Sản phẩm

Nhanh.vn cung cấp cho Doanh nghiệp một hệ thống quản lý Danh sách sản phẩm chi tiết, menu và bộ lọc sắp xếp thông minh, tiện ích. Để vào module Sản phẩm, người dùng truy cập tại đây.
 

Tùy thuộc vào quyền hạn tài khoản của người dùng mà giao diện làm việc, tính năng sẽ được phân cấp khác nhau. Trong doanh nghiệp, tài khoản có quyền hạn cao nhất là quyền Giám Đốc.

Giao diện làm việc của phần Sản phẩm (quyền Giám Đốc) như hình dưới, bao gồm các đối tượng chính:
 

 • Menu trái.

 • Bộ lọc Danh sách sản phẩm.

 • Nút hành động.

 • Danh sách sản phẩm của doanh nghiệp.

 

 

 • Để thu gọn màn hình làm việc của Danh sách sản phẩm, người dùng chỉ cần bấm vào nút thu gọn phía dưới mendu dọc và chữ "" để thu gọn bộ lọc.

I. Menu trái Danh mục sản phẩm

 

Menu trái cây Danh mục sản phẩm giúp người dùng dễ dàng nắm bắt, thao tác chi tiết từ danh mục cha đến danh mục con. Phần thao tác trên các danh mục sản phẩm, được hướng dẫn chi tiết tại từng nghiệp vụ.

- Thêm sản phẩm, xem tại đây.

- In mã vạch sản phẩm, xem tại đây.

- Thêm danh mục sản phẩm, xem tại đây.

- Sản phẩm IMEI, xem tại đây.

- Sản phẩm tồn kho, xem tại đây.

- Thời gian lưu khi, xem tại đây.

 

 

 

II. Bộ lọc Danh sách sản phẩm

 

1. Giới thiệu Bộ lọc.


Nhanh.vn cung cấp cho doanh nghiệp một Bộ lọc hoàn chỉnh, lọc theo mọi tiêu chí chính xác của từng doanh nghiệp như:

 • Lọc theo Danh mục sản phẩm/Danh mục nội bộ (chi tiết)  sản phẩm: Ví dụ như: Thời trang, Công nghệ, Gia dụng, Điện tử, Mẹ và bé, Mỹ phẩm,....

 • Lọc theo Tên sản phẩm/Mã sản phẩm/Mã vạch sản phẩm/ID sản phẩm/IMEI sản phẩm.

 • Lọc theo Thông tin Giá: Giá nhập, Giá bán, Giá có VAT / không VAT, ....

 • Lọc theo Trạng thái Bán: Chỉ bán tại Cửa hàng, Bán trên Website và Cửa hàng,

 • Lọc theo Trang thái Nhập: Ký gửi, Mua đứt, Cầm đồ, Chưa xác định.

 • Lọc theo  Nhà cung cấp, Nhân viên thu mua, Người viết bài cho sản phẩm.

 • Lọc theo Ngày/Tháng/Năm nhập liệu sản phẩm lên hệ thống.

 • Lọc theo Tồn kho chi tiết theo từng kho và cửa hàng .

 

2. Sử dụng Bộ lọc.
 

Với những Doanh nghiệp khác nhau, Bộ lọc trong Danh sách sản phẩm sẽ có các trường lọc, tiêu chí lọc khác nhau. Tùy theo quyền hạn của người dùng, Bộ lọc sẽ hiển thị trường lọc đầy đủ hoặc không.

Thao tác lọc đơn giản như sau : Chọn các tiêu chí lọc và bấm "Lọc", hệ thống sẽ lọc ra và hiển thị đầy đủ tất cả sản phẩm thỏa mãn các điều kiện được lọc, ví dụ:
 

Với quyền tài khoản là Giám Đốc, bộ lọc được hiển thị đầy đủ, lọc được tất cả các trường tiêu chí.

Những quyền hạn thấp hơn như nhân viên kinh doanh, nhân viên thu ngân, nhân viên chăm sóc, kế toán... sẽ bị giới hạn bộ lọc theo từng nghiệp vụ thao tác.

Giám đốc là người cài đặt quyền hạn truy cập hệ thống đối với từng tài khoản của nhân viên. Có thể chọn/bỏ quyền chi tiết tương ứng với nghiệp vụ của họ.

 

III. Nút
 

Tại trang Danh sách sản phẩm, hệ thống có 2 nút hành động được đặt ở trên và dưới bảng danh sách, cụ thể:

 • Nút trên: Khi click vào nút này, người dùng có thể lựa chọn một số thao tác như:

 • ​Thêm mới: Dùng để tạo mới (nhập liệu) sản phẩm lên hệ thống. Mỗi lần thao tác chỉ thêm mới được duy nhất 01 mã sản phẩm. Người dùng thao tác tại đây.

 • Thêm nhanh: Cho phép upload nhanh nhiều sản phẩm kèm ảnh. Người dùng thao tác tại đây.

 • Xuất Excel: Dùng để xuất file Excel danh sách thông tin sản phẩm trên hệ thống về máy tính. Người dùng có thể xuất Excel trang hiện tại và toàn bộ các trang.

 • Import: Dùng để nhập liệu toàn bộ danh sách thông tin sản phẩm của doanh nghiệp bằng file Excel, hệ thống cho phép nhập liệu tối đa 500 sản phẩm/lần Import, người dùng thao tác tại đây.

 • ​Nút dưới: Khi click vào nút này, người dùng có thể lựa chọn một số thao tác như:

 • ​​Set lại sản phẩm hot: Dùng để cài đặt sản phẩm thành sản phẩm hot và được hiện lên website bán hàng. Thao tác bằng cách click chọn   các sản phẩm muốn chuyển thành sản phẩm hot và click vào button sản phẩm hot.

 • Mở sản phẩm cha: Dùng để mở lại những sản phẩm cha đã bị khóa trước đó (khóa sản phẩm cha để tránh thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập kho, bán hàng tại mã sản phẩm cha). Thao tác bằng cách click chọn   các sản phẩm muốn mở khóa mã cha và click vào button mở sản phẩm cha.

 • Set lại cha con: Dùng để cài đặt lại sản phẩm cha - con khi người dùng gắn sai sản phẩm cha - con. Ví dụ như trong một số trường hợp: Import sai sản phẩm cha - con, sửa đổi thông tin sản phẩm cha - con, mở khóa sản phẩm cha,...

 • Đổi trạng thái sản phẩm: Dùng để cài đặt lại trạng thái bán của nhiều sản phẩm cùng một thời điểm. Thao tác bằng cách click chọn   các sản phẩm muốn đổi trạng thái sản phẩm và click vào button đổi trạng thái.

 • Set lại sản phẩm mới. Dùng để cài đặt lại trạng thái sản phẩm thành sản phẩm mới và được hiện lên website bán hàng. Thao tác bằng cách click chọn   các sản phẩm muốn chuyển thành sản phẩm mới và click vào button set lại sản phẩm mới.

IV. Thông tin Sản phẩm

 

1. Thông tin của sản phẩm.

 • ID : Thông số thể hiện chi tiết số lượng tồn kho của sản phẩm tại từng cửa hàng, kho hàng tính đến thời điểm kiểm tra.

ID của sản phẩm do hệ thống tạo mặc định, và có 06 chữ số. Khi click vào số ID, sẽ chuyển qua 01 tab làm việc mới, hiển thị chi tiết tồn kho của mã sản phẩm đó.

 • Ảnh : Thông số thể hiện sản phẩm đã có ảnh hay chưa, ảnh sản phẩm sẽ được hiển thị trên website bán hàng của doanh nghiệp. Có thể thêm ảnh trực tiếp bằng cách click vào biểu tượng  ở cột ảnh (Hướng dẫn chi tiết hơn tại đây)

 • Mã vạch : Gồm 13 chữ số, do hệ thống mặc định tạo (click vào biểu tượng  ở cột mã vạch) hoặc doanh nghiệp tự nhập liệu, tương ứng với từng sản phẩm.

 • :  Hay còn gọi là mã con, thể hiện chi tiết các thuộc tính hay đặc điểm của sản phẩm : size, màu sắc, kiểu dáng,...

Ví dụ : GCS-0215-size 38 ( Giày công sở, là sản phẩm được tạo vào tháng 02/2015, có size 38 ); ASM-xanh ( Áo sơ mi , màu xanh) ;....

 • Tên sản phẩm : Là tên hiển thị của sản phẩm đó trên hệ thống (đồng thời hiển thị lên website bán hàng).

 • Giá vốn: Là mức giá nhập trung bình của sản phẩm, được tính dựa trên các lần nhập đầu vào của sản phẩm, giá nhập trung bình không được hiển thị lên website.

 • Giá bán: Là giá bán lẻ của từng sản phẩm, giá bán lẻ được hiển thị lên website.

 • Giá buôn: Là giá bán cho khách hàng mua với số lượng lớn, giá bán buôn không hiển thị trên website

 

​2. ​Tồn kho sản phẩm, Thay đổi trạng thái, Sửa, Xóa sản phẩm

: Số lượng sản phẩm tồn kho thực tế.

: Số lượng sản phẩm lỗi.

: Số lượng sản phẩm đang giao hàng (áp dụng với đơn hàng online)   

: Số lượng sản phẩm đang chuyển giữa hệ thống kho và cửa hàng.

: Số lượng sản phẩm tạm giữ ( hệ thống tự ghi nhận đơn hàng online, xác định số lượng khách hàng đặt mua, chuyển số lượng sản phẩm tương ứng vào mục Tạm giữ).

: Số lượng sản phẩm thực tế có thể bán. (Số lượng sản phẩm có thể bán = SL Tồn – SL lỗi – SL chuyển kho – SL giao hàng – SL hàng tạm giữ

: Dùng để thay đổi trạng thái sản phẩm. Có 3 trạng thái:

- Chỉ bán tại cửa hàng.

- Đang bán.

- Ngừng bán.

: Dùng để hiển thị trạng thái của sản phẩm được nhập vào kho.

: Dùng để hiển thị trạng thái ngừng nhập của sản phẩm.

: Dùng để Sửa thông tin sản phẩm.

: Dùng để Xóa sản phẩm.  

 

       

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App