Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Ngãi (phần 1)

01/02/2019

Danh sách 190 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Ngãi, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Ba Tơ

Bưu cục cấp 2 Ba Tơ

2553863327

Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ

2

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Bích

1232497238

Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ

3

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Chùa

912192844

Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa, Huyện Ba Tơ

4

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Cung

914762635

Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ

5

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Dinh

914675173

Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ

6

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Điền

1694419157

Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ

7

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Động

947737019

Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ

8

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Khâm

983173756

Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ

9

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Lế

917004041

Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ

10

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Liên

1232001937

Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ

11

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Nam

945066512

Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ

12

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Ngạc

912192957

Thôn Kà Rên 1, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ

13

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Thành

1239889720

Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ

14

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Tiêu

1296274544

Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ

15

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Tô

1237393152

Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô , Huyện Ba Tơ

16

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Trang

977770343

Thôn Con Riêng, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ

17

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Vì

911994083

Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ

18

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Vinh

1237195828

Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ

19

Huyện Ba Tơ

Điểm BĐVHX Ba Xa

913436711

Thôn Nước Nhu, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ

20

Huyện Ba Tơ

Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang

 

Thôn nước lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ

21

Huyện Bình Sơn

Bưu cục cấp 2 Bình Sơn

2553851359

Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn

22

Huyện Bình Sơn

Bưu cục cấp 3 Khu kinh tế Dung Quất

2553612569

Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn

23

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình An

1697426470

Thôn An Tây Phước Ii, Xã Bình An, Huyện Bình Sơn

24

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Chánh

918399120

Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn

25

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Châu

1667911857

Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn

26

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Chương

1687653010

Thôn An Điềm Ii, Xã Bình Chương, Huyện Bình Sơn

27

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Dương

915547933

Thôn Mỹ Huệ, Xã Bình Dương, Huyện Bình Sơn

28

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Hải

977718773

Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn

29

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Hiệp

1634466949

Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn

30

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Hòa

167747056

Thôn 2 ( Đồng Trung), Xã Bình Hoà, Huyện Bình Sơn

31

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Khương

949094561

Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn

32

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Long

975579594

Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn

33

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Minh

2553850528

Thôn Tân Phước, Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn

34

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Mỹ

961760769

Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn

35

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Nguyên

916464555

Thôn Nam Bình 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn

36

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Phú

947290581

Thôn Phú Nhiêu, Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn

37

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Phước

2553610126

Thôn Phú Long 1, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn

38

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Tân

1663542529

Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Bình Tân, Huyện Bình Sơn

39

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

915669372

Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn

40

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Thanh Đông

915261257

Điểm BĐVHX Bình Thanh Đông

41

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Thanh Tây

931953833

Thôn Phước Hòa, Xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn

42

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Thới

942961357

Thôn Giao Thủy, Xã Bình Thới, Huyện Bình Sơn

43

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Thuận

978408169

Thôn Tuyết Diêm 3, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn

44

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Trị

915590577

Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn

45

Huyện Bình Sơn

Điểm BĐVHX Bình Trung

93195383

Thôn Đông Thuận, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn

46

Huyện đảo Lý Sơn

Bưu cục cấp 2 Lý Sơn

2553862085

Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn

47

Huyện đảo Lý Sơn

Điểm BĐVHX An Bình

1679076387

Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn

48

Huyện đảo Lý Sơn

Điểm BĐVHX An Hải

1223017586

Thôn Đông An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn

49

Huyện đảo Lý Sơn

Điểm BĐVHX An Vĩnh

2553867154

Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn

50

Huyện Đức Phổ

Bưu cục cấp 2 Đức Phổ

2553859200

Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ

51

Huyện Đức Phổ

Bưu cục cấp 3 Sa Huỳnh

2553860400

Thôn Thạch Bi 1, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ

52

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ An

2553972466

Thôn An Thạch, Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ

53

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Châu

2553860111

Thôn Châu Me, Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ

54

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Cường

2553970255

Thôn Thủy Thạch, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ

55

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Hòa

2553973114

Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà, Huyện Đức Phổ

56

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Khánh

2553970555

Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ

57

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Nhơn

2553858500

Thôn An Lợi, Xã Phổ Nhơn, Huyện Đức Phổ

58

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Ninh

2553973113

Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ

59

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Phong

2553855155

Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ

60

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Quang

2553972444

Thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ

61

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Thuận

2553983455

Thôn Vùng 5, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ

62

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Văn

2553988216

Thôn Đông Quang, Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ

63

Huyện Đức Phổ

Điểm BĐVHX Phổ Vinh

2553858333

Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ

64

Huyện Minh Long

Bưu cục cấp 2 Minh Long

2553866256

Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long

65

Huyện Minh Long

Điểm BĐVHX Long Hiệp

903283504

Thôn Thiệp Xuyên, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long

66

Huyện Minh Long

Điểm BĐVHX Long Mai

904591292

Thôn Minh Xuân, Xã Long Mai, Huyện Minh Long

67

Huyện Minh Long

Điểm BĐVHX Long Môn

903283626

Làng Trê, Xã Long Môn, Huyện Minh Long

68

Huyện Minh Long

Điểm BĐVHX Long Sơn

1267470436

Thôn Lạc Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long

69

Huyện Minh Long

Điểm BĐVHX Thanh An

906594227

Thôn Diệp Thượng, Xã Thanh An, Huyện Minh Long

70

Huyện Mộ Đức

Bưu cục cấp 2 Mộ Đức

2553857272

Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức

71

Huyện Mộ Đức

Bưu cục cấp 3 Quán Lát

2553939500

Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức

72

Huyện Mộ Đức

Bưu cục cấp 3 Thạch Trụ

2553855350

Thôn Tú Sơn 1, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức

73

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Chánh

2553939370

Thôn 4, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức

74

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Hiệp

2553939371

Thôn Chú Tượng, Xã Đức Hiệp, Huyện Mộ Đức v

75

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Hòa

933041737

Thôn Phước An, Xã Đức Hoà, Huyện Mộ Đức

76

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Lợi

947404249

Thôn Kỳ Tân, Xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức

77

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Minh

913935125

Thôn Minh Tân Nam, Xã Đức Minh, Huyện Mộ Đức

78

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Nhuận

2553848867

Thôn 6, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức

79

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Phong

2553857089

Thôn Văn Hà, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức

80

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Phú

2553857087

Thôn Phước Thuận, Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức

81

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Tân

2553932055

Thôn 1, Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức

82

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Thạnh

2553857091

Thôn Lương Nông Bắc, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức

83

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Thạnh II

2553857315

Thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức

84

Huyện Mộ Đức

Điểm BĐVHX Đức Thắng

2553848815

Thôn Mỹ Khánh, Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức

85

Huyện Nghĩa Hành

Bưu cục cấp 2 Nghĩa Hành

2553861221

Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành

86

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Dũng

2553861040

Thôn An Hòa, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành

87

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Đức

2553967001

Thôn Xuân Vinh, Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành

88

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Minh

2553964151

Thôn Long Bàn Nam, Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành

89

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Nhân

2553965001

Thôn Nghĩa Lâm, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành

90

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Phước

2553966272

Thôn Hòa Thọ, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành

91

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Thiện

2553856448

Thôn Bàn Thới, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành

92

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Thịnh

2553939808

Thôn Mỹ Hưng, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành

93

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Thuận

2553962237

Thôn Đại An Đông 1, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành

94

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Tín Đông

2553856475

Thôn Nhơn Lộc 2, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành

95

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Tín Tây

2553856575

Thôn Đồng Miếu, Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành

96

Huyện Nghĩa Hành

Điểm BĐVHX Hành Trung

2553968050

Thôn Hiệp Phổ Trung, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành

97

Huyện Sơn Hà

Bưu cục cấp 2 Sơn Hà

2553864201

Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà

98

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Ba

945367522

Thôn Làng Da, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà

99

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Bao

1626262061

Thôn Ta Lương, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà

100

Huyện Sơn Hà

Điểm BĐVHX Sơn Cao

943452954

Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà

Xem phần 2 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương