Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa (phần 2)

2019-02-14

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

171

Huyện Lang Chánh

Bưu cục văn phòng VP BĐH LANG CHÁNH

 

Khu phố 1, Thị Trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh

172

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Đồng Lương

914223763

Làng Xuốm, Xã Đồng Lương, Huyện Lang Chánh

173

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Giao An

1243807147

Làng Chiềng Nang, Xã Giao An, Huyện Lang Chánh

174

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Giao Thiện

914226711

Làng Poọng, Xã Giao Thiện, Huyện Lang Chánh

175

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Lâm Phú

942007922

Bản Đôn, Xã Lâm Phú, Huyện Lang Chánh

176

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Quang Hiến

942700345

Thôn Quang Tân, Xã Quang Hiến, Huyện Lang Chánh

177

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Tam Văn

943417113

Bản Lọng Trên, Xã Tam Văn, Huyện Lang Chánh

178

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Tân Phúc

1234307157

Thôn Tân Phong, Xã Tân Phúc, Huyện Lang Chánh

179

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Trí Nang

911474355

Bản Giàng, Xã Trí Nang, Huyện Lang Chánh

180

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Yên Khương

912892876

Bản Bôn, Xã Yên Khương, Huyện Lang Chánh

181

Huyện Lang Chánh

Điểm BĐVHX Yên Thắng

1243310415

Bản Ngàm, Xã Yên Thắng, Huyện Lang Chánh

182

Huyện Mường Lát

Bưu cục cấp 2 GD Mường Lát

2378997101

Khu 1, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát

183

Huyện Mường Lát

Bưu cục văn phòng VP BĐH MƯỜNG LÁT

 

Khu 1, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát

184

Huyện Mường Lát

Điểm BĐVHX Mường Chanh

1252273324

Bản Chai, Xã Mường Chanh, Huyện Mường Lát

185

Huyện Mường Lát

Điểm BĐVHX Mường Lý

966592202

Bản Muống 1, Xã Mường Lý, Huyện Mường Lát

186

Huyện Mường Lát

Điểm BĐVHX Pù Nhi

916694100

Bản Na Tao, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát

187

Huyện Mường Lát

Điểm BĐVHX Quang Chiểu

1238616059

Bản Poọng, Xã Quang Chiểu, Huyện Mường Lát

188

Huyện Mường Lát

Điểm BĐVHX Tam Chung

917647901

Bản Lát, Xã Tam Chung, Huyện Mường Lát

189

Huyện Mường Lát

Điểm BĐVHX Tén Tằn

969015900

Bản Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Huyện Mường Lát

190

Huyện Mường Lát

Điểm BĐVHX Trung Lý

913270202

Bản Táo, Xã Trung Lý, Huyện Mường Lát

191

Huyện Mường Lát

Hòm thư Công cộng Độc lập

 

Bản Chim, Xã Nhi Sơn, Huyện Mường Lát

192

Huyện Nga Sơn

Bưu cục cấp 2 GD Nga Sơn

2373872873

Tiểu Khu Hưng Long, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn

193

Huyện Nga Sơn

Bưu cục cấp 3 Hói Đào

2373653084

Xóm 1, Xã Nga Thanh, Huyện Nga Sơn

194

Huyện Nga Sơn

Bưu cục cấp 3 Mai An Tiêm

2373652086

Thôn Nhân Sơn, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn

195

Huyện Nga Sơn

Bưu cục cấp 3 Nga Nhân

2373651085

Thôn Đông Thành, Xã Nga Nhân, Huyện Nga Sơn

196

Huyện Nga Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH NGA SƠN

 

Tiểu Khu Ba Đình, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn

197

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Ba Đình

1267068703

Thôn Chiến Thắng, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn

198

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Bạch

1689621546

Thôn Bạch Trưng, Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn

199

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Điền

915393034

Thôn 2, Xã Nga Điền, Huyện Nga Sơn

200

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Giáp

918747688

Thôn Ngoại 3, Xã Nga Giáp, Huyện Nga Sơn

201

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Hải

945449278

Thôn Tây Sơn, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn

202

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Hưng

1695170532

Thôn 3, Xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn

203

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Liên

913978636

Xóm 8, Xã Nga Liên, Huyện Nga Sơn

204

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Lĩnh

932389639

Thôn Đồng Đội, Xã Nga Lĩnh, Huyện Nga Sơn

205

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Mỹ

1689533303

Thôn 3, Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn

206

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Phú

979486889

Thôn Tân Thịnh, Xã Nga Phú, Huyện Nga Sơn

207

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Tân

947048966

Thôn 4, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn

208

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Thạch

918052196

Thôn Hậu Trạch, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn

209

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Thái

918152811

Thôn 7, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn

210

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Thành

373601173

Thôn Xuân Thành, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn

211

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Thắng

1256734139

Thôn 2, Xã Nga Thắng, Huyện Nga Sơn

212

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Thiện

918116387

Thôn 3, Xã Nga Thiện, Huyện Nga Sơn

213

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Thủy

918025476

Thôn 5, Xã Nga Thuỷ, Huyện Nga Sơn

214

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Tiến

1235750419

Xóm 6, Xã Nga Tiến, Huyện Nga Sơn

215

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Trung

1644389125

Thôn 3, Xã Nga Trung, Huyện Nga Sơn

216

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Trường

1272417414

Thôn 6, Xã Nga Trường, Huyện Nga Sơn

217

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Văn

1295293700

Thôn 5, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn

218

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Vịnh

914078427

Thôn Tuân Đạo, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn

219

Huyện Nga Sơn

Điểm BĐVHX Nga Yên

919948417

Thôn 4, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn

220

Huyện Ngọc Lặc

Bưu cục cấp 2 GD Ngọc Lặc

2373871169

Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc

221

Huyện Ngọc Lặc

Bưu cục cấp 3 Minh Tiến

2373881025

Khu Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc

222

Huyện Ngọc Lặc

Bưu cục cấp 3 Phố 1

871105

Thôn Quang Bái, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc

223

Huyện Ngọc Lặc

Bưu cục cấp 3 Phố Xi

2373574101

Thôn Ba Si, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc

224

Huyện Ngọc Lặc

Bưu cục văn phòng VP BĐH NGỌC LẶC

 

Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc

225

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Cao Ngọc

914627345

Thôn Cọn, Xã Cao Ngọc, Huyện Ngọc Lặc

226

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Cao Thịnh

919524710

Thôn Cao Khánh, Xã Cao Thịnh, Huyện Ngọc Lặc

227

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Đồng Thịnh

1695831269

Thôn Mới, Xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc

228

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Kiên Thọ

919050177

Thôn Thành Sơn, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc

229

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Lộc Thịnh

919055927

Thôn Cò Dừa, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc

230

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Minh Sơn

917821728

Thôn Minh Châu 1, Xã Minh Sơn, Huyện Ngọc Lặc

231

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Minh Tiến

1697637301

Thôn Minh Thành, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc

232

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Mỹ Tân

982195104

Thôn Mỏ, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc

233

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Ngọc Khê

1256337350

Thôn Cao Nguyên, Xã Ngọc Khê, Huyện Ngọc Lặc

234

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Ngọc Liên

888545018

Thôn 6, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc

235

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn

913512531

Thôn Linh Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Ngọc Lặc

236

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Ngọc Trung

985541060

Thôn Thọ Phú, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc

237

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Phúc Thịnh

945534457

Thôn Bái, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc

238

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Phùng Giáo

916839458

Thôn Bằng, Xã Phùng Giáo, Huyện Ngọc Lặc

239

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Phùng Minh

948094164

Thôn Thượng, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc

240

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Quang Trung

1272169262

Thôn Quang Bái, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc

241

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Sông Âm

915652313

Thôn Liên Cơ 2, Xã Nguyệt Ấn, Huyện Ngọc Lặc

242

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Thạch Lập

1673263290

Thôn Tân Lập, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc

243

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Thúy Sơn

917936374

Thôn Bình Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc

244

Huyện Ngọc Lặc

Điểm BĐVHX Vân Am

917821718

Thôn Liếu, Xã Vân Am, Huyện Ngọc Lặc

245

Huyện Như Thanh

Bưu cục cấp 2 GD Như Thanh

2373848104

Khu phố 2, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh

246

Huyện Như Thanh

Bưu cục văn phòng VP BĐH NHƯ THANH

 

Khu phố Thôn Xuân Điền, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh

247

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Cán Khê

914092432

Thôn 7, Xã Cán Khê, Huyện Như Thanh

248

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Hải Long

1678948641

Thôn Hải Xuân, Xã Hải Long, Huyện Như Thanh

249

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Hải Vân

911267987

Thôn Đồi Dẻ, Xã Hải Vân, Huyện Như Thanh

250

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Mậu Lâm

943495322

Thôn Bái Gạo, Xã Mậu Lâm, Huyện Như Thanh

251

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Phú Nhuận

1279891456

Thôn Phú Nhuận, Xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh

252

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Phúc Đường

1255013985

Thôn 3, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh

253

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Phượng Nghi

1664058909

Thôn Bái Đa 1, Xã Phượng Nghi, Huyện Như Thanh

254

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Thanh Kỳ

944251656

Thôn Kim Đồng, Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh

255

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Thanh Tân 1

917800977

Thôn Đồng Dẻ, Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh

256

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Thanh Tân 2

974336126

Thôn Thanh Quang, Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh

257

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Xuân Du

911268011

Thôn Làng Mỹ, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh

258

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Xuân Khang

946330860

Thôn Đồng Hơn, Xã Xuân Khang, Huyện Như Thanh

259

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Xuân Phúc

1248348367

Thôn 9, Xã Xuân Phúc, Huyện Như Thanh

260

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Xuân Thái

911268022

Đội 3, Xã Xuân Thái, Huyện Như Thanh

261

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Xuân Thọ

1252160432

Thôn 4, Xã Xuân Thọ, Huyện Như Thanh

262

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Yên Lạc

949221009

Thôn Ba Cồn, Xã Yên Lạc, Huyện Như Thanh

263

Huyện Như Thanh

Điểm BĐVHX Yên Thọ

911267994

Thôn Chợ Mới, Xã Yên Thọ, Huyện Như Thanh

264

Huyện Như Xuân

Bưu cục cấp 2 GD Như Xuân

2373878101

Khu phố Ii, Thị Trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân

265

Huyện Như Xuân

Bưu cục văn phòng VP BĐH NHƯ XUÂN

 

Khu phố I, Thị Trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân

266

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Bãi Trành

1238153748

Thôn Cầu, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân

267

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Bình Lương

977912322

Thôn Thắng Lộc, Xã Bình Lương, Huyện Như Xuân

268

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Cát Tân

1649612306

Thôn Cát Xuân, Xã Cát Tân, Huyện Như Xuân

269

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Cát Vân

1683011667

Thôn Vân Thương, Xã Cát Vân, Huyện Như Xuân

270

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Hóa Quỳ

942129688

Thôn Đồng Xuân, Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân

271

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Tân Bình

915048056

Thôn Tân Thắng, Xã Tân Bình, Huyện Như Xuân

272

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Thanh Hòa

981614553

Thôn Tân Hiệp, Xã Thanh Hoà, Huyện Như Xuân

273

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Thanh lâm

912980784

Thôn Làng Cọc, Xã Thanh Lâm, Huyện Như Xuân

274

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Thanh Phong

917794494

Thôn Hai Huân, Xã Thanh Phong, Huyện Như Xuân

275

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Thanh Quân

919777083

Thôn Ná Cà 1, Xã Thanh Quân, Huyện Như Xuân

276

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

946890491

Thôn Làng Mới, Xã Thanh Sơn, Huyện Như Xuân

277

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Thanh Xuân

915088502

Thôn Lâm Chính, Xã Thanh Xuân, Huyện Như Xuân

278

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Thượng Ninh

904722961

Thôn Sông Sanh, Xã Thượng Ninh, Huyện Như Xuân

279

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Bình

911302720

Thôn Mơ, Xã Xuân Bình, Huyện Như Xuân

280

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Hòa

1653522747

Thôn 8, Xã Xuân Hòa, Huyện Như Xuân

281

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Xuân Quỳ

912600336

Thôn Xóm Chuối, Xã Xuân Quỳ, Huyện Như Xuân

282

Huyện Như Xuân

Điểm BĐVHX Yên Lễ

913341281

Thôn Thắng Sơn, Xã Yên Lễ, Huyện Như Xuân

283

Huyện Nông Cống

Bưu cục cấp 2 GD Nông Cống

2373839052

Tiểu Khu Minh Tân, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống

284

Huyện Nông Cống

Bưu cục cấp 3 Cầu Quan

2373838101

Thôn Yên Quả 1, Xã Trung Thành, Huyện Nông Cống

285

Huyện Nông Cống

Bưu cục cấp 3 Trường Sơn

2373687050

Thôn Yên Minh, Xã Trường Sơn, Huyện Nông Cống

286

Huyện Nông Cống

Bưu cục văn phòng VP BĐH NÔNG CỐNG

 

Tiểu Khu Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống

287

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Công Bình

1298098678

Thôn Yên Lai, Xã Công Bình, Huyện Nông Cống

288

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Công Chính

916078269

Thôn Tân Luật, Xã Công Chính, Huyện Nông Cống

289

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Công liêm

1266095368

Thôn Trầu, Xã Công Liêm, Huyện Nông Cống

290

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Hoàng Giang

912684536

Thôn Yên Thái, Xã Hoàng Giang, Huyện Nông Cống

291

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Hoàng Sơn

1273071678

Thôn Thanh Liêm, Xã Hoàng Sơn, Huyện Nông Cống

292

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Lê Đình Chinh

914106838

Thôn Vạn Thành, Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống

293

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Minh Khôi

948391269

Thôn 10, Xã Minh Khôi, Huyện Nông Cống

294

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Minh Nghĩa

945235626

Thôn Minh Quang, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống

295

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Minh Thọ

916683823

Thôn Lê Xá 1, Xã Minh Thọ, Huyện Nông Cống

296

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tân Khang

916295161

Thôn Tân Lai, Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống

297

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tân Phúc

916758932

Thôn 4, Xã Tân Phúc, Huyện Nông Cống

298

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tế Lợi

946027098

Thôn Hữu Chính, Xã Tế Lợi, Huyện Nông Cống

299

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tế Nông

1243671061

Thôn Quan Hoạch, Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống

300

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tế Tân

916858895

Thôn Đạt Tiến, Xã Tế Tân, Huyện Nông Cống

301

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tế Thắng

913667465

Thôn Thổ Nam, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống

302

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Thăng Bình

917821597

Thôn Hồng Sơn, Xã Thăng Bình, Huyện Nông Cống

303

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Thăng Long

945807678

Thôn Cầu Chậm, Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống

304

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Thăng Thọ

945923183

Thôn Thọ Khang, Xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống

305

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Thị Trấn Chuối

944880193

Tiểu Khu Nam Tiến, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống

306

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Trung Chính

915908440

Thôn Thanh Hà, Xã Trung Chính, Huyện Nông Cống

307

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Trung Thành

917821620

Thôn Côn Sơn, Xã Trung Thành, Huyện Nông Cống

308

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Trung Ý

914428815

Thôn 4, Xã Trung Ý, Huyện Nông Cống

309

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Trường Giang

1258001655

Thôn 7, Xã Trường Giang, Huyện Nông Cống

310

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Trường Minh

941358122

Thôn Trường Đỗi, Xã Trường Minh, Huyện Nông Cống

311

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Trường Trung

912075089

Thôn Đông Xuân Nam, Xã Trường Trung, Huyện Nông Cống

312

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tượng Lĩnh

945214201

Thôn Trung Tâm, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống

313

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tượng Sơn

919321961

Thôn Các Sơn, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống

314

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Tượng Văn

949817589

Thôn Trí Phú, Xã Tượng Văn, Huyện Nông Cống

315

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Vạn Hòa

1252679599

Thôn Đồng Thọ, Xã Vạn Hoà, Huyện Nông Cống

316

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Vạn Thắng

949103828

Thôn Phố Mới, Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống

317

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Vạn Thiện

1259575112

Thôn Xóm Giữa, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống

318

Huyện Nông Cống

Điểm BĐVHX Yên Mỹ

914194505

Khu Trung Tâm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống

319

Huyện Nông Cống

Thôn 6, Xã Tân Thọ, Huyện Nông Cống

946387678

Điểm BĐVHX Tân Thọ

320

Huyện Quan Hóa

Bưu cục cấp 2 GD Quan Hóa

2373875101

Khu 1, Thị Trấn Quan Hoá, Huyện Quan Hoá

321

Huyện Quan Hóa

Bưu cục văn phòng VP BĐH QUAN HÓA

 

Khu 1, Thị Trấn Quan Hoá, Huyện Quan Hoá

322

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Hiền Chung

1626500139

Bản Bó, Xã Hiền Chung, Huyện Quan Hoá

323

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Hiền Kiệt

948718354

Bản Poong I, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá

324

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Hồi Xuân

961372456

Khu phố Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá

325

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Na Sài

942666181

Khu 5, Thị Trấn Quan Hoá, Huyện Quan Hoá

326

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Nam Động

1674619245

Bản Chiềng, Xã Nam Động, Huyện Quan Hoá

327

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Nam Tiến

986496325

Khu phố Mới, Xã Nam Tiến, Huyện Quan Hoá

328

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Nam Xuân

1667414866

Bản Khuông, Xã Nam Xuân, Huyện Quan Hoá

329

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Phú Lệ

1667452210

Bản Sai, Xã Phú Lệ, Huyện Quan Hoá

330

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Phú Nghiêm

1669904047

Bản Ka Me, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá

331

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Phú Sơn

1633604954

Bản Chiềng, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá

332

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Phú Thanh

1633321439

Bản En, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá

333

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Phú Xuâ N

1696637233

Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá

334

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Thành Sơn

983400973

Bản Sơn Thành, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá

335

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Thanh Xuân

973913800

Bản Éo, Xã Thanh Xuân, Huyện Quan Hoá

336

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Thiên Phủ

1682708202

Bản Chiềng, Xã Thiên Phủ, Huyện Quan Hoá

337

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Trung Sơn

961450416

Bản Pạo, Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá

338

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Trung Thành

1688166890

Bản Chiềng, Xã Trung Thành, Huyện Quan Hoá

339

Huyện Quan Hóa

Điểm BĐVHX Xuân Phú

1636145708

Bản Chăm, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá

340

Huyện Quan Sơn

Bưu cục cấp 2 GD Quan Sơn

2373590101

Khu Trung Tâm, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn

Xem phần 3 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến