn vị chủ quản,…) 

(i) Các trường hợp khác mà Nhanh.vn thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Nhanh.vn sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:

Cung cấp thông tin, các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Nhanh.vn

Gửi email, thông báo các chương trình ưu đãi, sự kiện tiêu biểu của Nhanh.vn tới Người dùng Nhanh.vn

Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nhanh.vn

Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng

Đo lường và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của Nhanh.vn

Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác cung cấp dịch vụ liên kết với Nhanh.vn ( ví dụ như cổng thanh toán, hãng vận chuyển, ngân hàng … ) nếu nhận được sự đồng ý của Người dùng.

Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Nhanh.vn sẽ có thông báo cho Người sử dụng Nhanh.vn trong từng trường hợp cụ thể.

4. LƯU GIỮ DỮ LIỆU  VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG NHANH.VN 

Trong thời gian Người dùng sử dụng dịch vụ, Nhanh.vn thực hiện việc lưu trữ dữ liệu của Người dùng trên hệ thống của Nhanh.vn tại các bên cung cấp hạ tầng máy chủ và dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên Nhanh.vn không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của Người dùng. Người dùng giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của Người dùng.

Dữ liệu của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ trong quá trình sử dụng dịch vụ. 

Người dùng Nhanh.vn hiểu và chấp nhận rằng Nhanh.vn không có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu của Người dùng và có quyền xóa toàn bộ dữ liệu của Người dùng nếu Người dùng chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm/hết hạn truy cập. Do đó, Người dùng cần tự chủ động truy cập hệ thống Nhanh.vn và sao lưu, tải về các các dữ liệu cần lưu trữ trước khi hết hạn hợp đồng/hết hạn truy cập. 

Đối với Thông tin cá nhân của Người dùng Nhanh.vn, Nhanh.vn lưu trữ trong thời hạn cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho việc sử dụng/cung cấp liên tục các sản phẩm, dịch vụ; Cho các mục đích thuế và kế toán hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Người dùng Nhanh.vn hoặc theo các quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn lưu trữ.

Nhanh.vn luôn cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Nhanh.vn một cách an toàn nhất, tuy nhiên Nhanh.vn không thể tránh khỏi và không thể bao quát đối với những thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Nhanh.vn mà một bên thứ ba có được khi Người dùng Nhanh.vn sử dụng các tiện ích, dịch vụ được liên kết trên phần mềm Nhanh.vn mà không phải do Nhanh.vn là đơn vị chủ quan các tiện ích, dịch vụ liên kết đó. 

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP, QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: contact@nhanh.vn 

Điện thoại: 19002812

6. QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG NHANH.VN  

Người dùng Nhanh.vn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên phần mềm của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Nhanh.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin, hàng hóa, dịch vụ Người dùng Nhanh.vn đưa lên website, phần mềm hoặc khi Người dùng Nhanh.vn cung cấp cho người tiêu dùng. 

7. SỬ DỤNG COOKIES

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Nhanh.vn bởi máy chủ của Nhanh.vn. Nhanh.vn sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Nhanh.vn.

Cookie sẽ giúp Nhanh.vn nhận ra Người dùng Nhanh.vn nếu Người dùng Nhanh.vn truy cập vào nhiều trang trên trang web của Nhanh.vn trong cùng một phiên, do đó Nhanh.vn không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Nhanh.vn trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Nhanh.vn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Nhanh.vn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Nhanh.vn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Nhanh.vn thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Nhanh.vn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Nhanh.vn

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Số tài khoản: 22823456666

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Điều khoản và chính sách và chính sách sử dụng các dịch vụ phần mềm