Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa (phần 1)

2019-02-14

Danh sách 693 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Hóa, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bá Thước

Bưu cục cấp 2 GD Bá Thước

2373880109

Khu phố 4, Thị Trấn Canh Nàng, Huyện Bá Thước

2

Huyện Bá Thước

Bưu cục cấp 3 Điền Lư

2373584001

Khu phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước

3

Huyện Bá Thước

Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm

2373879101

Làng Đồng Tâm, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước

4

Huyện Bá Thước

Bưu cục văn phòng VP BĐH BÁ THƯỚC

 

Bưu cục văn phòng VP BĐH BÁ THƯỚC

5

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Ái Thượng

1238790484

Làng Trung Tâm, Xã Ái Thượng, Huyện Bá Thước

6

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Ban Công

917252964

Thôn Ba, Xã Ban Công, Huyện Bá Thước

7

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Cổ Lũng

917252939

Làng Na Khà, Xã Cổ Lũng, Huyện Bá Thước

8

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Điền Hạ

944728157

Thôn Xèo, Xã Điền Hạ, Huyện Bá Thước

9

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Điền Quang

917261447

Làng Lùng, Xã Điền Quang, Huyện Bá Thước (

10

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Điền Thượng

1252099778

Làng Chiềng Mưng, Xã Điền Thượng, Huyện Bá Thước

11

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Điền Trung

2373584029

Làng Muỗng Do, Xã Điền Trung, Huyện Bá Thước

12

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Hạ Trung

1253720730

Làng Cò Con, Xã Hạ Trung, Huyện Bá Thước

13

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Kỳ Tân

1236352381

Làng Khà, Xã Kỳ Tân, Huyện Bá Thước

14

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Lâm Xa

917821918

Khu phố 1, Xã Lâm Xa, Huyện Bá Thước

15

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Lũng Cao

1238822974

Thôn Trình, Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước

16

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Lũng Niêm

949210820

Thôn Làng Đồng, Xã Lũng Niêm, Huyện Bá Thước

17

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Lương Ngoại

917821965

Làng Ngọc Sinh, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước

18

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Lương Nội

1232462047

Làng Lương Tiến, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước

19

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Lương Trung

916565008

Làng Quang Trung, Xã Lương Trung, Huyện Bá Thước

20

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Tân Lập

1294106675

Thôn Lương Vân, Xã Tân Lập, Huyện Bá Thước

21

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Thành Lâm

911957625

Thôn Chu, Xã Thành Lâm, Huyện Bá Thước

22

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Thành Sơn

1238811192

Thôn Đông Điểng, Xã Thành Sơn, Huyện Bá Thước

23

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Thiết Kế

1236874973

Làng Luồng, Xã Thiết Kế, Huyện Bá Thước

24

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Thiết Ống

1246868164

Làng Chun, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước

25

Huyện Bá Thước

Điểm BĐVHX Văn Nho

1253690698

Làng Pọng Tớ, Xã Văn Nho, Huyện Bá Thước

26

Huyện Cẩm Thủy

Bưu cục cấp 2 GD Cẩm Thủy

2373876053

Tổ 2, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ

27

Huyện Cẩm Thủy

Bưu cục cấp 3 Phố Vạc

2373528105

Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ

28

Huyện Cẩm Thủy

Bưu cục cấp 3 Phúc Do

2373529104

Thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ

29

Huyện Cẩm Thủy

Bưu cục văn phòng VP BĐH CẨM THỦY

2373876053

Tổ 1, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ

30

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Bình

1236629789

Thôn Trung Tâm, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ

31

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Châu

1683269867

Thôn Trung Tâm, Xã Cẩm Châu, Huyện Cẩm Thuỷ

32

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Giang

941252585

Thôn Phú Lai, Xã Cẩm Giang, Huyện Cẩm Thuỷ

33

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Liên

911984376

Thôn Dùng, Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thuỷ

34

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Long

986779365

Thôn Mi Sơn, Xã Cẩm Long, Huyện Cẩm Thuỷ

35

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Lương

1274543606

Thôn Kim Mẫm, Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thuỷ

36

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Ngọc

1297172355

Thôn Làng Sống, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ

37

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Phong

917010613

Thôn Dương Huệ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ

38

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Phú

915776065

Thôn Tiến Long, Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thuỷ

39

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Quý

197870929

Thôn Làng Bái, Xã Cẩm Quý, Huyện Cẩm Thuỷ

40

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Sơn

917252998

Thôn Hoàng Giang, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ

41

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Tâm

2373876264

Thôn Lau, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ

42

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Tân

1238132676

Thôn Do Hạ, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ

43

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Thạch

918807339

Thôn Chiềng, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ

44

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Tú

967949440

Thôn Lương Thành, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ

45

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Vân

1277548358

Thôn Tiên Lăng, Xã Cẩm Vân, Huyện Cẩm Thuỷ

46

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Cẩm Yên

913226123

Thôn 102a, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Thuỷ

47

Huyện Cẩm Thủy

Điểm BĐVHX Phúc Do

914323018

Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Do, Huyện Cẩm Thuỷ

48

Huyện Đông Sơn

Bưu cục cấp 2 GD Đông Sơn

2373690154

Khối 4, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn

49

Huyện Đông Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH ĐÔNG SƠN

 

Bưu cục văn phòng VP BĐH ĐÔNG SƠN

50

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Anh

947625326

Thôn 6, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn

51

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Hòa

943848935

Thôn 4, Xã Đông Hoà, Huyện Đông Sơn

52

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Hoàng

917219317

Thôn Hoàng Học, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn

53

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Khê

978790693

Thôn 9, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn

54

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Minh

917252329

Thôn Vân Đô, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn

55

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Nam

915147537

Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn

56

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Ninh

1278593789

Thôn Hạc Thành, Xã Đông Ninh, Huyện Đông Sơn

57

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Phú

917252314

Thôn Chiến Thượng, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn

58

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Quang

917252286

Thôn Quang Vinh, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn

59

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Thanh

911329118

Thôn Phúc Triều, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn

60

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Thịnh

917252318

Thôn Đại Từ, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn

61

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Tiến

915461086

Thôn Triệu Xá 1, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn

62

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Văn

1638462700

Thôn Văn Chung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn

63

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Xuân

943043203

Thôn Cáo Thôn, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn

64

Huyện Đông Sơn

Điểm BĐVHX Đông Yên

917822016

Thôn Thành, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn

65

Huyện Hà Trung

Bưu cục cấp 2 GD Hà Trung

2373620016

Tiểu Khu 6, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung

66

Huyện Hà Trung

Bưu cục cấp 3 Cầu Cừ

2373777695

Thôn Yên Xá, Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung

67

Huyện Hà Trung

Bưu cục cấp 3 Chợ Gũ

625112

Thôn Thôn Bàng, Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung

68

Huyện Hà Trung

Bưu cục cấp 3 Đò Lèn

2373740887

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung

69

Huyện Hà Trung

Bưu cục văn phòng VP BĐH HÀ TRUNG

 

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung

70

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Bắc

1244532533

Thôn Đà Sơn, Xã Hà Bắc, Huyện Hà Trungv

71

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Bình

1259474568

Thôn Đông Trung, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung

72

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Châu

914995575

Thôn Đồng Tiến, Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung

73

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Dương

986277843

Thôn Cao Lũng, Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung

74

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Đông

1259145567

Thôn Kim Phát, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung

75

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Giang

941254226

Thôn Mỹ Dương, Xã Hà Giang, Huyện Hà Trung

76

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Lai

2373836664

Thôn Phi Lai, Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung

77

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Lâm

945283644

Thôn Bình Lâm, Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung

78

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Lĩnh

9115402860

Thôn Tiên Hòa, Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung

79

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Long

915988737

Thôn Hoàng Vân, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung

80

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Ngọc

942774886

Thôn Kim Đề, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung

81

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Ninh

948811761

Thôn Đa Quả, Xã Hà Ninh, Huyện Hà Trung

82

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Phong

1267180178

Thôn Tương Lạc, Xã Hà Phong, Huyện Hà Trung

83

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Phú

914320556

Thôn Đại Phú 1, Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung

84

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Sơn

941254395

Thôn Vĩnh An, Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung

85

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Tân

917821387

Thôn Tam Quy 1, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung

86

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Thái

987482621

Thôn Tân Long, Xã Hà Thái, Huyện Hà Trung

87

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Thanh

914119286

Thôn Thanh Tân, Xã Hà Thanh, Huyện Hà Trung

88

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Tiến

948037607

Thôn Đồng Ô, Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung

89

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Toại

917821912

Thôn Độ Thôn, Xã Hà Toại, Huyện Hà Trung

90

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Vân

1676656217

Thôn Vân Điền, Xã Hà Vân, Huyện Hà Trung

91

Huyện Hà Trung

Điểm BĐVHX Hà Vinh

948524650

Thôn Đại Quý 1, Xã Hà Vinh, Huyện Hà Trung

92

Huyện Hà Trung

Thôn Thạch Quật 1, Xã Hà Hải, Huyện Hà Trung

945516345

Thôn Thạch Quật 1, Xã Hà Hải, Huyện Hà Trung

93

Huyện Hậu Lộc

Bưu cục cấp 2 GD Hậu Lộc

2373831058

Khu 1, Thị Trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc

94

Huyện Hậu Lộc

Bưu cục cấp 3 Đại Lộc

2373633313

Thôn Phú Lý, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc

95

Huyện Hậu Lộc

Bưu cục cấp 3 Hoa Lộc

2373745051

Thôn 7, Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc

96

Huyện Hậu Lộc

Bưu cục cấp 3 Minh Lộc

2373832101

Thôn Minh Thanh, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc

97

Huyện Hậu Lộc

Bưu cục văn phòng VP BĐH HẬU LỘC

 

Khu 1, Thị Trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc

98

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Cầu Lộc

983081926

Thôn Cầu Hòa, Xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc

99

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Châu Lộc

949110686

Thôn Châu Tử 1, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc

100

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Chợ Phủ

914665388

Thôn Tinh Hoa, Xã Văn Lộc, Huyện Hậu Lộc

101

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Đa Lộc

1297813834

Thôn Đồng Thành, Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc

102

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Đại Lộc

913025186

Thôn Y Ngô, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc

103

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Đồng Lộc

1262077462

Thôn Nhân Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc

104

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Hải Lộc

1626626467

Thôn Tân Lộc, Xã Hải Lộc, Huyện Hậu Lộc

105

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Hòa Lộc

1686166735

Thôn Xuân Tiến 5, Xã Hoà Lộc, Huyện Hậu Lộc

106

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Hưng Lộc

1697900610

Thôn Yên Hòa, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc

107

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Liên Lộc

1663251361

Thôn Miểu Nhị, Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc (

108

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Sơn

942838266

Thôn Khánh Vượng 1, Xã Lộc Sơn, Huyện Hậu Lộc

109

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Tân

987693362

Thôn Tân Tiến, Xã Lộc Tân, Huyện Hậu Lộc

110

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Mỹ Lộc

912558243

Thôn Liên Hoan, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc

111

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Ngư Lộc

971478186

Thôn Thắng Lộc, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc

112

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Phong Lộc

912559787

Thôn Phù Lạc, Xã Phong Lộc, Huyện Hậu Lộc

113

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Phú Lộc

984003194

Thôn Thôn Giữa, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc

114

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Quang Lộc

1695342123

Thôn Yên Ổn, Xã Quang Lộc, Huyện Hậu Lộc

115

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Thành Lộc

1223336133

Thôn 1, Xã Thành Lộc, Huyện Hậu Lộc

116

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Thịnh lộc

915124121

Thôn Yên Nội, Xã Thịnh Lộc, Huyện Hậu Lộc

117

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Thuần Lộc

1649725308

Thôn Lam Thượng, Xã Thuần Lộc, Huyện Hậu Lộc

118

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Tiến Lộc

985096168

Thôn Bùi, Xã Tiến Lộc, Huyện Hậu Lộc

119

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Triệu Lộc

963181392

Thôn Phú Gia, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc

120

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Tuy Lộc

917821237

Thôn Cách 7, Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc

121

Huyện Hậu Lộc

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

917226285

Thôn Đông Thượng, Xã Xuân Lộc, Huyện Hậu Lộc

122

Huyện Hoằng Hóa

Bưu cục cấp 2 GD Hoằng Hóa

2373865010

Khu phố Vinh Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá

123

Huyện Hoằng Hóa

Bưu cục cấp 3 Chợ Vực

2373642101

Làng Nhân Ngọc, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá

124

Huyện Hoằng Hóa

Bưu cục cấp 3 Hoằng Châu

2373935101

Làng Tiền Phong, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hoá

125

Huyện Hoằng Hóa

Bưu cục cấp 3 Nghĩa Trang

2373866101

Thị tứ Nghĩa Trang, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hoá

126

Huyện Hoằng Hóa

Bưu cục văn phòng VP BĐH HOẰNG HÓA

373865477

Khu phố Phúc Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá

127

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Bút Sơn

2373865836

Khu phố Phúc Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá

128

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Cát

983202536

Thôn Đức Thành, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hoá

129

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Châu

917821148

Làng Tiền Phong, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hoá

130

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Đạo

1697626695

Thôn Luyện Phú, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hoá

131

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Đạt

946140720

Thôn Hạ Vũ 1, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hoá

132

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Đông

948079477

Đội 9, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hoá

133

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Đồng

1267167749

Thôn 5, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hoá

134

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Đức

1255993789

Xóm Phú, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hoá

135

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Giang

1236319678

Thôn 3, Xã Hoằng Giang, Huyện Hoằng Hoá

136

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Hà

942003138

Thôn 3, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hoá

137

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Hải

916745187

Thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá

138

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Hợp

915710981

Đội 7, Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hoá

139

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Khánh

976098136

Làng Đại Điền, Xã Hoằng Khánh, Huyện Hoằng Hoá

140

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Khê

1267036958

Thôn Tây Đại, Xã Hoằng Khê, Huyện Hoằng Hoá

141

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Kim

968397576

Làng Nghĩa Trang, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hoá

142

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Lộc

919469786

Thôn Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hoá

143

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Lương

945745676

Thôn Lương Quán, Xã Hoằng Lương, Huyện Hoằng Hoá

144

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Lưu

1254592458

Thôn Nghĩa Phúc, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá

145

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Minh

1233656981

Thôn Cự Đà, Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hoá

146

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Ngọc

949021565

Làng Nhân Ngọc, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá

147

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Phong

1267172018

Thôn Nam Hạc, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hoá

148

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Phú

945016860

Thôn Trung Tây, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hoá

149

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Phụ

947927581

Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hoá

150

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Phúc

1687981103

Thôn Tế Đô, Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá

151

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Phượng

915468519

Làng Vĩnh Gia, Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hoá

152

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Quỳ

918061500

Thôn Ích Hạ, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hoá

153

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Quý

949107659

Thôn Sao Vàng 3, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hoá

154

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Sơn

917821206

Thôn Cổ Bản, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hoá

155

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Tân

1267175012

Thôn Bột Trung, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hoá

156

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Thái

947506126

Thôn Thái Hòa, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hoá

157

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Thanh

947927750

Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hoá

158

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Thành

947931535

Thôn Phú Quý, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hoá

159

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Thắng

1256916413

Làng Hải Phúc, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hoá

160

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Thịnh

1256854775

Thôn 4, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá

161

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Tiến

944310141

Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá

162

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Trạch

914606456

Xóm An Khang An Hảo, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hoá

163

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Trinh

944307286

Thôn Trinh Nga, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá

164

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Trung

919646106

Làng Trung Hậu, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hoá

165

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Trường

917821137

Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá

166

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Vinh

1698111135

Thôn 3, Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hoá

167

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Xuân

868447081

Thôn Nghĩa Hương, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hoá

168

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Xuyên

916793259

Thôn Nga Bình, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hoá

169

Huyện Hoằng Hóa

Điểm BĐVHX Hoằng Yến

974133748

Đội 7, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hoá

170

Huyện Lang Chánh

Bưu cục cấp 2 GD Lang Chánh

2373874255

Khu phố 3, Thị Trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh

Xem phần 2 tại đây

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến