Thêm chương trình khuyến mại chiết khấu

Thêm chương trình khuyến mại chiết khấu cho phép doanh nghiệp thêm/tạo mới một chương trình khuyến mại chiết khấu theo nhiều tiêu chí, ví dụ như theo giá trị hóa đơn, theo danh mục sản phẩm, theo từng sản phẩm...

Để thêm chương trình khuyến mại chiết khấu, doanh nghiệp truy cập vào "Khuyến mại", sau đó click vào nút "Thêm mới", hoặc truy cập tại đây.

Để tạo chương trình khuyến mại, doanh nghiệp click vào tên từng điều kiện khuyến mại, hoặc click vào nút "Tạo" tại mỗi điều kiện khuyến mại:

Quy trình thêm chương trình khuyến mại chiết khấu.

Bước 1. Nhập các thông tin chung về chương trình khuyến mại:

Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (được gắn dấu *) và các trường tùy chọn nếu cần, trong đó:

 • Tên chương trình: Nhập tên chương trình khuyến mại theo giá trị hóa đơn
 • Từ ngày - Đến ngày: Nhập khoảng thời gian áp dụng khuyến mại, bắt buộc phải nhập ngày bắt đầu
 • Cửa hàng áp dụng: Chọn một hoặc nhiều cửa hàng áp dụng khuyến mại
 • Độ ưu tiên: Chọn độ ưu tiên cho chương trình khuyến mại, từ 1 đến 5, 1 là độ ưu tiên cao nhất
 • Trạng thái: Chọn trạng thái "Hoạt động" hoặc "Không hoạt động" cho chương trình khuyến mại
 • Áp dụng: Chọn loại bán hàng áp dụng chương trình khuyến mại, bao gồm "Bản lẻ", "Bán buôn", "Đặt hàng online" hoặc "Tất cả"
 • Ảnh chương trình: Chọn ảnh đại diện cho chương trình khuyến mại.
 • Mô tả: Nhập đoạn mô tả, ghi chú ngắn cho chương trình khuyến mại

Bước 2. Thêm điều kiện khuyến mại

2.1. Khuyến mại theo giá trị hóa đơn
Doanh nghiệp chọn áp dụng chương trình khuyến mại "Áp dụng theo đơn hàng" hoặc "Áp dụng theo sản phẩm trong đơn hàng"
Khác biệt giữa 2 hình thức áp dụng này là:

 • Áp dụng theo đơn hàng: hệ thống sẽ chiết khấu theo tổng giá trị của đơn hàng
 • Áp dụng theo sản phẩm trong đơn hàng: hệ thống sẽ chiết khấu cho từng sản phẩm trong đơn hàng.

2.1.1. Trường hợp 1: Áp dụng theo đơn hàng
Khi tick chọn vào "Áp dụng theo đơn hàng", hệ thống sẽ hiện ra bảng nhập thông tin như sau:

Doanh nghiệp nhập các khoảng giá trị đơn hàng vào trong bảng, sau đó nhập giá trị chiết khấu và cách tính chiết khấu (theo tiền mặt hoặc theo %)
Để xóa 1 dòng giá trị, doanh nghiệp click vào biểu tượng "X"; để thêm một dòng giá trị, doanh nghiệp click vào nút "Thêm dòng".
Lưu ý:

 • Tại ô giá trị chiết khấu, hệ thống hiển thị 2 số phần thập phân sau dấu chấm.
 • Đối với các giá trị đơn hàng trùng nhau, hệ thống sẽ ưu tiên áp dụng giá trị chiết khấu ở dòng dưới. Vì vậy để tránh sai sót, doanh nghiệp nên để các khoảng giá trị tách biệt, ví dụ từ 0 - 200.000 VNĐ, tiếp đó từ 200.001 đến 400.000 VNĐ.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp click vào nút Lưu để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại.

2.1.2. Trường hợp 2: Áp dụng theo sản phẩm trong đơn hàng

Khi doanh nghiệp tick chọn "Áp dụng theo sản phẩm trong đơn hàng", hệ thống sẽ hiển thị bảng nhập thông tin như sau:


Doanh nghiệp cũng thao tác tương tự như Áp dụng theo giá trị đơn hàng, tuy nhiên giá trị đơn hàng được thay bằng giá trị của từng sản phẩm trong đơn hàng.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp click vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại.

2.2. Khuyến mại theo danh mục sản phẩm

Hệ thống hiển thị tất cả các danh mục sản phẩm hiện có của doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng có thể tìm nhanh danh mục muốn áp dụng khuyến mại bằng cách nhập vào ô "Tìm danh mục"
Doanh nghiệp nhập giá trị muốn chiết khấu và cách tính chiết khấu (tiền mặt / %) cho từng danh mục.
Lưu ý:

 • Doanh nghiệp nhập giá trị chiết khấu cho danh mục nào, hệ thống sẽ áp dụng chiết khấu cho danh mục đó
 • Nếu doanh nghiệp nhập giá trị chiết khấu cho danh mục cha, hệ thống sẽ không áp dụng cho danh mục con trong đó.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng click vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo danh mục sản phẩm

2.3. Khuyến mại theo từng sản phẩm

Doanh nghiệp nhập thông tin sản phẩm, nhập giá trị chiết khấu và cách tính chiết khấu (tiền mặt / %) cho sản phẩm.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp click vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo danh mục sản phẩm.

Bên cạnh việc thêm từng sản khuyến mại theo các thông thường, doanh nghiệp cũng có thể import danh sách sản phẩm khuyến mại bằng file Excel. Quy trình thao tác như sau:

- Click vào tab "Import" 
- Tải file mẫu Logistics_Import_Promotion_Product.xlsx về máy tính

- Nhập thông tin vào file Excel vừa tải về, bao gồm thông tin sản phẩm, giá trị chiết khấu và cách tính chiết khấu.
- Lưu lại file Excel sau khi nhập thông tin.
- Quay trở lại giao diện hệ thống, click "Chọn tập tin", tìm đến file Excel trước đó
- Click "Lưu" để đấy file Excel lên hệ thống, hoàn tất quá trình Import danh sách sản phẩm chiết khấu

2.4. Khuyến mại đồng giá

Doanh nghiệp nhập thông tin sản phẩm muốn bán đồng giá, sau đó nhập mức giá cố định cho các sản phẩm đó.
Lưu ý, với mỗi sản phẩm, doanh nghiệp cũng có thể nhập một mức giá khác nhau.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp click "Lưu" để hoàn tất quá trình thao tác.

Hệ thống cũng cho phép doanh nghiệp import danh sách sản phẩm bán đồng giá bằng file Excel. Quy trình thao tác như sau:
- Click vào tab "Import" 
- Tải file mẫu Logistics_Import_Promotion_Fix_Product_Price.xlsx về máy tính
- Nhập thông tin vào file Excel vừa tải về, bao gồm thông tin sản phẩm và mức giá fix cố định cho các sản phẩm đó.
- Lưu lại file Excel sau khi nhập thông tin.
- Quay trở lại giao diện hệ thống, click "Chọn tập tin", tìm đến file Excel trước đó
- Click "Lưu" để đấy file Excel lên hệ thống, hoàn tất quá trình Import danh sách sản phẩm đồng giá.

2.5. Khuyến mại theo cấp độ khách hàng

Hệ thống sẽ hiển thị các cấp độ khách hàng của doanh nghiệp. Tại mỗi cấp độ, doanh nghiệp nhập các khoảng giá trị đơn hàng và mức chiết khấu, giống như khi thêm khuyến mại áp dụng theo đơn hàng.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp click vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo cấp độ khách hàng.

2.6. Khuyến mại theo số lượng sản phẩm

Doanh nghiệp nhập thông tin sản phẩm, nhập khoảng số lượng được áp dụng chiết khấu, nhập giá trị chiết khấu và chọn cách tính chiết khấu (tiền măt / %)
Nếu muốn thêm khoảng số lượng, doanh nghiệp click vào nút "Thêm dòng", click vào nút "X" để xóa dòng.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp click vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo số lượng sản phẩm.

2.7. Khuyến mại nâng cao, kết hợp nhiều điều kiện khác nhau.
Để thêm chương trình khuyến mại nâng cao, kết hợp nhiều điều kiện khác nhau, doanh nghiệp xem hướng dẫn tại đây.

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, xin quý khách vui lòng:

- Click vào Hỗ trợ trực tuyến để xem bài hướng dẫn trên màn hình mà doanh nghiệp đang thao tác

- Click vào Hướng dẫn sử dụng để chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ online của Nhanh.vn

- Tham khảo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhanh.vn Tại đây.

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Đà Nẵng [Xem bản đồ]

Tầng 6, Số 53 Nguyễn Văn Linh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

091.442.9900 (Vận chuyển)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App