Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thừa Thiên Huế (phần 1)

2019-02-14

Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thừa Thiên Huế, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn vận chuyển ngay

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện A Lưới

Bưu cục cấp 2 A Lưới

2343878216

Số 184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới

2

Huyện A Lưới

Bưu cục cấp 3 Bốt Đỏ

2343878203

Thôn Quảng Hợp, Xã Sơn Thủy, Huyện A Lưới

3

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX A Đớt

2343878750

Thôn Chi Lanh, Xã A Đớt, Huyện A Lưới

4

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX A Ngo

2343878527

Thôn Quảng Mai, Xã A Ngo, Huyện A Lưới

5

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX A Roàng

2343870801

Thôn A Roàng 1, Xã A Roàng, Huyện A Lưới

6

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

2343878049

Thôn 2, Xã Bắc Sơn, Huyện A Lưới

7

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Đông Sơn

2343870844

Thôn Loa, Xã Đông Sơn, Huyện A Lưới

8

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Bắc

2343878083

Thôn A Ninh, Xã Hồng Bắc, Huyện A Lưới

9

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Hạ

2343878600

Thôn Pa Ring, Xã Hồng Hạ, Huyện A Lưới

10

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Kim

 

Thôn 5, Xã Hồng Kim, Huyện A Lưới

11

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Quảng

2343879444

Thôn 3, Xã Hồng Quảng, Huyện A Lưới

12

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Thái

2343878454

Thôn A Vinh, Xã Hồng Thái, Huyện A Lưới

13

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Thủy

2343878930

Thôn 2, Xã Hồng Thủy, Huyện A Lưới

14

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Thượng

2343879474

Thôn Hợp Thượng, Xã Hồng Thượng, Huyện A Lưới

15

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Trung

2343879245

Thôn A Niêng, Xã Hồng Trung, Huyện A Lưới

16

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hồng Vân

2343878566

Thôn A Năm, Xã Hồng Vân, Huyện A Lưới

17

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hương Lâm

 

Thôn Ba Lạch, Xã Hương Lâm, Huyện A Lưới

18

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hương Nguyên

2343878904

Thôn Nghĩa, Xã Hương Nguyên, Huyện A Lưới

19

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Hương Phong

2343878702

Thôn Hương Phú, Xã Hương Phong, Huyện A Lưới

20

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Nhâm

2343879391

Thôn Tà Kêu, Xã Nhâm, Huyện A Lưới

21

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Phú Vinh

2343878048

Thôn Phú Thuận, Xã Phú Vinh, Huyện A Lưới

22

Huyện A Lưới

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

2343878526

Thôn Quảng Thọ, Xã Sơn Thủy, Huyện A Lưới

23

Huyện A Lưới

Kiốt bưu điện Chợ A Lưới

2343878956

Ấp Cụm 6, Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới

24

Huyện A Lưới

Kiốt bưu điện Hương Lâm

2343878703

Thôn Ka Nôn 1, Xã Hương Lâm, Huyện A Lưới

25

Huyện Nam Đông

Bưu cục cấp 2 Nam Đông

2343875316

Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông

26

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Hương Giang

2343875461

Thôn Thuận Hòa, Xã Hương Giang, Huyện Nam Đông

27

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Hương Hòa

2343875558

Thôn 9, Xã Hương Hoà, Huyện Nam Đông

28

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Hương Hữu

2343875149

Thôn 3, Xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông

29

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Hương Lộc

2343875557

Thôn 2, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông

30

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Hương Phú

2343875505

Thôn Hà An, Xã Hương Phú, Huyện Nam Đông

31

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Hương Sơn

2343875634

Thôn 3 (ka Chê), Xã Hương Sơn, Huyện Nam Đông

32

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Thượng Long

2343875189

Ấp , Đội 6, Xã Thượng Long, Huyện Nam Đông

33

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Thượng Lộ

2343875720

Thôn La Hố, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông

34

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Thượng Nhật

2343875740

Thôn A Tin, Xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông

35

Huyện Nam Đông

Điểm BĐVHX Thượng Quảng

2343875123

Thôn 1, Xã Thượng Quảng, Huyện Nam Đông

36

Huyện Phong Điền

Bưu cục cấp 2 Phong Điền

2343551210

Thôn Trạch Thượng 1, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

37

Huyện Phong Điền

Bưu cục cấp 3 An Lỗ

2343551809

Thôn Bồ Điền, Xã Phong An, Huyện Phong Điền

38

Huyện Phong Điền

Bưu cục cấp 3 Điền Hòa

2343553364

Thôn 5, Xã Điền Hoà, Huyện Phong Điền

39

Huyện Phong Điền

Bưu cục cấp 3 Phong Xuân

2343553165

Thôn Bình An, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền

40

Huyện Phong Điền

Đại lý bưu điện Ưu Điềm

2343553565

Thôn Ba Bàu Chợ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền

41

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Điền Hải

2343553310

Thôn 4, Xã Điền Hải, Huyện Phong Điền

42

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Điền Hương

2343553416

Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền

43

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Điền Lộc

2343553709

Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền

44

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Điền Môn

2343552890

Thôn Kế Môn 1, Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền

45

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong An

2343551916

Thôn Phò Ninh, Xã Phong An, Huyện Phong Điền

46

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Bình

2343553555

Thôn Tây Phú (phò Trạch), Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền

47

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Chương

2343553553

Thôn Trung Thạnh, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền

48

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Hải

2343553763

Thôn B1, Xã Phong Hải, Huyện Phong Điền

49

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Hiền

2343551499

Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền

50

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Hòa

2343552626

Thôn Trạch Phổ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền

51

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Mỹ

2343553129

Thôn Lưu Hiền Hòa, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền

52

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Sơn

2343553169

Thôn Sơn Quả, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền

53

Huyện Phong Điền

Điểm BĐVHX Phong Thu

2343551609

Thôn Trạch Hữu, Xã Phong Thu, Huyện Phong Điền

54

Huyện Phú Lộc

Bưu cục cấp 2 Phú Lộc

2343871219

Số 118, Đường Lý Thánh Tông, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

55

Huyện Phú Lộc

Bưu cục cấp 3 Cửa Tư Hiền

2343874721

Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc

56

Huyện Phú Lộc

Bưu cục cấp 3 La Sơn

2343874201

Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc

57

Huyện Phú Lộc

Bưu cục cấp 3 Lăng Cô

2343874111

Đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc

58

Huyện Phú Lộc

Bưu cục cấp 3 Phụng Chánh

2343874719

Thôn Phụng Chánh, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc

59

Huyện Phú Lộc

Bưu cục cấp 3 Thừa Lưu

2343872288

Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc

60

Huyện Phú Lộc

Bưu cục cấp 3 Truồi

2343874361

Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc

61

Huyện Phú Lộc

Đại lý bưu điện Vinh Giang

2343874110

Thôn Nghi Giang, Xã Vinh Giang, Huyện Phú Lộc

62

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Cầu Hai

2343871244

Khu Vực IV, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

63

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc An

2343877697

Thôn Bắc Trung, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc

64

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Bình

2343871133

Thôn Hòa An, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc

65

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Bổn

2343874211

Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc

66

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Điền

2343873226

Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc

67

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Hòa

2343873333

Thôn 5, Xã Lộc Hoà, Huyện Phú Lộc

68

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Sơn

2343872850

Thôn La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc

69

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Thủy

2343872293

Thôn Phú Cường, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc

70

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Lộc Trì

2343871131

Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc

71

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Vinh Hải

2343873055

Thôn 3, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc

72

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Vinh Hưng

2343877707

Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc

73

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Vinh Mỹ

2343874967

Thôn 5, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc

74

Huyện Phú Lộc

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

2343873227

Thôn 3, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc

75

Huyện Phú Lộc

Kiốt bưu điện Chân Mây

2343872564

Thôn Thổ Sơn, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc

76

Huyện Phú Lộc

Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh

2343872564

Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc

77

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 2 Phú Vang

2343868348

Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang

78

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Cửa Thuận

2343866101

Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang

79

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Phú Diên

2343860201

Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang

80

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Phú Hải

2343867293

Thôn Cự Lại Đông, Xã Phú Hải, Huyện Phú Vang

81

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Phú Tân

2343866718

Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang

82

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Trung Đông

2343860501

Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang

83

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Viễn Trình

2343869201

Thôn Viễn Trình, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang

84

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Vinh An

2343860801

Thôn An Mỹ, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang

85

Huyện Phú Vang

Bưu cục cấp 3 Vinh Thái

2343869535

Thôn Thanh Lam Bồ, Xã Vinh Thái, Huyện Phú Vang

86

Huyện Phú Vang

Đại lý bưu điện Chợ Mai

2343860515

Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang

87

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Làng Rồng

2343866333

Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang

88

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú An

2343869023

Thôn Truyền Nam, Xã Phú An, Huyện Phú Vang

89

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Dương

2343860585

Thôn Dương Nổ Tây, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang

90

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Hồ

2343868106

Thôn Trung An, Xã Phú Hồ, Huyện Phú Vang

91

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Lương

2343868106

Thôn Đông A, Xã Phú Lương, Huyện Phú Vang

92

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Mậu

2343869699

Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang

93

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Mỹ

2343869707

Thôn Vinh Vệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang

94

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Thanh

2343869090

Thôn Quy Lai, Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang

95

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Thuận

2343867289

Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang

96

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Thượng

2343860666

Thôn Ngọc Anh, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang

97

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Phú Xuân

2343868175

Thôn Quảng Xuyên, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang

98

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Tân An

2343856418

Thôn Tân An, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang

99

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Vinh An

2343857171

Thôn Trung Hải, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang

100

Huyện Phú Vang

Điểm BĐVHX Vinh Hà

2343869529

Thôn 5, Xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang

Xem phần 2 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến