Danh sách 230 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hòa Bình (phần 2)

01/02/2019

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 230 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hòa Bình, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Tự Do

1256438999

Xóm Kháy, Xã Tự Do, Huyện Lạc Sơn

102

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Văn Nghĩa

1692323025

Xóm Đổn, Xã Văn Nghĩa, Huyện Lạc Sơn

103

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Văn Sơn

1697432864

Xóm Ráy, Xã Văn Sơn, Huyện Lạc Sơn

104

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Xuất Hóa

917036069

Xóm Xưa Hạ, Xã Xuất Hoá, Huyện Lạc Sơn

105

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Yên Nghiệp

1693962287

Xóm Hổ 1, Xã Yên Nghiệp, Huyện Lạc Sơn

106

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Yên Phú

1636188788

Xóm Mới, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn

107

Huyện Lạc Sơn

iểm BĐVHX Tuân Đạo

915406174

Xóm Sào, Xã Tuân Đạo, Huyện Lạc Sơn

108

Huyện Lạc Thủy

Bưu cục cấp 2 Lạc Thủy

2183874119

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ

109

Huyện Lạc Thủy

Bưu cục cấp 3 Ba Hàng Đồi

2183873101

Thôn Quyết Tiến, Xã Thanh Nông, Huyện Lạc Thuỷ

110

Huyện Lạc Thủy

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạc Thủy

 

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ

111

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX An Bình

1643333143

Thôn Chợ Đập, Xã An Bình, Huyện Lạc Thuỷ

112

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX An Lạc

918370465

Thôn An Phú, Xã An Lạc, Huyện Lạc Thuỷ

113

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Cố Nghĩa

941060800

Thôn Tân Ba, Xã Cố Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ

114

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Đồng Môn

1635497035

Thôn Đừng, Xã Đồng Môn, Huyện Lạc Thuỷ

115

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Đồng Tâm

2183874074

Thôn Đồng Phú, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ

116

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Hưng Thi

1687756196

Thôn Khoang, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ

117

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Khoan Dụ

979666926

Thôn Liên Hồng 2, Xã Khoan Dụ, Huyện Lạc Thuỷ

118

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Lạc Long

1674864365

Thôn Đồng Bầu, Xã Lạc Long, Huyện Lạc Thuỷ

119

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Liên Hòa

1656649248

Thôn Đồng Huống, Xã Liên Hoà, Huyện Lạc Thuỷ

120

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Phú Lão

1273699644

Thôn Lão Nội, Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thuỷ

121

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Phú Thành

2183874224

Thôn Phú Thành, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ

122

Huyện Lạc Thủy

Điểm BĐVHX Yên Bồng

946067634

Thôn Quyết Tiến, Xã Yên Bồng, Huyện Lạc Thuỷ

123

Huyện Lương Sơn

Bưu cục cấp 2 L­ương Sơn

2183826651

Tiểu Khu 8, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn

124

Huyện Lương Sơn

Bưu cục cấp 3 Bãi Lạng

2183826888

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn

125

Huyện Lương Sơn

Bưu cục cấp 3 Chợ Bến

2183877101

Xóm Chợ Bến, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn

126

Huyện Lương Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lương Sơn

2183825945

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn

127

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Cao Dương

1239685016

Xóm Đồng Bon, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn

128

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Cao Răm

915900981

Xóm Hui, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn

129

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Cao Thắng

919550876

Xóm Chợ Bến, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn

130

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Cư Yên

917852628

Xóm Gò Đẻ, Xã Cư Yên, Huyện Lương Sơn

131

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Hòa Sơn

1258932086

Xóm Đồng Táu, Xã Hoà Sơn, Huyện Lương Sơn

132

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Hợp Châu

977692634

Xóm Quang Trung, Xã Hợp Châu, Huyện Lương Sơn

133

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Hợp Hòa

912688576

Xóm Đồng Ỷ, Xã Hợp Hoà, Huyện Lương Sơn

134

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Hợp Thanh

988538075

Xóm Cầu Chồm, Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn

135

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Lâm Sơn

906056766

Xóm Rổng Tằm, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 0906056766)

136

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Liên Sơn

946455802

Xóm Đồn Vận, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn

137

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Long Sơn

1292436942

Xóm Hợp Thung, Xã Long Sơn, Huyện Lương Sơn

138

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Nhuận Trạch

942129515

Xóm Đồng Sẽ, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn

139

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Tân Thành

946416551

Xóm Phượng Sồ, Xã Tân Thành, Huyện Lương Sơn

140

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Tân Vinh

912986279

Xóm Cời, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn

141

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Thành Lập

21833822190

Xóm Ao Kềnh, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn

142

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Thanh Lương

918302991

Xóm Sấu Hạ, Xã Thanh Lương, Huyện Lương Sơn

143

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Tiến Sơn

973086320

Xóm Ghên, Xã Tiến Sơn, Huyện Lương Sơn

144

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Trung Sơn

2183822186

Xóm Bến Cuối, Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn

145

Huyện Lương Sơn

Điểm BĐVHX Trường Sơn

917548480

Xóm Cột Bài, Xã Trường Sơn, Huyện Lương Sơn

146

Huyện Mai Châu

Bưu cục cấp 2 Mai Châu

2183867350

Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu

147

Huyện Mai Châu

Bưu cục văn phòng VP BĐH Mai Châu

2183867091

Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu

148

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Ba Khan

1697249445

Xóm Xóm 1, Xã Ba Khan, Huyện Mai Châu

149

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Bao La

918827958

Thôn Xóm Lọng Sắng, Xã Bao La, Huyện Mai Châu

150

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Châu

911124074

Thôn Xóm Lác, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu

151

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Cun Pheo

987630915

Xóm Cun, Xã Cun Pheo, Huyện Mai Châu

152

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Đồng Bảng

1666726020

Xóm Đồng Bảng, Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu

153

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Hang Kia

1654625467

Thôn Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Hang Kia, Xã Hang Kia, Huyện Mai Châu

154

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Mai Hạ

915446763

Thôn Xóm Lầu, Xã Mai Hạ, Huyện Mai Châu

155

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Mai Hịch

1232255944

Khu Xóm Mai Hịch I, Xã Mai Hịch, Huyện Mai Châu

156

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Nà Mèo

917734269

Xóm Nà Mèo, Xã Nà Mèo, Huyện Mai Châu

157

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Nà Phòn

943769015

Xóm Nhót, Xã Nà Phỏn, Huyện Mai Châu

158

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Noong Luông

1638239431

Khu Xóm Chà Đáy, Xã Noong Luông, Huyện Mai Châu

159

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Pà Cò

1237606375

Xóm Pà Háng Lớn, Xã Pà Co, Huyện Mai Châu

160

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Phúc Sạn

976261250

Xóm Suối Nhúng, Xã Phúc Sạn, Huyện Mai Châu

161

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Piềng Vế

918898332

Khu Xóm Nam Hòa, Xã Piềng Vẽ, Huyện Mai Châu

162

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Pù Bin

1683493549

Khu Xóm Bin, Xã Pù Bin, Huyện Mai Châu

163

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Tân Dân

1687151705

Xóm Tôm, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu

164

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Tân Mai

979637764

Xóm Đoi, Xã Tân Mai, Huyện Mai Châu

165

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Tân Sơn

1232252574

Xóm Bò Báu, Xã Tân Sơn, Huyện Mai Châu

166

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Thung Khe

1638239500

Xóm Thung Khe, Xã Thung Khe, Huyện Mai Châu

167

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Tòng Đậu

915638533

Xóm Nhuối, Xã Tòng Đậu, Huyện Mai Châu

168

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Vạn Mai

948411390

Thôn Xom Nghe, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu

169

Huyện Mai Châu

Điểm BĐVHX Xăm Khòe

967006821

Thôn Xóm Te, Xã Xăm Khoè, Huyện Mai Châu

170

Huyện Tân Lạc

Bưu cục cấp 2 Tân Lạc

2183834017

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc

171

Huyện Tân Lạc

Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ

2183834029

Xóm Lồ, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc

172

Huyện Tân Lạc

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tân Lạc

2183834017

Tiểu Khu 1a, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc

173

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

1695785903

Xóm Hò Dưói, Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc

174

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Do Nhân

915460466

Xóm Mương 1, Xã Do Nhân, Huyện Tân Lạc

175

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Địch Giáo

944290918

Điểm BĐVHX Địch Giáo

176

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Đông Lai

1655021889

Xóm Quê Bái 1, Xã Đông Lại, Huyện Tân Lạc

177

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Gia Mô

915773896

Xóm Đừng, Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc

178

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Lỗ Sơn

1697581232

Xóm Đá 1, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc

179

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Lũng Vân

1694532878

Xóm Bò, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc

180

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Mãn Đức

949170316

Xóm Định, Xã Mãn Đức, Huyện Tân Lạc

181

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Mường Khến

915669813

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc

182

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

1677034024

Xóm Chù Bụa, Xã Mỹ Hoà, Huyện Tân Lạc

183

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Nam Sơn

1653215471

Xóm Dồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc

184

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ

945439673

Xóm Dường, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Tân Lạc

185

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Ngòi Hoa

1688652820

Xóm Nẻ, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc

186

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Ngổ Luông

1652548683

Xóm Luông Trên, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc

187

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Phong Phú

918364988

Xóm Lồ, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc

188

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Phú Cường

915919391

Khu phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc

189

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Phú Vinh

1665719488

Xóm Kè, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc

190

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Quy Hậu

899348580

Xóm Khang 1, Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc

191

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Quy Mỹ

1255770318

Xóm Ào, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc

192

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Quyết Chiến

16533585

Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc

193

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Thanh Hối

1626959752

Xóm Bào, Xã Thanh Hối, Huyện Tân Lạc

194

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Trung Hòa

915669813

Xóm Đạy, Xã Trung Hoà, Huyện Tân Lạc

195

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Tuân Lộ

977180450

Xóm Cò, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc

196

Huyện Tân Lạc

Điểm BĐVHX Tử Nê

1667217004

Xóm 3 Phố Chùa, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc

197

Huyện Yên Thủy

Bưu cục cấp 2 Yên Thủy

2183864371

Khu 11, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ

198

Huyện Yên Thủy

Bưu cục cấp 3 Đồn Dương

2183866603

Xóm Hổ I, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ

199

Huyện Yên Thủy

Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Thủy

 

Xóm Yªn B×nh, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ

200

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Bảo Hiệu

913902208

Xóm Thượng, Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thuỷ

201

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Đa Phúc

1664166705

Xóm Bèo, Xã Đa Phúc, Huyện Yên Thuỷ

202

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Đoàn Kết

983053791

Xóm Nam Bình, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ

203

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Hữu Lợi

949200750

Xóm Vố, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ

204

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Lạc Hưng

943497528

Xóm Gò Đối, Xã Lạc Hưng, Huyện Yên Thuỷ

205

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Lạc Lương

986453074

Xóm Yên Mu, Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thuỷ

206

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Lạc Sỹ

982482520

Xóm Thấu, Xã Lạc Sĩ, Huyện Yên Thuỷ

207

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Lạc Thịnh

913801208

Xóm Đình A, Xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thuỷ

208

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Ngọc Lương

917399266

Xóm Chềnh, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ

209

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Phú Lai

917907148

Xóm Trung Hoµ 1, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ

210

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Yên Lạc

1686786761

Xóm Yên Hoà 2, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ

211

Huyện Yên Thủy

Điểm BĐVHX Yên Trị

1626808249

Xóm Á Đồng, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ

212

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 1 Giao dịch Hoà Bình

2183857805

Tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình

213

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hành Chính Công

888597068

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình

214

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 3 Đồng Tiến

2183896072

Tổ 22, Phường Đồng Tiến, Thành Phố Hoà Bình

215

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 3 Phố Chăm

2183891566

Đường An Dương Vương, Phường Chăm Mát, Thành Phố Hoà Bình

216

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 3 Phương Lâm

2183852067

Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình

217

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 3 Tân Hòa

2183856889

Số 150, Tổ 1, Phường Tân Hoà, Thành Phố Hoà Bình

218

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 3 Tân Thịnh

2183881723

Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh, Thành Phố Hoà Bình

219

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục cấp 3 TMĐT Hòa Bình

2183817888

Tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình

220

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Hoà Bình

2183852240

Tổ 31, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình

221

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục văn phòng VP BĐT Hòa Bình

2183853061

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình

222

Thành phố Hoà Bình

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thành Phố Hòa Bình

2183899856

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình

223

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Dân Chủ

1252415859

Xóm Tân Lập, Xã Dân Chủ, Thành Phố Hoà Bình

224

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Hòa Bình

917906563

Xóm Đông Lạnh, Xã Hoà Bình, Thành Phố Hoà Bình

225

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Sủ Ngòi

1664063774

Xóm 10, Xã Sủ Ngòi, Thành Phố Hoà Bình

226

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Thái Thịnh

915915186

Xóm Tiểu Khu 10, Xã Thái Thịnh, Thành Phố Hoà Bình

227

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Thịnh Lang

974119975

Tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành Phố Hoà Bình

228

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Thống Nhất

918020528

Xóm Rậm, Xã Thống Nhất, Thành Phố Hoà Bình

229

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Trung Minh

2183841404

Khu phố Ngọc, Xã Trung Minh, Thành Phố Hoà Bình

230

Thành phố Hoà Bình

Điểm BĐVHX Yên Mông

917907019

Xóm Yên Hòa 2, Xã Yên Mông, Thành Phố Hoà Bình

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương