Danh sách 69 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Lai Châu

01/02/2019

Danh sách 69 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Lai Châu, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Mường Tè

Bưu cục cấp 2 Mường Tè

2133881174

Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè

2

Huyện Mường Tè

Điểm BĐVHX Mường Tè

99423007

Bản Nậm Cúm, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè

3

Huyện Mường Tè

Điểm BĐVHX Nậm Khao

2133883000

Bản Nậm Khao, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè

4

Huyện Nậm Nhùn

Bưu cục cấp 2 Nậm Nhùn

2133910655

Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn

5

Huyện Nậm Nhùn

Điểm BĐVHX Hua Bum

1689986389

Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn

6

Huyện Nậm Nhùn

Điểm BĐVHX Lê Lợi

941368601

Bản Bản chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn

7

Huyện Nậm Nhùn

Điểm BĐVHX Pú Đao

1676966545

Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn

8

Huyện Phong Thổ

Bưu cục cấp 2 Phong Thổ

2133896228

Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ

9

Huyện Phong Thổ

Bưu cục cấp 3 Ma Lù Thàng

 

Bản Cây Không, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ

10

Huyện Phong Thổ

Bưu cục cấp 3 Mường So

2133895002

Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ

11

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Bản Lang

1274961101

Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ

12

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Dào San

943512173

Bản Hợp 1, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ

13

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Hoang Thèn

1233315729

Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ

14

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Huổi Luông

915795088

Bản Huổi Luông 1, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ

15

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Khổng Lào

943539422

Bản Khồng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ

16

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Lản Nhỉ Thàng

946353907

Bản Lản Nhỉ Thàng, Xã Lả Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ

17

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Ma Ly Pho

943542557

Bản Thèn Sin, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ

18

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Nậm Xe

1257383001

Bản Nậm Se, Xã Nậm Se, Huyện Phong Thổ

19

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Sin Suối Hồ

944001664

Bản Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ

20

Huyện Phong Thổ

Điểm BĐVHX Tông Qua Lìn

915329724

Bản Cang Há, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ

21

Huyện Sìn Hồ

Bưu cục cấp 2 Sìn Hồ

2133870118

Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ

22

Huyện Sìn Hồ

Bưu cục cấp 3 Nậm Tăm

2133606222

Bản Nà Tăm 1, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ

23

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Căn Co

964495784

Bản Căn Co, Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ

24

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Chăn Nưa

975999655

Bản Chiềng Chăn, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ

25

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Hồng Thu

91629846222

Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ

26

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Làng Mô

941135221

Bản Nhiều Sáng 1, Xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ

27

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Lùng Thàng

1654012806

Bản Can Hồ 1, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ

28

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Nậm Mạ

916332813

Bản Nậm Mạ 1, Xã Mậm Mạ, Huyện Sìn Hồ

29

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Noong Hẻo

917077003

Bản Noong Hẻo 1, Xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ

30

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Pa Tần

982453863

Bản Đội 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ

31

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Phăng Xu Lin

1647281389

Bản Phăng Xô Lin 1, Xã Phăng Xu Lin, Huyện Sìn Hồ

32

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Phìn Hồ

914478170

Bản Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ

33

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Pu Sam Cáp

1252381660

Bản Hồ Sì Pháng 1, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ

34

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Tà Ngảo

914883072

Bản Hải Hồ, Xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ

35

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Tả Phìn

1657850871

Bản Tả Phìn 1, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ

36

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Tủa Sin Chải

1299832084

Bản Xin Chải, Xã Tủ Sín Chải, Huyện Sìn Hồ

37

Huyện Sìn Hồ

Điểm BĐVHX Xà Dề Phìn

1656393538

Bản Xà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ

38

Huyện Tam Đường

Bưu cục cấp 2 Tam Đường

2133879687

Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường

39

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Bản Bo

917053286

Bản Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường

40

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Bản Giang

917911165

Bản Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường

41

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Bản Hon

916696404

Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường

42

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Bình Lư

1682288515

Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường

43

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Hồ Thầu

1694466817

Bản Rường Ổi, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường

44

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Nà Tăm

1296923911

Bản Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường

45

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Nùng Nàng

914306746

Bản Nùng Nàng, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường

46

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Sơn Bình

986947557

Bản Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường

47

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Tả Lèng

1245309749

Bản Tả Lẻng, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường

48

Huyện Tam Đường

Điểm BĐVHX Thèn Sin

1668106976

Bản Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường

49

Huyện Tân Uyên

Bưu cục cấp 2 Tân Uyên

2133787789

Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

50

Huyện Tân Uyên

Điểm BĐVHX Hố Mít

975541446

Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên (

51

Huyện Tân Uyên

Điểm BĐVHX Nậm Cần

915618080

Thôn Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên

52

Huyện Tân Uyên

Điểm BĐVHX Nậm Sỏ

949461002

Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên

53

Huyện Tân Uyên

Điểm BĐVHX Pắcta

947908605

Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên

54

Huyện Tân Uyên

Điểm BĐVHX Phúc Khoa

869927995

Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên

55

Huyện Tân Uyên

Điểm BĐVHX Thân Thuộc

976285050

Thôn Phiêng Phát 1, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên

56

Huyện Tân Uyên

Hòm thư Công cộng Mường Khoa

2133786905

Thôn Hô Bon, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên

57

Huyện Than Uyên

Bưu cục cấp 2 Than Uyên

2133783588

Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên

58

Huyện Than Uyên

Điểm BĐVHX Khoen On

1633043403

Thôn Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên

59

Huyện Than Uyên

Điểm BĐVHX Mường Kim

946377970

Thôn Nà Dân 1, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên

60

Huyện Than Uyên

Điểm BĐVHX Mường Than

899843089

Thôn Cẩm Trung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên

61

Huyện Than Uyên

Điểm BĐVHX Phúc Than

978941400

Bản Sang Ngà, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên

62

Thị xã Lai Châu

Bưu cục cấp 1 Thành phố Lai Châu

2133875278

Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

63

Thị xã Lai Châu

Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 Đoàn Kết

2133791515

Số 185, Đường trần hưng đạo, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu

64

Thị xã Lai Châu

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lai Châu

21333876647

Đường lê lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

65

Thị xã Lai Châu

Bưu cục cấp 3 KHL Lai Châu

2133876648

Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

66

Thị xã Lai Châu

Bưu cục văn phòng VP BĐT Lai Châu

2133875584

Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

67

Thị xã Lai Châu

Điểm BĐVHX Nậm Loỏng

1696307434

Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu

68

Thị xã Lai Châu

Điểm BĐVHX Quyết Thắng

2133975720

Khu phố Quyết Thắng 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu

69

Thị xã Lai Châu

Điểm BĐVHX San Thàng

2133878000

Bản San Thàng 1, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương