THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM / KHAI GIÁ TRỊ HÀNG HÓA KHI GỬI ĐƠN

03:45 02/06/2020

Theo như trong thông báo ngày 24/03/2020  về việc cài đặt mua bảo hiểm / khai giá hàng hóa khi gửi đơn hàng 

Các đơn hàng gửi từ ngày 25/03/2020 , khách hàng có thể lựa chọn  mua hoặc không Mua bảo hiểm/ khai giá hàng hóa khi gửi các đơn hàng sang hãng vận chuyển qua Nhanh.vn. (Hướng dẫn cách cài đặt đã có trong thông báo ngày 23/03/2020)

- Giá trị để mua bảo hiểm được hệ thống tính theo giá trị hàng hóa, không phải theo COD. Qúy khách lưu ý, giá trị hàng hóa bao gồm tiền chuyển khoản, không bao gồm tiền chiết khấu.

- Bảng giá phí bảo hiểm được tính theo công thức sau:

 

 

 

Hãng vận chuyển Dịch vụ Giá trị khai giá Phí bảo hiểm
(đã gồm VAT)
Viettel
VCN, VTK, VBS, VBE Lớn hơn 0đ 1% giá trị khai giá
tối thiểu 15.000đ/ bưu gửi
Nội tỉnh PHS
Từ 0 đến 3.000.000đ miễn phí
Lớn hơn 3.000.000đ 1% giá trị khai giá
SCOD
Từ 0 đến 3.000.000đ miễn phí
Lớn hơn 3.000.000đ 1% giá trị khai giá
Ecotrans
 
Từ 0 đến 3.000.000đ miễn phí
Lớn hơn 3.000.000đ 1% giá trị khai giá
J&T   Lớn hơn 0đ 0.2% giá trị khai giá
GHN
 
Từ 0 đến 1.000.000đ miễn phí
Từ 1.000.001đ đến 3.000.000đ 11.000 đ
Lớn hơn 3.000.000đ 0.5% giá trị khai giá
Giá trị khai giá = Giá trị hàng - Chiết khấu

 

 

*** Lưu ý : 

- Việc mua bảo hiểm/ khai giá hàng hóa nhằm để bảo đảm quyền lợi của quý khách trong trường hợp đơn hàng có vấn đề như hỏng hóc, thất lạc...

- Quy định về việc đền bù các đơn hàng có tại Điều 6 mục Quy định vận chuyển hàng hóa qua nhanh.vn 

Theo đó, nếu đơn hàng không mua bảo hiểm/ khai giá hàng hóa các Hãng vận chuyển chỉ đền bù tối đa 4 lần phí vận chuyển ( chi tiết quy định đền bù của từng hãng vận chuyển bên dưới).

Nhanh.vn  từ chối xử lý khiếu nại yêu cầu đền bù theo giá trị / COD  đơn hàng với các trường hợp đơn hàng không mua bảo hiểm/ khai giá hàng hóa.

 

 


 

Quy định về bồi thường khi xảy ra trường hợp mất hoặc hư hỏng Bưu gửi trong thời gian toàn trình

- Hãng VietNam Post:

+ Vận đơn không thu hộ COD: Đền bù tối đa 4 lần cước phí của vận đơn

+ Vận đơn có thu hộ COD: Bồi thường theo giá trị thu hộ của vận đơn tối đa không quá 20.000.000 VNĐ (Yêu cầu cung cấp đủ hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho hàng hòa)

+ Thời gian xử lý thanh toán đền bù cho phía Người gửi tối đa là 3 tháng kể từ ngày chốt đền bù với hãng vận chuyển.

- Hãng Viettel Post

+ Bồi thường 100% giá trị thiệt hại đối với bưu gửi sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa ( Viettel Post chỉ nhận bảo hiểm giá trị bưu gửi tối đa 100 triệu)

+ Bồi thường 100% giá trị thiệt hại căn cứ số tiền thu hộ không bao gồm lợi nhuận ( Giá gốc đầu vào) và tối đa không quá 30 triệu đồng đối với bưu gửi sử dụng dịch vụ COD

+ Bồi thường 50% giá trị thiệt hại và tối đa không quá 30 triệu đồng đối với vận đơn trong nước không sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ bảo hiểm hàng hóa nhưng bên A cung cấp đủ chứng từ chứng minh giá trị thiệt hại trực tiếp

+ Bồi thường 04 lần cước đối với vận đơn trong nước không sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ bảo hiểm và Bên A không cung cấp được chứng từ hợp lý, hợp lệ chứng minh giá trị thiệt hại

- Hãng GHN Express

a. Vận đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác: Đền bù 04 lần tổng cước phí dich vụ bưu chính của vận đơn đó

b. Vận đơn là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi:

STT Tình trạng Đơn hàng Giá trị hàng hóa
Khai giá Hóa đơn VAT < 1 triệu Từ 1 triệu đến 3 triệu Từ 3 triệu đến 10 triệu
1 Đền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồng Đền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồng Đền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 10 triệu đồng
2 Không Đền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồng Đền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồng 04 lần cước phí dich vụ bưu chính
3 Không Đền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồng 04 lần cước phí dich vụ bưu chính 04 lần cước phí dich vụ bưu chính
4 Không Không Đền 75% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồng 04 lần cước phí dich vụ bưu chính 04 lần cước phí dich vụ bưu chính

 

- Khi phát hiện Bưu gửi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận bưu gửi ngay khi nhân viên giao hàng yêu cầu nhận bưu gửi, và ghi rõ tình trạng bưu gửi lên vận đơn để Nhà cung cấp dịch vụ và Ban quản trị có căn cứ giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ/ người nhận:

- Với các bưu gửi bị mất hoặc hư hại 1 phần: Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi như sau:

Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần) x (mức bồi thường trong trường hợp bị mất hoặc hư hại hoàn toàn)

Trong đó: Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi

- Những trường hợp người gửi/ người sử dụng dịch vụ đồng ý cho khách xem hàng hóa trong bưu gửi trước khi nhận đồng nghĩa với việc người gửi/ người sử dụng dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng của hàng hóa trong bưu gửi, cam kết nhận lại bưu gửi hoàn về kể cả trong trường hợp hàng hóa có bị thay đổi hiện trạng so với quy cách đóng gói ban đầu. Chỉ trừ trường hợp vỡ nát

- Hãng J&T Express

a. Vận Đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn: Đền bù 04 lần cước vận chuyển của Vận Đơn, Vận Đơn là hóa đơn GTGT không hỗ trợ dịch vụ gửi hàng mua bảo hiểm.

b. Vận Đơn là vật phẩm, hàng hóa, giấy tờ có giá trị ( Phiếu quà tặng, phiếu giảm giá, phiếu học, phiếu mua hàng) được đền bù như sau:

- Trường hợp KHÔNG mua bảo hiểm: Đền bù tối đa 04 lần cước vận chuyển của Vận Đơn

- Trường hợp  mua bảo hiểm được đền bù như sau:

+ Vận Đơn có tổng tiền thu hộ COD nhỏ hơn 3.000.000 đồng (ba triệu đồng): Bồi thường 100% tổng giá trị tiền thu hộ COD;

+ Vận Đơn có tổng tiền thu hộ COD từ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) trở lên:

. Nếu có hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ mua bán hàng hóa đền bù 100% tổng tiền thu hộ COD;

. Nếu không có hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa đền bù tối đa 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 

Lưu ý: Hãng J&T Express không hỗ trợ thay đổi giá trị COD sau khi đơn đã được truyền sang hãng

- Hãng Ecotrans

+ Vận đơn CÓ sử dụng dịch vụ Khai giá: Bồi thường 100% giá trị khai giá

+ Vận đơn KHÔNG sử dụng dịch vụ Khai giá, bồi thường như sau: 

     - Vận đơn không thu COD: Đền bù tối đa 04 lần cước vận chuyển của Vận Đơn

     - Vận đơn có thu COD: Bồi thường theo giá trị thu hộ của bưu gửi, tối đa 3.000.000 đồng / 1 bưu gửi

 

* Các quy định miễn trừ trách nhiệm đền bù:

- Tất cả các trường hợp khiếu nại về tình trạng hư hỏng của Bưu Gửi sau khi Người nhận đã ký nhận Bưu Gửi sẽ không được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ giải quyết khiếu nại và đền bù;

- Bưu Gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu do không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hoặc tiêu hủy do nội dung của Bưu Gửi vi phạm qui định của pháp luật;

- Từ chối bồi thường với hàng hóa bên trong Bưu Gửi bị hỏng do đặc tính tự nhiên của sản phẩm (dễ nóng chảy...);

- Từ chối bồi thường với hàng hóa bên trong Bưu Gửi bị hư, hỏng do lỗi từ phía Người Gửi (do đóng gói không đảm bảo gây vỡ hỏng hàng hóa);

- Người Gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi Bưu Gửi;

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến