Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa (phần 3)

2019-02-14

Xem phần 2 tại đây

Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

341

Huyện Quan Sơn

Bưu cục cấp 3 Na Mèo

2373592406

Bản Na Mèo, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn

342

Huyện Quan Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH QUAN SƠN

 

Khu Trung Tâm, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn

343

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Mường Mìn

1256743226

Bản Chiềng, Xã Mường Mìn, Huyện Quan Sơn

344

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Na Mèo

945072100

Bản Xộp Huối, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn

345

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Điện

985127711

Bản Tân Sơn, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn

346

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Hà

964203798

Bản Hạ, Xã Sơn Hà, Huyện Quan Sơn

347

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Lư

974797704

Bản Păng, Xã Sơn Lư, Huyện Quan Sơn

348

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

968004209

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

349

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Tam Lư

1667333996

Bản Hậu, Xã Tam Lư, Huyện Quan Sơn

350

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Tam Thanh

1252224982

Bản Bôn, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn

351

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Trung Hạ

976050325

Bản Lang, Xã Trung Hạ, Huyện Quan Sơn

352

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Trung Tiến

1636906656

Bản Cum, Xã Trung Tiến, Huyện Quan Sơn

353

Huyện Quan Sơn

Điểm BĐVHX Trung Xuân

1663520218

Khu Trung Tâm, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn

354

Huyện Quan Sơn

Hòm thư Công cộng độc lập

 

Bản Ngàm, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn

355

Huyện Quảng Xương

Bưu cục cấp 2 GD Quảng Xương

2373863030

Khu phố Tân Phong, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương

356

Huyện Quảng Xương

Bưu cục cấp 3 Chợ Ghép

2373674368

hôn Xuân, Xã Quảng Chính, Huyện Quảng Xương

357

Huyện Quảng Xương

Bưu cục cấp 3 Vân Trinh

2373676700

Thôn Bất Động, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương

358

Huyện Quảng Xương

Bưu cục văn phòng VP BĐH QUẢNG XƯƠNG

 

Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương

359

Huyện Quảng Xương

Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình

672672

Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương (ÐT: 672672)

360

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Bình

2373503128

Thôn Cống Trúc, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương

361

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Châu

675072

Thôn Châu Bình, Xã Quảng Châu, Huyện Quảng Xương

362

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Đại

679607

Thôn Bùi Huệ, Xã Quảng Đại, Huyện Quảng Xương

363

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Định

1684015079

Thôn Thượng Đình, Xã Quảng Định, Huyện Quảng Xương

364

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Đức

913618693

Thôn Tiền Thịnh, Xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương

365

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Giao

914329046

Thôn Bùi Trung, Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương

366

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Hải

915401318

Thôn Đại Thành, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương

367

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Hòa

913193617

Thôn Hòa Văn, Xã Quảng Hoà, Huyện Quảng Xương

368

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Hợp

1205986455

Thôn Hợp Bình, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương

369

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Hùng

679852

Xóm Hùng Ngọc, Xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xương

370

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Khê

918231069

Thôn Làng Hà, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương

371

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Lĩnh

914315255

Thôn Sơn Phượng, Xã Quảng Lĩnh, Huyện Quảng Xương

372

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Long

1267183034

Thôn Long Đại, Xã Quảng Long, Huyện Quảng Xương

373

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Lộc

979556280

Làng Lê Hương, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương

374

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Lợi

949079888

Thôn Phúc Thành, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương

375

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Lưu

983088156

Làng Mậu, Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Xương

376

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Minh

675074

Thôn Phúc Quang, Xã Quảng Minh, Huyện Quảng Xương

377

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Nham

973174410

Thôn Đông, Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương

378

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Nhân

1248259198

Thôn Nhân Tiến, Xã Quảng Nhân, Huyện Quảng Xương

379

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Ninh

975018263

Thôn Ninh Phúc, Xã Quảng Nình, Huyện Quảng Xương

380

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Phong

1249293008

Thôn Bái Vàng, Xã Quảng Phong, Huyện Quảng Xương

381

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Phúc

949351378

Thôn Ngọc Đới 4, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương

382

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Tân

949303044

Thôn Tân Hưng, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Xương

383

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Thạch

941255318

Thôn Sơn Lâm, Xã Quảng Thạch, Huyện Quảng Xương

384

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Thái

914257459

Làng Hà Đông, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương

385

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Thọ

675073

Thôn Thọ Văn, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương

386

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Trạch

1249179770

Thôn Trạch 1, Xã Quảng Trạch, Huyện Quảng Xương

387

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Trung

948428424

Thôn Ngọc Trà 1, Xã Quảng Trung, Huyện Quảng Xương

388

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Trường

978192774

Thôn Châu Thanh, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương

389

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Văn

1267183013

Thôn Văn Môn, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Xương

390

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Vinh

675385

Thôn Đông Bắc, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Xương

391

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Vọng

913140970

Thôn 3, Xã Quảng Vọng, Huyện Quảng Xương

392

Huyện Quảng Xương

Điểm BĐVHX Quảng Yên

2373503083

Thôn Yên Trung, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương

393

Huyện Thạch Thành

Bưu cục cấp 2 GD Thạch Thành

2373655400

Khu phố 6, Thị Trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành

394

Huyện Thạch Thành

Bưu cục cấp 3 Thạch Quảng

2373659101

Thôn Cổ Bé, Xã Thạch Quảng, Huyện Thạch Thành

395

Huyện Thạch Thành

Bưu cục cấp 3 Vân Du

2373847101

Thôn Yên, Xã Thành Vân, Huyện Thạch Thành

396

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Ngọc Trạo

919291689

Thôn Ngọc Trạo, Xã Ngọc Trạo, Huyện Thạch Thành

397

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Bình

919291670

Thôn Yên Giang, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành

398

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Cẩm

919291672

Thôn Thạch Môn, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành

399

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Định

919291669

Thôn Định Tường, Xã Thạch Định, Huyện Thạch Thành

400

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Đồng

919291694

Thôn Đồng Trạch, Xã Thạch Đồng, Huyện Thạch Thành

401

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Lâm

919291674

Thôn Nghéo, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Thành

402

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Long

919291693

Thôn 1, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Thành

403

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Sơn

919291671

Thôn Minh Sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Thành

404

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Tân

919291667

Khu 1, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Thành

405

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thạch Tượng

1295960784

Thôn Tân Lập, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành

406

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành An

919291688

Thôn Dỹ Thắng, Xã Thành An, Huyện Thạch Thành

407

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Công

985245873

Thôn Bông Bụt, Xã Thành Công, Huyện Thạch Thành

408

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Hưng

919291692

Thôn Hợp Thành, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành

409

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Kim

916325636

Thôn Tân Sơn 1, Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành

410

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Long

919291690

Thôn Thành Công, Xã Thành Long, Huyện Thạch Thành

411

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Minh

919291680

Thôn Minh Hải, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành

412

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Mỹ

919291675

Thôn Tây Hương, Xã Thành Mỹ, Huyện Thạch Thành

413

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Tâm

919291685

Thôn 1 Yên Thịnh, Xã Thành Tâm, Huyện Thạch Thành

414

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Tân

919291682

Thôn Đồng Phú, Xã Thành Tân, Huyện Thạch Thành

415

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Thọ

919291687

Thôn Đự, Xã Thành Thọ, Huyện Thạch Thành

416

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Tiến

919291691

Thôn 1, Xã Thành Tiến, Huyện Thạch Thành

417

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Trực

919291679

Thôn Vọng Thủy, Xã Thành Trực, Huyện Thạch Thành

418

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Vân

919291683

Thôn Sơn Để, Xã Thành Vân, Huyện Thạch Thành

419

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Vinh

919291677

Thôn Lộc Phượng 1, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành

420

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thành Yên

919291676

Thôn Yên Sơn, Xã Thành Yên, Huyện Thạch Thành

421

Huyện Thạch Thành

Điểm BĐVHX Thị Trấn Vân Du

919291684

Khu 1, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành

422

Huyện Thiệu Hóa

Bưu cục cấp 2 GD Thiệu Hóa

2373842998

Tiểu Khu 4, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá

423

Huyện Thiệu Hóa

Bưu cục cấp 3 Ba Chè

2373829005

Thôn Trà Thượng, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá

424

Huyện Thiệu Hóa

Bưu cục văn phòng VP BĐH THIỆU HÓA

 

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá

425

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Châu

949539616

Thôn Yên Tân, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá

426

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Chính

912780663

Thôn Dân Sinh, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá

427

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Công

948716795

Thôn Liên Minh, Xã Thiệu Công, Huyện Thiệu Hoá

428

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Duy

949043818

Thôn Đông Mỹ, Xã Thiệu Duy, Huyện Thiệu Hoá

429

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Đô

947245236

Thôn Cổ Đô, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá

430

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Giang

944561083

Thôn Trung Thôn, Xã Thiệu Giang, Huyện Thiệu Hoá

431

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Giao

1278988612

Xóm 6, Xã Thiệu Giao, Huyện Thiệu Hoá (

432

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Hòa

917076879

Thôn Dân Ái, Xã Thiệu Hoà, Huyện Thiệu Hoá

433

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Hợp

1294761345

Thôn Nam Bằng, Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hoá

434

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Long

1295183575

Thôn Hưng Long, Xã Thiệu Long, Huyện Thiệu Hoá

435

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Lý

973150393

Thôn Nguyệt Lãng 1, Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá

436

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Minh

914775474

Thôn Đồng Chí 1, Xã Thiệu Minh, Huyện Thiệu Hoá

437

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Ngọc

944230262

Thôn Tân Bình, Xã Thiệu Ngọc, Huyện Thiệu Hoá

438

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Nguyên

915526816

Thôn Nguyên Sơn, Xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hoá

439

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Phú

942109829

Thôn Thuận Tôn, Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hoá

440

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Phúc

1694406212

hôn Vĩ Thôn, Xã Thiệu Phúc, Huyện Thiệu Hoá

441

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Quang

2373506260

Thôn Chí Cường, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá

442

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Tâm

947817136

Thôn Đồng Tiến 2, Xã Thiệu Tâm, Huyện Thiệu Hoá

443

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Tân

912393698

Thôn 3, Xã Thiệu Tân, Huyện Thiệu Hoá

444

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Thành

1252425016

Thôn Thành Tiến, Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hoá

445

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Thịnh

1232853231

Thôn Phùng Thôn 1, Xã Thiệu Thịnh, Huyện Thiệu Hoá

446

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Tiến

1666799440

Thôn Quang Trung, Xã Thiệu Tiến, Huyện Thiệu Hoá

447

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Toán

985077056

Thôn Toán Hàng, Xã Thiệu Toán, Huyện Thiệu Hoá

448

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Trung

904989853

Thôn Trung, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá

449

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Vận

914338365

Thôn Vận Quy, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá

450

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Viên

1234209649

Thôn Viên Nội, Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hoá

451

Huyện Thiệu Hóa

Điểm BĐVHX Thiệu Vũ

1666799440

Thôn Cẩm Vân, Xã Thiệu Vũ, Huyện Thiệu Hoá

452

Huyện Thọ Xuân

Bưu cục cấp 2 GD Thọ Xuân

2373833246

Khu 8, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân

453

Huyện Thọ Xuân

Bưu cục cấp 3 Chợ Sánh

2378944181

Thôn 3, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân

454

Huyện Thọ Xuân

Bưu cục cấp 3 Mục Sơn

2373834101

Khu 3, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân

455

Huyện Thọ Xuân

Bưu cục cấp 3 Sao Vàng

2373835101

Khu 3, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân

456

Huyện Thọ Xuân

Bưu cục cấp 3 Tứ Trụ

3373541101

Thôn Hải Trạch, Xã Thọ Diên, Huyện Thọ Xuân

457

Huyện Thọ Xuân

Bưu cục cấp 3 Xuân Lai

2373539101

Xóm 1, Xã Xuân Lai, Huyện Thọ Xuân

458

Huyện Thọ Xuân

Bưu cục văn phòng VP BĐH THỌ XUÂN

 

Khu 8, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân

459

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Bắc Lương

1233050872

Thôn 1, Xã Bắc Lương, Huyện Thọ Xuân

460

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Hạnh Phúc

917821874

Thôn 4, Xã Hạnh Phúc, Huyện Thọ Xuân

461

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Nam Giang

947843678

Thôn 2, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân

462

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Phú Yên

1282794844

Thôn 1, Xã Phú Yên, Huyện Thọ Xuân

463

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Quảng Phú

1249258180

Thôn 6, Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân

464

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Tây Hồ

949348901

Thôn Hội Hiền, Xã Tây Hồ, Huyện Thọ Xuân

465

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Hải

1234259917

Thôn Công Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân

466

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Lâm

948595366

Thôn 3, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân

467

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Lập

942497480

Thôn 6, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân

468

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Lộc

919605096

Thôn 7, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân

469

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Minh

917041827

Thôn 5, Xã Thọ Minh, Huyện Thọ Xuân

470

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Nguyên

373605358

Thôn Căng Trung, Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân

471

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Thắng

945745838

Thôn Phúc Vinh, Xã Thọ Thắng, Huyện Thọ Xuân

472

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Trường

916563663

Thôn 1, Xã Thọ Trường , Huyện Thọ Xuân

473

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Thọ Xương

944835119

Thôn Hữu Lễ 1, Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân

474

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Bái

916730883

Thôn 4, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân

475

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Châu

942789041

Thôn 7, Xã Xuân Châu, Huyện Thọ Xuân

476

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Giang

913954656

Thôn Cồn Kênh, Xã Xuân Giang, Huyện Thọ Xuân

477

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Hòa

1655108455

Thôn Khải Đông, Xã Xuân Hoà, Huyện Thọ Xuân

478

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Hưng

917002182

Thôn Xuân Hội, Xã Xuân Hưng, Huyện Thọ Xuân

479

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Khánh

916687078

Thôn 3, Xã Xuân Khánh, Huyện Thọ Xuân

480

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Lam

978503826

Thôn Phúc Lâm, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân

481

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Lập

1296516038

Thôn Vũ Hạ, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân

482

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Minh

943491636

Thôn Phông Cốc, Xã Xuân Minh, Huyện Thọ Xuân

483

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Phong

915478345

Thôn 4, Xã Xuân Phong, Huyện Thọ Xuân

484

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Phú

914415575

Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân Phú, Huyện Thọ Xuân

485

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Quang

919495148

Thôn 3, Xã Xuân Quang, Huyện Thọ Xuân

486

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Sơn

80915684345

Thôn Bột Thượng, Xã Xuân Sơn, Huyện Thọ Xuân

487

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Tân

2373605342

Thôn Thọ Tân 1, Xã Xuân Tân, Huyện Thọ Xuân

488

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Thành

944381095

Thôn 1, Xã Xuân Thành, Huyện Thọ Xuân

489

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Thắng

1223354029

Làng Chưa, Xã Xuân Thắng, Huyện Thọ Xuân

490

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Thiên

914421480

Thôn Quảng Phúc, Xã Xuân Thiên, Huyện Thọ Xuân

491

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Tín

945826567

Xóm 20, Xã Xuân Tín, Huyện Thọ Xuân

492

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Trường

946009898

Làng Hợp Thành, Xã Xuân Trường, Huyện Thọ Xuân

493

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Vinh

943494333

Thôn Thành Vinh, Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân

494

Huyện Thọ Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Yên

1277340248

Xóm 5, Xã Xuân Yên, Huyện Thọ Xuân

495

Huyện Thường Xuân

Bưu cục cấp 2 GD Thường Xuân

2373553960

Khu phố 2, Thị Trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân

496

Huyện Thường Xuân

Bưu cục cấp 3 Cửa Đặt

555105

Thôn Tiến Sơn, Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân

497

Huyện Thường Xuân

Bưu cục văn phòng VP BĐH THƯỜNG XUÂN

 

Khu phố 1, Thị Trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân

498

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Bát mọt v

949008236

Thôn Cạn, Xã Bát Mọt, Huyện Thường Xuân

499

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Luận Khê

914692517

Thôn Thắm, Xã Luận Khê, Huyện Thường Xuân

500

Huyện Thường Xuân

Điểm BĐVHX Luận Thành

888551210

Thôn Thống Nhất, Xã Luận Thành, Huyện Thường Xuân

Xem phần 4 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến