Nội dung website

Nội dung website là module dùng để cài đặt và thiết lập toàn bộ các nội dung hiển thị trên website của doanh nghiệp.

Để tiến hành thao tác tại module Nội dung website, doanh nghiệp cần được cài đặt tên miền (domain) và được gắn với 01 mẫu giao diện có sẵn (do doanh nghiệp lựa chọn tại kho giao diện của Nhanh.vn).

Để tiến hành làm việc tại module này, người dùng truy cập lần lượt theo Website/ Nội dung website hoặc truy cập tại đây.

Giao diện làm việc của module này như sau:

Trong đó:

 • Tên website trong quá trình thiết lập được gắn có dạng: Tên doanh nghiệp + .store.nhanh.vn: giaydepthinhvuong.store.nhanh.vn
 • Các danh mục cơ bản trong một website:

     

 • Trang chủ: Những nội dung hiển thị trên trang chủ.
 • Trang chi tiết sản phẩm: Những nội dung hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm.
 • Trang thanh toán: Những nội dung hiển thị trong trang thanh toán khi khách hàng đặt hàng online.
 • Trang thanh toán thành công: Những nội dung hiển thị trong trang thanh toán khi khách hàng đặt hàng online thành công.
 • Các giá trị, thông tin trong Nội dung website:

     

 • Key ID: Các ID tương ứng với các từ khóa được thiết lập.
 • Key Name: Là các từ khóa được thiết lập sẵn các vị trí code HTML trên website.
 • Giá trị mặc định: Hiển thị các giá trị mặc định (dữ liệu mẫu) trên từng mẫu giao diện website. Giúp người dùng định dạng đúng được các thông tin cần nhập liệu tương ứng với các Key Name.
 • Giá trị: Cho phép doanh nghiệp thay đổi thông tin tương ứng của doanh nghiệp tại các Key Name có sẵn.

Toàn bộ nội dung website (cơ bản hay nâng cao) tùy thuộc vào từng mẫu giao diện cụ thể, ngoài ra có thể thêm hoặc bớt các nội dung cần thiết hay không cần thiết đới với từng doanh nghiệp cụ thể. 

1. Nhập liệu nội dung website trên trang chủ

Để chỉnh sửa, thiết lập nội dung cho trang chủ, người dùng click vào biểu tượng  tại trường Giá trị của các Key Name tương ứng. Cụ thể như sau:

 • META_TITLE: Hiển thị chủ đề của website.

Click vào biểu tượng  để thiết lập thông tin tương ứng với doanh nghiệp. Nhập tên doanh nghiệp/ tên website,.... vào trường này.

Giao diện hiển thị như sau:

Click nút  để lưu lại thông tin vừa thiết lập ở trên.

Sau khi cài đặt thẻ META_TITLE, website hiển thị như hình minh họa bên dưới:

 • META_KEYWORDS, META_DESCRIPTION: là 02 thẻ phục vụ công việc SEO từ khóa của doanh nghiệp.

Đối với 02 trường này, doanh nghiệp nhập liệu các từ khóa (phổ thông và đặc trưng) liên quan tới sản phẩm của doanh nghiệp. Khi khách hàng gõ các từ khóa đó, các công cụ tìm kiếm sẽ tổng hợp các kết quả tìm kiếm có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến sản phẩm của doanh nghiệp, hiển thị lên bảng kết quả tìm kiếm. Khách hàng có thể thể truy cập vào website của doanh nghiệp thông qua các đường link tìm kiếm này. 

Thao tác nhập liệu và chỉnh sửa giống như phần trên.

 • SHIPPING_POLICY_HEADER: Thể hiện Chính sách vận chuyển của doanh nghiệp, Key Name này nằm tại vị trí Header (phần đầu) bên trái của website.

Click vào biểu tượng  để thiết lập. Sau khi lưu lại giá trị, trường này được hiển thị tại vị trí như sau:

 • DELIVERY_POLICY: Thể hiện Chính sách vận chuyển cụ thể, đối với giao diện mẫu ở trên, Key Nam này nằm ở Footer (chân trang). 

Click nút  để lưu lại thông tin vừa thiết lập ở trên.

 • FOOTER_RIGHT_TITLE: Thể hiện Chủ đề phía bên phải Footer (chân trang)
 • FOOTER_RIGHT:  Thể hiện Thông tin bên dưới thẻ FOOTER_RIGHT_TITLE. Tại trường này, doanh nghiệp có thể chủ động chỉnh sửa bố cục của thông tin gồm: size chữ, font chữ, màu chữ,...

Giao diện chỉnh sửa như sau:

Click nút  để lưu lại thông tin vừa thiết lập ở trên.

Giao diện hiển thị như hình minh họa bên dưới:

 • SHIPPING_POLICY: Thể hiện Chính sách (cấu hình) phí vận chuyển.
 • ORDER_PRODUCT_POLICY: Thể hiện Chính sách đặt hàng sản phẩm.
 • PAYMENT_POLICY: Thể hiện Chính sách thanh toán.

Nhập các giá trị vào các trường trên, click nút  để lưu lại thông tin vừa thiết lập ở trên.

Giao diện website hiển thị như dưới:

 • HOTLINE: Đường dây nóng của doanh nghiệp.
 • SUBSCRIBLE_TITLE: Chủ đề của phần đăng ký theo dõi tin tức từ doanh nghiệp.
 • SUBSCRIBLE_DESCRIPTION: Mô tả nội dung của trường đăng ký nhận thông tin từ doanh nghiệp.

 • DELIVERY_POLICY_LINK: Nhúng đường link trỏ về Chính sách vận chuyển của doanh nghiệp. Tương ứng với danh mục "Đổi hàng trong vòng 3 ngày" tại Footer.
 • ORDER_PRODUCT_POLICY_LINK: Nhúng đường link trỏ về Chính sách đặt hàng online của doanh nghiệp. Tương ứng với danh mục "Mua hàng trực tiếp tại website/ Facebook" tại Footer.
 • PAYMENT_POLICY_LINK: Nhúng đường link trỏ về Chính sách thanh toán của doanh nghiệp. Tương ứng với danh mục "Giao hàng toàn quốc" tại Footer.

Giao diện nhập liệu của 03 Key Name này như sau:

Giao diện nhập liệu được cài đặt dưới dạng chọn và gắn các Bài viết về chính sách cụ thể với các trường Key Name tương ứng. Trước khi thực hiện thao tác nhúng link bài viết, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn các bài viết tương ứng.

Xem thêm tại phần Tin tức.

Để thiết lập các giá trị cho 03 trường này, doanh nghiệp thao tác chọn Danh mục tin tức (Xem thêm về Danh mục tin tức tại đây) --> bỏ chọn Tên miền có sẵn giaydepthinhvuong.store.nhanh.vn --> Click nút 

Click chọn Bài viết muốn nhúng link với các Key Name tương ứng và click nút  để lưu lại cài đặt.

Ví dụ: Nhúng link cho trường DELIVERY_POLICY_LINK như sau:

Chọn bài viết "Chi phí vận chuyển" để cài đặt trỏ link về từ danh mục "Đổi hàng trong vòng 3 ngày" tại Footer.

Sau khi lưu, website tự động cập nhật giá trị.

Click vào danh mục "Đổi hàng trong vòng 3 ngày" tại Footer, hệ thống website tự động trỏ về bài viết trong mục Hướng dẫn/ Chi phí vận chuyển như sau:

 • SOCIAL_FACEBOOK: Nhúng link mạng xã hội Facebook (fanpage Facebook) của doanh nghiệp nếu có.

Click vào biểu tượng  để hiển thị giao diện chỉnh sửa:

Giao diện SOCIAL_FACEBOOK trên website như sau:

Khi click vào trường "FACEBOOK" tại Menu trang chủ, hệ thống website trỏ link về fanpage của doanh nghiệp trên facebook như hình minh họa sau:

 • SALE_BACKGROUND: Thể hiện Màu nền của trang khuyến mại trên website.

Tại trường này, người dùng nhập mã màu nền muốn sử dụng cho trang khuyến mại (Xem bảng mã màu tại đây hoặc tìm kiếm trên các thanh công cụ tìm kiếm). Hoặc sử dụng giá trị mặc định từ giao diện có sẵn.

Mã màu #FF9900 là Màu Cam. Sử dụng giá trị mặc định, danh mục Khuyến mại có Màu Cam như sau:

Đới với các nội dung về sản phẩm: Danh mục sản phẩm, Danh sách sản phẩm, Giá bán sản phẩm, Nội dung chi tiết bài vết từng sản phẩm,...Doanh nghiệp cần nhập liệu trực tiếp và khởi động (chọn trạng thái Hiển thị) đối với từng nội dung (Nhân viên chăm sóc doanh nghiệp sẽ hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp trong quá trình khởi tạo website).

Giao diện nội dung website sau khi thiết lập đầy đủ, có dạng như sau:

Giao diện website cơ bản của doanh nghiệp được hoàn thiện như sau:

2. Nhập liệu nội dung website tại trang chi tiết sản phẩm

Giao diện làm việc của trang này như sau:

Trong đó:

 • SHIPPING_POLICY_TITLE_DETAILS: Tiêu đề chính sách vận chuyển.
 • SHIPPING_POLICY_DETAILS: Chi tiết chính sách vận chuyển.
 • PHONE_CONTACT_ORDER: Số điện thọa liên lạc khi đặt hàng.

Để chỉnh sửa và thiết lập các giá trị trong Trang chi tiết sản phẩm, doanh nghiệp click vào biểu tượng  và nhập giá trị mới.

Click nút  để lưu lại thông tin vừa thiết lập ở trên.

Giao diện hiển thị bên ngoài website như sau:

3. Nhập liệu nội dung website tại trang thanh toán

Giao diện là việc của module thiết lập trang thanh toán như sau:

Trong đó:

 • SHIPFEE: Thông báo về phí vận chuyển sản phẩm cho đơn hàng online.
 • CHECK_POLICY: Kiểm tra các chính sách mua hàng của doanh nghiệp.

Để chỉnh sửa và thiết lập các giá trị trong Trang thanh toán, doanh nghiệp click vào biểu tượng  và nhập giá trị mới.

Click nút  để lưu lại thông tin vừa thiết lập ở trên.

Giao diện hiển thị bên ngoài website như sau:

4. Nhập liệu nội dung website tại trang thanh toán thành công

Giao diện là việc của module thiết lập trang thanh toán thành công như sau:
Trong đó:
 • ORDER_SUCCESSFUL: Thể hiện nội dung chi tiết của trang thông báo cho khách hàng khi đơn hàng được đặt hàng thành công.
Để chỉnh sửa và thiết lập các giá trị trong Trang thanh toán, doanh nghiệp click vào biểu tượng  và nhập giá trị mới. Hoặc sử dụng giá trị mặc định nếu doanh nghiệp không có nhu cầu chỉnh sửa.
Giao diện hiển thị trên website như sau:

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, xin quý khách vui lòng:

- Click vào Hướng dẫn sử dụng để xem bài hướng dẫn trên màn hình mà doanh nghiệp đang thao tác

- Click vào Hỗ trợ trực tuyến để chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ online của Nhanh.vn

- Tham khảo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhanh.vn Tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương