Nhanh.vn - Tiết kiệm thời gian

Đồng bộ Shopee

Tags: api, Đồng bộ, shopee

Kết nối Shopee giúp bạn quản lý Tồn kho, Đơn hàng, thanh toán đối soát đơn hàng trên Shopee dễ dàng hơn.

  • Đồng bộ sản phẩm từ Shopee - Nhanh: Lấy sản phẩm từ Shopee về Nhanh, tạo sản phẩm từ Nhanh sang Shopee, ghép nối sản phẩm giữa 2 bên
  • Đồng bộ tồn kho từ Nhanh sang Shopee
  • Đồng bộ đơn hàng từ Shopee về Nhanh để xử lý tập trung tại 1 nơi: Báo Shopee đã chuẩn bị xong hàng, in phiếu gửi, gộp nhiều đơn hàng chung vào 1 biên bản bàn giao và tạo Bảng tổng hợp sản phẩm cần lấy theo biên bản.

Các bước cài đặt và sử dụng đồng bộ Nhanh.vn - Shopee

1. Cài đặt ban đầu

- Bạn truy cập vào Cài đặt / Đồng bộ sàn TMĐT / Shopee hoặc tại đây

- Click vào

 dong_bo_shopee

- Hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng nhập tài khoản Shopee để xác thực tài khoản. Bạn chọn quốc gia Vietnam, gõ tên đăng nhập và mật khẩu gian hàng Shopee, click Login

dong_bo_shopee_1

- Nhập mã xác thực được nhắn về điện thoại, click Verify

dong_bo_shopee_2

- Click Yes để đồng ý cấp quyền cho việc đồng bộ Nhanh - Shopee

dong_bo_shopee_3.

- Tích chọn cửa hàng muốn đồng bộ đơn hàng về, và tích chọn có đồng bộ tồn kho từ Nhanh lên Shopee không. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, bạn click Lưu để hoàn tất

dong_bo_shopee_4

Lưu ý:

- Nếu phần mềm báo lỗi "Tài khoản của bạn đã được cài đặt...", nghĩa là trước đó gian hàng đã được liên kết với 1 doanh nghiệp khác trên Nhanh, thì bạn cần báo admin Nhanh.vn chuyển gian hàng về đúng doanh nghiệp cần liên kết.

dong_bo_shopee_loi

- Nếu bạn chưa có sản phẩm trên Nhanh, sản phẩm trên Nhanh chưa có tồn (số tồn =0) thì không nên tích chọn Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Shopee, vì sẽ làm sản phẩm trên Shopee về trạng thái Hết hàng.

2. Đồng bộ sản phẩm Nhanh - Shopee

Có 3 trường hợp:

  • Đã có sản phẩm trên Nhanh, chưa có trên Shopee
  • Đã có sản phẩm trên Shopee, chưa có trên Nhanh
  • Đã có sản phẩm ở cả 2 bên, trong trường hợp này lại có 2 tình huống:
    • SKU sản phẩm Shopee trùng với Mã sản phẩm trên Nhanh
    • SKU và Mã sản phẩm trên Nhanh khác nhau

so_do_dong_bo_san_pham

2.1. Đã có sản phẩm trên Nhanh, chưa có trên Shopee ==> Tạo sản phẩm từ Nhanh lên Shopee

- Bạn truy cập vào Sản phẩm / Sản phẩm các sàn TMĐT / Shopee, chuyển sang tab "Sản phẩm chưa tạo sang Shopee", hoặc truy cập tại đây

- Điều kiện để sản phẩm có thể tạo sang Shopee: Là sản phẩm cha/sản phẩm độc lập và có ảnh.

- Bạn click và icon icon_tao_sp , chọn danh mục và điền các thông tin cần thiết khác để tạo sản phẩm lên Shoppe

Lưu ý:

- Với sản phẩm cha, phần mềm sẽ tự động lấy các sản phẩm con của nó thành các phân loại sản phẩm trên Shopee

- Với sản phẩm độc lập, bạn cũng có thể thêm phân loại hàng ở bước tạo sản phẩm, khi đó tất cả các phân loại trên Shopee sẽ được ghép vào 1 sản phẩm độc lập đó trên Nhanh

2.2. Đã có sản phẩm trên Shopee, chưa có trên Nhanh.vn ==> Lấy sản phẩm từ Shopee về và tự tạo sản phẩm trên Nhanh

- Bạn truy cập vào Sản phẩm / Sản phẩm các sàn TMĐT / Shopee, chuyển sang tab "Đồng bộ sản phẩm", hoặc truy cập tại đây

- Click vào "Lấy sản phẩm từ Shopee về và tự tạo sản phẩm trên Nhanh"

- Sau khi phần mềm lấy hết sản phẩm từ Shopee về, bạn có thể cập nhật danh mục, nhập số tồn cho sản phẩm..., xem thêm hướng dẫn tại đây

2.3. Đã có sản phẩm trên cả Nhanh và Shopee, có 2 tình huống

2..3.1. Mã SKU trên Shopee trùng với Mã sản phẩm trên Nhanh

- Làm tương tự mục 2.2, tuy nhiên phần mềm sẽ không tạo mới sản phẩm trên Nhanh nữa, mà tự động ghép nối, dựa vào Mã sản phẩm và SKU.

2.3.2. Mã SKU và Mã sản phẩm khác nhau

- Bạn truy cập vào Sản phẩm / Sản phẩm các sàn TMĐT / Shopee, chuyển sang tab "Đồng bộ sản phẩm", hoặc truy cập tại đây

- Click vào "Lấy sản phẩm từ Shopee về"

- Chờ phần mềm lấy hết sản phẩm từ Shopee về, sau đó bạn chuyển sang tab "Ghép sản phẩm" (/ecommerce/shopee/product?&tab=pair) để ghép nối

- Nhập tên sản phẩm tương ứng trên Nhanh vào, sau đó click nút Lưu các cặp đã ghép.

dong_bo_shopee_0412

3. Đồng bộ tồn kho từ Nhanh sang Shopee

Sau khi đồng bộ sản phẩm, bạn có thể đồng bộ số tồn từ Nhanh sang Shoppe bằng cách:

- Truy cập vào Danh sách sản phẩm Shopee, tích chọn sản phẩm muốn đồng bộ, sau đó click Đồng bộ tồn kho sang Shopee

Lưu ý: + Trước đó bạn cần phải tích chọn Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Shopee khi cài đặt ban đầu. Nếu chưa tích chọn, bạn cần báo admin Nhanh.vn mở đồng bộ tồn kho từ Nhanh sang Shopee cho bạn.

+ Khi đồng bộ số tồn từ Nhanh thì sẽ lấy số có thể bán để đồng bộ lên

4. Đồng bộ đơn hàng từ Shopee về Nhanh

4.1. Tải đơn hàng mới từ Shopee về Nhanh

- Trên Nhanh.vn, doanh nghiệp truy cập vào Đơn hàng / Đơn hàng TMĐT / Đơn hàng Shopee, hoặc truy cập tại đây

- Click nút Tải đơn hàng, hệ thống hiện popup cho bạnlựa chọn:

- Click Tải dữ liệu để tải đơn hàng về

4.2. Xử lý đơn hàng

- Đơn hàng tải về ở trạng thái Mới ==> bạn đóng gói hàng, sau đó click nút nut_hanh_dong_0412, chọn "Sẵn sàng đi giao" (để báo Shopee là mình đã chuẩn bị xong hàng).

tb_shopeee

- Đơn hàng sẽ sang trạng thái Chờ hãng vận chuyển lấy hàng ==> bạn click nút nut_hanh_dong_0412, chọn "In phiếu gửi Shopee" in phiếu gửi và dán vào gói hàng.

- Bưu tá đến lấy hàng, bạn đưa gói hàng cho họ. Sau đó có thể theo dõi trạng thái đơn hàng đó trên Nhanh.vn

Lưu ý: Sau khi đã in phiếu gửi Shopee (ở trạng thái Chờ hãng vận chuyển lấy hàng), hệ thống sẽ lưu lại bản in đó, để bạn có thể in phiếu gửi ngay cả khi đơn hàng ở những trạng thái khác (in để giao lại hoặc lưu trữ)

4.3. Cập nhật trạng thái đơn hàng

- Hàng ngày khi bạn click Tải đơn hàng, hệ thống cũng tự động cập nhật trạng thái cho những đơn hàng đã tải về trước đó.

Ví dụ: Đơn hàng A đã được tải về Nhanh trước đó, và ở trạng thái Đang đóng gói.
Hôm sau đơn hàng A được giao thành công, khi tải đơn hàng mới về, hệ thống cũng tự động cập nhật trạng thái đơn hàng A sang Thành công.

- Bảng trạng thái tương ứng từ Shopee sang Nhanh.vn

Trạng thái shopeeTrạng thái Nhanh.vn
UNPAIDMới
READY_TO_SHIPChờ hãng vận chuyển đến lấy hàng
SHIPPEDĐang chuyển
TO_CONFIRM_RECEIVEThành công (nhưng khách chưa click vào nút Xác nhận đã nhận hàng trên Shopee)
CANCELLEDKhách hủy
INVALIDHệ thống hủy
TO_RETURNĐang chuyển hoàn
STATUS_COMPLETEDThành công (và khách đã click vào nút Xác nhận đã nhận hàng trên Shopee, hoặc 3 ngày sau khi nhận hàng mà không phản hồi)
IN_CANCELKhách hủy
RETRY_SHIPĐang chuyển

- Với đơn chuyển hoàn: Sau khi doanh nghiệp nhận được hàng chuyển hoàn, cần vào Danh sách đơn hàng Shopee và đổi trạng thái đơn hàng đó sang trạng thái Đã chuyển hoàn (để ghi nhận hàng đã về shop)

5. Đối soát đơn hàng Shopee

5.1. Lấy và import file đối soát đơn hàng

- Doanh nghiệp truy cập vào đây để import file đối soát đơn hàng Shoppe: https://nhanh.vn/ecommerce/shopee/order?tab=addpayment

- Lấy file đối soát tại Ví Shopee / Xem lịch xử giao dịch / Xuất các giao dịch vừa được lọc

- File đối soát Shopee gửi cho doanh nghiệp cần xóa (delete) 6 dòng đầu tiên, chỉ giữ lại từ dòng 7.

5.2. Kiểm soát tiền đối soát và hàng hoàn về

- Lọc các đơn đã gửi lâu rồi mà chưa thanh toán: Tại trang Danh sách đơn hàng Shopee, người dùng click vào chữ "Nâng cao" để lọc theo các trường sau:

- Lọc các đơn chưa nhận được hàng hoàn về

Tại trang Danh sách đơn hàng Shopee, bạn click vào trường lọc Trạng thái và chọn "Đang chuyển hoàn" để lọc các đơn chưa nhận được hàng hoàn về.

Khi đã nhận được hàng hoàn về, người dùng đổi trạng thái đơn hàng đó sang "Đã chuyển hoàn".

Một số lưu ý:

- Sản phẩm đang chạy chương trình khuyến mại sẽ không lấy đồng bộ được về Nhanh, và đồng đồng bộ tồn được từ Nhanh lên Shopee

- Trong một số đợt khuyến mại toàn sàn (11.11, 12.12...) một số tính năng có thể không hoạt động do API bị khóa, ví dụ tính năng tạo sản phẩm lên Shopee, đồng bộ tồn lên Shopee

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, xin quý khách vui lòng:

- Click vào Hướng dẫn sử dụng để xem bài hướng dẫn trên màn hình mà doanh nghiệp đang thao tác

- Click vào Hỗ trợ trực tuyến để chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ online của Nhanh.vn

- Tham khảo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhanh.vn Tại đây.

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Đà Nẵng [Xem bản đồ]

Tầng 2, Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

091.442.9900 (Vận chuyển)

contact@nhanh.vn

Công ty cổ phần VNP Group

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần VNP Group

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App