Giới thiệu Module Bán hàng

Bán hàng là module dùng để quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

A. Các khái niệm bán hàng:

 • Cửa hàng/Kho: nơi xuất bán các sản phẩm cho khách hàng.
 • Sản phẩm: sản phẩm mà khách hàng cần mua.
 • IMEI: mã IMEI của các sản phẩm IMEI, khi mua sản phẩm IMEI thì bắt buộc phải điền mã IMEI và IMEI đấy đang gắn kho,  trạng thái mới.
 • Đơn giá:bán lẻ thì sẽ lấy theo giá bán của sản phẩm; ở bán buôn sẽ lấy giá bán buôn nếu sản phẩm có giá bán buôn, lấy giá bán nếu sản phẩm không điền giá bán buôn.
 • Số lượng: số lượng sản phẩm mà khách hàng sẽ mua, với sản phẩm IMEI thì cột số lượng này mặc định là không được sửa và có số lượng luôn là 1.
 • Thành tiền: giá trị thành tiền được tính = Đơn giá * số lượng + VAT theo sản phẩm (nếu có).
 • Chiết khấu: gồm chiết khấu theo từng sản phẩm, chiết khấu theo đơn hàng được tính theo %, tiền mặt. Giá trị chiết khấu này có thể được điền bằng tay hoặc nhảy theo chương trinh khuyến mãi, ưu tiên chiết khấu theo đơn hàng hơn chiết khấu theo sản phẩm.
 • Tổng phải trả: Số tiền cần phải trả của khách hàng.
 • VAT: giá trị VAT tính cho cả hóa đơn theo %, tiền mặt.
 • Số hóa đơn VAT: ID phiếu VAT (nếu có)
 • Ngày xuất hóa đơn VAT: ngày xuất phiếu VAT (nếu có).
 • Mã coupon: mã coupon/voucher giảm giá cho đơn hàng; nếu như có chương trình khuyến mãi và mã coupon thì giá trị chiết khấu sẽ được cộng gộp. Tạo mã coupon.
 • Tiêu điểm tích lũy: số điểm mà khách hàng sử dụng để trả tiền cho hóa đơn. Doanh nghiệp có thể cài đặt số điểm này được quy ra bao nhiêu tiền dựa theo tỷ lệ quy đổi - mặc định quy đổi 1000:1 điểm, khách hàng đạt được bao nhiêu điểm mới được dùng, tự động sử dụng điểm khi đạt bao nhiêu điểm
 • Nhân viên thu ngân: nhân viên tạo hóa đơn, hệ thống sẽ tự động lấy theo tài khoản đang thao tác tạo hóa đơn. 
 • Nhân viên bán hàng: chỉ doanh nghiệp nào có chế độ tư vấn cho khách trước khi lập hóa đơn mới cần nhân viên bán hàng ví dụ: bán điện máy. Trường hợp có Cài đặt "NVBH là thu ngân" -  tính năng này sẽ tự động lưu thu ngân thành Nhân viên bán hàng khi không điền nhân viên bán hàng.
 • Nhân viên kĩ thuật: chỉ doanh nghiệp nào có chế độ gắn nhân viên kỹ thuật phụ trách sửa chữa sản phẩm luôn khi tạo đơn thì mới cần điền nhân viên kĩ thuật.
 • Tiền mặt: ghi nhận thanh toán bằng tiền mặt của khách hàng với doanh nghiệp có sử dụng kế toán, bắt buộc chọn tài khoản kế toán.
 • Tiền khách đưa: ghi nhận thanh toán tiền mặt của khách hàng nhưng chỉ hiện với doanh nghiệp không dùng kế toán, tiền này cũng ko bắt chọn tài khoản loại tiền mặt.
 • Tiền chuyển khoản: ghi nhận thanh toán bằng chuyển khoản của khách hàng, với doanh nghiệp dùng kế toán thì cần chọn tài khoản kế toán loại ngân hàng.
 • Tiền quẹt thẻ: ghi nhận thanh toán bằng quẹt thẻ của khách hàng, với doanh nghiệp dùng kế toán thì cần chọn tài khoản kế toán loại ngân hàng.
 • Mã quẹt thẻ: ghi nhận mã quẹt thẻ của khách hàng.
 • Tiền trả góp: ghi nhận thanh toán bằng trả góp của khách hàng, chỉ hiện với doanh nghiệp dùng kế toán, loại thanh toán này cần chọn tài khoản kế toán loại trả góp và điền mã trả góp.
 • Ngày hẹn thanh toán: ngày hẹn thanh toán khi chưa điền đủ tiền thanh toán đơn hàng, nếu không điền hệ thống sẽ mặc định nợ 7 ngày, với doanh nghiệp dùng kế toán sẽ ghi nhận vào danh sách nợ
 • Mã thẻ khách hàng: hỗ trợ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp bằng mã thẻ khách hàng. Tạo mã thẻ khách hàng
 • Tên khách hàng, Điện thoại, Email, Địa chỉ, Quận huyện thành phố, Ngày sinh, Giới tính, Facebook, Công ty, Mã số thuế: các thông tin của khách hàng cung cấp doanh nghiệp (nếu có), để lưu được khách hàng thì bắt buộc phải có số điện thoại
 • Phí trả hàng: phí tính cho khách hàng khi khách hàng trả lại (nếu có). Lưu ý:
  • Trả hóa đơn bán lẻ hệ thống sẽ tự động trừ điểm tích lũy với hóa đơn bán lẻ đã được tặng.
  • Trả đơn hàng đang không trừ được điểm tích lũy đã tặng.
  • Nếu doanh nghiệp cài đặt "Chuyển điểm tích lũy thành phí trả hàng" thì hệ thống sẽ tự động quy đổi điểm mà khách hàng thiếu để trả lại thành phí trả hàng.
  • Hệ thống không tự động hạch toán số tiền thừa mà khách hàng đưa cho doanh nghiệp, nên doanh nghiệp cần điền đúng số tiền khách cần thành toán hoặc tạo phiếu chi bằng tay để hạch toán tiền thừa trả lại cho khách hàng.

 

B. Quy trình bán hàng:

I. Quy trình Bán lẻ/Bán buôn:

1- Khách lấy sản phẩm muốn mua ra quầy thanh toán/thu ngân

2- Nhân viên thu ngân vào giao diện tạo đơn bán lẻ.

3- Chọn doanh nghiệp, cửa hàng (tài khoản người dùng quản lý nhiều doanh nghiệp, cửa hàng).

4- Đọc sản phẩm bằng máy tít mã vạch, điền tay tên/mã/mã vạch sản phẩm, điền mà IMEI.

5- Điền chiết khấu bằng tay hoặc điền mã coupon (nếu có)/Tự động chạy chiết khấu các sản phẩm/đơn hàng theo Chương trình khuyến mãi tự động

6- Điền thông tin khách hàng hoặc tìm khách hàng có sẵn trên hệ thống bằng tên khách hàng/số điện thoại.

Lưu ý: để lưu được khách hàng bắt buộc cần điền số điện thoại vì hệ thống quản lý khách hàng theo số điện thoại. Có thể bắt buộc điền hoặc không bắt buộc điền khách hàng tùy vào cài đặt của doanh nghiệp: Cài đặt -> XNK -> Bán hàng -> tích "Yêu cầu nhập thông tin khách hàng". Trường hợp doanh nghiệp có dùng kế toán thì nên điền thông tin khách hàng.

7- Điền nhân viên bán hàng: nhân viên phải có trên hệ thống, để tìm nhân viên có thể tìm theo tài khoản/tên/emai nhân viên.

Lưu ý: Có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc điền nhân viên bán hàng tùy vào cài đặt của doanh nghiệp: Cài đặt -> XNK -> Bán hàng -> tích "Yêu cầu nhập nhân viên bán hàng".

8- Điền nhân viên kĩ thuật: (nếu có) nhân viên phải có trên hệ thống, để tìm nhân viên có thể tìm theo tài khoản/tên/emai nhân viên.

9- Điển số điểm sử dụng:

Lưu ý: số điểm được quy đổi thành bao nhiêu tiền và quy định được sử dụng điểm phụ thuộc vào phần Cài đặt của doanh nghiệp: Cài đặt -> XNK -> Bán hàng -> điền "Tỷ lệ điểm tích lũy", "Giới hạn điểm tích lũy tối thiểu", "Giới hạn điểm tích lũy tối đa", "Tự động tiêu điểm tích lũy khi đạt".

10- Điền các khoản tiền thanh toán: 

- Doanh nghiệp dùng kế toán có các loại: Tiền mặt - chọn tài khoản tiền mặt, Tiền chuyển khoản - chọn tài khoản ngân hàng, Tiền quẹt thẻ - chọn tài khoản ngân hàng, điền mã giao dịch, Tiền trả góp - chọn tài khoản trả góp, mã hợp đồng trả góp. Chọn ngày hẹn thanh toán nếu như khách hàng nợ, mặc định là sẽ chọn sau 7 ngày.

- Doanh nghiệp không dùng kế toán có các loại: Tiền khách đưa, Tiền chuyển khoản, Tiền quẹt thẻ - điền mã giao dịch.

11- Kích Lưu hoặc Lưu và In.


II. Quy trình Trả hàng:

1- Khách hàng mang hóa đơn và sản phẩm muốn trả.

2- Thu ngân tiếp nhận hóa đơn mà khách đưa, kiểm tra thời gian tạo hóa đơn xem còn trong thời gian trả hàng hay không -> Tìm hóa đơn theo ID hóa đơn bán lẻ/ bán buôn.

3- Vào trang chi tiết hóa đơn, kích vào icon trả hàng.

4- Trong trang trả hàng: chọn các sản phẩm mà khách trả, điền tiền trả lại khách, chọn tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp có dùng kế toán.

Lưu ý: kiểm tra khách đã thanh toán tiền chưa, số điểm sử dụng, sử dụng cài đặt "Chuyển điểm tích lũy thành phí trả hàng", quà tặng kèm, bảo hành mở rộng.

- Với IMEI đích danh, khi trả hàng theo hóa đơn thì giá nhập và giá vốn vẫn giữ nguyên với giá nhập ban đầu.

 

III. Quy trình Trả hàng không cần hóa đơn:

Quy trình này thường dùng với một khách hàng mới muốn bán sản phẩm cho doanh nghiệp hay trường hợp là khách hàng lớn của doanh nghiệp nhưng lại trả hàng ở nhiều hóa đơn khách nhau cũng sẽ dùng trả hàng không cần hóa đơn để tạo đơn trả.

1- Khách mang sản phẩm đến trả.

2- Thu ngân tiếp nhận hàng, kiểm tra sản phẩm, xem sản phẩm có trên hệ thống chưa, định giá sản phẩm. 

3- Lập phiếu trả hàng không cần hóa đơn, điền tiền chiết khấu (nếu có của khách hàng mua buôn của doanh nghiệp, các sản phẩm này ở các hóa đơn cũ là có chiết khấu); điền tiền trả khách, chọn tài khoản thanh toán với doanh nghiệp dùng kế toán.

Lưu ý:

- Trả sản phẩm IMEI mà IMEI đấy không tồn tại trên hệ thống sẽ hiện dòng thông báo xác nhận đúng IMEI nhập không: hiện 2 nút "Đúng", "Nhập lại" -> chọn nút "Đúng" hệ thống sẽ sinh IMEI mới trên hệ thống.

- Trả sản phẩm IMEI mà IMEI lại gắn cho sản phẩm khác -> khi lưu hệ thống sẽ báo lỗi, không lưu được.

- Với IMEI đích danh, khi dùng tính năng này giá nhập IMEI = giá vốn = giá nhập trả vào vì thao tác trả hàng không cần hóa đơn đang coi như nhập hàng mới từ khách hàng.

 

IV. Nhập máy cũ (IMEI):

Thường sử dụng khi có khách hàng muốn bán IMEI cũ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn tạo phiếu nhập NCC nhưng lại ghi thông tin dưới dạng khách hàng.

1- Khách hàng mang sản phẩm IMEI đến.

2- Nhân viên tiếp nhận máy, kiểm tra định giá cho sản phẩm IMEI.

3- Tạo phiếu nhập máy cũ: chọn cửa hàng, điền IMEI sẽ mua, sản phẩm gắn với IMEI, giá mua sản phẩm IMEI, giá bán sản phẩm IMEI (nếu có), thông tin khách hàng, tiền trả khách hàng (chọn tài khoản kế toán nếu có).

Lưu ý: sau khi lưu phiếu sẽ tạo là phiếu nhà cung cấp nhưng hạch toán kế toán sẽ theo tên khách hàng (với doanh nghiệp dùng kế toán).

 

C. Trang hướng dẫn:

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App