Danh sách 226 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Nam (phần 2)

01/02/2019

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 226 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Nam, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn ngay với cổng vận chuyển Nhanh.vn

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Nam Trà My

Điểm BĐVHX Trà Don

1642723317

Thôn 6, Xã Trà Don, Huyện Nam Trà My

102

Huyện Nam Trà My

Điểm BĐVHX Trà Leng

 

Thôn 3, Xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My

103

Huyện Nông Sơn

Bưu cục cấp 2 Nông sơn

2353654010

Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn

104

Huyện Nông Sơn

Điểm BĐVHX Quế Lộc

2353654424

Thôn Lộc Đông, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn

105

Huyện Nông Sơn

Điểm BĐVHX Quế Ninh

2353654151

Thôn 1 (thôn Khánh Bình), Xã Quế Ninh, Huyện Nông Sơn

106

Huyện Nông Sơn

Điểm BĐVHX Quế Phước

2353654152

Thôn Phú Gia 1, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn

107

Huyện Nông Sơn

Điểm BĐVHX Sơn Viên

 

Thôn Phước Bình, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn

108

Huyện Núi Thành

Bưu cục cấp 2 Núi Thành

2353871411

Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành

109

Huyện Núi Thành

Bưu cục cấp 3 Bà Bầu

2353891200

Thôn Phú Hưng (Thôn 6), Xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành

110

Huyện Núi Thành

Bưu cục cấp 3 Bến Xe

2353535559

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành

111

Huyện Núi Thành

Bưu cục cấp 3 Diêm Phổ

2353892772

Thôn Diêm Phổ, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành

112

Huyện Núi Thành

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Tam Hiệp

2353565000

Thôn Vĩnh Đại (Thôn 3), Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành

113

Huyện Núi Thành

Bưu cục cấp 3 Khu Kinh Tế Mở Chu Lai

2353550557

Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành

114

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Giang

2353870870

Thôn Đông An (Thôn 4), Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành

115

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Hải

2353545000

Thôn 2, Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành

116

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Hòa

2353892892

Thôn Hòa Xuân, Xã Tam Hoà, Huyện Núi Thành

117

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Mỹ

2353871553

Thôn Đa Phú 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành

118

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Nghĩa

2353535455

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành

119

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Sơn

 

Thôn Mỹ Đông (Thôn 1), Xã Tam Sơn, Huyện Núi Thành

120

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Thạnh

2353892779

Thôn Trung Hòa (Thôn 2), Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành

121

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Tiến

2353891382

Thôn Tân Bình Trung, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành

122

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Trà

2353871033

Thôn Phú Thành (Thôn 3), Xã Tam Trà, Huyện Núi Thành

123

Huyện Núi Thành

Điểm BĐVHX Tam Xuân II

2353591345

Thôn Bà Bầu, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành

124

Huyện Phú Ninh

Bưu cục cấp 2 Phú Ninh

2353890977

Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh

125

Huyện Phú Ninh

Bưu cục cấp 3 Cây Sanh

2353855777

Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh

126

Huyện Phú Ninh

Bưu cục cấp 3 Chiên Đàn

2353890995

Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh

127

Huyện Phú Ninh

Điểm BĐVHX Tam An

2353849451

Thôn An Mỹ 2, Xã Tam An, Huyện Phú Ninh

128

Huyện Phú Ninh

Điểm BĐVHX Tam Đại

911506583

Thôn Đại An, Xã Tam Đại, Huyện Phú Ninh

129

Huyện Phú Ninh

Điểm BĐVHX Tam Lãnh

2353890126

Thôn An Lâu 1, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh

130

Huyện Phú Ninh

Điểm BĐVHX Tam Lộc

2353889800

Thôn 2, Xã Tam Lộc, Huyện Phú Ninh

131

Huyện Phú Ninh

Điểm BĐVHX Tam Phước

2353889529

Thôn Cẩm Khê, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh

132

Huyện Phú Ninh

Điểm BĐVHX Tam Thành

2353889020

Thôn 1, Xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh

133

Huyện Phú Ninh

Điểm BĐVHX Tam Vinh

2353855255

Thôn 1 (Thôn Tú Lâm), Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh

134

Huyện Phước Sơn

Bưu cục cấp 2 Phước Sơn

2353881800

Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn

135

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Chánh

2353881791

Thôn Ca Ra Ngâu, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn

136

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Công

2353691300

Thôn 1 (thôn Công Tơ Năng Trên), Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn

137

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Đức

1676780266

Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn

138

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Hiệp

2353691405

Thôn 11, Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn

139

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Kim

2353691200

Làng Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn

140

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Mỹ

2353691302

Thôn 2 (làng Mừng), Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn

141

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Năng

2353881667

Thôn 2 (thôn Plây Khôn), Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn

142

Huyện Phước Sơn

Điểm BĐVHX Phước Xuân

2353681001

Thôn Lao Mưng, Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn

143

Huyện Quế Sơn

Bưu cục cấp 2 Quế Sơn

2353885189

Thôn Thuận An, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn

144

Huyện Quế Sơn

Bưu cục cấp 3 Hương An

2353886500

Thôn Thương Nghiệp, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn

145

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Phú Thọ

2353886940

Thôn 2, Xã Phú Thọ, Huyện Quế Sơn

146

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế An

2353885713

Thôn Thắng Đông 1, Xã Quế An, Huyện Quế Sơn

147

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Cường

2353886858

Thôn 2, Xã Quế Cường, Huyện Quế Sơn

148

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Hiệp

2353885715

Thôn Nghi Trung, Xã Quế Hiệp, Huyện Quế Sơn

149

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Long

2353885711

Thôn 3, Xã Quế Long, Huyện Quế Sơn

150

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Minh

2353885714

Thôn Đại Lộc, Xã Quế Minh, Huyện Quế Sơn

151

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Phong

2353885710

Thôn Tân Phong, Xã Quế Phong, Huyện Quế Sơn

152

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Thuận

2353885419

Thôn 6, Xã Quế Thuận, Huyện Quế Sơn

153

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Xuân 1

2353886025

Thôn 2, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn

154

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Quế Xuân 2

2353687930

Thôn Phú Bình, Xã Quế Xuân 2, Huyện Quế Sơn

155

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Xã Quế Châu

903460384

Thôn 4, Xã Quế Châu, Huyện Quế Sơn

156

Huyện Quế Sơn

Điểm BĐVHX Xã Quế Phú

914489963

Thôn 11, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn

157

Huyện Tây Giang

Bưu cục cấp 2 Tây Giang

2353796088

Thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang

158

Huyện Tây Giang

Điểm BĐVHX A Tiêng

2353796101

Thôn Ahu, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang

159

Huyện Tây Giang

Điểm BĐVHX Bha Lee

2353796202

Thôn A Ung, Xã BHa Lêê, Huyện Tây Giang

160

Huyện Tây Giang

Điểm BĐVHX Lăng

2353796001

Thôn Nal, Xã Lăng, Huyện Tây Giang

161

Huyện Thăng Bình

Bưu cục cấp 2 Thăng Bình

2353874265

Tổ 7, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình

162

Huyện Thăng Bình

Bưu cục cấp 3 Bình Đào

2353679442

Thôn 2 (làng Trà Đóa 2), Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình

163

Huyện Thăng Bình

Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Bình

2353874265

Tổ 7, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình

164

Huyện Thăng Bình

Bưu cục cấp 3 Quán Gò

2353672193

Thôn An Thành 2, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình

165

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Chánh

2353873094

Thôn Rừng Bồng, Xã Bình Chánh, Huyện Thăng Bình

166

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Dương

2353874608

Thôn 2 (làng Ấp Nam), Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình

167

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Định Bắc

2353875319

Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình

168

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Định Nam

 

Thôn Đồng Đức, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình

169

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Giang

2353874607

Thôn 3 (làng Bình Túy), Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình

170

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Hải

2353873164

Thôn Hiệp Hưng, Xã Bình Hải, Huyện Thăng Bình

171

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Lãnh

2353676266

Thôn Nam Bình Sơn, Xã Bình Lãnh, Huyện Thăng Bình

172

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Minh

2353875818

Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình

173

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Nam

2353873019

Thôn Nghĩa Hòa, Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình

174

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Nguyên

2353875638

Thôn Thanh Ly 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình

175

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Phú

2353873013

Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình

176

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Phục

2353665100

Thôn 2 (làng Tất Viên), Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình

177

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Quế

2353873172

Thôn Bình Quang, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình

178

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Quý

2353875325

Thôn Quý Phước 2, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình

179

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Sa

2353873028

Thôn 3 (làng Bình Trúc 1), Xã Bình Sa, Huyện Thăng Bình

180

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Trị

2353676151

Thôn Châu Lâm(làng Nho Lâm, Châu Đức, Châu Nho), Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình

181

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Triều

2353874285

Thôn Phước Ấm (thôn 3), Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình

182

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Trung

2353873000

Thôn Kế Xuyên 1, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình

183

Huyện Thăng Bình

Điểm BĐVHX Bình Tú

2353668444

Thôn Phước Cẩm, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình

184

Huyện Tiên Phước

Bưu cục cấp 2 Tiên Phước

2353879777

Khối phố Tiên Bình, Thị Trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước

185

Huyện Tiên Phước

Bưu cục cấp 3 Tiên Thọ

2353896311

Thôn 3, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước

186

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên An

914749062

Thôn 3, Xã Tiên An, Huyện Tiên Phước

187

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Cảnh

1653022180

Thôn 5, Xã Tiên Cảnh, Huyện Tiên Phước

188

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Cẩm

916884380

Thôn Cẩm Tây, Xã Tiên Cẩm, Huyện Tiên Phước

189

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Châu

1696824749

Thôn Hội An, Xã Tiên Châu, Huyện Tiên Phước

190

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Hà

2353884998

Thôn Phú Vinh, Xã Tiên Hà, Huyện Tiên Phước

191

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Hiệp

2353884107

Thôn 4, Xã Tiên Hiệp, Huyện Tiên Phước

192

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Lãnh

2353897901

Thôn 10, Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước

193

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Lập

2353896020

Thôn 2, Xã Tiên Lập, Huyện Tiên Phước

194

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Lộc

2353884443

Thôn 2, Xã Tiên Lộc, Huyện Tiên Phước

195

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Mỹ

2353884390

Thôn Tiên Phú Đông (Thôn 3), Xã Tiên Mỹ, Huyện Tiên Phước

196

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Ngọc

965894566

Thôn 4, Xã Tiên Ngọc, Huyện Tiên Phước

197

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Phong

2353884442

Thôn Tiên Hòa (Thôn 3), Xã Tiên Phong, Huyện Tiên Phước

198

Huyện Tiên Phước

Điểm BĐVHX Tiên Sơn

986803003

Thôn 3, Xã Tiên Sơn, Huyện Tiên Phước

199

Thành phố Hội An

Bưu cục cấp 2 Hội An

2353864555

Số 06, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành Phố Hội An

200

Thành phố Hội An

Bưu cục cấp 3 Cửa Đại

2353927066

Khối Phước Tân (7 tổ), Phường Cửa Đại, Thành Phố Hội An

201

Thành phố Hội An

Bưu cục cấp 3 KHL Hội An

2353862888

Số 6, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành Phố Hội An

202

Thành phố Hội An

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

2353861833

Khối Tân Thanh (tổ 1-4), Phường Tân An, Thành Phố Hội An

203

Thành phố Hội An

Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo

2353861405

Số 47/8, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành Phố Hội An

204

Thành phố Hội An

Điểm BĐVHX Cẩm An

2353927555

Khối An Tân (9 tổ), Phường Cẩm An, Thành Phố Hội An

205

Thành phố Hội An

Điểm BĐVHX Cẩm Châu

2353923111

Khối Thanh Tây (10 tổ), Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An

206

Thành phố Hội An

Điểm BĐVHX Cẩm Kim

2353863444

Thôn Trung Hà (tổ 9 đến 12), Xã Cẩm Kim, Thành Phố Hội An

207

Thành phố Hội An

Điểm BĐVHX Cẩm Nam

2353864222

Khối Châu Trung (10 tổ), Phường Cẩm Nam, Thành Phố Hội An

208

Thành phố Hội An

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

986803003

Thôn Cấm (tổ 1-3), Xã Tân Hiệp, Thành Phố Hội An

209

Thành phố Hội An

Điểm BĐVHX Thanh Hà

2353922222

Khối phố 8 (tổ 41-49), Phường Thanh Hà, Thành Phố Hội An

210

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 1 Tam Kỳ

23533858578

Số 18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ

211

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 2 Thành Phố Tam Kỳ GD

2353858578

Số 18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ

212

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 An Xuân

2353810284

Số 02, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

213

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 HCC Quảng Nam

2353770777

Số 159B, Đường Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

214

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 HCC TP Tam Kỳ

 

Số 159, Đường Trương Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

215

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng

2353859083

Kiệt Khu Tt Xí Nghiệp May, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ

216

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 KCN Tam Thăng

2353525666

Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ

217

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 KHL Tam Kỳ

2353825456

Số 01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

218

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh

2353830053

Khối phố Lê Hồng Phong, Phường Hoà Hương, Thành phố Tam Kỳ

219

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục cấp 3 TMĐT Tam Kỳ

2353825456

Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

220

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Quảng Nam

 

Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

221

Thành phố Tam Kỳ

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Nam

 

Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

222

Thành phố Tam Kỳ

Đại lý bưu điện Số 3

 

Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ

223

Thành phố Tam Kỳ

Đại lý bưu điện Vườn Lài

2353834102

Số 233B, Đường Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ

224

Thành phố Tam Kỳ

Điểm BĐVHX Tam Ngọc

982216408

Thôn 3, Xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ

225

Thành phố Tam Kỳ

Điểm BĐVHX Tam Phú

988915717

Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ

226

Thành phố Tam Kỳ

Điểm BĐVHX Tam Thăng

905189591

Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ

 

 

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương