Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Nguyên (phần 2)

2019-02-14

Xem phần 1 tại đây

Danh sách 189 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thái Nguyên, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Dương Thành

983160645

Xóm Tiến Bộ, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình

102

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Đào Xá

1696086042

Xóm Xuân Đào, Xã Đào Xá, Huyện Phú Bình

103

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Điềm Thuỵ

916989608

Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình

104

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Đồng Liên

942742427

Xóm Đồng Ao, Xã Đồng Liên, Huyện Phú Bình

105

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Hà Châu

976361798

Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình

106

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Kha Sơn

945839577

Xóm Trung Tâm, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình

107

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Lương Phú

915858002

Xóm Lương Tạ 1, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình

108

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Nga My

1628686033

Xóm Kén, Xã Nga My, Huyện Phú Bình

109

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Nhã Lộng

1675875127

Xóm Chợ Cầu, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình

110

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Tân Đức

947104051

Xóm Dien, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình

111

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Tân Hoà

917931646

Xóm Vực Giảng, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Bình

112

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Tân Khánh

1692269246

Xóm Phố Chợ, Xã Tân Khánh, Huyện Phú Bình

113

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Tân Kim

916667112

Xóm Bạch Thạch, Xã Tân Kim, Huyện Phú Bình

114

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Tân Thành

917932095

Xóm Trung Tâm, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình

115

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Thanh Ninh

2083867889

Xóm Qúan, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình

116

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Thượng Đình

913357286

Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình

117

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Úc Kỳ

2083867890

Xóm Giữa, Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình

118

Huyện Phú Bình

Điểm BĐVHX Xuân Phương

2083867116

Xóm Tân Sơn 8, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình

119

Huyện Phú Lương

Bưu cục cấp 2 Phú Lương

2083774002

Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương

120

Huyện Phú Lương

Bưu cục cấp 3 Giang Tiên

2083877100

Khu phố Giang Tiên, Thị Trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương

121

Huyện Phú Lương

Bưu cục cấp 3 Tức Tranh

2083876101

Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương

122

Huyện Phú Lương

Bưu cục cấp 3 Yên Đổ

2083875101

Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương

123

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Cổ Lũng

915983303

Xóm Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương

124

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Động Đạt

916322476

Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương

125

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Hợp Thành

917931536

Điểm BĐVHX Hợp Thành

126

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Ôn Lương

917931438

Xóm Na Tủn, Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương

127

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Phấn Mễ

1259788852

Xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương

128

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Phú Đô

942908007

Xóm Mới, Xã Phú Đô, Huyện Phú Lương

129

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Phủ Lý

919170126

Xóm Suối Đạo, Xã Phủ Lý, Huyện Phú Lương

130

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Sơn Cẩm

984080884

Xóm Số 7, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương

131

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Vô Tranh

975948750

Xóm 6 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương

132

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Yên Đổ

911226387

Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương

133

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Yên Lạc

947002480

Xóm Yên Thuỷ 1, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương

134

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Yên Ninh

974008831

Xóm Bằng Ninh, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương

135

Huyện Phú Lương

Điểm BĐVHX Yên Trạch

911240340

Xóm Na Hiên, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương

136

Huyện Võ Nhai

Bưu cục cấp 2 Võ Nhai

2083827230

Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai (

137

Huyện Võ Nhai

Bưu cục cấp 3 La Hiên

2083829111

Xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai

138

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Bình Long

2083503595

Thôn An Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai

139

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Cúc Đường

1665284943

Thôn Tân Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai

140

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Dân Tiến

2083827100

Thôn Đoàn Kết, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai

141

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Lâu Thượng

949963297

Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai

142

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Liên Minh

2083503191

Thôn Vang, Xã Liên Minh, Huyện Võ Nhai

143

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Nghinh Tường

917929807

Xóm Bản Cái, Xã Nghinh Tường, Huyện Võ Nhai

144

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Phú Thượng

916639136

Thôn Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai

145

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Phương Giao

943471078

Thôn Bản, Xã Phương Giao, Huyện Võ Nhai

146

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Sảng Mộc

917929814

Xóm Khuổi Uốn, Xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai

147

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Thần Xa

943912844

Thôn Kim Sơn, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai

148

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Thượng Nung

987428642

Thôn Trung Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai

149

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Tràng Xá

942646208

Thôn Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai

150

Huyện Võ Nhai

Điểm BĐVHX Vũ Chấn

1235445190

Thôn Na Rang, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai

151

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 1 Thái Nguyên

2083753437

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

152

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Đồng Quang

2083750247

Số 413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên

153

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 GD3 Lưu Xá

2083601272

Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên

154

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Gia Sàng

2083856270

Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên

155

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thái Nguyên

2083855327

Số 10, Tổ 7, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên

156

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Hương Sơn

2083832940

Tổ 4, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên

157

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 KHL Thái Nguyên

2083652568

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

158

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Mỏ Bạch

2083759162

Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên

159

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Phú Xá

2083847198

Tổ 11, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên

160

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Quán Triều

2083844252

Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên

161

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Tài Chính

2083856255

Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên

162

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

2083845047

Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên

163

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Thịnh Đán

2083846675

Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên

164

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Thịnh Đức

2083846103

Xóm Đồng Chanh, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên

165

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục cấp 3 Vó Ngựa

2083832540

Tổ 9, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên

166

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên

28033855204

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

167

Thành phố Thái Nguyên

Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên

2803655089

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

168

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Cam Giá

918329405

Tổ 14, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên

169

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Cao Ngạn

2083822203

Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên

170

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Đồng Bẩm

977197787

Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên

171

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Lương Sơn

2083845116

Điểm BĐVHX Lương Sơn

172

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Phúc Hà

2083844111

Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên

173

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Phúc Trìu

1262339952

Xóm Lai Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên

174

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Phúc Xuân

917930583

Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên

175

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Tân Cương

912706781

Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

176

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Tân Lập

973348363

Tổ 12, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên

177

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Tân Thịnh

1633566812

Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên

178

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Thịnh Đán

917930705

Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

179

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Tích Lương

987270210

Xóm La Cớm, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên

180

Thành phố Thái Nguyên

Điểm BĐVHX Túc Duyên

2083859446

Tổ 18, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên

181

Thị xã Sông Công

Bưu cục cấp 2 Sông Công

2083862462

Số 124, Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công

182

Thị xã Sông Công

Bưu cục cấp 3 Gò Đầm

2083862384

Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè, Thị xã Sông Côngv

183

Thị xã Sông Công

Bưu cục cấp 3 KCN Sông Công

2083862202

Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công

184

Thị xã Sông Công

Bưu cục cấp 3 Phố Cò

2083862000

Xóm Dân Phố 2, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công

185

Thị xã Sông Công

Điểm BĐVHX Bá Xuyên

945651185

Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thị xã Sông Công

186

Thị xã Sông Công

Điểm BĐVHX Bình Sơn

2083862662

Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thị xã Sông Công

187

Thị xã Sông Công

Điểm BĐVHX Cải Đan

2083862779

Tổ Dân Phố Nguyên Quán, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công

188

Thị xã Sông Công

Điểm BĐVHX Tân Quang

2083745707

Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công

189

Thị xã Sông Công

Điểm BĐVHX Vinh Sơn

2083861587

Xóm Bờ Lở, Xã Vinh Sơn, Thị xã Sông Công

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến