Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thừa Thiên Huế (phần 2)

2019-02-14

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thừa Thiên Huế, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn ngay

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Vinh Phú

2343869292

Thôn Trường Hà, Xã Vinh Phú, Huyện Phú Vang

102

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Vinh Thanh

2343860434

Thôn 3, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang

103

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Vinh Xuân

2343858686

Thôn Tân Sa, Xã Vinh Xuân, Huyện Phú Vang

104

Huyện Phú Vang

Kiốt bưu điện Lộc Sơn

2343868111

Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang

105

Huyện Quảng Điền

Bưu cục cấp 2 Quảng Điền

2343554231

Thôn Khuôn Phò Nam, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền

106

Huyện Quảng Điền

Bưu cục cấp 3 Quảng Công

2343554636

Thôn 3, Xã Quảng Công, Huyện Quảng Điền

107

Huyện Quảng Điền

Bưu cục cấp 3 Quảng Thành

2343556281

Thôn Thanh Hà, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền

108

Huyện Quảng Điền

Đại lý bưu điện Chợ Sịa

2343554236

Thôn Thạch Bình, Thị Trấn Sịa, Huyện Quảng Điền

109

Huyện Quảng Điền

Đại lý bưu điện Vĩnh Tu

2343554508

Thôn 3, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền

110

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng An

2343556465

Thôn Mỹ Xá, Xã Quảng An, Huyện Quảng Điền

111

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Lợi

2343555226

Thôn Mỹ Thạnh, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền

112

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Ngạn

2343555899

Thôn 2, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền

113

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Phú

2343555235

Thôn Hạ Lang, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền

114

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Phước

2343564446

Thôn Khuôn Phò Đông, Xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền

115

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Thái

2343555050

Thôn Đông Hồ, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền

116

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Thành

 

Thôn Thành Trung, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền

117

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Thọ

2343555030

Thôn Tân Xuân Lai, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền

118

Huyện Quảng Điền

Điểm BĐVHX Quảng Vinh

2343555020

Thôn Sơn Tùng, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền

119

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 1 Huế

2343823496

Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

120

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 An Dương Vương

 

Số 17, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế

121

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 An Hoà

2343524617

Số 396, Đường Lê Duẩn, Phường Phú Thuận, Thành phố Huế

122

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Chuyển tiền

2343823496

Số 08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

123

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thừa Thiên Huế

2343825829

Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

124

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Huế Ga

2343825056

Số 2, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành phố Huế

125

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Huế Thành

2343523473

Số 25, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế

126

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 KHL- Hành chính công

2343827990

Số 08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

127

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Kim Long

2343523352

Số 118, Đường Kim Long, Phường Kim Long, Thành phố Huế

128

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Lê Lợi

2343832074

Số 49, Đường Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế

129

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Lý Thường Kiệt

2343825865

Số 14B, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

130

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Tây Lộc

2343523475

Số 136, Đường Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế

131

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Thương mại điện tử

2343837474

Số 08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

132

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Trần Hưng Đạo

2343512997

Số 91, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hoà, Thành phố Huế

133

Thành phố Huế

Bưu cục cấp 3 Trung tâm Hành chính công

 

Số 16, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

134

Thành phố Huế

Bưu cục văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế

2543827878

Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

135

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện 132 Mai Thúc Loan

 

Số 132, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế

136

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện 164 Trần Phú

 

Số 164, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

137

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện 49 Trần Phú

2343837002

Số 49, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

138

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Bà Triệu

2343821589

Số 75, Đường Bà Triệu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế

139

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Bến Nghé

2343823488

Số 8, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

140

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Chợ Đồn

2343524654

Số 195, Đường Đào Duy Anh, Phường Phú Bình, Thành phố Huế

141

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Chợ Vĩ Dạ

 

Số 206, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế

142

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Đào Tấn

 

Số 54, Đường Đào Tấn, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

143

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Hai Bà Trưng

 

Số 51, Đường Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

144

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Lê Huân

2343535474

Số 10, Đường Lê Huân, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế

145

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn

 

Số 43, Đường Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế

146

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Nguyễn Huệ

2343812111

Số 168, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế

147

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Nguyễn Lộ Trạch

 

Số 22, Đường Nguyễn Lộ Trạch, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế

148

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Nguyễn Sinh Cung

2343827345

Số 116, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế

149

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Nguyễn Trường Tộ

2343827342

Số 15, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

150

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Phú Nhuận

2343820145

Số 164, Đường Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế

151

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Trần Quang Khải

2343827116

Số 13, Đường Trần Quang Khải, Phường Phú Hội, Thành phố Huế

152

Thành phố Huế

Đại lý bưu điện Yết Kiêu

2343516162

Số 27, Đường Yết Kiêu, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế

153

Thành phố Huế

Điểm BĐVHX Hương Long

2343510056

Số 89, Đường Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Thành phố Huế

154

Thành phố Huế

Điểm BĐVHX Hương Sơ

2343589190

Thôn Lệ Khê, Phường Hương Sơ, Thành phố Huế

155

Thành phố Huế

Điểm BĐVHX Thuỷ An

2343845585

Số 22, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường An Đông, Thành phố Huế

156

Thành phố Huế

Điểm BĐVHX Thuỷ Biều

2343848255

Số 21, Đường Ngô Hà, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế

157

Thành phố Huế

Điểm BĐVHX Thuỷ Xuân

2343836449

Số 45, Đường Minh Mạng, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế

158

Thị xã Hương Thủy

Bưu cục cấp 2 Hương Thủy

2343861210

Số 272, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ

159

Thị xã Hương Thủy

Bưu cục cấp 3 KCN Phú Bài

 

Tổ 16, Khu VIII, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ

160

Thị xã Hương Thủy

Bưu cục cấp 3 Thủy Châu

2343861244

Thôn Châu Sơn, Xã Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ

161

Thị xã Hương Thủy

Bưu cục cấp 3 Thủy Dương

2343865117

Tổ 7, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thuỷ

162

Thị xã Hương Thủy

Đại lý bưu điện Chợ Tuần

2343865825

Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ

163

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Dương Hòa

2343862175

Thôn 5 Lương Miêu, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ

164

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Phú Sơn

2343863333

Thôn 2, Xã Phú Sơn, Thị xã Hương Thuỷ

165

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Bằng

2343865878

Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ

166

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Châu

 

Tổ 11, Xóm Phù Nam I, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ

167

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Lương

2343862393

Tổ 6, Khu Lương Đông, Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thuỷ

168

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Phù

2343861942

Thôn 5, Xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thuỷ

169

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Phương

2343864199

Tổ 3, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thuỷ

170

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Tân

2343862825

Thôn Tân Tô, Xã Thủy Tân, Thị xã Hương Thuỷ

171

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Thanh

2343862035

Thôn Thanh Thủy Chánh, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ

172

Thị xã Hương Thủy

Điểm BĐVHX Thủy Vân

2343865441

Thôn Xuân Hòa, Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thuỷ

173

Thị xã Hương Trà

Bưu cục cấp 2 Hương Trà

2343558672

Số 105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà

174

Thị xã Hương Trà

Bưu cục cấp 3 Bình Điền

23433550242

Thôn Bình Lợi, Xã Bình Điền, Huyện Hương Trà

175

Thị xã Hương Trà

Bưu cục cấp 3 Hương Chữ

2343557293

Thôn Quế Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà

176

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Bình Thành

2343550418

Thôn Tam Hiệp, Xã Bình Thành, Huyện Hương Trà

177

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hải Dương

2343559573

Thôn Thái Dương Thượng Tây, Xã Hải Dương, Huyện Hương Trà

178

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hồng Tiến

2343550429

Thôn 2, Xã Hồng Tiến, Huyện Hương Trà

179

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương An

2343558421

Thôn Bồn Phổ, Xã Hương An, Huyện Hương Trà

180

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Bình

2343550273

Thôn Hải Tân, Xã Hương Bình, Huyện Hương Trà

181

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Chữ

2343557585

Thôn La Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà

182

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Hồ

2343550034

Thôn Long Hồ Hạ, Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà

183

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Phong

2343568999

Thôn Vân Quật Thượng, Xã Hương Phong, Huyện Hương Trà

184

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Thọ

2343560256

Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà

185

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Toàn

2343550800

Thôn Giáp Tây, Xã Hương Toàn, Huyện Hương Trà

186

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Văn

2343567071

Đội 8 - Văn xá Tây, Xã Hương Văn, Huyện Hương Trà

187

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Vân

2343558590

Thôn Lại Bằng, Xã Hương Vân, Huyện Hương Trà

188

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Vinh

2343551201

Thôn Triều Sơn Nam, Xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà

189

Thị xã Hương Trà

Điểm BĐVHX Hương Xuân

2343558114

Thôn Thanh Lương I, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Trà

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với VNPost và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng...". Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến