Danh sách 170 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Định

2019-02-15

Danh sách 170 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Bình Định, cập nhật đầy đủ, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

Tìm hiểu thêm

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

Xem thêm: 3 chiến lược vận chuyển cực thông minh giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa lợi nhuận

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Vinh

2563875110

Thôn 3, Xã An Vinh, Huyện An Lão

2

Huyện An Lão

Bưu cục cấp 2 An Lão

2563875320

Thôn Thôn 9, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão

3

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Nghĩa

1646600818

Thôn 1, Xã An Nghĩa, Huyện An Lão

4

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Hòa

2563878936

Thôn Vạn Long, Xã An Hoà , Huyện An Lão

5

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Toàn

1258931027

Thôn 2, Xã An Toàn, Huyện An Lão

6

Huyện An Lão

Bưu cục cấp 3 Xuân Phong

2563878512

Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hoà , Huyện An Lão

7

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Quang

2563878700

Thôn 3, Xã An Quang, Huyện An Lão

8

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Tân

2563878760

Thôn Tân An, Xã An Tân, Huyện An Lão

9

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Hưng

2563875282

Thôn 2, Xã An Hưng, Huyện An Lão

10

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Trung

2563875281

Thôn 5, Xã An Trung, Huyện An Lão

11

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Dũng

2563875163

Thôn 2, Xã An Dũng, Huyện An Lão

12

Huyện An Nhơn

Bưu cục cấp 2 An Nhơn

2563835285

Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn

13

Huyện An Nhơn

Bưu cục cấp 3 Đập Đá

2563739873

Khu Vực Đông Phương Danh, Thị Trấn Đập Đá, Huyện An Nhơn

14

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Thọ

2563837029

Thôn Thọ Lộc 1, Xã Nhơn Thọ, Huyện An Nhơn

15

Huyện An Nhơn

Bưu cục cấp 3 Gò Găng

2563537891

Thôn Tiên Hội, Xã Nhơn Thành, Huyện An Nhơn

16

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Phúc

2563610505

Thôn An Thái, Xã Nhơn Phúc, Huyện An Nhơn

17

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn An

2563836609

Thôn Tân Dương, Xã Nhơn An, Huyện An Nhơn

18

Huyện An Nhơn

Bưu cục cấp 3 Nhơn Hòa

2563838749

Thôn Tân Hòa, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn

19

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Hưng

2563836608

Thôn Tiên Hòa, Xã Nhơn Hưng, Huyện An Nhơn

20

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Phong

2563612349

Thôn Kim Tài, Xã Nhơn Phong, Huyện An Nhơn

21

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ

2563615235

Thôn Thuận Đức, Xã Nhơn Mỹ, Huyện An Nhơn

22

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Hậu

2563993054

Thôn Vân Sơn, Xã Nhơn Hậu, Huyện An Nhơn

23

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Lộc

2563837315

Thôn Tân Lập, Xã Nhơn Lộc, Huyện An Nhơn

24

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Khánh

2563616207

Thôn Khánh Hòa, Xã Nhơn Khánh, Huyện An Nhơn

25

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Tân

2563837317

Thôn Nam Tượng 1, Xã Nhơn Tân, Huyện An Nhơn

26

Huyện An Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Hạnh

2563613069

Thôn Thái Xuân, Xã Nhơn Hạnh, Huyện An Nhơn

27

Huyện An Nhơn

Bưu cục cấp 3 KCN Nhơn Hòa

2563838379

Thôn Trung Ái, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn

28

Huyện Hoài Ân

Bưu cục cấp 2 Hòai Ân

2563770879

Sô´128, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân

29

Huyện Hoài Ân

Bưu cục cấp 3 Ân Nghĩa

2563873313

Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân

30

Huyện Hoài Ân

Bưu cục cấp 3 Mỹ Thành

2563874557

Thôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân

31

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Đức

2563870102

Thôn Đức Long, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân

32

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Hảo

2563872155

Thôn Bình Hòa Bắc, Xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân

33

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Hữu

2563873538

Thôn Liên Hội, Xã Ân Hữu, Huyện Hoài Ân

34

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Mỹ

2563874200

Thôn Long Quang, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân

35

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Phong

2563870103

Thôn Linh Chiểu, Xã Ân Phong, Huyện Hoài Ân

36

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Thạnh

2563870104

Thôn Thế Thạnh 2, Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân

37

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Sơn

2563874132

Thôn 2, Xã Ân Sơn, Huyện Hoài Ân

38

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Tín

2563874201

Thôn Thanh Lương, Xã Ân Tín, Huyện Hoài Ân

39

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Tường Đông

2563573101

Thôn Lộc Giang, Xã Ân Tường Đông, Huyện Hoài Ân

40

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Tường Tây

2563572100

Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây, Huyện Hoài Ân

41

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Đắk Mang

2563873124

Thôn 6, Xã Đắk Mang, Huyện Hoài Ân

42

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Bók Tới

2563873127

Thôn T2, Xã Bok Tới, Huyện Hoài Ân

43

Huyện Hoài Ân

Điểm BĐVHX Ân Nghĩa

2563873345

Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân

44

Huyện Hoài Nhơn

Bưu cục cấp 2 Hòai Nhơn

2563861718

Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn

45

Huyện Hoài Nhơn

Bưu cục cấp 3 Bồng Sơn

2563561307

Sô´36, Đường Quang Trung, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn

46

Huyện Hoài Nhơn

Bưu cục cấp 3 Tam Quan

2563865869

Khối 5, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn

47

Huyện Hoài Nhơn

Bưu cục cấp 3 Chợ Đề

2563864234

Thôn Tài Lương 3, Xã Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn

48

Huyện Hoài Nhơn

Bưu cục cấp 3 Hòai Hương

2563868619

Thôn Thạnh Xuân Đông, Xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn

49

Huyện Hoài Nhơn

Bưu cục cấp 3 Đồi Mười

2563866900

Thôn Quy Thuận, Xã Hoài Châu Bắc, Huyện Hoài Nhơn

50

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Tân

2563564049

Thôn An Dưỡng 1, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn

51

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Mỹ

563867313

Thôn Khách Trạch, Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn

52

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Thanh

2563864514

Thôn Mỹ An 1, Xã Hoài Thanh, Huyện Hoài Nhơn

53

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Hảo

2563863416

Thôn Tấn Thạnh 1, Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn

54

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Hải

2563567296

Thôn Kim Giao Nam, Xã Hoài Hải, Huyện Hoài Nhơn

55

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Châu

2563771226

Thôn An Sơn, Xã Hoài Châu, Huyện Hoài Nhơn

56

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Xuân

2563563067

Thôn Hòa Trung 2, Xã Hoài Xuân, Huyện Hoài Nhơn

57

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Tam Quan Bắc

2563865284

Thôn Tân Thành 1, Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn

58

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Tam Quan Nam

2563560930

Thôn Trung Hóa, Xã Tam Quan Nam, Huyện Hoài Nhơn

59

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Sơn

2563866253

Thôn Túy Thạnh, Xã Hoài Sơn, Huyện Hoài Nhơn

60

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Hòai Đức

2563761313

Thôn Lại Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn

61

Huyện Hoài Nhơn

Điểm BĐVHX Thị trấn Tam Quan

2563665841

Khối 8, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn

62

Huyện Phù Cát

Bưu cục cấp 2 Phù Cát

2563550277

Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát

63

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Thành

2563690401

Thôn Chánh Thiện, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát

64

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Hiệp

2563852833

Thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát

65

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Sơn

2563852897

Thôn Thạch Bàn Tây, Xã Cát Sơn, Huyện Phù Cát

66

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Lâm

2563852801

Thôn An Điềm, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát

67

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Hưng

2563853922

Thôn Lộc Khánh, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát

68

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Hanh

2563852688

Thôn Vĩnh Trường, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát

69

Huyện Phù Cát

Bưu cục cấp 3 Chợ Gành

2563854100

Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát

70

Huyện Phù Cát

Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ

2563853890

Thôn Hưng Mỹ 1, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát

71

Huyện Phù Cát

Bưu cục cấp 3 Đề Gi

2563654079

Thôn An Quang Đông, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát

72

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Tân

2563850000

Thôn Kiều An, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát

73

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Tường

2563551001

Thôn Xuân An, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát

74

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Trinh

2563650000

Thôn Phong An, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát

75

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Nhơn

2563853303

Thôn Đại Ân, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát

76

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Thắng

2563853365

Thôn Vĩnh Phú, Xã Cát Thắng, Huyện Phù Cát

77

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Chánh

2563653364

Thôn Chánh Hội, Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát

78

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Tiến

2563653301

Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát

79

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Hải

2563653465

Thôn Tân Thanh, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát

80

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Tài

2563694001

Thôn Thái Thuận, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát

81

Huyện Phù Cát

Điểm BĐVHX Cát Khánh

2563690202

Thôn Thắng Kiên, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát

82

Huyện Phù Mỹ

Bưu cục cấp 2 Phù Mỹ

2563855313

Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ

83

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Tài

2563856015

Thôn Vĩnh Phú 3, Xã Mỹ Tài, Huyện Phù Mỹ

84

Huyện Phù Mỹ

Bưu cục cấp 3 Bình Dương

2563858330

Thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ

85

Huyện Phù Mỹ

Bưu cục cấp 3 An Lương

2563759546

Thôn Chánh An, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ

86

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp

2563856463

Thôn Đại Thuận, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ

87

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Thọ

2563859604

Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, Huyện Phù Mỹ

88

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Quang

2563855868

Thôn Bình Trị, Xã Mỹ Quang, Huyện Phù Mỹ

89

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

2563855010

Thôn An Lạc, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ

90

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Trinh

2563776217

Thôn Trung Hội, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù Mỹ

91

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Chánh Tây

2563759319

Thôn Trung Thuận, Xã Mỹ Chánh Tây, Huyện Phù Mỹ

92

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Cát

2563657174

Thôn Trinh Long Khánh, Xã Mỹ Cát, Huyện Phù Mỹ

93

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Thành

2563659341

Thôn Xuân Bình Bắc, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ

94

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Thành 1

2563859100

Thôn Vĩnh Lợi 1, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ

95

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Phong

2563858493

Thôn Văn Trường, Xã Mỹ Phong, Huyện Phù Mỹ

96

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Lợi

2563858947

Thôn Phú Ninh Đông, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ

97

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Lộc

2563858494

Thôn Tân Lộc, Xã Mỹ Lộc, Huyện Phù Mỹ

98

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Thắng

2563557227

Thôn 8 Tây, Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ

99

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ An

2563857256

Thôn Chánh Giáo, Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ

100

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Đức

2563558295

Thôn An Giang, Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ

101

Huyện Phù Mỹ

Điểm BĐVHX Mỹ Châu

2563858434

Thôn Vạn An, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ

102

Huyện Tây Sơn

Bưu cục cấp 2 Tây Sơn

2563880112

Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn

103

Huyện Tây Sơn

Bưu cục cấp 3 Vân Tường

2563883099

Thôn Vân Tường, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn

104

Huyện Tây Sơn

Bưu cục cấp 3 Đồng Phó

2563884848

Thôn Thượng Giang, Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn

105

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Bình Nghi

2563882487

Thôn Thủ Thiện Thượng, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn

106

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Tây Thuận

2563884300

Thôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn

107

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Tây Phú

2563880510

Thôn Phú Thọ, Xã Tây Phú, Huyện Tây Sơn

108

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Tây An

2563883230

Thôn Trà Sơn, Xã Tây An, Huyện Tây Sơn

109

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Bình Thành

2563880610

Thôn Kiên Long, Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn

110

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Bình Hòa

2563583101

Thôn Trường Định, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn

111

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Bình Tân

2563883229

Thôn Mỹ Thạch, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn

112

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Tây Bình

2563883260

Thôn Mỹ An, Xã Tây Bình, Huyện Tây Sơn

113

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Tây Vinh

2563883259

Thôn Nhơn Thuận, Xã Tây Vinh, Huyện Tây Sơn

114

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Bình Thuận

2563883139

Thôn Hòa Mỹ, Xã Bình Thuận, Huyện Tây Sơn

115

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Bình Tường

2563880489

Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn

116

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Tây Xuân

2563780362

Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn

117

Huyện Tây Sơn

Điểm BĐVHX Vĩnh An

2563680837

Làng Xà Tang, Xã Vĩnh An, Huyện Tây Sơn

118

Huyện Tuy Phước

Bưu cục cấp 3 Gò Bồi

2563831009

Thôn Tùng Giản, Xã Phước Hoà, Huyện Tuy Phước

119

Huyện Tuy Phước

Bưu cục cấp 2 Tuy Phước

2563634634

Thôn Trung Tín 1, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước

120

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Sơn

2563830115

Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước

121

Huyện Tuy Phước

Bưu cục cấp 3 Diêu Trì

2563834115

Thôn Vân Hội 1, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước

122

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Quang

2563832317

Thôn Định Thiện Tây, Xã Phước Quang, Huyện Tuy Phước

123

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Lộc

2563832202

Thôn Đại Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước

124

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Thành

2563833057

Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước

125

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Thắng

2563831116

Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước

126

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Hưng

2563836628

Thôn An Cửu, Xã Phước Hưng, Huyện Tuy Phước

127

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Hiệp

2563832423

Thôn Giang Bắc, Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước

128

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Thuận

2563633773

Thôn Tân Thuận, Xã Phước Thuận, Huyện Tuy Phước

129

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước An

2563834375

Thôn An Sơn, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước

130

Huyện Tuy Phước

Điểm BĐVHX Phước Nghĩa

2563633774

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước

131

Huyện Vân Canh

Bưu cục cấp 2 Vân Canh

2563888965

Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh

132

Huyện Vân Canh

Điểm BĐVHX Canh Vinh 1

2563889316

Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh

133

Huyện Vân Canh

Điểm BĐVHX Canh Liên

2563737406

Làng Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh

134

Huyện Vân Canh

Điểm BĐVHX Canh Hòa

2563888388

Thôn Canh Thành, Xã Canh Hoà, Huyện Vân Canh

135

Huyện Vân Canh

Điểm BĐVHX Canh Hiển

2563888224

Thôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh

136

Huyện Vân Canh

Điểm BĐVHX Canh Hiệp

2563888988

Thôn 4, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh

137

Huyện Vân Canh

Điểm BĐVHX Canh Thuận

2563888989

Làng Hòn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh

138

Huyện Vĩnh Thạnh

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh

2563886345

Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh

139

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Định Bình

2563886407

Thôn Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh

140

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Quang

2563886600

Thôn Định Trung, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh

141

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo

2563996095

Thôn Định Tam, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh

142

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp

2563886393

Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Thạnh

143

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh

2563886228

Thôn An Ngọai, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh

144

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa

2563886087

Thôn M7, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vĩnh Thạnh

145

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận

2563886209

Làng 2, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thạnh

146

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX VĨNH KIM

2563786197

Làng Đắc Tra, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Thạnh

147

Huyện Vĩnh Thạnh

Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn

2563886357

Làng K3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Thạnh

148

Thành phố Qui Nhơn

Điểm BĐVHX Phước Mỹ

2563834900

Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành Phố Quy Nhơn

149

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 1 Quy Nhơn

2563525170

Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn

150

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Cảng

2563893898

Sô´111bB, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành Phố Quy Nhơn

151

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Chợ Dinh

2563748939

Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn

152

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Quang Trung

2563647203

Sô´0, Đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn

153

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Tháp Đôi

2563792442

Sô´960, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành Phố Quy Nhơn

154

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Phú Tài

2563541234

Khu Vực 2, Phường Bùi Thị Xuân, Thành Phố Quy Nhơn

155

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Trần Quang Diệu

2563541238

Đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn

156

Thành phố Qui Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Lý

2563845507

Thôn Lý Hưng, Xã Nhơn Lý, Thành Phố Quy Nhơn

157

Thành phố Qui Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Hải

2563844346

Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành Phố Quy Nhơn

158

Thành phố Qui Nhơn

Điểm BĐVHX Nhơn Châu

2563844013

Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành Phố Quy Nhơn

159

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Bình Định

2563821516

Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn

160

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Hệ I Bình Định

2563524801

Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn

161

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Quy Nhơn

 

Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn

162

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục Trung chuyển TC Bình Định

2563525128

Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn

163

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Phan Bội Châu

2563828111

Sô´197, Đường Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn

164

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục Phát hành Báo chí Chi nhánh PHBC

 

Lô C, Khu công nghiệp NHON BINH, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn

165

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Nhơn Phước

2563590359

Khu Tái định cư Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội, Thành Phố Quy Nhơn

166

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 UT Bình Định

2563525128

Sô´70, Đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn

167

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Bắc Hà Thanh

2563792383

Đường Lê Thanh Nghị, Phường Đống Đa, Thành Phố Quy Nhơn

168

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT

 

Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn

169

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 Nhơn Phú

2563514086

Sô´Tổ 7, Khu Vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn

170

Thành phố Qui Nhơn

Bưu cục cấp 3 KHL Quy Nhơn

2563526789

Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến