Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Yên Bái (phần 2)

2019-02-14

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Yên Bái, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Thạch Lương

2163874094

Bản Khem, Xã Thạch Lương, Huyện Văn Chấn

102

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Thanh Lương

2163874121

Bản Đồng Lợi, Xã Thanh Lương, Huyện Văn Chấn

103

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Thượng Bằng La

2163873149

Thôn Khe Thắm, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn

104

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Tt Nt Liên Sơn

2163871920

Tổ 1, Thị trấn N.T.Liên Sơn, Huyện Văn Chấn

105

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Tt Nt Trần Phú

2163873665

Khu Trung Tâm, Thị trấn N.T.Trần Phú, Huyện Văn Chấn

106

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Tú Lệ

2163871504

Bản Pom Ban, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn

107

Huyện Văn Yên

Bưu cục cấp 2 Văn Yên

2163834136

Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên

108

Huyện Văn Yên

Bưu cục cấp 3 Trái Hút

2163831001

Khu phố Trái Hút, Xã An Bình, Huyện Văn Yên

109

Huyện Văn Yên

Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Yên

2163834136

Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên

110

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX An Bình

 

Thôn Khe Ly, Xã An Bình, Huyện Văn Yên

111

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX An Thịnh

2163830102

Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên

112

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Châu Quế Hạ

2163831081

Thôn Bành, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên

113

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Châu Quế Thượng

2163833243

Thôn 4, Xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên

114

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Đại Phác

2163830178

Thôn Phúc Thành, Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên

115

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Đại Sơn

2163830145

Làng Vầu, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên

116

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Đông An

2163831101

Thôn Toàn An, Xã Đông An, Huyện Văn Yên

117

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Đông Cuông

2163834365

Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên

118

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Hoàng Thắng

2163835117

Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên

119

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Lang Thíp

2163833182

Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên

120

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Lâm Giang

2163831051

Thôn 10, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên

121

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Mậu Đông

2163834506

Thôn 2, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên

122

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Mỏ Vàng

2163835771

Thôn Khe Ngõa, Xã Mỏ Vàng, Huyện Văn Yên

123

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Nà Hẩu

2163835772

Bản Tát, Xã Nà Hẩu, Huyện Văn Yên

124

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Ngòi A

2163834664

Thôn Chiềng, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên

125

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Phong Dụ Hạ

2163831020

Thôn 1, Xã Phong Dụ Hạ, Huyện Văn Yên

126

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Phong Dụ Thượng

2163831112

Bản Than, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên

127

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Quang Minh

2163831264

Thôn Bờ Ngòi 1, Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên

128

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Tân Hợp

2163830195

Thôn 6, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên

129

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Viễn Sơn

2163834500

Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên

130

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Xuân Ái

2163835102

Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Aí, Huyện Văn Yên

131

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Xuân Tầm

2163831323

Thôn Khe Trung, Xã Xuân Tầm , Huyện Văn Yên

132

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Yên Hợp

2163835130

Thôn Yên Dũng 2, Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên

133

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Yên Hưng

2163834254

Thôn Yên Hưng 2, Xã Yên Hưng, Huyện Văn Yê

134

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Yên Phú

2163834342

Thôn Yên Trung, Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên

135

Huyện Văn Yên

Điểm BĐVHX Yên Thái

2163834366

Thôn Quẽ Trong, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên

136

Huyện Yên Bình

Bưu cục cấp 2 Yên Bình

2163885103

Tổ 8, Khu Thị Trấn, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình

137

Huyện Yên Bình

Bưu cục cấp 3 Cảm Ân

2163882001

Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm Ân, Huyện Yên Bình

138

Huyện Yên Bình

Bưu cục cấp 3 Cát Lem

2163881101

Thôn Ngã Ba Cát Lem, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình

139

Huyện Yên Bình

Bưu cục cấp 3 Km9

29885216

Đường Quốc Lộ 37, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình

140

Huyện Yên Bình

Bưu cục cấp 3 Thác Bà

2163884138

Khu phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình

141

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Bạch Hà

2163884249

Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình

142

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Bảo Ái

2163882144

Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Aí, Huyện Yên Bình

143

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Cảm Nhân 1

29882111

Làng Phạ 2, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình

144

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Cảm Nhân 2

2163883001

Thôn Mười, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình

145

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Đại Đồng

2163885896

Thôn Hương Lý, Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình

146

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Hán Đà

2163884142

Thôn Hán Đà 3, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình

147

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Mông Sơn

2163882150

Thôn Trung Tâm, Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình

148

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Mỹ Gia

2163882141

Thôn 1, Xã Mỹ Gia, Huyện Yên Bình

149

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Ngọc Chấn

2163883061

Thôn 2, Xã Ngọc Chấn , Huyện Yên Bình

150

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

2163885677

Thôn Đồng Tâm, Xã Phú Thịnh , Huyện Yên Bình

151

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Phúc An

2163508500

Thôn Đồng Tanh, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình

152

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Phúc Ninh

2163883060

Thôn 2, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Bình

153

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Tân Hương

2163882002

Thôn Yên Thắng, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình

154

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Tân Nguyên

2163882090

Thôn Tân Thành, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình

155

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Thịnh Hưng

2163886096

Thôn Liên Hợp, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình

156

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Tích Cốc

2163883046

Thôn 4, Xã Tích Cốc, Huyện Yên Bình

157

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Văn Lãng

2163825731

Thôn 1, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình

158

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Vĩnh Kiên

2163884040

Thôn Ba Chăng, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình

159

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Vũ Linh

2163884233

Làng Ngần, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình

160

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Xuân Lai

2163882089

Thôn Yên Phú, Xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình

161

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Xuân Long

2163882086

Thôn Phú Cường, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình

162

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Yên Bình

2163884232

Thôn Trung Tâm, Xã Yên Bình, Huyện Yên Bình

163

Huyện Yên Bình

Điểm BĐVHX Yên Thành

2163882118

Thôn 1 (Ngòi Di), Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình

164

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 1 Yên Bái Ga

2163862338

Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái

165

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 HCC Yên Bái

 

Đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái

166

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Yên Bái

2163863926

Số 27, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

167

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Hợp Minh

2163712371

Thôn Cầu Phao 2, Xã Hợp Minh, Thành phố Yên Bái

168

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 KHL Yên Bái

2163813567

Số 127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

169

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Minh Tân

2163851601

Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái

170

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Nam Cường

2163852101

Số 18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

171

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 TMĐT Yên Bái

2163813800

Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

172

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Trung tâm giao dịch Thành phố Yên Bái

2163812808

Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái

173

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Yên Bái Km5

2163852577

Số 27, Đường Đinh Tiên Hoàng 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái

174

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Yên Hoà

2163813800

Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

175

Thành phố Yên Bái

Bưu cục cấp 3 Yên Thịnh

2163852173

Đường Đinh Tiên Hoàng 2, Phường Yên Thịnh , Thành phố Yên Bái

176

Thành phố Yên Bái

Bưu cục văn phòng VP BĐT Yên Bái

 

Số 127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

177

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Âu Lâu

2163863451

Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái

178

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Giới Phiên

 

Thôn 5, Xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái

179

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Minh Bảo

2163854318

Thôn Thanh Liên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái

180

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Nam Cường

 

Thôn Đồng Phú, Xã Nam Cường, Thành phố Yên Bái

181

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Phúc Lộc

2163863283

Thôn 4, Xã Phúc Lộc , Thành phố Yên Bái

182

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Tân Thịnh

2163854309

Thôn Thanh Hùng 2, Xã Tân Thịnh , Thành phố Yên Bái

183

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Tuy Lộc

2163866306

Thôn Minh Long, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái

184

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Văn Phú

2163858795

Thôn Liên Phú, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái

185

Thành phố Yên Bái

Điểm BĐVHX Văn Tiến

2163858796

Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái

186

Thành phố Yên Bái

Kiốt bưu điện Km4

29852957

Tổ 32b, Khu phố Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái

187

Thị xã Nghĩa Lộ

Bưu cục cấp 2 Nghĩa Lộ

2163870195

Tổ 18, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ

188

Thị xã Nghĩa Lộ

Điểm BĐVHX Nghĩa An

2163870796

Bản Đêu 3, Xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ

189

Thị xã Nghĩa Lộ

Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi

2163870381

Bản Xa, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ

190

Thị xã Nghĩa Lộ

Điểm BĐVHX Nghĩa Phúc

2163871962

Bản Ả Hạ, Xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến