Nhanh.vn - Tiết kiệm thời gian

Danh sách 228 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hải Phòng (phần 1)

01/02/2019

Danh sách 228 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hải Phòng, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện An Dương

Bưu cục cấp 2 An Dương

2253871568

Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương

2

Huyện An Dương

Bưu cục cấp 3 Chợ Hỗ

2253771133

Xóm Nam Bình, Xã An Hưng, Huyện An Dương

3

Huyện An Dương

Bưu cục cấp 3 KHL An Dương

 

Đường 351, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương

4

Huyện An Dương

Bưu cục cấp 3 Tôn Đức Thắng

22533593002

Đường Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương

5

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX An Đồng

2253871235

Thôn Vĩnh Khê, Xã An Đồng, Huyện An Dương

6

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX An Hòa

2253570900

hôn Ngọ Dương(nd1,nd2,nd3,nd4,nd5), Xã An Hoà, Huyện An Dương

7

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX An Hồng

2253749842

Thôn Lê Lác 2, Xã An Hồng, Huyện An Dương

8

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

2253871241

Thôn Bắc Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương

9

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Đại Bản

2253971501

Thôn Đại Đồng, Xã Đại Bản, Huyện An Dương

10

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Đặng Cương

2253670830

Thôn Chiến Thắng-tri Hiếu, Xã Đăng Cương, Huyện An Dương

11

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Đồng Thái

2253871986

Thôn Bạch Mai, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương

12

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Hồng Phong

2253749810

Thôn Đình Ngọ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương

13

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Hồng Thái

2253871239

Thôn Kiều Đông, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương

14

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Lê Lợi

2253871984

Thôn Lương Qui, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương

15

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Lê Thiện

2253749809

Thôn Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương

16

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Nam Sơn

2253871985

Thôn Cách Hạ, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương

17

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Quốc Tuấn

2253871240

Thôn Kiều Thượng, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Dương

18

Huyện An Dương

Điểm BĐVHX Tân Tiến

2253749843

Thôn Nông Xá, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương

19

Huyện An Lão

Bưu cục cấp 2 An Lão

2253872398

Số 27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão

20

Huyện An Lão

Bưu cục cấp 3 An Tràng

2253891000

Số 0, Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão

21

Huyện An Lão

Bưu cục cấp 3 Chợ Kênh

2253890000

Thôn Câu Hạ A, Xã Quang Trung, Huyện An Lão

22

Huyện An Lão

Bưu cục cấp 3 KHL An Lão

 

Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão

23

Huyện An Lão

Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức

2253779266

Thôn Tiến Lập, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão

24

Huyện An Lão

Bưu cục văn phòng VP BĐH An Lão

 

Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão

25

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Thái

2253879207

Số 0, Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái, Huyện An Lão

26

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Thắng

2253872337

Thôn Quyết Tiến, Xã An Thắng, Huyện An Lão

27

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX An Thọ

2253879206

Số 0, Thôn Trần Thành, Xã An Thọ, Huyện An Lão

28

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Bát Trang

2253872292

Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang, Huyện An Lão

29

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Chiến Thắng

2253879205

Số 0, Thôn Phương Hạ, Xã Chiến Thắng, Huyện An Lão

30

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Quang Hưng

2253872653

Thôn Câu Trung, Xã Quang Hưng, Huyện An Lão

31

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Quốc Tuấn

2253872651

Số 0, Thôn Đông Nham 1, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão

32

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Tân Dân

2253872316

Số 0, Thôn Đại Hoàng, Xã Tân Dân, Huyện An Lão

33

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Tân Viên

2253872302

Số 0, Thôn Kinh Điền, Xã Tân Viên, Huyện An Lão

34

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Thái Sơn

2253879208

Số 0, Thôn Đoàn Dũng, Xã Thái Sơn, Huyện An Lão

35

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Trường Thành

2253872208

Thôn Phương Chử Tây, Xã Trường Thành, Huyện An Lão

36

Huyện An Lão

Điểm BĐVHX Trường Thọ

2253872445

Thôn Ngọc Chử, Xã Trường Thọ, Huyện An Lão

37

Huyện đảo Bạch Long Vĩ

Bưu cục cấp 2 Bạch Long Vĩ

2253889378

Khu 1, Đảo Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ

38

Huyện đảo Cát Hải

Bưu cục cấp 2 Cát Hải

22533888951

Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải

39

Huyện đảo Cát Hải

Bưu cục cấp 3 Hòa Quang

2253886301

Khu Lục Độ, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

40

Huyện đảo Cát Hải

Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Cát Bà

2253888566

Tiểu Khu 2a, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải

41

Huyện đảo Cát Hải

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cát Hải

2253888951

Khu Dân Cư Vườn Quốc Gia, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải

42

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Đồng Bài

2253886460

Thôn Trung, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải

43

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Gia Luận

2253888816

Thôn Thôn 2, Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải

44

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Hải Sơn

22533688141

Thôn Hải Sơn, Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải

45

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Hiền Hào

2253888831

Thôn Thôn 2, Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải

46

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Hoàng Châu

2253886534

Thôn Đình, Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải

47

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Nghĩa Lộ

2253886400

Thôn Minh Tân, Xã Nghĩa Lộ, Huyện Cát Hải

48

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Phù Long

2253886223

Thôn Thôn Nam, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải

49

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Trân Châu

2253888815

Thôn Bến, Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải

50

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Văn Phong

2253886353

Điểm BĐVHX Văn Phong

51

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Việt Hải

2253888734

Điểm BĐVHX Việt Hải

52

Huyện đảo Cát Hải

Điểm BĐVHX Xuân Đám

2253888765

Thôn Thôn 3, Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải

53

Huyện Kiến Thụy

Bưu cục cấp 2 Kiến Thụy

2253881201

Số 3, Đường Cẩm Xuân, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ

54

Huyện Kiến Thụy

Bưu cục cấp 3 KHL Kiến Thụy

 

Đường Cầu Đen, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ

55

Huyện Kiến Thụy

Bưu cục cấp 3 Tú Sơn

2253560207

Thôn Nãi Sơn, Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thuỵ

56

Huyện Kiến Thụy

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Thụy

 

Thôn 1, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ

57

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Du Lễ

2253812088

Thôn 5, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ

58

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Đại Đồng

2253881065

Thôn Phong Cầu I, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ

59

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Đại Hà

2253881663

Thôn Cao Bộ, Xã Đại Hà, Huyện Kiến Thuỵ

60

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Đoàn Xá

2253860339

Thôn Đông Xá, Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thuỵ

61

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Đông Phương

2253881064

Thôn Đại Trà I, Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ

62

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Hữu Bằng

2253881068

Điểm BĐVHX Hữu Bằng

63

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Kiến Quốc

2253881661

Thôn 4, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ

64

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Minh Tân

2253881660

Thôn Tân Linh, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ

65

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Ngũ Đoan

2253881413

Thôn Đại Thắ́ng, Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thuỵ

66

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Ngũ Phúc

2253881662

Thôn Xuân Đông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ

67

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Tân Phong

2253581515

Thôn Lão Phong Ii, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ

68

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Tân Trào

2253881067

Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Tân Trào, Huyện Kiến Thuỵ

69

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

2253680717

Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ

70

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Thuận Thiên

2253881414

Thôn Xuân Úc, Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ

71

Huyện Kiến Thụy

Điểm BĐVHX Thụy Hương

2253881664

Thôn Trà Phương, Xã Thụy Hương, Huyện Kiến Thuỵ

72

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 2 Thủy Nguyên

2253873956

Số 5, Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên

73

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 Cầu Giá

2253975020

Thôn Chợ Tổng, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên

74

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 KCN VSIP

2253916696

Khu Công nghiệp VSIP, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên

75

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 KHL Thủy Nguyên

 

Khu Trung Tâm Tt Minh Đức, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên

76

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 Minh Đức

2253875025

Khu Đường Phố, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên

77

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 Ngũ Lão

2253875203

Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên

78

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 Phả Lễ

2253875206

Thôn 2, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên

79

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 Quảng Thanh

2253673258

Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên

80

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 Tân Hoa

2253774680

Thôn Đội 4, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên

81

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 TMĐT Thủy Nguyên

2253873956

Số 5, Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên

82

Huyện Thuỷ Nguyên

Bưu cục cấp 3 Trịnh Xá

2253874216

Làng Trịnh Xá, Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên

83

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX An Lư

2253774612

Thôn An Thắng, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên

84

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX An Sơn

2253673340

Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên

85

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Cao Nhân

2253673338

Thôn Nhân Lý, Xã Cao Nhân, Huyện Thuỷ Nguyên

86

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Chính Mỹ

2253673314

Thôn 9 (mỹ Cụ), Xã Chính Mỹ, Huyện Thuỷ Nguyên

87

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Dương Quan

2253874031

Điểm BĐVHX Dương Quan

88

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Đông Sơn

2253774248

Thôn Thiên Đông, Xã Đông Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên

89

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Gia Đức

2253774521

Thôn Thôn Mời, Xã Gia Đức, Huyện Thuỷ Nguyên

90

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Gia Minh

2253774536

: Thôn Thủy Minh, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên

91

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Hòa Bình

2253873970

Thôn Thanh Bình, Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên

92

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Hoa Động

2253873967

Thôn Thôn 13, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên

93

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Hoàng Động

2253774226

Làng Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên

94

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Hợp Thành

2253673341

Thôn Câu Nội, Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Nguyên

95

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Kênh Giang

2253873182

Thôn Trại Kênh, Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên

96

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Kiền Bái

2253873971

Thôn 6 (tam Đông), Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên

97

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Kỳ Sơn

2253673312

Thôn Vũ Lao, Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên

98

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Lại Xuân

2253673025

Thôn Pháp Cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên

99

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Lâm Động

2253774198

Thôn Thôn Đền, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên

100

Huyện Thuỷ Nguyên

Điểm BĐVHX Lập Lễ

2253875490

Thôn Lạch Sẽ, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên

Xem phần 2 tại đây

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

Địa chỉ:

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Đà Nẵng [Xem bản đồ]

Số 461 đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ chung)

032.992.9355 (Hỗ trợ kỹ thuật)

091.442.9900 (Hỗ trợ vận chuyển)

098.983.4491 (Tiếp nhận thông tin)

contact@nhanh.vn

Công ty cổ phần VNP Group

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần VNP Group

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App
Hỗ trợ trực tuyến