Giới thiệu Module Sản phẩm

Để thực hiện được nghiệp vụ bán hàng thì doanh nghiệp đầu tiên phải có sản phẩm. Module sản phẩm là nơi giúp doanh nghiệp tạo, nhập thông tin các sản phẩm, kiểm tra được số tồn của của sản phẩm ở các kho.

 

I. Các khái niệm trong Module Sản phẩm:
 

- Các khái niệm về sản phẩm:
 

Tên gọiMô tả

Sản phẩm

Quản lý sản phẩm qua tên, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm. Các trang module để tìm sản phẩm sẽ dựa theo 1 trong 3 thông tin này, hệ thống cũng hỗ trợ đọc mã vạch bằng máy tít. Trong đó mã vạch sản phẩm do hệ thống tự động sinh hoặc tự doanh nghiệp điền.

Sản phẩm IMEI

Loại sản phẩm có mã imei, chủ yếu là các sản phẩm công nghệ: điện thoaiij, máy tính bảng ...

Sản phẩm dịch vụ

Loại sản phẩm dịch vụ, sản phẩm này sẽ không hiện số tồn ở danh sách sản phẩm, được phép xuất âm; sản phẩm dịch vụ sẽ không kiểm kho được.

Sản phẩm cân đo

Loại sản phẩm bán tính theo cân nặng, thường dùng với các sản phẩm hoa quả, rau xanh ...

Gói sản phẩm

Loại sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm. Ví dụ: sản phẩm "gói quà tặng" bao gồm các sản phẩm: 1 dầu gội, 1 sữa tắm, 1 dầu xả. Để tạo được sản phẩm loại gói sản phẩm ta vào Tạo gói sản phẩm; để tách sản phẩm ra gỏi gói vào trang Bung gói sản phẩm.

Danh mục sản phẩm

Danh mục này sẽ được sử dụng để hiển thị trên website; doanh nghiệp có thể tạo hoặc không nhưng tạo danh mục sẽ dễ dàng quản lý sản phẩm hơn, đồng thời hiển thị thêm các thuộc tính cho sản phẩm, nhất là sản phẩm thời trang, công nghệ.

Danh mục nội bộ

Một loại danh mục khác, dùng cho doanh nghiệp quản lý theo một danh mục riêng, khác với danh mục sản phẩm.

Thông tin kích thước

Chiều dài (cm), Chiều rộng (cm), Chiều cao (cm), Khối lượng cả vỏ hộp (gram) - các doanh nghiệp sử dụng đơn hàng vận chuyển có gửi sang hãng vận chuyển thì nên điền các thông tin này.

Sản phẩm cha con

Thường áp dụng với các sản phẩm thời trạng, có phân size, màu. Ví dụ: sản phẩm cha sẽ tên là Áo thun -> các sản phẩm con sẽ là Áo thun Đen - L, Áo thun Đen - M, Áo thun Trắng - L, Áo thun Trắng - XL.

Nhân viên, Người tạo

Người tạo sản phẩm này trên hệ thống.

 

- Các khái niệm về giá sản phẩm:
 


Tên gọi
 


Mô tả
 


Giá nhập, giá bán, giá bán buôn


Các loại giá của sản phẩm, khi nhập NCC hệ thống sẽ chủ động lấy theo giá nhập, bán lẻ sẽ lấy giá bán, bán buôn sẽ lấy giá buôn, không có giá bán buôn thì sẽ lấy theo giá bán lẻ.

Giá vốn


Hệ thống hỗ trợ 2 kiểu tính giá vốn:

  • Giá vốn trung bình: Tính theo công thức ((tồn hiện tại * giá vốn hiện tại) + (số lượng nhập * giá nhập)) / (tồn hiện tại + số lượng nhập);
  • Giá vốn đích danh: Trường hợp sản phẩm IMEI đích danh thì sẽ lấy theo giá vốn bằng giá nhập nhà cung cấp của IMEI đó.

Giá chi nhánh


Giá sản phẩm nhảy theo chi nhánh, doanh nghiệp nếu như quản lý theo các chi nhánh và mỗi chi nhánh có 1 giá khác nhau sẽ dùng tính năng này.


VAT


VAT theo từng sản phẩm, khi điền giá bán của sản phẩm sẽ cộng thêm giá trị VAT này.

 

- Các khái niệm liên quan đến sản phẩm khi hiển thị trên website:
 


Tên gọi


Mô tả


MetaKeywords, MetaDescription, MetaTitle, Tag


Các thông tin SEO của sản phẩm trên website.


Trang chủ, Sản phẩm mới, Sản phẩm hot


Trang ưu tiên sẽ hiển thị sản phẩm trên website (tùy vào từng template).


Thứ tự trên site


Thứ tự hiển thị sản phẩm trên các trang trong website - tùy theo yêu cầu làm của từng doanh nghiệp thì mới chạy được.


Giá trị khuyến mãi, Mô tả khuyến mãi


Hiển thị thông tin khuyến mãi của sản phẩm, cái này chỉ hiển thị trên website và tùy vào từng template.


Thông tin bảo hành


Hiển thị thông tin bảo hành của sản phẩm, cái này chỉ hiển thị trên website và tùy vào từng template.


Bài viết, Mô tả


Các thông tin mô tả ngắn, giới thiệu về sản phẩm.

 

- Các khái niệm về tồn kho của sản phẩm:
 


Tên gọi


Mô tả

Tồn


Số tồn của sản phẩm trên hệ thống. Khi lọc theo cửa hàng thì sẽ có 2 trường là Tồn: số tồn của sản phẩm tại kho; Tổng tồn: số tồn của cả doanh nghiệp. Khi tồn sản phẩm <= 0 thì sản phẩm có thể hiện thị hoặc đặt hàng được trên website tùy theo người dùng cài đặt và thiết kế website.


Lỗi


Trạng thái biểu diễn số sản phẩm đang lỗi khi doanh nghiệp sử dụng tính năng nhập hàng lỗi.

Đang giao hàng


Hiển thị số lượng của sản phẩm đang có trong các đơn hàng ở trạng thái: chờ đi nhận, đang đi nhận, đã nhận hàng, đang chuyển, thất bại, đang chuyển hoàn.


Đang chuyển kho


Hiển thị số lượng của sản phẩm đang trong quá trình chuyển kho, mới chỉ duyệt nhưng chưa được xác nhận.

Tạm giữ


Hiển thị số các sản phẩm đang có trong các đơn hàng ở trạng thái: mới, đang xác nhận, đã xác nhận, đang đóng gói sản phẩm.


Có thể bán


Là giá trị doanh nghiệp có thể bán sản phẩm, số Có thể bán = Tồn - Lỗi - đang giao hàng - tạm giữ.

Chờ nhập hàng


Chỉ có trong tab Tồn kho trang chi tiết sản phẩm, ghi nhận số lượng của sản phẩm trong phiếu yêu cầu XNK nhập Nhà cung cấp.

 

- Các khái niệm về trạng thái bán của sản phẩm:
 


Tên gọi


Mô tả


Mới


Sản phẩm bán được trên các giao diện Bán lẻBán buônĐơn hàng, nhưng vẫn sẽ không hiện được trên website.


Đang bán


Sản phẩm bán được trên các giao diện Bán lẻBán buônĐơn hàng, và hiển thị trên website.


Ngừng bán


Sản phẩm không thêm được ở các giao diện Bán lẻBán buônĐơn hàng; cũng không hiển thị được sản phẩm trên website.

 

- Các khái niệm về trạng thái nhập của sản phẩm:
 


Tên gọi


Mô tả


Được nhập


Sản phẩm sẽ thực hiện được việc nhập tồn vào kho hay thêm được sản phẩm vào phiếu nhập NCC; mặc định các sản phẩm đều là trạng thái này khi mới tạo.


Ngừng nhập


Sản phẩm sẽ không thế nhập được tồn vào kho hay thêm được được sản phẩm vào phiếu nhập NCC.

 

II. Quy trình trong Module Sản phẩm:
 

1. Thêm Danh mục:
 

- Chuẩn bị các các danh mục mà doanh nghiệp muốn thêm: tên và mã danh mục.

Thêm danh mục bằng tay hoặc Import danh mục theo mẫu có sẵn - Nhân viên support sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thao tác.

- Với các doanh nghiệp bán sản phẩm thời trang, hàng công nghệ ... có sử dụng các thuộc tính thì báo với bên Nhanh.vn để gắn danh mục gốc cho các danh mục của doanh nghiệp.

 

2. Thêm sản phẩm:

- Chuẩn bị dữ liệu các sản phẩm mà doanh nghiệp cần thêm lên hệ thống.

- Thêm sản phẩm lên hệ thống: có 4 cách

+ Thêm sản phẩm theo giao diện đầy đủ: https//:Nhanh.vn/product/item/add

+ Thêm sản phẩm theo giao diện rút gọn: https://Nhanh.vn/product/item/addfast

+ Thêm sản phẩm bằng ảnh:https://Nhanh.vn/product/item/add2

+ Import sản phẩm: https://Nhanh.vn/import/product/excel doanh nghiệp ngành hàng khi import để tải mẫu file import phù hợp với sản phẩm bán: ngành hàng chung, ngành hàng thời trang, ngành hàng nhà bếp. Sau khi tải file về điền các thông tin cho sản phẩm, bắt buộc phải điền tên sản phẩm khi import sản phẩm.

 

3. Sửa sản phẩm:

Sửa cập nhật lại thông tin sản phẩm.

- Sửa sản phẩm bằng tay: kích vào icon sửa ngoài trang danh sách sản phẩm hoặc kích vào button sửa trang chi tiết sản phẩm để dẫn đến trang sửa sản phẩm.

- Import cập nhật thông tin sản phẩm: dùng import để cập nhật thông tin sản phẩm, chỉ có 1 số ý là chỉ có thể sửa bằng tay như bài viết mô tả, các thuộc tính phức tạp của sản phẩm ...

- Sửa giá sản phẩm ở ngày ngoài danh sách sản phẩm khi tài khoản đó được phân thêm quyền "Sửa sản phẩm"

 

4. In mã vạch:

Để dùng được máy tít mã vạch thì người dùng cần In mã vạch để dán lên sản phẩm.

Có 2 cách in mã vạch:

- Sử dụng phần mềm in Mã vạch Bartender, để lấy lấy bản Excel dữ liệu in tem doanh nghiệp ở các trang: Phiếu XNKPhiếu yêu cầu XNK kích vào trường Export In tem để tải file Excel về.

- Sử dụng tính năng in mã vạch sản phẩm mà Nhanh.vn cung cấp.

 

5. Thiết lập giá chi nhánh:

B1- Thêm các Chi nhánh.

B2- Gắn chi nhánh vào các cửa hàng bằng cách: Vào Danh sách kho -> Kích icon Sửa kho, chọn chinh nhánh tương ứng với kho đó -> Lưu là hoàn thành việc gắn chi nhánh vào cho cửa hàng

B3- Thêm giá chi nhanh cho sản phẩm:

- Bằng tay: vào Danh sách sản phẩm -> Kích sửa sản phẩm -> Điền giá bán, giá bán buôn của sản phẩm theo chi nhánh hoặc vào danh sách Giá sản phẩm theo chi nhánh cập nhật các giá chi nhanh của sản phẩm ở đây.

- Import: Vào Import giá chi nhánh tải file import mẫu về, điền giá chi nhánh của sản phẩm theo mẫu -> vào trang import chọn chi nhánh sẽ import lên -> tải file import lên -> nhấn button "Import".

B4- Thực hiện bán sản phẩm bình thường ở các giao diện Bán lẻBán buônĐơn hàng.

 

6. Đổi imei sang sản phẩm khác:

Tính năng này dùng để đổi imei hiện đang gắn cho sản phẩm 1 giờ chuyển sang gắn cho sản phẩm 2 do imei này được người dùng thao tác nhập sai gắn nhầm imei sang sản phẩm.

Vào Đổi imei sang sản phẩm khác -> Chọn kho mà imei đang nằm, điền sản phẩm 1,imei muốn sửa lại -> Điền sản phẩm 2 muốn gắn cho imei và giá nhập của imei.

=> Các phiếu XNK sẽ tạo:

+ 1 phiếu Xuất [N] ghi nhận xuất số tồn kho khỏi sản phẩm 1, phiếu này sẽ không gắn imei gì cả

+ 1 phiếu nhập [N] ghi nhận nhập imei vào cho sản phẩm 2, phiếu này sẽ được gắn imei, cũng sẽ ghi nhận log đổi imei này trong lịch sử của imei.

2 phiếu XNK này không hạch toán kế toán.

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App