TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2024

2024-03-12

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán giúp doanh nghiệp xác nhận số tiền thanh toán cho người được thuê. Có bao nhiêu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài? Bài viết này, Nhanh.vn sẽ giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2024.
 

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2024

1. Ưu điểm của việc sử dụng mẫu bảng thanh toán thuê ngoài

1.1 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là gì?

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là một chứng từ xác nhận cho bên được thuê số tiền đã thanh toán để thực hiện các đầu việc. Người đi thuê là người lập chứng từ này. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài được sử dụng để thanh toán các khoản không được lập hợp đồng: thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, máy móc,....

Mục đích của mẫu bảng thanh toán thuê ngoài là cung cấp chứng từ quan trọng để xác nhận thông tin thanh toán cho người được thuê để thực hiện các công việc không có hợp đồng hoặc công việc thuê mướn. Bảng thanh toán này được sử dụng để thanh toán cho những công việc thuê ngoài này.

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là gì?

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là gì?

Khi lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài, cả người lập và người thuê cần rõ ràng thông tin, không tẩy xóa hoặc có những từ ngữ không rõ ràng. Nếu bảng thanh toán tiền thuê ngoài không minh bạch sẽ ảnh hưởng đến các hồ sơ giấy tờ sau này. Ví dụ như khai báo các khoản chi tiêu của công ty, các tờ khai quyết toán thuế. Vì vậy, mẫu bảng thanh toán thuê ngoài rất quan trọng, nó là bằng chứng được lưu trữ trong hồ sơ để làm căn cứ nếu luật pháp yêu cầu kiểm kê.

Mẫu số 07 - LĐTL, được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, áp dụng cho mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài cũng áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Kế toán viên cần hiểu rõ về tầm quan trọng của việc lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài và phải sử dụng đúng biểu mẫu phù hợp để thực hiện quy trình. Việc hiểu rõ bảng thanh toán tiền thuê ngoài hỗ trợ các công ty rất nhiều, đặc biệt là công việc nhỏ và không thể thực hiện thông qua việc ký kết hợp đồng.

Trong nhiều trường hợp, công ty hoặc doanh nghiệp sẽ thuê ngoài các dịch vụ hoặc công việc nhỏ mà không cần thiết phải ký kết một hợp đồng chi tiết.

Việc lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài đòi hỏi kế toán viên nắm vững các quy định và quy trình: Thông tư số 133 và thông tư 200. Các biểu mẫu của Bộ Tài chính cung cấp cách thức rất cụ thể để bên thuê và bên được thuê ghi lại thông tin minh bạch. Bảng thanh toán sẽ thể hiện rõ nội dung khoản thanh toán, thời gian, địa điểm. Tuy nhiên, kế toán cần lựa chọn biểu mẫu phù hợp nhất với quy mô tổ chức và yêu cầu của công ty.

Xem thêm: Lập bảng cân đối kế toán dễ dàng, chuyên nghiệp nhất

1.2 Ưu điểm của việc sử dụng bảng thanh toán thuê ngoài

Bảng thanh toán thuê ngoài là hình thức thuê một đơn vị bên ngoài để thực hiện các công việc liên quan đến lương, bảo hiểm, thuế và các vấn đề tài chính khác của doanh nghiệp.

Ưu điểm của việc sử dụng bảng thanh toán thuê ngoài

Ưu điểm của việc sử dụng bảng thanh toán thuê ngoài

Khi doanh nghiệp sử dụng bảng thanh toán thuê ngoài, họ sẽ có những lợi ích như:

 • Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp không cần thuê bộ phận kế toán lương, thuế, bảo hiểm, mua sắm thiết bị,.. nội bộ. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần trả   phí dịch vụ cho đơn vị thuê ngoài để họ làm việc.
 • Tăng hiệu quả: Doanh nghiệp sử dụng nguồn lực thuê ngoài để xử lý các báo cáo, vấn đề pháp lý hiệu quả, nhanh chóng. Nhân viên nội bộ nếu ôm quá nhiều việc có thể làm giảm năng suất làm việc.
 • Bảo mật thông tin: Sử dụng bảng thanh toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp tránh rủi ro về việc rò rỉ thông tin. Đơn vị thuê ngoài sẽ có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Ưu điểm của việc sử dụng các biểu mẫu là giúp tạo ra bảng thanh toán chính xác và đồng nhất. Doanh nghiệp sẽ kiểm soát thông tin và số tiền thanh toán hiệu quả. Ngoài ra, việc sử dụng biểu mẫu chuẩn cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo tính pháp lý, quyết toán thuế cuối quý.

Tuy nhiên, một số biểu mẫu có thể không phù hợp hoặc không đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Trong trường hợp đó, kế toán viên có thể tùy chỉnh hoặc tạo ra biểu mẫu riêng cho phù hợp.

Đọc thêm: 5 điều cần biết về bảng nghiệp vụ kế toán cho tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán nội bộ chuyên nghiệp
Set up, chuẩn hóa, tối ưu quy trình 
từ kho vận đến kế toán

tìm hiểu thêm

2. Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2024

2.1 Mẫu 07-LĐTL về bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ...................Mẫu số 07 - LĐTL
Bộ phận: ................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
                                                                                                                                                                                         Số: .......................
 

Họ và tên người thuê: ........................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ): .....................................................................................
Đã thuê những công việc sau để: ........................... tại địa điểm ........................ từ ngày ... /... /... đến ngày ... /... /....

 

STT

Họ và tên người được thuê
 

 Địa chỉ hoặc CCCD

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượng công việc đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5 = 4 - 3

E

          
          
          
 

Cộng

        

 

Đề nghị ............... cho thanh toán số tiền: ....................................................................
Số tiền (Viết bằng chữ): ..............................................................................................
(Kèm theo ... chứng từ kế toán khác)

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

2.2 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133

Mẫu số 07- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

                                                                                                                                                        Số: ........................
 

Họ và tên người thuê: ..............................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ): .............................................................................................
Đã thuê những công việc sau để: ...................................... tại địa điểm .............................. từ ngày ....../......./...... đến ngày ....../....../..…

STT

Họ và tên người được thuê
 

 Địa chỉ hoặc CCCD

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượng công việc đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5 = 4 - 3

E

          
          
          
 

Cộng

        

 

Đề nghị ............... cho thanh toán số tiền: ....................................................................
Số tiền (Viết bằng chữ): ..............................................................................................
(Kèm theo ... chứng từ kế toán khác)

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách lập bảng thanh toàn thuê ngoài hiệu quả

Người lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài có những trách nhiệm quan trọng, cụ thể:

 • Rõ ràng và chính xác: Người lập bảng thanh toán thuê ngoài phải đảm bảo rằng thông tin trong bảng được ghi rõ ràng, chính xác và không có từ ngữ gây hiểu nhầm.
 • Xác thực: Bảng thanh toán thuê ngoài cần có sự chữ ký, đóng dấu xác thực từ cả người lập và người được thuê. Sự xác thực từ hai bên là căn cứ để bảng thanh toán có giá trị pháp lý và trở thành một chứng từ hợp lệ.
 • Ghi chính xác thời gian, nội dung thanh toán: Người lập bảng thanh toán thuê ngoài phải ghi rõ thông tin về thời gian thuê, thời gian làm việc của người được thuê, thông tin về nội dung thanh toán, khối lượng công việc đã được thực hiện và số tiền được thanh toán cho người thuê.
 • Sử dụng hợp pháp và tuân thủ quy định pháp luật: Người lập bảng thanh toán thuê ngoài cần tuân thủ các quy định về thuế, quy định về báo cáo tài chính, quy định về bảo mật. Sử dụng mẫu bảng thanh toán thuê ngoài đúng pháp lý và đúng quy trình là một phần quan trọng của trách nhiệm sau này.
 • Lưu giữ và bảo quản: Người lập bảng thanh toán thuê ngoài cần đảm bảo các tài liệu liên quan được lưu giữ và bảo quản an toàn. Chứng từ cần có tính toàn vẹn và có thể truy cập xem thông tin khi cần thiết. Sau này, doanh nghiệp có thể sẽ cần đến khi thực hiện quyết toán thuế, quá trình kế toán hoặc các cơ quan chức năng kiểm tra.

Hướng dẫn tạo một bảng thanh toán thuê ngoài chính xác:

Phần chữ:

 • Dòng "Đơn vị", "Bộ phận": Ghi rõ tên đơn vị và bộ phận thuê nhân công.
 • Dòng "Họ và tên người thuê": Điền họ và tên của những người được thuê.
 • Dòng "Bộ phận": Ghi địa chỉ hoặc bộ phận người được thuê đang công tác.
 • Dòng "Đã thuê những công việc sau để...", "tại địa điểm", "từ ngày... đến ngày...": Điền lý do, thời gian thuê nhân công, địa điểm thuê cụ thể.

Phần bảng:

 • Cột A: Số thứ tự công việc được thuê.
 • Cột B: Họ và tên của người được thuê.
 • Cột C: Địa chỉ hoặc số CCCD của người được thuê.
 • Cột D: Ghi nội dung của công việc cần thuê.
 • Cột 1: Khối lượng công việc đã hoàn thành.
 • Cột 2: Đơn giá thanh toán cho người được thuê tương ứng với mỗi công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc, chúng ta để trống cột 2.
 • Cột 3: Số tiền phải thanh toán.
 • Cột 4: Số tiền thuế khấu trừ người được thuê phải nộp nếu họ có thu nhập thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.
 • Cột 5: Số tiền người được thuê nhận được sau khi trừ số tiền thuế TNCN phải nộp. Cột 5 = Cột 3 - Cột 4.
 • Cột E: Khi đã nhận tiền thanh toán, người được thuê ký nhận vào cột E.

Bảng thanh toán cần có chữ ký của 3 bên: kế toán trưởng, người đề nghị thanh toán và người duyệt.

Tóm lại, kế toán viên cần nắm rõ tầm quan trọng của việc lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài và nắm vững quy trình, quy định pháp luật liên quan. Việc sử dụng các biểu mẫu thanh toán thuê ngoài phù hợp giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch thông tin.
Trên đây là bài viết giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2024. Hy vọng những thông tin mà Nhanh.vn chia sẻ sẽ giúp các bạn biết được ưu điểm của việc sử dụng mẫu bảng thanh toán thuê ngoài và cách lập bảng thanh toàn thuê ngoài hiệu quả.

social
5/5 (1 vote)

Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 100.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17/07/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng:

22823456666 - TPBank

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Điều khoản và chính sách và chính sách sử dụng các dịch vụ phần mềm