Nhanh.vn - Tiết kiệm thời gian

Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Ngãi (phần 2)

01/02/2019

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Ngãi, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

 

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Giang

1255433789

Thôn Đồng Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà

102

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Hạ

2553880030

Thôn Hà Bắc, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà

103

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Hải

1256714587

Thôn Tà Mác, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà

104

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Kỳ

1239732914

Thôn Làng Rốt, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà

105

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Linh

948533901

Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà

106

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Nham

1664682488

Thôn Cận Sơn, Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà

107

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Thành

912764176

Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà

108

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

978090520

Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà

109

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Thượng

868498308

Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà

110

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Trung

1656140487

Thôn Làng Nà, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà

111

Huyện Sơn Tây

Bưu cục cấp 2 Sơn Tây

2553868241

Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây

112

Huyện Sơn Tây

Điểm BĐVHX Sơn Bua

914227287

Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây

113

Huyện Sơn Tây

Điểm BĐVHX Sơn Lập

965340217

Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây

114

Huyện Sơn Tây

Điểm BĐVHX Sơn Mùa

1677938089

Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây

115

Huyện Sơn Tây

Điểm BĐVHX Sơn Tân

1683869254

Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây

116

Huyện Sơn Tây

Điểm BĐVHX Sơn Tinh

948438892

Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây

117

Huyện Sơn Tây

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Liên

 

Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây

118

Huyện Sơn Tây

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long

 

Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây

119

Huyện Sơn Tây

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu

 

Ấp Tà Vinh, Xã Sơn Mầu, Huyện Sơn Tây

120

Huyện Sơn Tịnh

Bưu cục cấp 2 Sơn Tịnh

2553842148

Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh

121

Huyện Sơn Tịnh

Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ

2553843234

Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh

122

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh An

2553670766

Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Huyện Sơn Tịnh

123

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Đông

1256035847

Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Huyện Sơn Tịnh

124

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Tây

91406379

Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh

125

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Bắc

918419357

Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh

126

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Bình

1243225788

Đội 1, Xóm Khánh Thượng, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh

127

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Châu

2553841236

Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Huyện Sơn Tịnh

128

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Đông

1647740470

Thôn Hương Nhượng Bắc, Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn Tịnh

129

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Giang

911387044

Thôn Cù Và, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh

130

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Hà

973960375

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh

131

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Hiệp

964427341

Thôn Mỹ Danh, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh

132

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Hòa

2553843635

Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Huyện Sơn Tịnh

133

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Kỳ

2553843636

Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Huyện Sơn Tịnh

134

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Minh

1635511236

Thôn Minh Khánh, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh

135

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Phong

2553841589

Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh

136

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Sơn

1237595801

Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh

137

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Thiện

2553841588

Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Huyện Sơn Tịnh

138

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Thọ

968324138

Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh

139

Huyện Sơn Tịnh

Điểm BĐVHX Tịnh Trà

976874944

Thôn Phú Thành, Xã Tịnh Trà, Huyện Sơn Tịnh

140

Huyện Tây Trà

Bưu cục cấp 2 Tây Trà

2553870001

Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà

141

Huyện Tây Trà

Điểm BĐVHX Trà Khê

1677038230

Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà

142

Huyện Tây Trà

Điểm BĐVHX Trà Lãnh

1238045021

Thôn Trà Lĩnh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà

143

Huyện Tây Trà

Điểm BĐVHX Trà Nham

 

Thôn Trà Cường, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà

144

Huyện Tây Trà

Điểm BĐVHX Trà Quân

1659639344

Thôn Trà Bao, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà

145

Huyện Tây Trà

Điểm BĐVHX Trà Thanh

943678522

Thôn ̀ Vuông, Xã Trà Thanh, Huyện Tây Trà

146

Huyện Tây Trà

Điểm BĐVHX Trà Trung

1626844752

Thôn Đam, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà

147

Huyện Tây Trà

Điểm BĐVHX Trà Xinh

1696557958

Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà

148

Huyện Trà Bồng

Bưu cục cấp 2 Trà Bồng

2553865210

Khu Vực 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng

149

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Bình

988118742

Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng

150

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Bùi

1639751822

Thôn Niên, Xã Trà Bùi, Huyện Trà Bồng

151

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Giang

903281615

Thôn 3, Xã Trà Giang, Huyện Trà Bồng

152

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Hiệp

1695945873

Thôn Của, Xã Trà Hiệp, Huyện Trà Bồng

153

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Lâm

1267309572

Thôn Trà Xanh, Xã Trà Lâm, Huyện Trà Bồng

154

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Phú

1643069632

Thôn Phú An, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng

155

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Sơn

941388915

Điểm BĐVHX Trà Sơn

156

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Tân

914518459

Thôn Trường Giang, Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng

157

Huyện Trà Bồng

Điểm BĐVHX Trà Thủy

1635215444

Thôn 2, Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng

158

Huyện Tư Nghĩa

Bưu cục cấp 2 Tư Nghĩa

2553845569

Khối 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa

159

Huyện Tư Nghĩa

Bưu cục cấp 3 Cổ Lũy

2553846333

Thôn Cỗ Lũy Bắc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Tư Nghĩa

160

Huyện Tư Nghĩa

Bưu cục cấp 3 Sông Vệ

2553848311

Tổ Dân Phố An Bàng, Thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa

161

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa An v

2553846111

Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Huyện Tư Nghĩa

162

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Điền

947844359

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa

163

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Hà

2553846444

Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Huyện Tư Nghĩa

164

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Hiệp

1658975460

Thôn Đồng Viên, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Tư Nghĩa

165

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa

1692992924

Thôn Hòa Bình, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Tư Nghĩa

166

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Kỳ

915796776

Thôn An Bình, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa

167

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Lâm

1205996052

Thôn 2, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa

168

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Mỹ

935081068

Thôn Phú Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Huyện Tư Nghĩa

169

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Phương

964050049

Thôn Năng Tây 3, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa

170

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn

1656500329

Thôn 1, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Tư Nghĩa

171

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng

917702463

Thôn An Hòa Nam, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Tư Nghĩa

172

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Thọ

1666084869

Thôn 1, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Tư Nghĩa

173

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận

941572445

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa

174

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Thương

1664561432

Thôn La Hà 3, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa

175

Huyện Tư Nghĩa

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

942479153

Thôn An Hà 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư Nghĩa

176

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Quảng Ngãi

2553822930

Số 80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi

177

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 3 Cổ Luỹ

2553846333

Thôn Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi

178

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 3 Đinh Tiên Hoàng

2553835358

Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi

179

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 3 Hai Bà Trưng

2553711612

Đường Hai Bà Trưng, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi

180

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 3 HCC Quảng Ngãi

2553718200

Số 54, Đường Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi

181

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Ngãi

2553819066

Số 80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi

182

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 3 Lê Trung Đình

2553819104

Số 230, Đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi

183

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục cấp 3 Quang Trung

2553815593

Số 70, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi

184

Thành phố Quảng Ngãi

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi

2553822932

Hẻm 68, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi

185

Thành phố Quảng Ngãi

Điểm BĐVHX Nghĩa An

2553846111

Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi

186

Thành phố Quảng Ngãi

Điểm BĐVHX Nghĩa Dõng

2553829731

Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi

187

Thành phố Quảng Ngãi

Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng

2553829732

Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi

188

Thành phố Quảng Ngãi

Điểm BĐVHX Nghĩa Hà

2553846444

Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi

189

Thành phố Quảng Ngãi

Điểm BĐVHX Nghĩa Phú

2553846499

Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi

190

Thành phố Quảng Ngãi

Điểm BĐVHX Tịnh Long

2553841237

Thôn Tăng Long, Xã Tịnh Long, Thành phố Quảng Ngãi

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

Địa chỉ:

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Đà Nẵng [Xem bản đồ]

Số 461 đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ chung)

032.992.9355 (Hỗ trợ kỹ thuật)

091.442.9900 (Hỗ trợ vận chuyển)

098.983.4491 (Tiếp nhận thông tin)

contact@nhanh.vn

Công ty cổ phần VNP Group

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần VNP Group

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App
Hỗ trợ trực tuyến