Cài đặt hãng vận chuyển

Cài đặt hãng vận chuyển là module cho phép doanh nghiệp lựa chọn, sắp xếp độ ưu tiên các hãng vận chuyển và cài đặt phí thu tiền hộ theo từng hãng vận chuyển đồng thời với địa chỉ nhận hàng.

Để làm việc tại module này, doanh nghiệp truy cập lần lượt vào Cài đặt/ Cài đặt vận chuyển/ Cài đặt hãng vận chuyển hoặc truy cập tại đây.

 

Giao diện làm việc của module này như sau:
 

 

Trong đó:

 • Tên chương trình: Nhập tên của chương trình cài đặt hãng vận chuyển mà doanh nghiệp muốn cài đặt. Ví dụ: Cài đặt hãng vận chuyển, Hãng vận chuyển áp dụng,...

 • Độ ưu tiên: Hệ thống cho phép doanh nghiệp tùy chọn độ ưu tiên cho từng chương trình, độ ưu tiên cao nhất là Số 1, thấp nhất là Số 5 (độ ưu tiên giảm dần từ 1->5). Hệ thống không giới hạn số lượng chương trình cài đặt hãng vận chuyển, tuy nhiên doanh nghiệp không nên cài đặt quá nhiều chương trình hãng vận chuyển cùng một thời điểm, tránh gây ra sự chồng chéo và xung đột giữa các chương trình.

Ví dụ: Có 03 chương trình cài đặt hãng vận chuyển: A (độ ưu tiên 1), B (độ ưu tiên 2) và C (độ ưu tiên 3). Khi 01 đơn hàng được đặt, hệ thống sẽ tự động tính phí và đưa ra các hãng vận chuyển đã lựa chọn theo chương trình A trước tiên, nếu A không thỏa mãn điều kiện đơn hàng, hệ thống tự động chuyển qua chương trình B hoặc C nếu thỏa mãn.

 • Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc: Nhập khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình cài đặt hãng vận chuyển.

 • Phí COD: Cho phép doanh nghiệp cài đặt miễn phí hoặc cố định phí thu tiền hộ theo từng hãng vận chuyển (doanh nghiệp chia sẻ phí thu tiền hộ với khách hàng).

Mặc định hệ thống lấy: Phí thu của khách = Phí vận chuyển + Phí thu tiền hộ

Nếu doanh nghiệp cài đặt miễn phí phí thu tiền hộ, hệ thống sẽ lấy Phí thu của khách = Phí vận chuyển. 

- Để cài đặt miễn phí phí thu tiền hộ, điền 0 vào trường COD.

- Để cài đặt phí thu hộ cố định chung cho toàn bộ hãng vận chuyển, điền số tiền thu hộ cố định > 0 muốn cài đặt.

- Để trống trường COD nếu doanh nghiệp muốn lấy phí thu hộ theo bảng giá của hãng vận chuyển.

 • Trạng thái: Lựa chọn trạng thái Hoạt động hay Không hoạt động tại thời điểm cài đặt.

 • Độ ưu tiên các hãng vận chuyển: Cho phép doanh nghiệp giới hạn lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên các hãng vận chuyển muốn hợp tác.

Ví dụ: Doanh nghiệp chỉ muốn sử dụng dịch vụ của hãng vận chuyển Viettel Post, doanh nghiệp có thể cài đặt để khi thao tác với đơn hàng, các bước chọn phí vận chuyển sẽ hiện duy nhất bảng giá của Viettel Post.

(*) Lưu ý: Đối với các website (đang sử dụng dịch vụ thiết kế web của Nhanh.vn): Có thể chọn nhiều hơn 01 hãng vận chuyển và cài đặt mức độ ưu tiên lấy phí theo hãng nào trước.

Ví dụ: Doanh nghiệp cài đặt chọn 02 hãng vận chuyển theo thứ tự ưu tiên là Viettel Post và Viet Nam Post:

- Khi khách đặt mua trên website, nếu Viettel Post có hỗ trợ địa chỉ nhận hàng, hệ thống sẽ lấy mức phí của Viettel Post.

- Nếu Viettel Post không hỗ trợ, hệ thống sẽ lấy bảng giá của Viet Nam Post để hiển thị mức phí cho khách hàng.

- Nếu cả 02 hãng không hỗ trợ, hệ thống sẽ báo lỗi: Không hỗ trợ giao hàng tới địa chỉ này.

 • Chi tiết các thành phố: Cho phép doanh nghiệp cài đặt mức phí thu tiền hộ theo chi tiết từng thành phố/ tỉnh thành. 

 

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT HÃNG VẬN CHUYỂN

Bước 1: Nhập liệu thông tin

Nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc đánh dấu (*) và các trường khác nếu cần. 

Để lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các hãng vận chuyển, doanh nghiệp click vào trường:     lựa chọn hãng vận chuyển.

 

Click tiếp vào biểu tượng  để thêm mới hãng vận chuyển: 

 

Giao diện sau khi thêm hãng vận chuyển vào danh sách ưu tiên như sau: 

 

Tương tự, để thêm chi tiết thành phố áp dụng các mức phí thu tiền hộ cụ thể, doanh nghiệp click chọn thành phố muốn áp dụng tại trường

  

 

Click tiếp vào biểu tượng  để thêm mới thành phố vào danh sách muốn áp dụng: 

Doanh nghiệp có thể cài đặt phí thu hộ theo từng hãng vận chuyển khi click vào trường "Hãng vận chuyển" tại từng chi tiết thành phố và nhập phí thu tiền hộ COD.

 

(*) Lưu ý: Hệ thống không giới hạn số lượng tỉnh/thành phố cài đặt cấu hình phí thu tiền hộ.

Sau khi nhập liệu đầy đủ thông tin, giao diện làm việc của module hiển thị như sau:

 

 

Bước 2: Click nút  để lưu lại thiết lập lên hệ thống

Cấu hình hãng vận chuyển sau khi lưu được chuyển qua module Phí vận chuyển.

Để chỉnh sửa cấu hình và toàn bộ thiết lập trong chương trình hãng vận chuyển đã cấu hình, doanh nghiệp click vào biểu tượng  , khi đó hệ thống sẽ chuyển về giao diện Cài đặt hãng vận chuyển để cho người dùng chỉnh sửa lại thông tin đã nhập.

Sau khi hoàn thiện nghiệp vụ chỉnh sửa thông tin, doanh nghiệp click nút  để lưu lại toàn bộ thông tin sau chỉnh  sửa lên hệ thống.

 

ÁP DỤNG CÀI ĐẶT HÃNG VẬN CHUYỂN

1. Áp dụng cài đặt cấu hình hãng vận chuyển trên Trang quản trị 

Đối với trường hợp doanh nghiệp thêm đơn hàng trực tiếp tại module Thêm đơn hàng trên Trang quản trị hệ thống.

 

 

Địa chỉ nhận hàng của khách hàng là Hà Nội, thỏa mãn cấu hình địa chỉ vận chuyển chi tiết sau: Dùng dịch vụ vận chuyển của hãng Viettel Post với mức phí thu hộ cố định là 5.000 VNĐ.

Hệ thống sẽ tự động tổ hợp và tính toán, đưa ra các mức phí chính xác như hình minh họa phía trên gồm:

- Tổng giá trị đơn hàng = 720.000 VNĐ

- Phí vận chuyển = 19.800 VNĐ

- Phí thu tiền hộ doanh nghiệp đã cấu hình = 5.000 VNĐ 

- Phí thu của khách = Phí vận chuyển + Phí thu hộ = 19.800 VNĐ + 5.000 VNĐ = 24.800 VNĐ

- Tổng thu người nhận = Tổng giá trị đơn hàng + Phí thu của khách = 700.000 VNĐ + 24.800 VNĐ = 724.800 VNĐ

- Tổng trả người gửi = Tổng thu người nhận - Phí vận chuyển - Phí thu hộ doanh nghiệp đã cấu hình = 724.800 VNĐ - 19.800 VNĐ - 5.000 VNĐ = 700.000 VNĐ

 

2. Áp dụng cài đặt cấu hình hãng vận chuyển trên website

Đối với trường hợp doanh nghiệp thêm đơn hàng trực tiếp tại website bán hàng của doanh nghiệp:

 

 

Hệ thống ưu tiên lựa chọn các thành phố thỏa mãn các điều kiện tương ứng sau:

Nếu đơn hàng thỏa mãn điều kiện áp dụng mức phí thu tiền hộ cố định, hệ thống hiển thị mức Phí vận chuyển = Phí thu tiền hộ + Phí vận chuyển của hãng vận chuyển.

 • Trường hợp 01: 

Với đơn hàng thuộc thành phố Hà Nội, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận chuyển của hãng vận chuyển Giao hàng nhanh với mức phí thu hộ = 0 VNĐ (miễn phí phí thu tiền hộ cho khách hàng).

 

 

Tương ứng với cấu hình hãng vận chuyển đã cài đặt ở trên:

Phí vận chuyển phải thu của khách = Phí vận chuyển của hãng vận chuyển + Phí thu hộ = 20.900 VNĐ + 0 VNĐ = 20.900 VNĐ

 

 

 • Trường hợp 02:

Với đơn hàng thuộc thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận chuyển của hãng vận chuyển Viettel Post với mức phí thu hộ = 15.000 VNĐ.

 

Tương ứng với cấu hình hãng vận chuyển đã cài đặt ở trên:

Phí thu của khách = Phí vận chuyển + Phí thu hộ = 16.300 VNĐ + 15.000 VNĐ = 31.300 VNĐ

 

 

 • Trường hợp 03: 

Với đơn hàng không thuộc cấu hình thành phố chi tiết, hệ thống áp dụng mức phí thu tiền hộ theo mức phí chung đã cài đặt theo mức độ ưu tiên trước đó.

 

Tương ứng với cấu hình hãng vận chuyển đã cài đặt ở trên:

Phí thu của khách = Phí vận chuyển + Phí thu hộ = 14.400 VNĐ + 10.000 VNĐ = 24.400 VNĐ

 

 

Căn cứ vào mức phí thu hộ của hãng vận chuyển và mức phí thu hộ doanh nghiệp đã cấu hình, hệ thống tự động tính toán và đưa ra Tổng thu khách hàng và Tổng trả doanh nghiệp.

 

(*) Lưu ý: 

 • Các doanh nghiệp không cài đặt chọn hãng vận chuyển sẽ vẫn mặc định hiện bảng giá của toàn bộ các hãng vận chuyển mà hệ thống đang hỗ trợ.

 • Tính năng cài đặt hãng vận chuyển không thay thế cho tính năng càiđặt mức phí vận chuyển riêng theo từng khu vực. Mức phí vận chuyển riêng được ưu tiên cao nhất, nếu doanh nghiệp không có mức phí cài đặt riêng hệ thống mới tính toán theo mức phí các hãng vận chuyển.

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App