Quy định vận chuyển hàng hóa qua nhanh.vn

Trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được hiểu như sau:

- Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen: Là Sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp nền tảng online kết nối Người sử dụng dịch vụNhà cung cấp dịch vụ về lĩnh vực bưu chính / vận chuyển hàng hóa.

- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Là tổ chức đã có giấy phép bưu chính hoặc/và giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do Vụ Bưu Chính cấp phép (theo quy định của Luật Bưu chính đang có hiệu lực tại thời điểm ký hợp đồng với Ban Quản Trị và các văn bản hướng dẫn thi hành) và đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển với Ban Quản Trị và được tích hợp dịch vụ bưu chính/vận chuyển hàng hóa của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trên Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Người Sử Dụng Dịch Vụ: Là tổ chức/cá nhân tạo Vận Đơn và gửi Vận Đơn sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trên Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Người Gửi: Là Người Sử Dụng Dịch Vụ hoặc là người đại diện, thay mặt Người Sử Dụng Dịch Vụ giao Bưu Gửi cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- Vận Đơn: Được khởi tạo bởi Người Sử Dụng Dịch Vụ theo các trường thông tin có sẵn trên Website https://nhanh.vn/shipping/shipment/add, trong đó có thông tin: Người gửi (Bên A), thông tin Người Nhận, cước phí, nội dung chuyển, tiền thu hộ (nếu có)...v…v….

- Bưu Gửi: Là hàng hóa/sản phẩm được mô tả trong Vận Đơn, và đã được đóng gói theo quy định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. 

- Thu hộ/ dịch vụ phát hàng thu tiền( gọi chung là COD): Là việc các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được tích hợp trên sàn https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính (DVBC) và thay mặt người gửi thu hộ tiền mặt từ người nhận theo ủy quyền của người gửi

Điều 1: Quy định điền thông tin khi tạo vận đơn

Người Sử Dụng Dịch Vụ cần điền đúng và chính xác thông tin thực tế của Bưu Gửi tương ứng với các trường thông tin được hiển thị trong bước tạo Vận Đơn tại Website https://nhanh.vn/shipping/shipment/add. Các thông tin được Người Sử Dụng Dịch Vụ điền tại bước tạo Vận Đơn là cơ sở để hệ thống tính cước vận chuyển cho Bưu Gửi, nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ điền không đúng thông tin so với thông tin thực tế của Bưu Gửi thì Người Sử Dụng Dịch Vụ phải chịu mọi trách nhiệm và thanh toán chi phí phát sinh thêm của Bưu Gửi.

- Người Sử Dụng Dịch Vụ chịu trách nhiệm trước Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển hoặc/và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về:

+ Nội dung bên trong của Bưu Gửi từ thời điểm giao Bưu Gửi đến thời điểm Người Nhận nhận Bưu Gửi;

+ Cung cấp đầy đủ chứng từ có liên quan đến nội dung của Bưu Gửi khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Bồi thường cho bên bị thiệt hại khi nội dung của Bưu Gửi có chứa vật phẩm, hàng hóa cấm gửi theo quy định tại Điều 7 Luật Bưu Chính số 49/2010/QH12, ngày 28/06/2010 và theo quy định tại mục VII.2 của Quy chế này, bao gồm: tiền xử phạt vi phạm hành chính, thiệt hại thực tế xảy ra…;

- Lựa chọn hình thức phát Bưu Bửi:

+ Đồng ý cho Người Nhận kiểm tra ngoại quan Bưu Gửi (hình dáng của sản phẩm bên trong Bưu Gửi) trước khi nhận Bưu Gửi;

+ Đồng ý cho Người Nhận đồng kiểm về số lượng Bưu Gửi, và kiểm đếm chi tiết sản phẩm bên trong Bưu Gửi;

Đối với các sản phẩm đặc thù yêu cầu phương thức thử hàng riêng như: thử nước, thử lửa, cà mạnh để thử xước, kích hoạt IMEI điện thoại...không được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hỗ trợ khi phát Bưu Gửi.

- Người Gửi điền đúng khối lượng và kích thước Bưu Gửi khi tạo Vận Đơn, nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ điền sai trường thông tin khối lượng và kích thước khi tạo Vận Đơn trên Website https://nhanh.vn/shipping/shipment/add so với khối lượng và kích thước Bưu Gửi thực tế thì Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có thể từ chối thực hiện dịch vụ hoặc/và Người Gửi phải thanh toán thêm cước vận chuyển cho khối lượng và kích thước tăng thêm.

- Hàng hóa cồng kềnh của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ như Viettel Post, VN Post, J&T, Ninja Van được tính quy đổi theo công thức sau:

+ Dịch vụ giao nhanh: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 = Trọng lượng (kg);

+ Dịch vụ giao chậm: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 4000 = Trọng lượng (kg);

- Hàng hóa cồng kềnh của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ như GHN Express được tính quy đổi theo công thức sau:

+ Dịch vụ giao nhanh: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000 = Trọng lượng (kg);

+ Dịch vụ giao chậm: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 3500 = Trọng lượng (kg);

- Hàng hóa cồng kềnh của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ như BEST Express được tính quy đổi theo công thức sau:

Trọng lượng quy đổi: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 = Trọng lượng (kg);

- Phí vận chuyển của Ahamove chỉ là tương đối,phí này có thể bị thay đổi bởi các yếu tố như giờ cao điểm, thời tiết xấu, lượng đơn quá tải trong 1 thời điểm....

- Người Gửi điền đúng tên và mô tả của của sản phẩm thực tế của sản phẩm bên trong Bưu Gửi khi tạo Vận Đơn trên Website https://nhanh.vn/shipping/shipment/add. Sản phẩm được các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ vận chuyển không thuộc hàng hóa cấm gửi theo quy định tại mục VII.2. Người gửi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ về sản phẩm. Ban Quản Trị giữ lại toàn bộ COD của Người Gửi khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ/cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hiện sản phẩm bên trong Bưu Bửi là hàng hóa thuộc danh mục cấm gửi.

Điều 2: Quy định về đóng gói Bưu gửi

- Tất cả Bưu Gửi cần được đóng gói theo quy định (đóng thùng carton, hộp, bìa cứng...) bọc túi ni lông xung quanh Bưu Gửi, dán Vận Đơn hoặc mã Vận Đơn đã được khởi tạo trên Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen.

- Đối với Bưu Gửi nguyên đai nguyên kiện hoặc kèm theo hóa đơn, cần đóng gói, chèn đệm, xốp, túi khí cẩn thận vào hàng hóa. Cần ghi rõ Bưu Gửi chuyển nguyên đai nguyên kiện trên Bưu Gửi, không kiểm tra trước khi kí nhận.

- Đối với hàng hóa dễ vỡ, cần ghi rõ trên gói Bưu Gửi hoặc dán ký hiệu là hàng dễ vỡ để nhân viên vận chuyển lưu ý trong quá trình vận chuyển.

- Hàng hóa cần được đảm bảo ở trong trạng thái chờ đóng gói, sẵn sàng đóng gói trước khi nhân viên vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ tới nhận Bưu Gửi. Nhân viên vận chuyển cần kiểm tra hàng hóa trước khi nhận. Do đó, Người Sử Dụng Dịch Vụ không cần phải đóng gói kín Bưu Gửi trước khi nhân viên vận chuyển tới nhận Bưu Gửi.

Điều 3: Quy định về việc lấy hàng hóa tại nơi gửi

+ Đối với các đơn hàng phát sinh tại Hà Nội/Hồ Chí Minh: Lấy hàng theo 2 khung giờ:

Hãng vận chuyểnThời gian bắn đơnThời gian lấy hàng
Viettel PostTrước 11h sángBuổi chiều
11h - 17h Buổi sáng hôm sau
Sau 17hBuổi chiều hôm sau
Vietnam PostTrước 11h sángBuổi chiều
11h - 17h Buổi sáng hôm sau
Sau 17hBuổi chiều hôm sau
GiaohangnhanhTrước 10h sángBuổi sáng
10h - 15h Buổi chiều
Sau 15hBuổi sáng hôm sau
J&T ExpressTrước 11hBuổi chiều
Sau 11hBuổi sáng hôm sau
Best ExpressTrước 11hBuổi chiều
Sau 11hBuổi sáng hôm sau
Ninja VanTrước 16h Trước 19h

(Lưu ý: Thời gian được tính theo giờ hành chính trong ngày làm việc)

Điều 4: Quy định về giao Bưu gửi

- Đối với các Bưu Gửi kèm hóa đơn, chuyển nguyên đai nguyên kiện cần xác nhận của nhân viên nhận Bưu Gửi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và ký xác nhận lên các vị trí nắp hộp đã được dán kín.

- Khi giao Bưu Gửi, Người Sử Dụng Dịch Vụ/Người Gửi cần yêu cầu nhân viên nhận Bưu Gửi ký xác nhận lên Vận Đơn được in trên Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen hoặc Phiếu gửi/vận đơn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và lưu lại một liên của Vận Đơn này. Đây là quy định bắt buộc, mọi khiếu nại xảy ra sau này sẽ căn cứ vào liên Vận Đơn lưu lại này (Vận Đơn lưu lại phải có ghi mã Vận Đơn đã phát sinh khi khởi tạo Vận Đơn trên Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen) để làm căn cứ xử lý.

- Mỗi lần Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đến lấy Bưu Gửi đều có phiếu giao Bưu Gửi, phiếu giao Bưu Gửi phải được ký nhận của Người Gửi và nhân viên nhận Bưu Gửi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

- Công ty không chịu trách nhiệm với các trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ tự ý liên lạc và thỏa thuận giao nhận Bưu Gửi với nhân viên nhận Bưu Gửi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ mà không tạo Vận Đơn trên Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Mọi yêu cầu cung cấp dịch vụ bưu chính/chuyển phát, Người Sử Dụng Dịch Vụ phải tạo Vận Đơn trên Website https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen

- Đối với các Bưu gửi đã được thu gom và đổi sang trạng thái luân chuyển, nếu người gửi muốn hủy đơn hoặc đơn hàng xảy ra sự cố, các hãng vận chuyển vẫn tính cước phí của đơn hàng đó

Điều 5: Quy định về chuyển hoàn bưu gửi

- Các Bưu Gửi được giao tới địa chỉ Người nhận, hoặc Người nhận có thể nhờ người khác ở cùng địa chỉ nhận hộ tùy theo thực tế. Các Vận Đơn có sử dụng dịch vụ phát tận tay sẽ được phát tới đúng thông tin của Người nhận ghi trong Vận Đơn.

- Bưu Gửi được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thu gom về bưu cục, sau đó người gửi mới báo hủy đơn thì Bưu Gửi sẽ được tính là chuyển hoàn và chịu các chi phí phát sinh đến việc chuyển hoàn

- Bưu Gửi đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ phát đến thông tin của Người nhận được hiển thị trong Vận Đơn đến lần thứ ba mà không giao được vì lí do: i) Người nhận đi vắng; hoặc điện thoại không liên lạc được.; ii) đã được thống báo tới Người Sử Dụng Dịch Vụ; và iii) trong vòng 48 (bốn mưới tám) giờ kể từ lần phát cuối cùng mà Người nhận không đến nhận Bưu Gửi tại bưu cục phát của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chuyển lại Bưu Gửi về địa chỉ của Người Gửi hiển thị trong Vận Đơn. Người Sử Dụng Dịch Vụ vẫn phải thanh toán phí dịch vụ đối với Vận Đơn này.

- Các Vận Đơn mà Người nhận từ chối nhận Bưu Gửi, nhân viên vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ lấy xác nhận (ý kiến và chữ ký) về lý do của Người nhận và thực hiện chuyển hoàn về địa chỉ của Sử Dụng Dịch Vụ. Khi đó, Người Sử Dụng Dịch Vụ chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh liên quan đến việc phát và chuyển hoàn Bưu Gửi trừ khi Người Sử Dụng Dịch Vụ đã thông báo cho Người nhận và Người nhận đồng ý thanh toán cước phí vận chuyển.

- Với các địa chỉ nhận/giao Bưu Gửi ở trên tầng cao của các tòa nhà hay ở khu vực diện tích rộng, đông đúc như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... gây khó khăn cho việc giao Bưu Gửi thì nhân viên vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có thể hẹn gặp Người nhận tại sảnh tòa nhà/cổng trung tâm, trường học/bệnh viện. 

Điều 6: Quy định về bồi thường khi xảy ra trường hợp mất hoặc hư hỏng Bưu gửi trong thời gian toàn trình

Mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có quy định riêng về bồi thường được Ban Quản Trị đăng tải tại link https://nhanh.vn/shipping/shipment/guide (được sửa đổi và bổ sung tại từng thời thời và theo quy định của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ), theo đó, mỗi khiếu nại có đủ tài liệu và chứng từ theo quy định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bồi thường theo nguyên tắc:

- Với các khiếu nại liên quan đến log ( lịch sử) cuộc gọi của bưu tá và khách, hãng vận chuyển chỉ tiếp nhận khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ khi đơn hàng chuyển trạng thái Đang Chuyển hoàn 

- Với các khiếu nại liên quan biên bản ký nhận hàng hoàn của shop , hãng vận chuyển chỉ tiếp nhận khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ khi lịch trình đơn hàng hoàn về shop thành công .

 

- Hãng VietNam Post:

+ Vận đơn không thu hộ COD: Đền bù tối đa 4 lần cước phí của vận đơn

+ Vận đơn có thu hộ COD: Bồi thường theo giá trị thu hộ của vận đơn tối đa không quá 20.000.000 VNĐ (Yêu cầu cung cấp đủ hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho hàng hòa)

+ Thời gian xử lý thanh toán đền bù cho phía Người gửi tối đa là 3 tháng kể từ ngày chốt đền bù với hãng vận chuyển.

 

- Hãng Viettel Post

+ Bồi thường 100% giá trị thiệt hại đối với bưu gửi sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa ( Viettel Post chỉ nhận bảo hiểm giá trị bưu gửi tối đa 100 triệu)

+ Bồi thường 100% giá trị thiệt hại căn cứ số tiền thu hộ không bao gồm lợi nhuận ( Giá gốc đầu vào) và tối đa không quá 30 triệu đồng đối với bưu gửi sử dụng dịch vụ COD

+ Bồi thường 50% giá trị thiệt hại và tối đa không quá 30 triệu đồng đối với vận đơn trong nước không sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ bảo hiểm hàng hóa nhưng bên A cung cấp đủ chứng từ chứng minh giá trị thiệt hại trực tiếp

+ Bồi thường 04 lần cước đối với vận đơn trong nước không sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ bảo hiểm và Bên A không cung cấp được chứng từ hợp lý, hợp lệ chứng minh giá trị thiệt hại

 

- Hãng GHN Express: 

a. Vận đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác: Đền bù 04 lần tổng cước phí dich vụ bưu chính của vận đơn đó

b. Vận đơn là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi:

STTTình trạng Đơn hàngGiá trị hàng hóa
Khai giáHóa đơn VAT< 1 triệuTừ 1 triệu đến 3 triệuTừ 3 triệu  trở lên
1Đền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồngĐền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồngĐền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 5 triệu đồng
2KhôngĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 75% của 1 triệu đồngĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 75% của 3 triệu đồngĐền 25% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 25% của 5 triệu đồng
3KhôngĐền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồngĐền 25% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 25% của 3 triệu đồngĐền 25% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 25% của 3 triệu đồng
4KhôngKhôngĐền 50% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 50% của 1 triệu đồng04 lần cước phí dich vụ bưu chính04 lần cước phí dich vụ bưu chính

- Khi phát hiện Bưu gửi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận bưu gửi ngay khi nhân viên giao hàng yêu cầu nhận bưu gửi, và ghi rõ tình trạng bưu gửi lên vận đơn để Nhà cung cấp dịch vụ và Ban quản trị có căn cứ giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ/ người nhận:

- Với các bưu gửi bị mất hoặc hư hại 1 phần: Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi như sau:

Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần) x (mức bồi thường trong trường hợp bị mất hoặc hư hại hoàn toàn)

Trong đó: Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi

- Những trường hợp người gửi/ người sử dụng dịch vụ đồng ý cho khách xem hàng hóa trong bưu gửi trước khi nhận đồng nghĩa với việc người gửi/ người sử dụng dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng của hàng hóa trong bưu gửi, cam kết nhận lại bưu gửi hoàn về kể cả trong trường hợp hàng hóa có bị thay đổi hiện trạng so với quy cách đóng gói ban đầu. Chỉ trừ trường hợp vỡ nát

 

- Hãng J&T Express: Điều chỉnh 06/07/2020

a. Vận Đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn: Đền bù 04 lần cước vận chuyển của Vận Đơn, Vận Đơn là hóa đơn GTGT không hỗ trợ dịch vụ gửi hàng mua bảo hiểm.

b. Vận Đơn là vật phẩm, hàng hóa, giấy tờ có giá trị (Phiếu quà tặng, phiếu giảm giá, phiếu học, phiếu mua hàng hoặc giấy tờ tương đương với phiếu mua hàng) được đền bù như sau:

STTTình trạng Đơn hàngGiá trị hàng hóa
Khai giáHóa đơn VAT< 1 triệuTừ 1 triệu đến < 3 triệuTừ 3 triệu đến 30 triệu
1Đền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồngĐền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồngĐền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 30 triệu đồng
2KhôngĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồngĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồngĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồng
3KhôngĐền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồngĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồng04 lần cước phí dich vụ bưu chính
4KhôngKhôngĐền 75% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 1 triệu đồng04 lần cước phí dich vụ bưu chính04 lần cước phí dich vụ bưu chính

 

- Hãng Best Express:

a. Vận Đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn: Đền bù 04 lần cước vận chuyển của Vận Đơn, Vận Đơn là hóa đơn GTGT không hỗ trợ dịch vụ gửi hàng mua bảo hiểm.

b. Vận Đơn là vật phẩm, hàng hóa được đền bù như sau:

 Trường hợp bưu gửi bị mất, thất lạc

STTTình trạng Đơn hàngGiá trị hàng hóa
Mua bảo hiểm Hóa đơn VAT Nhỏ hơn 3 triệuLớn hơn 3 triệu  
1Đền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửiĐền 100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi - Tối đa 20 triệu đồng 
2KhôngĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửiĐền 75% cơ sở xác minh giá tri bưu gửi - Tối đa 3 triệu đồng 
3Không04 lần cước phí dich vụ bưu chính04 lần cước phí dich vụ bưu chính 
4KhôngKhông04 lần cước phí dich vụ bưu chính04 lần cước phí dich vụ bưu chính 

* Để đảm bảo quyền lời của khách hàng, các đơn hàng COD <3 triệu, Nhanh.vn cài đặt mặc định có mua bảo hiểm

 

- Hãng NINJA VAN:

a. Đơn hàng không có thu hộ:

Khai giáHóa đơnGía trị đền bù
Không Đền bù 100% giá trị bưu gửi, tối đa 3.000.000đ
 Đền bù 100% giá trị bưu gửi, tối đa 20.000.000đ
KhôngKhông Đền bù 4 lần cước phí
Không Đền bù tối đa 3.000.000đ

b. Đơn hàng có thu hộ:

Tiền thu hộKhai giáHóa đơnGía trị đền bù
Tối đa 3.000.000đCó/KhôngCó/Không100% giá trị thu hộ
Lớn hơn 3.000.000đ đến Tối đa 20.000.000đ100% giá trị thu hộ
Không Tối đa 3.000.000đ
Không Tối đa 3.000.000đ
Không 4 lần cước
Lớn hơn 20.000.000đ Tối đa 20.000.000đ
Không Tối đa 3.000.000đ
KhôngCó  Tối đa 3.000.000đ
Không 4 lần cước phí
 
 
*** Lưu ý: Hóa đơn hợp lệ và có giá trị pháp lý là :
- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ; và/hoặc
- Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
 

- Trường hợp bưu gửi bị hỏng

Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:

Giá trị đền bù = (Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần) x (Mức bồi thường quy định tại mục b). Trong đó:

Tỉ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi hoặc người nhận.

- Những trường hợp người gửi/ người sử dụng dịch vụ đồng ý cho khách xem hàng hóa trong bưu gửi trước khi nhận đồng nghĩa với việc người gửi/ người sử dụng dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng của hàng hóa trong bưu gửi, cam kết nhận lại bưu gửi hoàn về kể cả trong trường hợp hàng hóa có bị thay đổi hiện trạng so với quy cách đóng gói ban đầu. Chỉ trừ trường hợp vỡ nát

 

* Các quy định miễn trừ trách nhiệm đền bù:

- Tất cả các trường hợp khiếu nại về tình trạng hư hỏng của Bưu Gửi sau khi Người nhận đã ký nhận Bưu Gửi sẽ không được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ giải quyết khiếu nại và đền bù;

- Bưu Gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu do không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hoặc tiêu hủy do nội dung của Bưu Gửi vi phạm qui định của pháp luật;

- Từ chối bồi thường với hàng hóa bên trong Bưu Gửi bị hỏng do đặc tính tự nhiên của sản phẩm  ( dễ nóng chảy, hạn sử dụng ngắn, yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt...)

- Từ chối bồi thường với hàng hóa bên trong Bưu Gửi bị hư, hỏng do lỗi từ phía Người Gửi (do đóng gói không đảm bảo gây vỡ hỏng hàng hóa);

- Người Gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi Bưu Gửi;

Điều 7: Quy định về chuyển tiền thu hộ COD

- Khi Người Sử Dụng Dịch Vụ tạo Vận Đơn trên Website https:/nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen cần điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền thu hộ.

- Hàng tuần, Mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị đối soát cước vận chuyển và tiền thu hộ đã phát sinh trong tuần trên Website https:/nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen theo quy định được đăng tải trên Website https:/nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen. Cước vận chuyển được thanh toán theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị.

- Căn cứ vào Biên bản đối soát giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban Quản Trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chuyển tiền thu hộ cho Ban Quản Trị.

- Người gửi tự kê khai, nộp thuế , chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ thuế phát sinh liên quan tới tiền thu hộ ( nếu có)

- Người Sử Dụng Dịch Vụ và Ban Quản Trị thực hiện đối soát cước vận chuyển, tiền thu hộ (nếu có) của Vận Đơn phát sinh trong tuần. Căn cứ vào biên bản đối soát, Ban Quản Trị thanh toán tiền thu hộ bằng hình thức chuyển khoản theo thời gian được quy định tại bảng dưới đây:

LỊCH ĐỐI SOÁT THANH TOÁN COD

Hãng vận chuyển khách hàng sử dụngNhanh trả tiền COD cho khách hàng doanh nghiệp qua tài khoản ngân hàngNhanh trả tiền COD cho khách hàng vận chuyển lẻ qua tài khoản ngân hàng (*)
Viettel Post2,3,4,5,62,3,4,5,6
VN Post2,3,4,5,62,3,4,5,6
Giaohangnhanh

2,3,4,5,6 - trả COD đơn phát nội tỉnh

2,4,6 - trả COD đơn phát  liên tỉnh

2,3,4,5,6 - trả COD đơn phát nội tình

2,4,6 - trả COD đơn phát  liên tỉnh 

J&T Express2,3,4,5,62,3,4,5,6
Best  Express2,3,4,5,62,3,4,5,6
Ninja Van2,3,4,5,62,3,4,5,6

(*) Lưu ý: Ngày thanh toán là Ngày phát sinh Vận Đơn có trạng thái “Thành công” + 2 (không tính ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật). 

Điều 8: Quy định xuất hóa đơn cước vận chuyển

- Theo thỏa thuận giữa Ban Quản Trị và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được quy định tại Hợp đồng đã ký kết giữa hai Bên, Ban Quản Trị là bên nhận ủy quyền từ các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để xuất hóa đơn cước vận chuyển cho Người Gửi.

- Người Gửi đăng ký nhận bản gốc hóa đơn cước vận chuyển qua email contact@nhanh.vn trước ngày cuối cùng của tháng, và Ban Quản Trị gửi bản gốc hóa đơn cước vận chuyển cho Người Gửi từ mùng 2 đến mùng 10 của tháng kế tiếp theo thông tin đã đăng ký qua email. Nếu Người Gửi không gửi email đăng ký nhận bản gốc hóa đơn cước vận chuyển thì Ban Quản Trị sẽ lưu giữ bản gốc hóa và ghi thêm dòng chữ “Khách hàng không nhận hóa đơn, và hóa đơn được lưu giữ tại trụ sở của Ban Quản Trị”

------------------------------------------------------------------------------------

Đọc thêm các quy định về: Quy chế hoạt động

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương