Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Yên Bái (phần 1)

2019-02-14

Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Yên Bái, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Lục Yên

Bưu cục cấp 2 Lục Yên

2163845315

Số 324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên

2

Huyện Lục Yên

Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa

2163842105

Thôn 8, Xã Khánh Hòa, Huyện Lục Yên

3

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX An Lạc

2163842233

Thôn 4, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên

4

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX An Phú

2613845693

Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú, Huyện Lục Yên

5

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Động Quan

2163842199

Thôn 7, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên

6

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Khai Trung

2163842607

Thôn 3, Xã Khai Trung, Huyện Lục Yên

7

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Khánh Thiện

2163846601

Thôn 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên

8

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Lâm Thượng

2163845600

Thôn 2, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên

9

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Liễu Đô

2163846050

Thôn 1, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên

10

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Mai Sơn

2163845500

Thôn 1, Xã Mai Sơn, Huyện Lục Yên

11

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Minh Chuẩn

2163842604

Thôn 6, Xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên

12

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Minh Tiến

2163845661

Làng Ven, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên

13

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Minh Xuân

2163845660

Thôn 7, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên

14

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Mường Lai

2163846608

Thôn 5, Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên

15

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Phan Thanh

2163842602

Thôn 3, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên

16

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Phúc Lợi

2163842149

Thôn 3, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên

17

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Tân Lập

2163842063

Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Lục Yên

18

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Tân Lĩnh

2163845502

Khu Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên

19

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Tân Phượng

2163842605

Thôn 3, Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên

20

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Tô Mậu

2163845111

Thôn 3, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên

21

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Trúc Lâu

2163842106

Thôn Khe Giang, Xã Trúc Lâu, Huyện Lục Yên

22

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Trung Tâm

2163842141

Thôn 3, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên

23

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Vĩnh Lạc

2163846606

Thôn 4, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên

24

Huyện Lục Yên

Điểm BĐVHX Yên Thắng

2163845501

Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên

25

Huyện Mù Căng Chải

Bưu cục cấp 2 Mù Căng Chải

2163878134

Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải, Huyện Mù Căng Chải

26

Huyện Mù Căng Chải

Bưu cục cấp 3 Púng Luông

2163878149

Bản Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải

27

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Cao Phạ

2163878918

Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Căng Chải

28

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Chế Cu Nha

2163878357

Bản Dề Thàng, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Căng Chải

29

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Chế Tạo

2163878529

Bản Chế Tạo, Xã Chế Tạo, Huyện Mù Căng Chải

30

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Hồ Bốn

2163878254

Bản Chống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Căng Chải

31

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Khao Mang

2163878256

Bản Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Căng Chải

32

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Kim Nọi

2163878571

Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi , Huyện Mù Căng Chải

33

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX La Pán Tẩn

2163878282

Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Căng Chải

34

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Lao Chải

2163878560

Bản Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Mù Căng Chải

35

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Nậm Có

2163878976

Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Căng Chải

36

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Nậm Khắt

2163878254

Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Căng Chải

37

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Púng Luông

29878283

Bản Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải

38

Huyện Mù Căng Chải

Điểm BĐVHX Zế Su Phình

2163878268

Bản Zế Su Phình, Xã Zế Xu Phình, Huyện Mù Căng Chải

39

Huyện Trạm Tấu

Bưu cục cấp 2 Trạm Tấu

2163876110

Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu

40

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Bản Công

2163876319

Bản Công, Xã Bản Công, Huyện Trạm Tấu

41

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Bàn Mù

2163876256

Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu

42

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Hát Lìu

2163876321

Thôn Hát Lìu 1, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu

43

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Làng Nhì

2163874860

Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu

44

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Pá Hu

2163872632

Thôn Km16, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu

45

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Pá Lau

2163872683

Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu

46

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Phình Hồ

2163874353

Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu

47

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Tà Xi Láng

2163874861

Thôn Xá Nhù, Xã Tà Xi Láng, Huyện Trạm

48

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Trạm Tấu

2163876320

Thôn Km17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu

49

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Túc Đán

2163872675

Thôn Pá Tê, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu

50

Huyện Trạm Tấu

Điểm BĐVHX Xà Hồ

2163876417

Thôn Tàng Ghenh, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu

51

Huyện Trấn Yên

Bưu cục cấp 2 Trấn Yên

2163825193

Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên

52

Huyện Trấn Yên

Bưu cục cấp 3 Hưng Khánh

2163821034

Thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên

53

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Báo Đáp

2163825185

Thôn 11, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên

54

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Báo Đáp

2163825507

Thôn 5, Xã Hòa Cuông, Huyện Trấn Yên

55

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Bảo Hưng

2163863390

Thôn Bảo Lâm, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên

56

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Cường Thịnh

2163825391

Thôn Hiển Dương, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên

57

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Hòa Cuông

2163825507

Thôn 5, Xã Hòa Cuông, Huyện Trấn Yên

58

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Hồng Ca

2163821150

Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên

59

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Hưng Khánh

 

Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên

60

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Hưng Thịnh

2163821100

Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên

61

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Kiên Thành

2163825723

Thôn Yên Thịnh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên

62

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Lương Thịnh

2163825155

Thôn Đoàn Kết, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên

63

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Minh Quán

2163825096

Thôn 2, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên

64

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Minh Quân

21638825372

Thôn Đức Quân, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên

65

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Minh Tiến

2163826056

Thôn 2, Xã Minh Tiến, Huyện Trấn Yên

66

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Nga Quán

2163825097

Thôn Ninh Thuận, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên

67

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Quy Mông

2163823058

Thôn Tân Thành, Xã Quy Mông, Huyện Trấn Yên

68

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Tân Đồng

2163825407

Thôn 3, Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên

69

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Vân Hội

2163825717

Thôn 7, Xã Vân Hội , Huyện Trấn Yên

70

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Việt Cường

2163825460

Thôn Khe Chanh, Xã Việt Cường, Huyện Trấn Yên

71

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Việt Hồng

2163823599

Bản Khe Bến, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên

72

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Việt Thành

2163825095

Thôn 5, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên

73

Huyện Trấn Yên

Điểm BĐVHX Y Can

2163826057

Thôn Hòa Bình, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên

74

Huyện Văn Chấn

Bưu cục cấp 2 Văn Chấn

2163874108

Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn

75

Huyện Văn Chấn

Bưu cục cấp 3 Ba Khe

2163873889

Thị tứ Ngã Ba Khe, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn

76

Huyện Văn Chấn

Bưu cục cấp 3 Đồng Khê

2163874194

Khu phố 1, Xã Đồng Khê, Huyện Văn Chấn

77

Huyện Văn Chấn

Bưu cục cấp 3 Mỵ

2163875128

Khu phố Mỵ, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn

78

Huyện Văn Chấn

Bưu cục cấp 3 Thái Lão

2163874002

Khu 4a, Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn

79

Huyện Văn Chấn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Chấn

2163874108

Bản Hồng Sơn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn

80

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX An Lương

2163810025

Thôn Mảm 1, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn

81

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Bình Thuận

2163873681

Thôn Chiềng, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn

82

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Cát Thịnh

2163873893

Bản Ba Khe 1, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn

83

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Chấn Thịnh

2163875005

Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn

84

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Đại Lịch

2163875178

Thôn Thanh Tú, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn

85

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Gia Hội

2163870167

Bản Đồn, Xã Gia Hội , Huyện Văn Chấn

86

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Hạnh Sơn

2163871245

Bản Cài, Xã Hạnh Sơn, Huyện Văn Chấn

87

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Minh An

2163873323

Thôn Khe Bịt, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn

88

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Nậm Búng

2163871364

Khu Trung Tâm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn

89

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Nậm Lành

2163871960

Bản Giàng Cài, Xã Nậm Lành, Huyện Văn Chấn

90

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Nậm Mười

2163810020

Thôn Nậm Mười, Xã Nậm Mười, Huyện Văn Chấn

91

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn

2163872640

Thôn Nậm Tộc 1, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn

92

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Nghĩa Tâm

2163873121

Thôn 10 Khe Tho, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn

93

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Phù Nham

2163874120

Bản Cầu Thia, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn

94

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Phúc Sơn

2163872455

Bản Nụ 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn

95

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Sơn A

2163870775

Bản Viềng, Xã Sơn A, Huyện Văn Chấn

96

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Sơn Lương

2163870194

Bản Giõng, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn

97

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Sùng Đô

2163810030

Bản Ngã Hai, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn

98

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Suối Bu

2163874844

Thôn Ba Cầu, Xã Suối Bu, Huyện Văn Chấn

99

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Suối Giàng

2163874350

Thôn Giàng A, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn

100

Huyện Văn Chấn

Điểm BĐVHX Suối Quyền

2163810055

Thôn Suối Bắc, Xã Suối Quyền, Huyện Văn Chấn

Xem phần 2 tại đây

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến