Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa (phần 5)

2019-02-14

Xem phần 4 tại đây

Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

601

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Tiến

1232295654

Thôn Thổ Phụ, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Lộc

602

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Yên

915591178

Thôn Phú Yên, Xã Vĩnh Yên, Huyện Vĩnh Lộc

603

Huyện Yên Định

Bưu cục cấp 2 GD Yên Định

2373869257

Tiểu Khu 2, Thị Trấn Quán Lào, Huyện Yên Định

604

Huyện Yên Định

Bưu cục cấp 3 Kiểu

2373843102

Thôn Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định

605

Huyện Yên Định

Bưu cục cấp 3 Thống Nhất

2373514083

Khu hành chính trung tâm 1, Thị Trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định

606

Huyện Yên Định

Bưu cục văn phòng VP BĐH YÊN ĐỊNH

 

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Quán Lào, Huyện Yên Định

607

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Bình

917253128

Thôn Kênh Khê, Xã Định Bình, Huyện Yên Định

608

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Công

917253219

Thôn Cẩm Chướng, Xã Định Công, Huyện Yên Định

609

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Hải

915718549

Thôn Trịnh Điện, Xã Định Hải, Huyện Yên Địnhv

610

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Hòa

917253229

Thôn Thung Thượng, Xã Định Hoà, Huyện Yên Định

611

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Hưng

373604681

Thôn Vệ, Xã Định Hưng, Huyện Yên Định

612

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Liên

 

Làng Duyên Thượng, Xã Định Liên, Huyện Yên Định

613

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Long

944555494

Thôn Làng Là, Xã Định Long, Huyện Yên Định

614

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Tăng

913604440

Thôn Thạch Đài, Xã Định Tăng, Huyện Yên Định

615

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Tân

917822133

Thôn Yên Định, Xã Định Tân, Huyện Yên Định

616

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Thành

373604989

Làng Tường Vân, Xã Định Thành, Huyện Yên Định

617

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Tiến

917822138

Thôn Tam Đồng, Xã Định Tiến, Huyện Yên Định

618

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Định Tường

978456709

Thôn Ngọc Sơn, Xã Định Tường, Huyện Yên Định

619

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Quý Lộc

1234152178

Thôn 1, Xã Quý Lộc, Huyện Yên Định

620

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Bái

917822146

Thôn Yên Tu, Xã Yên Bái, Huyện Yên Định

621

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Giang

937448958

Thôn 1, Xã Yên Giang, Huyện Yên Định

622

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Hùng

944698087

Thôn Yên Hóa, Xã Yên Hùng, Huyện Yên Định

623

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Lạc

1232637686

Thôn Châu Thôn, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Định

624

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Lâm

1238550757

Thôn Đông Sơn, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định

625

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Ninh

915655209

Thôn Trịnh Xá, Xã Yên Ninh, Huyện Yên Định

626

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Phong

917041757

Thôn Lý Nhân, Xã Yên Phong, Huyện Yên Định

627

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Phú

904612109

Làng Bùi, Xã Yên Phú, Huyện Yên Định

628

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Tâm

979282949

Thôn Mỹ Lợi, Xã Yên Tâm, Huyện Yên Định

629

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Thái v

917253159

Thôn Phù Hưng, Xã Yên Thái, Huyện Yên Định

630

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Thịnh

1238515066

Thôn Phúc Tỉnh, Xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định

631

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Thọ

944539273

Làng Tân Lọc, Xã Yên Thọ, Huyện Yên Định

632

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Trung

1294029686

Thôn Thọ Long, Xã Yên Trung, Huyện Yên Định

633

Huyện Yên Định

Điểm BĐVHX Yên Trường

916347404

Thôn Lựu Khê, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định

634

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 1 Thanh Hóa

2373757486

Số 33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

635

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Ba Voi

2373951313

Số 495, Đường Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

636

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Cầu Tào

2373930213

Khu phố Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá

637

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Chợ Môi

2373675325

Khu phố Môi, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá

638

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Đội Cung

2373712451

Phố Đội Cung, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá

639

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Đông Vệ

2373951216

Số 179, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

640

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Hàm Rồng

2373960145

Số 246, Đường Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá

641

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Hàng Đồng

 

Số 03, Phố Hàng Đồng, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

642

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thanh Hoá

2373852502

Số 33, Đường Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá

643

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Kinh doanh tiếp thị 1

2373855134

Số 33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

644

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Kinh doanh tiếp thị 2

2373888666

Số 33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

645

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Lai Thành

2373910040

Số 384, Đường Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá

646

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Phú Sơn

2373940902

Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá

647

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục cấp 3 Trần Phú

 

Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

648

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục văn phòng BĐ VP BĐ tỉnh

 

Số 33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

649

Thành phố Thanh Hóa

Bưu cục văn phòng VP BĐTP THANH HÓA

 

Số 33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá

650

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX An Hoạch

916919271

Khu phố Nam Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá

651

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Cương

919505787

Phố Đình Hương 1, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá

652

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Hải

945805134

Phố Đồng Lễ, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá

653

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Hưng

931368019

Thôn Nam, Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hoá

654

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Hương

948528126

Phố Quang Trung, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá

655

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Lĩnh

1275055804

Thôn Văn Chung, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá

656

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Tân

974244987

Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá

657

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Vệ

1253592646

Đường Quảng Xá, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

658

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Đông Vinh

944890129

Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá

659

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Anh

947359229

Thôn Nghĩa Xá 1, Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hoá

660

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Đại

1243678363

Xóm Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá

661

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Long

917817560

Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá

662

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Lý

919692766

Xóm 4, Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hoá

663

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Quang

917917102

Thôn 5, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá

664

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Lễ Môn

919688586

Phố 4, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá

665

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Quảng Cát

912486943

Thôn Cát Bình, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá

666

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Quảng Đông

947065589

Thôn Đông Quang 2, Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hoá

667

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Quảng Phú

914683414

Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá

668

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Quảng Thành

1275031983

Phố Thành Tân, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá

669

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Quảng Thắng

976618521

Phố Vệ Yên, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hoá

670

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Quảng Thịnh

912253128

Thôn Gia Lộc, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá

671

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Dương

915903096

Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá

672

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Khánh

944893107

Thôn 2, Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hoá

673

Thành phố Thanh Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Vân

944893107

Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá

674

Thành phố Thanh Hóa

Hòm thư Công cộng Độc lập

 

Đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá

675

Thành phố Thanh Hóa

Hòm thư Công cộng Độc lập

 

Số 89, Phố Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá

676

Thành phố Thanh Hóa

Hòm thư Công cộng Độc lập

 

Số 679, Đường Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

677

Thị xã Bỉm Sơn

Bưu cục cấp 2 GD Bỉm Sơn

2373776559

Số 47, Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn

678

Thị xã Bỉm Sơn

Bưu cục cấp 3 Bắc Sơn

2373763031

Khu 7, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

679

Thị xã Bỉm Sơn

Bưu cục cấp 3 Lam Sơn

2373760936

Số 500, Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

680

Thị xã Bỉm Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐTX BỈM SƠN

 

Khu phố 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn

681

Thị xã Bỉm Sơn

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

770283

Khu phố 5, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

682

Thị xã Bỉm Sơn

Điểm BĐVHX Hà Lan

945521123

Thôn Đoài Thôn, Xã Hà Lan, Thị xã Bỉm Sơn

683

Thị xã Bỉm Sơn

Điểm BĐVHX Quang Trung

912968288

Khu phố 1, Phường Phú Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

684

Thị xã Sầm Sơn

Bưu cục cấp 2 GD Sầm Sơn

2373821490

Đường Nguyễn Du, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn

685

Thị xã Sầm Sơn

Bưu cục cấp 3 Quảng Tiến

2373790335

Khu phố Trung Thịnh, Phường Quảng Tiến, Thị xã Sầm Sơn

686

Thị xã Sầm Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐTX SẦM SƠN

 

Khu phố Minh Hải, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn

687

Thị xã Sầm Sơn

Điểm BĐVHX BĐ VHX Quảng Đại

912059215

Thôn Bùi Huệ, Xã Quảng Đại, Thị xã Sầm Sơn

688

Thị xã Sầm Sơn

Điểm BĐVHX BĐ VHX Quảng Hùng

1255465108

Thôn Hùng Ngọc, Xã Quảng Hùng, Thị xã Sầm Sơn

689

Thị xã Sầm Sơn

Điểm BĐVHX BĐ VHX Quảng Minh

918253286

Thôn Phúc Quang, Xã Quảng Minh, Thị xã Sầm Sơn

690

Thị xã Sầm Sơn

Điểm BĐVHX BĐ VHX Quảng Thọ

916474678

Thôn Thọ Văn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Sầm Sơn

691

Thị xã Sầm Sơn

Điểm BĐVHX BĐ VHX Quảng Vinh

943416426

Thôn Mới , Xã Quảng Vinh, Thị xã Sầm Sơn

692

Thị xã Sầm Sơn

Điểm BĐVHX BĐVHX Quảng Châu

917123586

Thôn Châu Bình, Xã Quảng Châu, Thị xã Sầm Sơn

693

Thị xã Sầm Sơn

Điểm BĐVHX Quảng Cư

917562405

Thôn Minh Cát, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến