Các nghiệp vụ liên quan tới Kế toán

Khi doanh nghiệp sử dụng tính năng Kế toán, toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh liên quan tới các đối tượng: khách hàng, nhà cung cấp, dịch vụ trả góp sẽ được hệ thống tự động thống kê giao dịch và hạch toán tại module Kế toán.

Các nghiệp vụ phát sinh bao gồm:

 • Nhập hàng nhà cung cấp
 • Trả hàng nhà cung cấp 
 • Thêm hóa đơn bán lẻ
 • Trả lại hàng bán lẻ
 • Thêm hóa đơn bán buôn
 • ...

2.1 Nhập hàng từ nhà cung cấp

Link nhập hàng từ nhà cung cấp: https://nhanh.vn/inventory/imex/addsupplier

Hoặc Import XNK: https://nhanh.vn/import/imex/excel

 

 

Khi lập phiếu nhập hàng nhà cung cấp loại nhập [N], hệ thống sẽ lấy tổng giá trị phiếu nhập hàng để cộng nợ phải trả nhà cung cấp đó: 

 

 

Click vào ID giao dịch, hệ thống chuyển qua chi tiết giao dịch như sau:

 

 

 Hệ thống tự động hạch toán: Nợ 1561 | Có 331, có đối tượng chính là nhà cung cấp của phiếu nhập hàng đó:

 

 

Để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, lập phiếu chi tại: https://nhanh.vn/accounting/transaction/addcash (Xem thêm tại phần Thêm phiếu thu chi)

 

 

  

        + Tài khoản tiền mặt: Chọn tài khoản sẽ chi tiền (Số lượng trong tài khoản sẽ tự động giảm tương ứng sau phiếu chi này)
        + Số tiền: có thể là toàn bộ giá trị phiếu nhập, hoặc 01 phần giá trị phiếu nhập.
        + Loại đối tượng: Chọn Nhà cung cấp
        + Đối tượng: Nhập số điện thoại hoặc tên của nhà cung cấp và chọn kết quả từ danh sách gợi ý.
        
Như vậy với 02 hành động như trên: Khi nhập hàng hệ thống sẽ ghi nhận nợ phải trả với nhà cung cấp đó. Nếu chi tiền trả nhà cung cấp, hệ thống sẽ ghi nhận giảm nợ với nhà cung cấp đó, nếu phiếu chi tiền ít hơn giá trị phiếu nhập, thì số tiền còn nợ nhà cung cấp đó bằng tổng giá trị hóa đơn trừ đi số tiền ở phiếu đã chi.

 

2.2 Trả hàng nhà cung cấp

Link trả hàng nhà cung cấp: https://nhanh.vn/inventory/imex/returnsupplier

 

 

Khi Lập phiếu trả hàng nhà cung cấp, hệ thống sẽ lấy tổng giá trị phiếu nhập hàng để giảm công nợ phải trả nhà cung cấp đó:

 

 

 

Chi tiết công nợ của nhà cung cấp được thể hiện tại phần Chi tiết công nợ như sau:

 

 

Cùng với việc giảm trừ công nợ đối với nhà cung cấp, hệ thống tự động ghi nhận toàn bộ giao dịch liên quan tới phiếu xuất trả hàng cho nhà cung cấp. 

Từ giao dịch tổng thể:

 

 

Cho đến giao dịch chi tiết: 

Hệ thống tự động hạch toán một số tiền tương ứng vào tài khoản 331 - Phải trả cho người bán (khi click vào số ID của Danh sách giao dịch đó):

 

 

2.3 Thêm hóa đơn bán lẻ

Tại giao diện Thêm hóa đơn bán hàng:

 

 

 

Nếu doanh nghiệp cài đặt sử dụng module kế toán mới, sau khi lưu hóa đơn bán hàng, màn hình thanh toán mới được hiển thị thay cho màn hình thanh toán bình thường:

 

 

Khách hàng có thể kết hợp nhiều hình thức thanh toán cùng 1 lúc như: Vừa thanh toán tiền mặt, vừa thanh toán quẹt thẻ máy POS, đã chuyển khoản ngân hàng từ trước, hoặc thanh toán trả góp. Như vậy ở màn hình thanh toán này, thu ngân chọn các tài khoản và điền số tiền tương ứng với từng loại hình thanh toán cụ thể.

Trong đó:

 • Chọn tài khoản ngân hàng và điền số tiền khách đã thanh toán từ trước: Hệ thống sẽ tự động lập 1 phiếu báo có (Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng).
 • Chọn máy POS quẹt thẻ của ngân hàng, điền mã giao dịch và số tiền quẹt thẻ tương ứng: Hệ thống sẽ tự động lập 1 phiếu báo có (Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng)
 • Chọn tài khoản tiền mặt của cửa hàng và điền số tiền khách thanh toán tiền mặt: Hệ thống sẽ tự động lập 1 phiếu thu tăng tiền mặt của cửa hàng.
 • Chọn dịch vụ trả góp và số tiền trả góp tương ứng: Hệ thống sẽ tự động ghi Nợ cho dịch vụ trả góp. Khi doanh nghiệp nhận được tiền của dịch vụ trả góp, lập một phiếu thu hoặc báo nợ (chú ý chọn đối tượng là dịch vụ trả góp và gõ mã (Mã hợp đồng) của dịch vụ trả góp) để hệ thống trừ khoản công nợ tương ứng với dịch vụ trả góp đó.

 

- Nếu khách hàng chưa thanh toán, thu ngân không điền gì cả, bấm "Lưu" để kết thúc hóa đơn và quay về Danh sách hóa đơn bán lẻ (hoặc Thêm hóa đơn bán lẻ mới):

 

 

 

- Nếu khách hàng chưa thanh toán hoặc tổng tiền thanh toán nhỏ hơn giá trị hóa đơn, hệ thống sẽ tự động ghi nhận nợ phải thu của khách hàng này.

Các giao dịch và hạch toán được hệ thống ghi nhận tự động từ hóa đơn bán lẻ bao gồm:

 • Phiếu xuất: Tổng giá trị đơn hàng sau chiết khấu/ khuyến mại.
 • Phiếu thu: Hệ thống tự động tạo 01 phiếu thu tiền mặt tương ứng với số tiền khách hàng thanh toán bằng Tiền mặt cho doanh nghiệp.
 • Báo có (Nộp tiền): Hệ thống tự động tạo 01 phiếu báo có (nộp tiền) vào tài khoản gửi ngân hàng thông qua hình thức Chuyển khoản trực tiếp.
 • Báo có (Nộp tiền): Hệ thống tự động tạo 01 phiếu báo có (nộp tiền) vào tài khoản gửi ngân hàng thông qua hình thức Quẹt thẻ.

 

 

 

Đồng thời ghi nhận công nợ cho khách hàng: 

 

 

Để xem công nợ chi tiết gắn vời từng hóa đơn mua hàng, click vào Mã đối tượng [Cột 2], hoặc Khách hàng [Cột 3].

 

Khi khách hàng thanh toán thêm số công nợ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lập 01 Phiếu thu tiền mặt (https://nhanh.vn/accounting/transaction/addcash)  hoặc 01 Phiếu nộp tiền vào tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã chuyển khoản vào đó (https://nhanh.vn/accounting/transaction/addbank):

 

 

 

Sau khi Lưu phiếu thu tiền công nợ, hệ thống tự động giảm trừ số công nợ của khách hàng tương ứng với số tiền được thu tại phiếu thu:

 

 

 

2.4 Khách trả lại hàng (bán lẻ và bán buôn)


Tại màn hình trả hàng, nếu thu ngân điền số tiền trả khách (mặc định số tiền này hệ thống tự động điền sẵn, nhưng thu ngân có thể sửa lại), và chọn tài khoản nào trả lại tiền cho khách (hệ thống mặc định tài khoản trả lại tiền là tài khoản đã chọn để thanh toán hóa đơn bán hàng trước đó): 

 

 

Hệ thống tự động tạp ra 01 phiếu nhập (phiếu nhập kho sản phẩm được trả lại) có giá trị tương ứng với toàn bộ giá trị hóa đơn trả lại:

 

 

Đồng thời hệ thống tự động hạch toán và ghi nhận doanh nghiệp nợ khách hàng (Tổng phải trả) một khoản tương ứng với tổng giá trị hóa đơn trả hàng:

 

 

Nếu khách trả lại hàng và thu ngân trả lại tiền ngay khi lập hóa đơn trả hàng, công nợ với khách hàng của hóa đơn đó tự động bù trừ hết cho nhau.
Nếu thu ngân không trả lại tiền cho khách (hoặc số tiền trả lại ít hơn giá trị hóa đơn trả lại), hệ thống sẽ ghi nhận số tiền doanh nghiệp còn nợ khách (công nợ phải trả).

 

2.5 Thêm hóa đơn bán buôn

Khi hóa đơn bán buôn được lập, hệ thống ghi nhận hóa đơn bán buôn:

 

 

 

Đồng thời, ghi nhận giao dịch xuất bán buôn tại Danh sách giao dịch kế toán:

Gồm 01 phiếu xuất dựa trên tổng giá trị hóa đơn và 01 phiếu thu dựa trên số tiền mặt mà khách hàng đã thanh toán.

 

 

 

 

Click vào Công nợ khách hàng, hệ thống hiển thị ra chi tiết công nợ của khách hàng đó:

 

 

 

Nếu khách hàng thanh toán công nợ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp click vào biểu tượng  để thêm phiếu thu công nợ từ chính khách hàng đó. 

Hoặc truy cập link: https://nhanh.vn/accounting/transaction/addcash để tạo phiếu thu.

 

 

 

 

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, xin quý khách vui lòng:

- Click vào Hỗ trợ trực tuyến để xem bài hướng dẫn trên màn hình mà doanh nghiệp đang thao tác

- Click vào Hướng dẫn sử dụng để chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ online của Nhanh.vn

- Tham khảo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhanh.vn Tại đây.

Cảm ơn quý khách!

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App