Giới thiệu Module Đơn hàng

Module Đơn hàng là nơi quản lý tất cả các đơn cần vận chuyển hàng gửi hãng vận chuyển/ shipper hay nhân viên tự giao hàng.

Module Đơn hàng khác so với module Bán hàng ở chỗ:

- Khách hàng (người mua hàng) không trực tiếp đến cửa hàng mua mà cần có một bên thứ 3 giao hàng
- Khách hàng có thể không mua hàng và hoàn trả, do đó cần quản lý thêm "trạng thái đơn hàng"
- Khi đơn hàng mới được tạo thì hệ thống Nhanh.vn không trừ tồn kho và cũng chưa ghi nhận doanh thu. Khi nào đơn hàng thành công hệ thống thì mới trừ kho và tính doanh thu.   

Đơn hàng có thể được tạo từ các nguồn sau: 

- User tự tạo từng đơn hàng 
- Đơn hàng đồng bộ từ phần mềm quản lý fanpage https://vpage.nhanh.vn
- Đơn hàng do người mua đặt hàng từ website bán hàng của doanh nghiệp do Nhanh.vn cung cấp
- Đơn hàng nhận từ API đồng bộ giữa Nhanh.vn với các website của khách hàng hoặc các sàn TMĐT  

I. Các khái niệm trong module Đơn hàng:

- Cửa hàng/kho:   nơi hãng vận chuyển/doanh nghiệp sẽ lấy hàng để gửi cho khách hàng.
- Tên, số điện thoại, địa chỉ, quận huyện khách hàng:     thông tin khách hàng bắt buộc cần khai báo (nếu dùng hãng vận chuyển thì bắt buộc phải điền địa chỉ, chọn quận huyện để load bảng giá hãng vận chuyển).
- Nhân viên bán hàng:   là nhân viên liên hệ, chăm sóc khách hàng.
- Ghi chú khách hàng:   lời nhắn của khách hàng đối với đơn hàng được đặt - và sẽ hiển thị trên phiếu gửi giao cho khách
- Ghi chú của CSKH:   lời nhắn của CSKH đối với đơn hàng được đặt khi tạo đơn - sẽ không hiển thị trên hóa đơn giao cho khách
- Loại đơn: có các loại:   Chuyển hàng, Mua tại quầy, Đặt cọc, Đổi quà. Trong đó:

+ Mua tại quầy:   đơn sẽ phải chuyển sang bên giao diện bán lẻ thì đơn hàng mới thành công.
+ Đặt cọc:    là đơn sẽ không ghi nhận vào trạng thái tạm giữ.
+ Đổi quà:    là loại đơn đặc biệt, dùng tính năng đổi điểm tích lũy thành quà tặng ở trên website.

- Loại chuyển hàng:    [G] chuyển hàng tận nhà, [Đ] Đổi sản phẩm, [T] Trả hàng.

+ Chuyển hàng tận nhà (G):    Loại đơn này dùng để ghi nhận việc doanh nghiệp giao hàng cho khách hàng.

+ Đổi sản phẩm (Đ):    Loại đơn này dùng khi khách hàng đã gửi trả lại hàng cũ/hàng lỗi cho người bán, đơn hàng này được dùng để ghi nhận việc doanh nghiệp đã giao lại hàng mới cho khách hàng. Giá sản phẩm = 0, khi lưu đơn trạng thái đơn hàng sẽ là thành công và không tạo phiếu XNK
Khách trả lại hàng (T):  Loại đơn này dùng để ghi nhận việc khách trả lại sản phẩm đã mua. Tạo trực tiếp hoặc tạo từ đơn hàng đã bán trước đó, khi lưu đơn trạng thái đơn hàng sẽ là thành công và tạo phiếu XNK Nhập [G].

- Tự vận chuyển:   doanh nghiệp muốn tự vận chuyển đơn hàng thì sẽ chọn loại này, không bắt buộc điền thành phố, quận huyện, không hiện bảng giá hãng vận chuyển.
- Phí vận chuyển thu của khách:   là phí vận chuyển + phí COD phải thu của khách hàng.
- Bảng giá hàng vận chuyển:   phí thu của khách theo các hãng vận chuyển = phí vận chuyển + phí COD ; chỉ hiện khi điền địa chỉ khách hàng.
- Cho phép xem trước khi nhận:   tích cái này thì khi in đơn hàng sẽ hiện dòng text "Có cho khách xem hàng", mặc định là tích.
- Lấy theo tổng phí:   tích chọn thì phí vận chuyển sẽ tự động nhảy theo giá hãng vận chuyển chọn.
- Thu/Trả người nhận:     số tiền hãng vận chuyển phải thu/trả của người nhận tùy thuộc vào số tiền mà khách đặt cọc.
- Thu/Trả người gửi:   số tiền doanh nghiệp nhận được từ hãng vận chuyển hoặc số tiền doanh nghiệp phải trả cho hãng vận chuyển tùy thuộc vào số tiền mà khách đặt cọc.
- Đặt cọc:   ghi nhận khách thanh toán trước bằng tiền mặt, với doanh nghiệp sử dụng kế toán cần chọn tài khoản tiền mặt.
- Chuyển khoản:   ghi nhận số tiền khách hàng thanh toán trước bằng chuyển khoản, với doanh nghiệp sử dụng kế toán cần chọn tài khoản ngân hàng
- Bỏ chiết khấu tự động:   bỏ chiết khấu theo chương trình khuyến mãi áp dụng cho đơn hàng.
- Mã coupon:   mã coupon chiết khấu của đơn hàng.
- Chiết khấu:     chiết khấu tay theo đơn hàng, sản phẩm.
- Trạng thái đơn hàng:

Trạng tháiÝ nghĩa
MớiTrạng thái đơn hàng mới tạo
Đang xác nhận / Đã xác nhậnTrạng thái lúc gọi điện cho khách để xác nhận lại đơn hàng
Đang đóng gói sản phẩmTrạng thái lúc in và đóng gói hàng để gửi cho hãng vận chuyển
Chờ đi nhận / Đang đi nhận / Đã nhận hàngChờ đi nhận khi doanh nghiệp gửi sang hãng vận chuyển; Đang đi nhận, Đã nhận hàng hãng vận chuyển sẽ cập nhật trạng thái này khi đi và nhận hàng gửi từ doanh nghiệp
Đang chuyểnHãng vận chuyển sẽ đổi sang trạng thái này hoặc doanh nghiệp tự đổi với đơn tự vận chuyển
Thất bạiNếu hãng vận chuyển gửi hàng đến khách hàng nhưng vì một lý do nào đó khách không nhận hoặc không gửi được cho khách, hãng sẽ cập nhật về trạng thái này -> doanh nghiệp cần liên hệ lại với khách hàng để xem chuyển hàng về hay gửi lại cho khách.
Đang chuyển hoànKhi khác hàng không nhận và doanh nghiệp xác nhận việc khách không nhận hàng, hãng sẽ cập nhật về trạng thái này và mang hàng về cho doanh nghiệp
Đã chuyển hoànDoanh nghiệp nhận lại hàng Đang chuyển hoàn và tự đổi sang trạng thái Đã chuyển hoàn
Thành côngKhi đơn hàng đã gửi cho khách thì hãng/doanh nghiệp cần đổi sang trạng thái thành công.


- Biên bản bàn giao:   giúp quản lý các đơn hàng gửi sang hãng vận chuyển một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.
- Tour:   dùng cho doanh nghiệp nào tự có đội ngũ vận chuyển riêng, tự quản lý các đơn hàng gửi cho khách.
- Đối soát:   Nhanh.vn sẽ đối soát các đơn hàng gửi qua hãng vận chuyển để gửi tiền cho doanh nghiệp.

II. Nghiệp vụ tạo, xử lý đơn hàng:

1- Khách hàng đặt đơn hàng

- Đặt hàng trên website: khách đặt hàng và điền thông tin ở trang thanh toán trên các website mà Nhanh.vn cung cấp, các trang kết nối api với Nhanh.vn, các đơn đặt trên Vật giá/Lazada -> đơn hàng sẽ chuyển về Danh sách đơn hàng.

- Khách gọi điện thoại đến doanh nghiệp, đặt hàng trên trang fanpage Facebook của doanh nghiệp...

+ Doanh nghiệp vào tạo đơn hàng trong hệ thống, điền đấy đủ các thông tin khách hàng, báo cho khách về phí vận chuyển (nếu có)
+ Doanh nghiệp import đơn hàng để tạo nhiều đơn hàng cùng lúc lên hệ thống.

- Trường hợp không có doanh nghiệp trên Nhanh.vn, người dùng vẫn có thể đăng nhập để tạo đơn hàng lẻ miễn phí mà Nhanh.vn cung cấp.

2- Chăm sóc, xác nhận lại đơn hàng

Doanh nghiệp gọi điện lại cho khách để xác nhận lại đơn hàng -> Đơn hàng sẽ chuyển sang các trạng thái: Đang xác nhận, Đã xác nhận.

3- In và Đóng gói sản phẩm

4- Tạo biên bản bàn giao

Tập hợp các đơn hàng cùng 1 hãng vận chuyển -> tạo biên bản bàn giao, thêm các đơn hàng vào biên bản bàn giao -> Click gửi sang hãng vận chuyển -> In biên bản bàn giao giao cho hãng vận chuyển đến lấy hàng.

5- Gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển

- Khi kích gửi sang hãng vận chuyển thì trạng thái tự động chuyển sang là Chờ đi nhận -> Hãng khi nào nhận được hàng sẽ chuyển trạng thái sang Đang chuyển để ghi nhận là đang chuyển hàng cho khách.
- Doanh nghiệp tự vận chuyển hàng sang cho khách hàng -> doanh nghiệp đổi trạng thái sang hãng vận chuyển.

6- Hãng vận chuyển thay đổi trạng thái -> Cập nhật lịch trình về Nhanh.vn: 

7- Nhận lại hàng Đang chuyển hoàn và chuyển trạng thái đơn hàng về Đã chuyển hoàn.

8- Chuyển trạng thái Thành công:

- Do hãng vận chuyển đổi khi đơn hàng gửi sang hãng vận chuyển, hàng được chuyển hành công.

- Doanh nghiệp tự đổi trạng thái đơn hàng khi đã chuyển hàng thành công cho khách.

9- Đối soát đơn hàng:

Chỉ đối soát các đơn hàng gửi cho hãng vận chuyển, thao tác này thì Nhanh.vn sẽ thực hiện -> sau khi đã đối soát xong sẽ chuyển tiền hàng về cho doanh nghiệp, cá nhân qua các tài khoản đã đăng ký trên Nhanh.vn.

10- Tạo phiếu thu ghi nhận tiền thanh toán:

Với doanh nghiệp dùng kế toán thì sẽ tự tạo phiếu thu bằng tay để ghi nhận tiền hàng nhận được do doanh nghiệp thu hoặc do nhanh.vn gửi cho doanh nghiệp. Gắn ID chứng từ theo phiếu XNK [G] được tạo ra khi đơn hàng thành công, để lấy được ID chứng từ này: cách 1 lọc ID đơn hàng ở danh sách phiếu XNK; cách 2 vào trang chi tiết đơn hàng -> kích vào ngày nhận, sẽ trỏ đến phiếu XNK [G] đã tạo

Lưu ý: Quy trình xử lý đơn hàng hiện tại trên nhanh là:

1. Doanh nghiệp tạo đơn.
2. Gửi đơn sang hãng vận chuyển.
3. Khi hãng vận chuyển thay đổi trạng thái -> Cập nhật lịch trình về Nhanh.
4. Khi đơn hàng giao Thành công hoặc Chuyển hoàn về, hãng vận chuyển đối soát với Nhanh.
Nhanh sẽ check các thông tin về khối lượng | tiền cần thu | giá cước (xem có phí vượt cân, có đúng với giá cước theo hợp đồng không) => Khớp các giá trị trên sẽ chốt đối soát với hãng vận chuyển, sau đó Nhanh sẽ chuyển lại tiền này cho doanh nghiệp.
Khi sử dụng vận chuyển trên Nhanh thì các bước 2,3,4 trên là do Nhanh làm, còn với doanh nghiệp Tự vận chuyển thì sẽ tự làm các bước đổi trạng thái, đối soát, chốt tiền.

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, xin quý khách vui lòng:

- Click vào Hỗ trợ trực tuyến để xem bài hướng dẫn trên màn hình mà doanh nghiệp đang thao tác

- Click vào Hướng dẫn sử dụng để chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ online của Nhanh.vn

- Tham khảo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhanh.vn Tại đây.

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App