Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa (phần 4)

2019-02-14

Xem phần 3 tại đây

Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

501

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Lương Sơn

911256002

Thôn Trung Thành, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân

502

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Ngọc Phụng

2373600049

Thôn Xuân Thắng, Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân

503

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Tân Thành

914134244

Thôn Thành Thượng, Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân

504

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Thanh Điểm BĐVHX Thọ Thanh

1272210638

Thôn 1, Xã Thọ Thanh, Huyện Thường Xuân

505

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Vạn Xuân

1256323974

Thôn Cang Khèn, Xã Vạn Xuân, Huyện Thường Xuân

506

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Cao

873324

Thôn Quyết Thắng, Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân

507

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Cẩm

1278491456

Thôn Trung Chính, Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân

508

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Chinh

1272210559

Thôn Thông, Xã Xuân Chinh, Huyện Thường Xuân

509

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Dương

917278990

Thôn Thống Nhất 1, Xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân

510

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Lẹ

1248206623

Thôn Xuân Ngù, Xã Xuân Lẹ, Huyện Thường Xuân

511

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

943555122

Thôn Chiềng, Xã Xuân Lộc, Huyện Thường Xuân

512

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Thắng

1238705678

Thôn Dín, Xã Xuân Thắng, Huyện Thường Xuân

513

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Yên Nhân

965625568

Thôn Chiềng, Xã Yên Nhân, Huyện Thường Xuân

514

Huyện Tĩnh Gia

Bưu cục cấp 2 GD Tĩnh Gia

2373970009

Tiểu Khu 6, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia

515

Huyện Tĩnh Gia

Bưu cục cấp 3 Chợ Kho

2373619002

Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia

516

Huyện Tĩnh Gia

Bưu cục cấp 3 Mai Lâm

2373617336

Thôn Hải Lâm, Xã Mai Lâm, Huyện Tĩnh Gia

517

Huyện Tĩnh Gia

Bưu cục cấp 3 Nghi Sơn

2373862223

Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia

518

Huyện Tĩnh Gia

Bưu cục văn phòng VP BĐH TĨNH GIA

 

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia

519

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Anh Sơn

913842318

Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Huyện Tĩnh Gia

520

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Bình Minh

1234189466

Thôn Đông Tiến, Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia

521

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Các Sơn

915715856

Thôn Quế Sơn, Xã Các Sơn, Huyện Tĩnh Gia

522

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Định Hải

949343594

Thôn 4, Xã Định Hải, Huyện Tĩnh Gia

523

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải An

942686971

Thôn 2, Xã Hải An, Huyện Tĩnh Gia

524

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải Bình

918067765

Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Huyện Tĩnh Gia

525

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải Châu

917252161

Thôn Hòa Bình, Xã Hải Châu, Huyện Tĩnh Gia

526

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải Hòa

949110125

Thôn Tiền Phong, Xã Hải Hoà, Huyện Tĩnh Gia

527

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải Lĩnh

1267707031

Điểm BĐVHX Hải Lĩnh

528

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải Nhân

1696723318

Thôn Tây Hải, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia

529

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải Thanh

917252119

Thôn Xuân Tiến, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia

530

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hải Yến

902543666

Thôn Trung Hậu, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia

531

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Hùng Sơn

972230266

Thôn Đông, Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia

532

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Nghi Sơn

974056542

Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia

533

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Ngọc Lĩnh

916075062

Thôn 10, Xã Ngọc Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia

534

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Nguyên Bình

1698348854

Thôn Quyết Thắng, Xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia

535

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Ninh Hải

988374863

Thôn Đại Tiến, Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia

536

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Phú Lâm

1248981666

Thôn 1, Xã Phú Lâm, Huyện Tĩnh Gia

537

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Phú Sơn

1277787593

Thôn Trung Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tĩnh Gia

538

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Tân Dân

912970155

Thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia

539

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Tân Trường

987528129

Thôn 6, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia

540

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

1253726276

Thôn Trung Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Tĩnh Gia

541

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Thanh Thủy

1295732808

Thôn Tào Sơn, Xã Thanh Thuỷ, Huyện Tĩnh Gia

542

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Tĩnh Hải

943058345

Thôn Thăng Hải, Xã Tĩnh Hải, Huyện Tĩnh Gia

543

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Triêu Dương

915659616

Thôn Thanh Cao, Xã Triệu Dương, Huyện Tĩnh Gia

544

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Trúc Lâm

948101459

Thôn Hữu Lộc, Xã Trúc Lâm, Huyện Tĩnh Gia

545

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Trường Lâm

917252795

Thôn Trường Cát, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia

546

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Tùng Lâm

1646756087

Thôn Trường Sơn 2, Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia

547

Huyện Tĩnh Gia

Điểm BĐVHX Xuân Lâm

944306723

Thôn 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Tĩnh Gia

548

Huyện Triệu Sơn

449274

989635294

Thôn 10, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn

549

Huyện Triệu Sơn

Bưu cục cấp 2 GD Triệu Sơn

2373867153

Phố Giắt, Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn

550

Huyện Triệu Sơn

Bưu cục cấp 3 Chợ Đà

2373565135

Thôn 6, Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn

551

Huyện Triệu Sơn

Bưu cục cấp 3 Chợ Nưa

2373563102

Thôn 10, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn

552

Huyện Triệu Sơn

Bưu cục cấp 3 Chợ Sim

2373560115

Thôn Diễn Trung, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn

553

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX An Nông

917800030

Thôn Vính Trù 1, Xã An Nông, Huyện Triệu Sơn

554

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Bình Sơn

1272425972

Thôn Cồn Thoi, Xã Bình Sơn, Huyện Triệu Sơn

555

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Dân Lực

916048223

Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn

556

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Dân Lý

912912346

Thôn 13, Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn

557

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Dân Quyền

945089262

Thôn 5, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn

558

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Đồng Lợi

1238660778

Thôn Long Vân 1, Xã Đồng Lợi, Huyện Triệu Sơn

559

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Đồng Thắng

912969466

Xóm 2, Xã Đồng Thắng, Huyện Triệu Sơn

560

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Đồng Tiến

941258414

Thôn Thị Tứ, Xã Đồng Tiến, Huyện Triệu Sơn

561

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Hợp Lý

912886515

Thôn 4, Xã Hợp Lý, Huyện Triệu Sơn

562

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Hợp Thắng

1238519262

Thôn 5, Xã Hợp Thắng, Huyện Triệu Sơnv

563

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Hợp Tiến

967536569

Thôn 4, Xã Hợp Tiến, Huyện Triệu Sơn

564

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Khuyến Nông

947146788

Thôn 3, Xã Khuyến Nông, Huyện Triệu Sơn

565

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Minh Châu

917252611

Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Triệu Sơn

566

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Minh Dân

917252613

Thôn 3, Xã Minh Dân, Huyện Triệu Sơn

567

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Minh Sơn

911198808

Thôn 2, Xã Minh Sơn, Huyện Triệu Sơn

568

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Nông Trường

1234399498

Thôn 9, Xã Nông Trường, Huyện Triệu Sơn

569

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thái Hòa

373507008

Thôn Trung Hòa, Xã Thái Hoà, Huyện Triệu Sơn

570

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Bình

915017121

Thôn 1, Xã Thọ Bình, Huyện Triệu Sơn

571

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Cường

1267332204

Thôn Quần Tín, Xã Thọ Cường, Huyện Triệu Sơn

572

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Ngọc

915149361

Thôn 10, Xã Thọ Ngọc, Huyện Triệu Sơn

573

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Phú

985244416

Thôn 5, Xã Thọ Phú, Huyện Triệu Sơn

574

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Sơn

914762889

Thôn 14, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn

575

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Tân

941163923

Thôn 8, Xã Thọ Tân, Huyện Triệu Sơn

576

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Thế

947137518

Thôn 6, Xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn

577

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Tiến

945871255

Thôn Dân Tiến, Xã Thọ Tiến, Huyện Triệu Sơn

578

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Vực

942038323

Thôn 4, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn

579

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Tiến Nông

941304064

Thôn 9, Xã Tiến Nông, Huyện Triệu Sơn

580

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Triệu Thành

975830828

Bản 3, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Sơn

581

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Vân Sơn

917252523

Thôn 3, Xã Vân Sơn, Huyện Triệu Sơn

582

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

1296611825

Thôn 6, Xã Xuân Lộc, Huyện Triệu Sơn

583

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Xuân Thịnh

2373507023

Thôn 4, Xã Xuân Thịnh, Huyện Triệu Sơn

584

Huyện Triệu Sơn

Điểm BĐVHX Xuân Thọ

942846765

Thôn 1, Xã Xuân Thọ, Huyện Triệu Sơn

585

Huyện Vĩnh Lộc

Bưu cục cấp 2 GD Vĩnh Lộc

2373870135

Khu phố 2, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc

586

Huyện Vĩnh Lộc

Bưu cục cấp 3 Bồng Trung

2373840110

Làng Bồng Hạ, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc

587

Huyện Vĩnh Lộc

Bưu cục văn phòng VP BĐH VĨNH LỘC

 

Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc

588

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh An

915590478

Thôn Hòa Long, Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Lộc

589

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa

912788363

Thôn Quang Biểu, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vĩnh Lộc

590

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Hùng

942974804

Thôn Sóc Sơn, Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc

591

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Hưng

1239024789

Thôn Làng Còng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lộc

592

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Khang

1238354339

Thôn 5, Xã Vĩnh Khang, Huyện Vĩnh Lộc

593

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Long v

916282202

Thôn Đông Môn, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Lộc

594

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Minh

949128064

Xóm 5, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc

595

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh

912938565

Thôn Thọ Vực, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Lộc

596

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Phúc

919498369

Thôn Cổ Điệp, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Vĩnh Lộc

597

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Quang

944654808

Thôn Tiến Ích, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Lộc

598

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

917253324

Thôn 4, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Lộc

599

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành

914637314

Thôn Thành Long, Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Lộc

600

Huyện Vĩnh Lộc

Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh

1254953368

Làng Sanh, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Lộc

Xem phần 5 tại đây

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến