Tránh được thất thoát chục triệu hàng tháng nhờ quản lý tài sản

2020-05-14

Để tiến hành sản xuất kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có tài sản. Tài sản là tiền đề cần thiết không thể thiếu cho việc hình thành và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế nhiệm vụ đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp là phải quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả và tránh những thất thoát tài sản lớn, không đáng có. 

Quản lý và sử dụng tài sản có hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường đồng thời tránh được những rủi ro thất thoát. Trong bài viết này, hãy cùng Nhanh.vn tìm hiểu về cách thức quản lý tài sản hiệu quả cho doanh nghiệp hiện nay.

Các nội dung chính [hide]

1. Khái niệm tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp là tất cả các nguồn lực có thực, hữu hình hoặc vô hình gồm các vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, có khả năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đó. 

Một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, không thể tồn tại và phát triển lâu dài nếu không có tài sản. Chính vì vậy, cần thực hiện quản lý tài sản để những tài sản đó đem lại lợi ích cao nhất cho chủ sở hữu doanh nghiệp. 

Tránh được thất thoát chục triệu hàng tháng nhờ quản lý tài sản

Quản lý tài sản hiệu quả giúp doanh nghiệp tránh được thất thoát hàng chục triệu đồng

2. Đặc điểm của tài sản

Tài sản được phân bổ đủ cho tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho quá trình này diễn ra liên tục, ổn định tránh lãng phí và tổn thất vốn do ngừng sản xuất, không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và đảm bảo khả năng sinh lời của tài sản. Do đó, tài sản trong doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

- Thuộc sở hữu bởi một người nào đó, ở đây là doanh nghiệp, công ty, tổ chức

- Mỗi tài sản đều có những đặc tính nhất định

- Tài sản có thể mang giá trị tinh thần hoặc vật chất

- Là những thứ đã tồn tại hoặc đang tồn tại và có thể có trong tương lai

- Tài sản có tính chuyển nhượng hoặc chuyển đổi: Một tài sản có thể chuyển nhượng giữa những người đang sống với nhau. Một tài sản có thể được mua, bán, tặng, cho với người thứ ba. 

Tránh được thất thoát chục triệu hàng tháng nhờ quản lý tài sản

Tài sản là tất cả nguồn lực của doanh nghiệp và được phân bổ vào quá trình sản xuất kinh doanh

3. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp

3.1. Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển giá trị trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm:

- Tiền và các khoản tương đương tiền

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Các khoản phải thu ngắn hạn

- Hàng tồn kho

3.2. Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là những tài sản mà thời gian sử dụng, thu hồi luân chuyển lớn hơn một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm:

- Các khoản phải thu dài hạn

- Tài sản cố định

Trong tài sản cố định có bao gồm:

+ Tài sản cố định hữu hình

+ Tài sản cố định vô hình

- Bất động sản đầu tư

- Tài sản tài chính dài hạn

- Tài sản dài hạn khác như: Chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, tài sản dài hạn khác. 

Xem thêm: Kế toán tài sản cố định của doanh nghiệp

4. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý tài sản của doanh nghiệp

4.1. Môi trường kinh doanh

Khi nền kinh tế có sự biến động như tăng trưởng, lạm phát, khủng hoảng… thì sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những ảnh hưởng tích cực sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả đồng nghĩa với hiệu quả sử dụng tài sản cao. Còn những ảnh hưởng tiêu cực như nền kinh tế bị khủng hoảng, lạm phát sẽ làm giảm sức mua của đồng tiền dẫn tới sự tăng giá của các loại vật tư, hàng hóa.

4.2. Môi trường pháp lý

Với bất kỳ sự thay đổi nào trong chế độ chính sách hiện hành, hệ thống pháp luật sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản nói riêng. Sự nhất quán trong chủ trương, đường lối cơ bản của Nhà nước luôn là yếu tố tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh và có điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản

4.3. Môi trường khoa học công nghệ

Những tiến bộ khoa học công nghệ phát triển không ngừng với những thành tựu đạt được đã làm cho các tài sản cố định của doanh nghiệp bị lỗi thời, lạc hậu nhanh chóng. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự mất vốn của doanh nghiệp và cũng ảnh hưởng lớn đến công tác nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Doanh nghiệp vì thế cần phải chú trọng vào việc thường xuyên đổi mới thiết bị để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

4.4. Rủi ro bất thường

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể gặp phải những rủi ro bất thường như: nợ khó đòi, khủng hoảng kinh tế, rủi ro về thiên nhiên như bão lụt, động đất, hỏa hoạn… có thể làm thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, dẫn đến việc hao hụt tài sản, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

4.5. Sự biến động thị trường

Những biến động về giá cả, số lượng, cung cầu… tác động đến kế hoạch sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Nếu nhu cầu thị trường đầu ra tăng thì việc tiêu thụ sản phẩm sẽ nhanh chóng, doanh nghiệp sớm thu hồi được giá trị tài sản, vòng quay tài sản sẽ nhanh còn nếu ngược lại, thị trường đầu ra có xu hướng giảm thì sản phẩm của doanh nghiệp sẽ khó tiêu thụ, tài sản của doanh nghiệp sẽ bị ứ đọng, vòng quay tài sản sẽ chậm lại, hiệu quả sử dụng tài sản bị hạn chế.

4.6. Điều kiện tự nhiên, môi trường, cơ sở hạ tầng

Các điều kiện tự nhiên như: các loại tài nguyên khoáng sản, vị trí địa lý, thời tiết khí hậu,...ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Tình trạng môi trường, các vấn đề về xử lý phế thải, ô nhiễm, các ràng buộc xã hội về môi trường,... đều có tác động nhất định đến chi phí kinh doanh, năng suất và chất lượng sản phẩm. 

 Hệ thống đường xá, giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống ngân hàng tín dụng, mạng lưới điện quốc gia... ảnh hưởng tới chi phí kinh doanh, khả năng nắm bắt thông tin, khả năng huy động vốn và sử dụng tài sản, khả năng giao dịch thanh toán... của các doanh nghiệp do đó ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

4.7. Ngành nghề kinh doanh

Mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau có đặc thù riêng như: tính thời vụ, chu kỳ sản xuất kinh doanh… Những yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

4.8. Trình độ quản lý và tay nghề của người lao động

Đây là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sử dụng tài sản. Nếu trình độ quản lý kém sẽ dẫn đến việc thất thoát, hư hỏng tài sản trước thời hạn. Bên cạnh đó, tay nghề của người lao động là nhân tố quyết định đến việc sử dụng tài sản tiết kiệm hay lãng phí, quyết định đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

4.9. Phương án đầu tư sản xuất kinh doanh

Nếu nắm bắt được thị trường và thị hiếu người tiêu dùng, bên cạnh đó là năng lực của bản thân doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ xác định được phương án sản xuất kinh doanh mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng tài sản cao.

4.10. Sự hợp lý giữa cơ cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh

 Sự kết hợp giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản không phù hợp thì không những không phát huy tác dụng của tài sản mà còn bị hao hụt, mất mát, tạo ra những rủi ro cho doanh nghiệp

4.11. Mức độ sử dụng năng lực hiện có 

Sử dụng lãng phí tài sản hoặc không tận dụng hết các nguồn lực đều khiến cho đồng vốn không sinh lời và gây lãng phí. Nhưng nếu sử tận dụng quá mức mà không có phương án để duy trì và nâng cao năng lực sản xuất thì doanh nghiệp cũng khó có thể tồn tại và phát triển lâu dài được. 

4.12. Năng lực quản lý tài sản

Năng lực quản lý tài sản là một trong những nhân tố quyết định đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. quản lý tài sản một cách khoa học, chặt chẽ góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp

Tránh được thất thoát chục triệu hàng tháng nhờ quản lý tài sản

Tài sản của doanh nghiệp bị tác động và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan

5. Những lưu ý cụ thể về quản lý tài sản của tại cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp

Để quản lý tốt một cơ sở kinh doanh không chỉ đơn thuần là quản lý sản phẩm. Các máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất phải bỏ tiền ra để đầu tư đều là những tài sản của công ty mà chủ doanh nghiệp cần lưu tâm.

- Thiết lập nội quy bảo quản tài sản như hết giờ làm phải vệ sinh, cất giữ, che đậy, tránh nắng mưa,...

- Bảng hiệu, hộp đèn, máy móc vi tính khi hư hỏng cần sửa chữa, bảo trì, bảo hành thường xuyên

- Xe cộ để giao hàng phải được bảo dưỡng, có kho để tránh hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng.

- Máy quẹt thẻ phải hướng dẫn nhân viên sử dụng đúng cách, bảo quản, giữ gìn nếu không sẽ bỏ lỡ khách hàng.

Như vậy, trên đây là những thông tin cần thiết về quản lý tài sản trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả và tránh được những tổn thất, thất thoát về tài sản 

Hiện nay, để quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp không còn chú trọng nhiều vào các phương pháp quản lý thủ công, truyền thống mà đang dần chuyển sang sử dụng các công cụ phần mềm quản lý bán hàng đa năng. Nhanh.vn hiện nay đang cung cấp phần mềm quản lý bán hàng đa kênh đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý tối ưu trong doanh nghiệp và là lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng. Bên cạnh đó, Nhanh.vn cũng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác như quản lý bán hàng trên Facebook, trên các sàn thương mại điện tử, cổng vận chuyển, thu hộ, thiết kế website chuẩn SEO,...tối ưu hóa công việc kinh doanh của doanh nghiệp

Cuối cùng, Nhanh.vn chúc bạn luôn thành công

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến